Preot Paroh Ilarion Mîţă
Dietetica – Sfântul Clement şinutriţia antică „Sănătatea corpului se află într-o strânsălegătură cu sănătatea sufletului ...
 Prin argumentele sale pro sănătate şi sfaturilepentru o viaţă sănătoasă Clement se situează întradiţia dieteticii antice...
 Conform lui Celsus (47Î.Hr. - 37 d.Hr.) dieteticaeste una dintre cele trei părţi ale medicinii. Ea estecea care vindecă ...
 Această situaţie făcea ca arta menţinerii sănătăţiisă fie extrem de populară, iubită şi întâlnită înliteratura antică: „...
 Plecând de la cele două elemente fundamentale:focul care este cald şi uscat şi apa – rece şi umedă– Hipocrate dezvoltă ş...
 Simplificat spre o mai uşoară înţelegere, acestprincipiu s-a transformat într-o idee deefect, conform căreia trebuia ale...
 Punctul cel mai înalt dar şi cel din urmă aldezvoltării dieteticii antice este reprezentat deopera lui Galen Despre îngr...
 Chiar dacă termenul diaita folosit de Clementse referă la modul de viaţă în general şi nu launul profialtic totuşi asemă...
Sf. Clement Alexandrinul - Pedagogul
VĂ MULȚUMIM PENTRUPARTICIPARE!Vă dorim o viață...sănătoasă!
Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă
Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă
Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă
Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă
Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă
of 16

Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă

Alimentaţia ca terapie a sufletului sau cum influențează mâncarea dispoziția spirituală
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare a Preotului Paroh Ilarion Mîţă

 • 1. Preot Paroh Ilarion Mîţă
 • 2. Dietetica – Sfântul Clement şinutriţia antică „Sănătatea corpului se află într-o strânsălegătură cu sănătatea sufletului aşa încât şidietetica este o dietetică a corpului şi asufletului”. Prin această trăsătură distinctăClement se poziţionează în tradiţia dieteticiifilozofice, una ce este caracterizată deprioritatea sufletului faţă de corp şi deacceptarea unei interdependenţe între corp şisuflet.
 • 3.  Prin argumentele sale pro sănătate şi sfaturilepentru o viaţă sănătoasă Clement se situează întradiţia dieteticii antice (diethetike) sau arta de aţine o dietă un regim. Aceasta avea ca scopmenţinerea unei bune funcţionări a corpului şi aspiritului şi cuprindea pe lângă regimul alimentardeasemeni activităţi corporale, reguli deigienă, reguli de organizare a unei zile în ceea cepriveşte somnul şi sexualitatea. Se pare că origineaacestei arte ar sta în observarea diferenţelorregimului alimentar al celor sănătoşi faţă de alcelor bolnavi. Începând cu secolul V î. Hr. deja eanu mai este doar o simplă ştiinţă a hrănirii ci oştiinţă a vieţuirii sănătoase în cadrul căreia puteaufi distinse două aspecte: terapia celor bolnavi şiprofilaxia celor sănătoşi.
 • 4.  Conform lui Celsus (47Î.Hr. - 37 d.Hr.) dieteticaeste una dintre cele trei părţi ale medicinii. Ea estecea care vindecă prin felul de a vieţui, cea de-adoua parte fiind reprezentată de farmacie carevindecă prin medicamente iar cea de-a treiachirurgia care vindecă prin lucrarea mâinilor.Datorită faptului că mijloacele terapeutice alefarmaceuticii sau chirurgiei erau la acea vremeextrem de reduse, şansele de supraveţuire eraumult mai mari dacă persoana în cauză nu s-ar fiîmbolnăvit mai întâi.
 • 5.  Această situaţie făcea ca arta menţinerii sănătăţiisă fie extrem de populară, iubită şi întâlnită înliteratura antică: „în aproape toate tipurile descriere se tratează despre teme ce au în vederedietetica de la cărţile de specialitate ce conţinscrierea filozofică până la literatura comediei şi ceautopică. Clement era un cunoscător al operei luiHipocrate al cărui nume menţionează de câtevaori în operele sale. Dietetica joacă un rol importantîn corpusul hipocratic.
 • 6.  Plecând de la cele două elemente fundamentale:focul care este cald şi uscat şi apa – rece şi umedă– Hipocrate dezvoltă ştiinţa amestecului corect alcelor patru calităţi elementare deja numite ce areefecte asupra întregului om, asupra stării salecorporale şi spirituale.De aceea toate aspectele vieţii:mişcare, baie, linişte, somn dar în specialalimentaţia vor fi privite în funcţie de influenţape care o vor avea asupra amestecului acestorcalităţi întrucât dezechilibrul umoral eraechivalentul cauzei unei boli. Practica luiHipocrate avea astfel ca fundament echilibrareaacestor calităţi după principiul: contraria
 • 7.  Simplificat spre o mai uşoară înţelegere, acestprincipiu s-a transformat într-o idee deefect, conform căreia trebuia ales numai acelaliment cu un caracter potrivit potenţării uneiînsuşiri dorite sau echilibrării uneia lipsă. O precizare importantă care trebuie menţionetăeste că nu exista în acea perioadă o despărţireîntre ştiinţa sănătăţii şi filozofie pentru cămulţi medici erau în acelaşi timp şi filozofi iar unfilozof precum Platon deţinea şi cunoştinţemedicale. Corpusul hipocratic a influenţat multformularea aristotelică despre ştiinţa căii de mijloc(mesotes sau panta metria).
 • 8.  Punctul cel mai înalt dar şi cel din urmă aldezvoltării dieteticii antice este reprezentat deopera lui Galen Despre îngrijirea sănătăţii (Desanitate tuenda) din anul 180 d.Hr. Cercetătorii auidentificat deja o posibilă cunoaştere din partea luiClement a scrierilor lui Galen, cel puţin în cazulmetodei galenice de demonstraţie ştiinţifică. În perioada elenistică dietetica era văzutăchiar mai importantă decât terapia iar interesulpentru temele medicale domina vremurile în careClement se „înrădăcinase”. Foucault atribuiepentru perioada celei de-a doua sofistici de o„modă medicală”.
 • 9.  Chiar dacă termenul diaita folosit de Clementse referă la modul de viaţă în general şi nu launul profialtic totuşi asemănările dintrePedagogul lui Clement şi a operelor legate deştiinţa sănătăţii, sunt izbitor de asemănătoare. Se întâlnesc şi în programul paideic al lui Clementtratate aceleaşi teme precum mâncatul şibăutul, igiena, exerciţiilecorporale, dormitul, sexualitatea toate acesteaavând ca şi cadrul ştiinţei păgâne un scopprofilactic.
 • 10. Sf. Clement Alexandrinul - Pedagogul
 • 11. VĂ MULȚUMIM PENTRUPARTICIPARE!Vă dorim o viață...sănătoasă!

Related Documents