Structură-gazdă:Universitatea “VasileAlecsandri” din BacăuParteneri:U.A.T. Judeţul Bacău Primăria municipiuluiBacăuAcest p...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Cetăţenia europeană = statutdrepturi îndatoririlibertăţi principii valoriCarta drepturilorfundamentale a UniuniiEuropeneAc...
dreptul de liberăcirculaţie şi de rezidenţă înUE;dreptul de a studiaîntr-un alt stat-membru;dreptul la muncă înorice domen...
obligaţia de a respecta legile UEobligaţia de a nu încălca valorile, principiile şilibertăţile care fundamentează „constru...
Aşa cum cetăţenii europeni au drepturiAşa şi Planeta Pământ are drepturidreptul de liberăcirculaţie şi de rezidenţă înUE;d...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
of 14

Prezentare Ziua Pamantului 22 aprilie 2013

Prezentarea a fost realizata pentru a fi folosita atat la activitatile organizate de Centrul ED Bacau, cu ocazia celebrarii Zilei Pamantului, dar si de cadrele didactice colaboratoare, ca material didactic pentru ore.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Ziua Pamantului 22 aprilie 2013

 • 1. Structură-gazdă:Universitatea “VasileAlecsandri” din BacăuParteneri:U.A.T. Judeţul Bacău Primăria municipiuluiBacăuAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.
 • 2. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Ce esteZiua Pământului?
 • 3. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Evenimentinternaţional anualCelebrat pe 22 aprilie În 192 de ţăriCompletează alteevenimente europeneşi internaţionale cutematică ecologicăSprijinul pentruprotecţia mediuluiînconjurător
 • 4. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Ştiaţi că existăo Cartă a Pământului? lansată oficial pe 29 iunie 2000 conţine 4 principii, fiecare cu alte 4 ideiprincipale
 • 5. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Respect şi protecţie a comunităţii vieţiiSă respectăm Pământul şi viaţa în toată diversitatea ei.Grijă pentru comunitatea vieţii cu înţelegere, compasiune şi dragoste.Să construim societăţi democratice care sunt juste, participatorii, durabile şi pacifiste.Să asigurăm abundenţa Pământului pentru generaţiile viitoare.Integritatea EcologicăSă protejăm şi restaurăm integritatea sistemelor ecologice ale Terrei cu grijă deosebităpentru diversitatea biologică şi procesele naturale care asigură susţinerea vieţii.Să prevenim daunele ca cea mai bună metodă de protecţie a mediului şi acolo undecunoaşterea este limitată să aplicăm principiul precauţiei.Să adoptăm modele de producţie, consum şi reproducere, care păstrează capacităţileregenerative ale Pământului, drepturile omului şi bunăstarea comunităţilor.Să încurajăm studiul ecologiei durabile şi să promovăm liberul schimb şi aplicarealărgită a cunoştinţelor dobândite.
 • 6. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Justiţie socială şi economicăSă luptăm pentru eradicarea sărăciei: un imperativ etic, social şi de mediu.Să asigurăm ca activităţile şi instituţiile economice la toate nivelurile să favorizezedezvoltarea umană de o manieră justă şi durabilă.Să afirmăm egalitatea şi echitatea sexelor ca o condiţie prealabilă pentru dezvoltareadurabilă şi să asigurăm accesul universal la educaţie, îngrijirea sănătăţii şi oportunităţieconomice.Să susţinem cu tărie drepturile tuturor persoanelor fără discriminare la un mediunatural şi social care favorizează demnitatea umană, sănătatea corporală şi bunăstareaspirituală, cu o atenţie specială pentru drepturile populaţiei indigene şi minorităţi.
 • 7. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Democraţie, nonviolenţă şi paceSă întărim instituţiile democratice la toate nivelurile, să promovăm transparenţa şirăspunderea în guvernare, participarea tuturor în luarea deciziilor şi accesul la justiţie. Să integrăm în instruirea formală şi educaţia permanentă, cunoştinţele, valorile şicapacitatea necesară pentru un mod de viaţă durabil.Să tratăm toate fiinţele vii cu respect şi consideraţie.Să promovăm o cultură de toleranţă, nonviolenţă şi pace.
 • 8. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Ce este cetăţeniaeuropeană?
 • 9. Cetăţenia europeană = statutdrepturi îndatoririlibertăţi principii valoriCarta drepturilorfundamentale a UniuniiEuropeneAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.
 • 10. dreptul de liberăcirculaţie şi de rezidenţă înUE;dreptul de a studiaîntr-un alt stat-membru;dreptul la muncă înorice domeniudreptul de a vota şi de a candida laalegerile pentru Parlamentul Europeandreptul de a nu fi discriminat, de afi protejat de autorităţile diplomaticesau consulare ale altor state-membredreptul de a avea acces ladocumenteleinstituţiilor europene (ale ParlamentuluiEuropean, Consiliului şiComisiei)dreptul de a se adresa instituţiilor europene într-una din cele 23 de limbioficiale şi de a primi răspuns în aceeaşi limbădreptul de a apela la Ombudsman-ul european
 • 11. obligaţia de a respecta legile UEobligaţia de a nu încălca valorile, principiile şilibertăţile care fundamentează „construcţia” politică,economică şi culturală din care fac parte cele27 de state-membre.responsabilitateaparticipării activeCetăţeania europeană este„o realitate practică cu beneficii tangibile pentru cetăţeni.”Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.
 • 12. Aşa cum cetăţenii europeni au drepturiAşa şi Planeta Pământ are drepturidreptul de liberăcirculaţie şi de rezidenţă înUE;dreptul la muncă înorice domeniudreptul de a nu fi discriminat, de afi protejat de autorităţile diplomaticesau consulare ale altor state-membredreptul de a avea acces ladocumenteleinstituţiilor europene (ale ParlamentuluiEuropean, Consiliului şiComisiei)Să circulămeco, folosind mijloace detransport adecvateSă protejăm şi să restaurămintegritatea sistemelor ecologice ale TerreiSă adoptăm modele de producţie, consum şireproducere, care păstrează capacităţileregenerative ale Pământuluidreptul de a studiaîntr-un alt stat-membru;Dreptul la o dezvoltaredurabilă, inteligentă şisustenabilăAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.
 • 13. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.
 • 14. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.Centrul de Informare „Europe Direct”BacăuStr. Spiru Haret, Nr.8 (în incinta Bibliotecii Centrale Universitare)Tel./Fax: 0234.530.255E-mail: europedirectbacau@gmail.comwww.europedirectbacau.roFacebook: http://www.facebook.com/pages/Centrul-de-Informare-Europe-Direct-Bac%25C4%2583u/274393815924192