Kreowanie tożsamości w Internecie na przykładzie portalu społecznościowego nasza-klasa.pl
http://user.img.digart.pl/data/users/f/zdjecie/7025.jpg Tożsamość bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą); bycie sob...
Budowanie tożsamości w dobie mass mediów Kim jestem? Do czego zmierzam? 1. Tożsamość w orientacji konformistycznej 2. Tożs...
Tożsamość w orientacji konformistycznej - kryzys tożsamości jest wynikiem coraz większego pluralizmu w systemie aksjonorma...
Tożsamość o orientacji indywidualistycznej - człowiek ignoruje lub wręcz odrzuca wszelkie wzorce zachowań, wartości i nor...
Wzorzec tożsamości nowoczesnej - wzorzec nowoczesnego człowieka zawiera w sobie cechy człowieka dążącego do harmonijnej w...
Gdzie kończy się manipulacja w eksponowaniu cech, a zaczyna zwykłe oszustwo? Gdzie kończy się sterowanie informacjami o ...
 
Czy Internet, dzięki zalecie anonimowości, pozwala bardziej fałszować naszą tożsamość, czy raczej pokazać ją właśnie taką,...
 
 
Wkraczając do cyberprzestrzeni, ludzie bardziej lub mniej świadomie sterują swoją tożsamością i wizerunkiem własnej osoby ...
 
Człowiek w teatrze życia codziennego .
Występ – wszelka działalność jednostki, która przebiega podczas stałej obecności pewnej grupy obserwatorów i wywiera na n...
Wrażenia wywierane przez wykonawcę na publiczność mogą być: prawdziwe, zgodne z rzeczywistością fałszywe, zmyłkowe Rep...
 
Różne stosunki do fałszywej autoprezentacji : - świadome fałszowanie faktów ze swojego życia, nadużywanie zaufania - kłam...
Reguła stringów umysłowych Zjawisko rozpowszechnionego ekshibicjonizmu między życiem osobistym a kreacjami jaką tworzy jed...
 
of 20

Nasza Klasa.Część1

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasza Klasa.Część1

 • 1. Kreowanie tożsamości w Internecie na przykładzie portalu społecznościowego nasza-klasa.pl
 • 2. http://user.img.digart.pl/data/users/f/zdjecie/7025.jpg Tożsamość bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą); bycie sobą, bycie tym, za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość. Fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje, fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko. Tożsamość najczęściej definiowana jest w aspekcie relacji zachodzącej pomiędzy obiektem a nim samym albo obiektem a innymi obiektami.
 • 3. Budowanie tożsamości w dobie mass mediów Kim jestem? Do czego zmierzam? 1. Tożsamość w orientacji konformistycznej 2. Tożsamość w orientacji indywidualnej 3. Wzorzec tożsamości nowoczesnej
 • 4. Tożsamość w orientacji konformistycznej - kryzys tożsamości jest wynikiem coraz większego pluralizmu w systemie aksjonormatywnym - ciągłe poczucie chaosu prowadzić może do poważnych załamań psychicznych, apatii, lęków, gniewu - żyjemy w świecie intensywnych migracji różnych grup kulturowych oraz presji mass mediów, utrwalających stereotypy kulturowe - tożsamość człowieka staje się tożsamością klienta mediów
 • 5. Tożsamość o orientacji indywidualistycznej - człowiek ignoruje lub wręcz odrzuca wszelkie wzorce zachowań, wartości i normy, koncentrując się na respektowaniu własnych cech i potrzeb - rozwojowi postaw indywidualistycznych sprzyja rozwój technologii informacyjnych - wzrost wpływu grup komparatywnych - brak stałych odniesień w postaci wzorców kulturowych, wartości i norm społecznych
 • 6. Wzorzec tożsamości nowoczesnej - wzorzec nowoczesnego człowieka zawiera w sobie cechy człowieka dążącego do harmonijnej współpracy pomiędzy indywidualnością a konformizmem - wzorzec osobowości nowoczesnej posiada sześć cech: giętkość poznawcza, ciekawość poznawcza, orientacja temporalna, poczucie sprawstwa, ufność wobec innych i świata, poczucie godności i wzajemnego szacunku - mass media stwarzają warunki do powstania nowego typu tożsamości indywidualnej
 • 7. Gdzie kończy się manipulacja w eksponowaniu cech, a zaczyna zwykłe oszustwo? Gdzie kończy się sterowanie informacjami o nas samych, a gdzie zaczyna się wprowadzanie innych w błąd i pisanie znikającym długopisem?
 • 9. Czy Internet, dzięki zalecie anonimowości, pozwala bardziej fałszować naszą tożsamość, czy raczej pokazać ją właśnie taką, jaka naprawdę jest? Trolling Wirtualna zmiana płci Podszywanie się
 • 12. Wkraczając do cyberprzestrzeni, ludzie bardziej lub mniej świadomie sterują swoją tożsamością i wizerunkiem własnej osoby . http://naszaklasapeel.pinger.pl/
 • 14. Człowiek w teatrze życia codziennego .
 • 15. Występ – wszelka działalność jednostki, która przebiega podczas stałej obecności pewnej grupy obserwatorów i wywiera na nich jakiś wpływ Fasada - to ta część występu jednostki, która funkcjonuje niezmiennie przez cały czas jego trwania, dostarczając obserwatorom definicji sytuacji Wykonawca - aktor, którego zamiarem jest wywarcie określonego wrażenia na publiczność Publiczność - odbiorca zaaranżowanego przez wykonawcę występu
 • 16. Wrażenia wywierane przez wykonawcę na publiczność mogą być: prawdziwe, zgodne z rzeczywistością fałszywe, zmyłkowe Reprezentanci fałszywej fasady: - wykonawca sprawcą: fałszowanie, ukrywania, zniekształcania rzeczywistości Ryzykowna pozycja wykonawcy: - wykonawcy grozi upokorzenie lub całkowita utrata dobrego imienia
 • 18. Różne stosunki do fałszywej autoprezentacji : - świadome fałszowanie faktów ze swojego życia, nadużywanie zaufania - kłamstwo dyplomatyczne - otwarte i jawne kłamstwo - trudność weryfikacji pewnych faktów - stosunek do fałszu zależny od intencji wykonawcy - odkrycie fałszu – kompromitacja jednostki
 • 19. Reguła stringów umysłowych Zjawisko rozpowszechnionego ekshibicjonizmu między życiem osobistym a kreacjami jaką tworzy jednostka.

Related Documents