EgyüttműködőközösségiempowermentHat lépésből álló módszerbemutatása
Előzmény New Orlens 3év kutatás Helyi szintűek és szembenéztek a helyi problémákkal(AIDS vírus, kábítószer) Eredmény: ...
Az egyetemek és aközösségek részvétele Akadémiai munka foglalja magába a közösséget, hogy azegyetemek ne csak kipróbáljan...
Stratégia / Előzetesösszejövetel Project kezdetén sok összejövetel a közös megértésérdekében Tanácsadókat rendeltek a he...
Stratégia/Stratégia Modell: szociális ökológiai értékelési modell Ez biztosít egy keretrendszert, ami jól ábrázolja apro...
1. lépés Belépés a közösségbe Találkozó a közösségi vezetőkkel és aközösséget szervező munkatársakkal Tanácsadók képz...
2. lépés Problémaazonosítás A létező és az új közösségi problémák megvitatása A beazonosított problémák felsorolása ...
3. lépés Rangsorolás Nyílt szavazás a rangsorolandó problémákról Csoportos megegyezés a szavazatok alapjánlegfontosab...
4. lépés Stratégiafejlesztés A legfontosabb problémában valóelmélyülés, megállapítandó, mikéntbefolyásolják a közössége...
5.lépés Megvalósítás Feladatterv előkészítése mindegyikmódosító tevékenységhez Feladatok elosztása a közösség tagjai ...
6.lépés A felelősség áthelyezése Az első olyan cselekvés eredményeinek, illetvefolyamatának a megvitatása, amely a mod...
A közösségi színház, mint azempowerment eszköze a szociálismunkában
• Színházak alkalmazása, mint személyes képességek ésa kollektív érdekérvényesítés eszköze• Közösségi színház és szociális...
Mi a közösségi színház?• Életből merítenek témát• Majd minden műfajban (dráma, ének, stb.)• Közösség problémáira összponto...
• A közösségi színházak a rendező(illetve néhány esetben aszociális munkás) és a résztvevők/színészek közötti partnerségi,...
Mi a közösségi színház?• A közösségi színház tehát egy olyan különlegesszociálpolitikai színház,• amelyben a társadalmi kr...
A közösségi színház hét szinten keresztülfejlődik ki• az ötletet kezdeményező csoport megalakulása egy adott közösség tagj...
Tanulmány• Izrael: Bújócska• Nők helyzete, női „színészek”, sorsuk, érzéseik• Korlátai
CIVIL/NON-PROFITSZERVEZETEK ÉS AKÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
• közösségek belülről jövő támogatása, fejlesztése alegcélravezetőbb eszköz• A közösségfejlesztés belülről és bizalmi elve...
A következő lépcsőkönkeresztül valósul meg mindenközösségfejlesztés• Információgyűjtés• Helyzet felmérése• Támogatás, faci...
A társadalmi szerepvállalásegyik formája – azönkéntesség
Az önkéntességCivil szervezetek fő sajátosságaönkéntes segítőként olyan tudás, képességek birtokába juthat az egyén,amelye...
Az önkéntesség:tartós, tervszerű, proszociális magatartás, amely általában szervezetikeretek között megy végbe (Penner 200...
Önkéntesség hiányaMagyarországonaz önkéntesség társadalmi súlyának, megbecsülésének nemmegfelelő mértéke;de az önkéntes mu...
Az önkéntesség motivációsrendszere’90es évekeben kezdték el vizsgálniSzemélyes és gyakorlati okok egyarántÖsszefüggés demo...
Négy dimenzió alkotja az önkéntességimotiváció jelenségének felépítésétKapás-adásÁllandóság – újdonságTávolság – közelségS...
Köszönöm a figyelmet!
Prezentáció 1.
Prezentáció 1.
of 30

Prezentáció 1.

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentáció 1.

