NadkontrolaNadkontrola
Cel: dostarczenieCel: dostarczenieinformacji na tematinformacji na tematnadkontroli inadkontroli irozpoznawanie własnychro...
Nadkontrola toNadkontrola tozachowanie mające na celuzachowanie mające na celuuzyskanie wpływu nauzyskanie wpływu nasamopo...
NadkontrolaNadkontrola(musisz, powinieneś)(musisz, powinieneś)wymuszanie na alkoholikuwymuszanie na alkoholikuaby nie piła...
CelCel(drobne wygrane tworzą(drobne wygrane tworząiluzję bliskości celu)iluzję bliskości celu)-uzyskanie wpływu-uzyskanie ...
•DziałanieDziałanie-szpiegowanie (przetrząsa kieszenie)-szpiegowanie (przetrząsa kieszenie)-manipulacja (umawia się po pra...
-odwracanie uwagi (zajmuje rozmową-odwracanie uwagi (zajmuje rozmowąalbo tańcem w celu odciągnięcia odalbo tańcem w celu o...
•Efekty:Efekty:-zmęczenie-zmęczenie-brak bezpieczeństwa-brak bezpieczeństwa-poczucie niskiej wartości-poczucie niskiej war...
Zad.1Zad.16 przykładów kontroli6 przykładów kontrolikorzystając z własnychkorzystając z własnychdoświadczeń i „listydoświa...
Zad. 2Zad. 2-Co mi dają takie zachowanie?-Co mi dają takie zachowanie?-Czy mąż nie pije, gdy ja go-Czy mąż nie pije, gdy j...
-na innych ludzi może-na innych ludzi możebyć szkodliwebyć szkodliwe-na siebie zdrowe-na siebie zdrowe
DziękujemyDziękujemy 
of 12

Nadkontrola

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadkontrola

 • 1. NadkontrolaNadkontrola
 • 2. Cel: dostarczenieCel: dostarczenieinformacji na tematinformacji na tematnadkontroli inadkontroli irozpoznawanie własnychrozpoznawanie własnychzachowań na niązachowań na niąwskazującychwskazujących
 • 3. Nadkontrola toNadkontrola tozachowanie mające na celuzachowanie mające na celuuzyskanie wpływu nauzyskanie wpływu nasamopoczucie, myślenie isamopoczucie, myślenie izachowanie drugiej osoby.zachowanie drugiej osoby.
 • 4. NadkontrolaNadkontrola(musisz, powinieneś)(musisz, powinieneś)wymuszanie na alkoholikuwymuszanie na alkoholikuaby nie piłaby nie pił
 • 5. CelCel(drobne wygrane tworzą(drobne wygrane tworząiluzję bliskości celu)iluzję bliskości celu)-uzyskanie wpływu-uzyskanie wpływu-władza-władza-realizacja potrzeb-realizacja potrzeb
 • 6. •DziałanieDziałanie-szpiegowanie (przetrząsa kieszenie)-szpiegowanie (przetrząsa kieszenie)-manipulacja (umawia się po pracy na-manipulacja (umawia się po pracy nazakupy)zakupy)-kłamstwo (udaje chorą, aby zatrzymać-kłamstwo (udaje chorą, aby zatrzymaćgo w domu)go w domu)-pochlebstwo (jaki był wspaniały, że się-pochlebstwo (jaki był wspaniały, że sięnie upił)nie upił)-pouczanie (pamiętaj nie wypada tyle pić-pouczanie (pamiętaj nie wypada tyle pić-wymuszanie obietnic (że się nie upije)-wymuszanie obietnic (że się nie upije)-proszenie (aby nie pił za dużo)-proszenie (aby nie pił za dużo)
 • 7. -odwracanie uwagi (zajmuje rozmową-odwracanie uwagi (zajmuje rozmowąalbo tańcem w celu odciągnięcia odalbo tańcem w celu odciągnięcia odbutelki)butelki)-żądanie (masz od razu wrócić do domu)-żądanie (masz od razu wrócić do domu)-grożenie (zabiję się)-grożenie (zabiję się)-straszenie (rozwodem, policją)-straszenie (rozwodem, policją)-agresja (bije, ubliża)-agresja (bije, ubliża)-poniżanie (wstydzę się ciebie)-poniżanie (wstydzę się ciebie)-ucieczka (do mamusi)-ucieczka (do mamusi)
 • 8. •Efekty:Efekty:-zmęczenie-zmęczenie-brak bezpieczeństwa-brak bezpieczeństwa-poczucie niskiej wartości-poczucie niskiej wartości-niekierowanie własnym-niekierowanie własnymżyciemżyciem-utrata siebie-utrata siebie
 • 9. Zad.1Zad.16 przykładów kontroli6 przykładów kontrolikorzystając z własnychkorzystając z własnychdoświadczeń i „listydoświadczeń i „listysposobów”sposobów”
 • 10. Zad. 2Zad. 2-Co mi dają takie zachowanie?-Co mi dają takie zachowanie?-Czy mąż nie pije, gdy ja go-Czy mąż nie pije, gdy ja gokontroluję?kontroluję?-Jak się czuję, gdy kontroluję?-Jak się czuję, gdy kontroluję?-Czy opłaca mi się-Czy opłaca mi sięnadkontrola?nadkontrola?-Czy mam chęć zrezygnować-Czy mam chęć zrezygnowaćz kontroli?z kontroli?
 • 11. -na innych ludzi może-na innych ludzi możebyć szkodliwebyć szkodliwe-na siebie zdrowe-na siebie zdrowe
 • 12. DziękujemyDziękujemy 

Related Documents