eTwinning projekts
Environment In Our Hands
Vide mūsu rokās
Ilze Šmate
Sērmūkšu pamatskola
Amatas novads
2013
Partnervalstis – Norvēģija,
Īslande, Somija un Lietuva
Sadarbības projekta mērķis
Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par
savu rīcību vides ilgtspējībai;
apkopot idejas, ko v...
Projekta
logo
Latvija
Somija
Norvēģija
Lietuva
Īslande
Laika apstākļu vērojumi
Elektrības mērījumi
Kā taupīt enerģiju?
Apraksti par dzīvniekiem
The Brown Bear
Kam pieder šī balss?
LATIN:
Passer
domesticus
FINNISH:
Varpunen
ICELANDIC:
Gráspör
LATVIAN:
Mājas zvirbulis
LITHUANIAN:
Naminis zvirblis
NORW...
Vācam un
šķirojam
Nākotnes
enerģija
Vārdnīca
Projekta noslēgums 30.maijā
Skolēna sertifikāts
Skolēnu ieguvumi:
• Sazinoties ar partneriem Eiropas valstīs,
ieguva jaunas zināšanas, pilnveidoja
prasmes un iemaņas sveš...
Skolēnu ieguvumi:
• Sadarbība ar Eiropas skolām ļāva
skolēniem salīdzināt atšķirības un
līdzības starp valstīm par izglītī...
Skolotāju ieguvumi:
• Pilnveidotas svešvalodu zināšanas
(angļu valodā)
• Iepazīta projekta partnerskolu
pieredze un izglīt...
Skolotāju ieguvumi:
• Pēc realizētā projekta skolotājiem ir
lielāka motivācija pilnveidot angļu
valodas zināšanas un dator...
Projekta gaitu un rezultātus
var aplūkot interneta vietnēs:
http://environment-in-our-hands.wikispaces.com/
http://new-twi...
Environment in our hands
of 22

Environment in our hands

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Environment in our hands

 • 1. eTwinning projekts Environment In Our Hands Vide mūsu rokās Ilze Šmate Sērmūkšu pamatskola Amatas novads 2013
 • 2. Partnervalstis – Norvēģija, Īslande, Somija un Lietuva
 • 3. Sadarbības projekta mērķis Veicināt skolēnu izpratni un atbildību par savu rīcību vides ilgtspējībai; apkopot idejas, ko varētu darīt, lai saglabātu vidi nākotnē; salīdzināt iegūtos datus un informāciju starp projektā iesaistītajām valstīm; veicināt diskusiju par kultūras līdzībām un atšķirībām. Projekts ir saistīts ar vides izglītību.
 • 4. Projekta logo Latvija
 • 5. Somija Norvēģija Lietuva Īslande
 • 6. Laika apstākļu vērojumi
 • 7. Elektrības mērījumi
 • 8. Kā taupīt enerģiju?
 • 9. Apraksti par dzīvniekiem The Brown Bear
 • 10. Kam pieder šī balss?
 • 11. LATIN: Passer domesticus FINNISH: Varpunen ICELANDIC: Gráspör LATVIAN: Mājas zvirbulis LITHUANIAN: Naminis zvirblis NORWEGIAN: Gråspurv
 • 12. Vācam un šķirojam
 • 13. Nākotnes enerģija
 • 14. Vārdnīca
 • 15. Projekta noslēgums 30.maijā
 • 16. Skolēna sertifikāts
 • 17. Skolēnu ieguvumi: • Sazinoties ar partneriem Eiropas valstīs, ieguva jaunas zināšanas, pilnveidoja prasmes un iemaņas svešvalodās. • Ieguva jaunas zināšanas par dabu, dzīvniekiem, laika apstākļiem un vides problēmām citās Eiropas valstīs. • Pilnveidoja savas zināšanas un pētnieciskās prasmes dabaszinībās, ģeogrāfijā, bioloģijā un vides izglītībā.
 • 18. Skolēnu ieguvumi: • Sadarbība ar Eiropas skolām ļāva skolēniem salīdzināt atšķirības un līdzības starp valstīm par izglītības sistēmu kopumā, iepazīt citu Eiropas skolu vidi un mācību procesu, kā arī valstu dažādās iespējas vides izglītībā un vides problēmu risināšanā. • Pilnveidoja savas uzstāšanās prasmes, kā arī prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām.
 • 19. Skolotāju ieguvumi: • Pilnveidotas svešvalodu zināšanas (angļu valodā) • Iepazīta projekta partnerskolu pieredze un izglītības sistēmas partnervalstīs. • Attīstītas un pilnveidotas prasmes un iemaņas darbā ar mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģijām.
 • 20. Skolotāju ieguvumi: • Pēc realizētā projekta skolotājiem ir lielāka motivācija pilnveidot angļu valodas zināšanas un datorprasmes, kā arī iesaistīšanās citos projektos. • Jauna un noderīga pieredze no partnervalstu kolēģiem dažādās ar izglītību saistītās jomās. • Lieliska pieredze strādāt starptautiskā komandā.
 • 21. Projekta gaitu un rezultātus var aplūkot interneta vietnēs: http://environment-in-our-hands.wikispaces.com/ http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59041 Paldies par uzmanību!

Related Documents