 • 1. EgyüttműködőközösségiempowermentHat lépésből álló módszerbemutatása
 • 2. Előzmény New Orlens 3év kutatás Helyi szintűek és szembenéztek a helyi problémákkal(AIDS vírus, kábítószer) Eredmény: a közösségi kapacitás mérésére alkalmaseszköz 2001. diákok a problémák feltárására (Mid-Townkoalíció)
 • 3. Az egyetemek és aközösségek részvétele Akadémiai munka foglalja magába a közösséget, hogy azegyetemek ne csak kipróbáljanak egy beavatkozásimódszert. Bizalmatlanság megelőzése Hirdetmények, szórólapok Kapcsolat alakulása a Mid-Town koalíciója és az egyetemközt.
 • 4. Stratégia / Előzetesösszejövetel Project kezdetén sok összejövetel a közös megértésérdekében Tanácsadókat rendeltek a helyi szintű csoportokhoz,akik bejárást biztosítottak a közösségi csoportokba
 • 5. Stratégia/Stratégia Modell: szociális ökológiai értékelési modell Ez biztosít egy keretrendszert, ami jól ábrázolja aproblémák összetettségét
 • 6. 1. lépés Belépés a közösségbe Találkozó a közösségi vezetőkkel és aközösséget szervező munkatársakkal Tanácsadók képzése: a korábbiközösségi gyűlések jegyzeteinekáttekintése, valamint stratégiák tervezése A tanácsadók és a tanácsadó folyamatbemutatása a közösség számára A küldetés és a célok megvitatása atanácsadók és a közösség között
 • 7. 2. lépés Problémaazonosítás A létező és az új közösségi problémák megvitatása A beazonosított problémák felsorolása A közösségi vezetők megbízása
 • 8. 3. lépés Rangsorolás Nyílt szavazás a rangsorolandó problémákról Csoportos megegyezés a szavazatok alapjánlegfontosabbnak kiválasztott problémákról
 • 9. 4. lépés Stratégiafejlesztés A legfontosabb problémában valóelmélyülés, megállapítandó, mikéntbefolyásolják a közösséget, és miket tettekeddig a feloldásuk érdekében Az új szociális ökológiai modell bemutatása Vitacsoport: miként látja és fogja fel aközösség a modellt, illetve használják-e a modellt a folyamat során A közösség saját modelljének felépítése:kapcsolatépítés, információ-megosztás és együttműködésen keresztül A felépített modell áttekintése
 • 10. 5.lépés Megvalósítás Feladatterv előkészítése mindegyikmódosító tevékenységhez Feladatok elosztása a közösség tagjai között A feladatok ütemezése A közösség erőforrásainak hasznosítása aközösségi szervezetek segítségével A feladatterv lépésről lépésre valóvégrehajtása, valamint állapotfelmérés A tanácsadók, közösségi tagok és a közösségiszervezet munkatársak beszámolóinak meghallgatása minden lépés után
 • 11. 6.lépés A felelősség áthelyezése Az első olyan cselekvés eredményeinek, illetvefolyamatának a megvitatása, amely a modellre vonatkozóan történt Döntéshozatal a következő lépésekkel kapcsolatban A tanácsadói felelősség áthelyezése a tanácsadókról aközösségi vezetőkre
 • 12. A közösségi színház, mint azempowerment eszköze a szociálismunkában
 • 13. • Színházak alkalmazása, mint személyes képességek ésa kollektív érdekérvényesítés eszköze• Közösségi színház és szociális munka elegyítése• Tanulmány: a közösségi színház koncepciójánakfeltárásával indul• Izraeli nők: Bújócska
 • 14. Mi a közösségi színház?• Életből merítenek témát• Majd minden műfajban (dráma, ének, stb.)• Közösség problémáira összpontosít (kritikus)• Empowerment: olyan folyamat, amely erőt ad, hogyaz egyén/csoport/közösség képes legyen javítani asaját helyzetükön (benn van: önbecsülés, önállóság,stb.)
 • 15. • A közösségi színházak a rendező(illetve néhány esetben aszociális munkás) és a résztvevők/színészek közötti partnerségi,együttműködési szabályokon alapulnak. A színészek, akik egyadott közösség tagjai, aktívan részt vesznek a produkció mindenszakaszában (Darymple 1977; Mulenga 1993; Alfi 1998; Gard1999).
 • 16. Mi a közösségi színház?• A közösségi színház tehát egy olyan különlegesszociálpolitikai színház,• amelyben a társadalmi kritikát a közösségek, valamintazok tagjai „adják elő”
 • 17. A közösségi színház hét szinten keresztülfejlődik ki• az ötletet kezdeményező csoport megalakulása egy adott közösség tagjaiból;• a közösség, valamint a színészek életében fellépő kérdések, problémák és• konfliktusok csoportos megvitatása;• anyaggyűjtés a csoporton belül (például cikkek, fotók, felvételek);• a színdarab megalkotása és megírása a csoport által;• a színdarab elkészítése, próbák, valamint az előadásra való felkészülés (aközösség többi tagjának segítségével, akik részt vesznek például a színpadelőkészítésében, a díszlet felépítésében, valamint a jegyeladásban);• a színdarab előadása a közösségben, illetve azon kívül is, nagy hangsúlytfektetve a közönséggel való párbeszédre;• a csoporton belüli vezetés kialakítása, valamint együttes erőfeszítés aszociálpolitikai rendszer befolyásolására a színház keretrendszerén kívül.
 • 18. Tanulmány• Izrael: Bújócska• Nők helyzete, női „színészek”, sorsuk, érzéseik• Korlátai
 • 19. CIVIL/NON-PROFITSZERVEZETEK ÉS AKÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
 • 20. • közösségek belülről jövő támogatása, fejlesztése alegcélravezetőbb eszköz• A közösségfejlesztés belülről és bizalmi elven működik• Modell: alulról-felülről; kívülről-belülről• Non-profit• A non-profit általában: alulról, belülről
 • 21. A következő lépcsőkönkeresztül valósul meg mindenközösségfejlesztés• Információgyűjtés• Helyzet felmérése• Támogatás, facilitálás• Akció• Akció fenntartása• Disszemináció• Felülvizsgálat• Lezárás, értékelés
 • 22. A társadalmi szerepvállalásegyik formája – azönkéntesség
 • 23. Az önkéntességCivil szervezetek fő sajátosságaönkéntes segítőként olyan tudás, képességek birtokába juthat az egyén,amelyek számos élethelyzetben segítségére lehetnekAz önkéntes tevékenység alatt ellenszolgáltatás nélkül végzett munkátés szolgálatot értünk
 • 24. Az önkéntesség:tartós, tervszerű, proszociális magatartás, amely általában szervezetikeretek között megy végbe (Penner 2002, 448).KSH szerint 2009-ben 66ezer civil szervezet volt
 • 25. Önkéntesség hiányaMagyarországonaz önkéntesség társadalmi súlyának, megbecsülésének nemmegfelelő mértéke;de az önkéntes munkát közvetítő intézményi szféra e térentapasztalhatófejletlensége, szervezési hiányosságai is hozzájárulnak a formálisönkéntességalacsonyabb nagyságrendjéhez;és még sorolhatnánk a sort, mint pl. megszólítás/bevonás hiányainformációhiány (sokan nem tudják, hogy hová fordulhatnak, haönkénteskedni szeretnének) stb.
 • 26. Az önkéntesség motivációsrendszere’90es évekeben kezdték el vizsgálniSzemélyes és gyakorlati okok egyarántÖsszefüggés demográfiai-társadalmi jellemzőkkelElsősorban: család, majd munkahely
 • 27. Négy dimenzió alkotja az önkéntességimotiváció jelenségének felépítésétKapás-adásÁllandóság – újdonságTávolság – közelségSzándék – tett
 • 28. Köszönöm a figyelmet!

Related Documents