C R Y S T A L
DYNAMICS
SUUARE ENIX,
,I
K .
K
I z"
4` . I
, I
GAIL SIMONE i WCOLÄS DANIEL SELMA
TOM TM
DER
PUT VJETRA
scmpT DESIGNER
Ga“ Simone Sandy Tanaka
ASSISTANT EDITORS
_ l _ PENULS Roxy Polk and
Ni...
AKO OVDJE
BUDEM UBlJl-Z- --VMTľTl Ć" SE
iz GRDBA DA ŠUTNEM
DOVUKLO NAS
JE DVDJE. PDZVA-
UJ NAS JE
NATRAG.
ou. NEMAM...
AJ U SWJI
ZADNJIH SATIHA.
v
_, A. M2 znam šfa . sa
j ane. Znam kako
g X / žg/ e...
ZNAŠ, ziiimii
iiiJzč PHDFESO-
iii oiiiiziui
. iz nizu Tviuz
imz.
piiuz un šio
siii iiu iiiiiiiiii
zn...
TO BI MOGLO OBJASIIII- „ç - „
TI PRIVIĐEMJA KOJA
SAM IMALA. Axl] CE
l,
„ri
SL...
I To c: nm KRAJ
swmnm: vau: u
SVIJETU.
NE ZANIMAJU
ME NJIIIOVI
EWWL sAMo ŽELIM
PRIJATELJU”
NATRAG.
NISMO BARBARI....
ČITAO sAM zMA- "IMACE svoJu KUĆU
MENJA. PROUČA- ; mm mn_ m„ , „m“ zA ARTEFAKTE
m ËWËËAH“ IsvAKI I: : IMATI ČUVARA PŠËË...
IzvućI ć: š
MAs onAvnE,
ZAR NE?
ČETIRI ĆUVARA,
MIss cIIorT. zAIIMJI
mo PIIIIIIoćAMsTvA
JA sAMJEnAM
MIKAKvu IDEJU u ...
NOSITELJA.
IMAMo ČETIRI
nIJELA TVOJE
KUćE
ću TE sAMo
N_ . IEnMaM
TA sTARA IIRPA '
GOVANA unvELA
LAKU?
JEDNOM KADA KR...
najma/ šum; m;
TVOJI PRAVI
SLJEDBENICI TE
/ am Moć/ m 070m.
ZOVU. '
duo/ ë 6090/70.
svJEnoćIMo
NJEGOVUM Ran: -
...
05./
”ËJ/ ?p/ ;Ijílfeü
g'.
) K ` 'I, I I ` l
f 0003194959 „
* , aoma/ a/njèn/ ZV "i
, sma/ v} zar ne?
PoćIMJE...
SE VRATIO I JA
SAM NJEGOV NO-
IMATMEAS M: .
TREBA čUVARE.
-` 'l' Se nMda da 0m)
. ~ ' , › JESTE i/ uzj/ '...
0 mç/ 'Bnže/ DOLAZI PO NAS.
MORAMO GA UHI-
/ m!
/ ľ/ąqoae oba/ I'm
(će/ Ae. 0 Bože!
Hrfe/ bíl/ Š Hrfe/ äAI/ 'sa ...
021 áz/ Z
ISP/ ill”
- ma . .
~ _ cu r: Ponovo,
Hía sífa zar/ šefa 3/0
n; MiM/ bs.
Samo ndpryëd
#uži/ net lool'
me....
P/ ”ezüyľa/ aą/ e (In/ štel). meóao . _ . v
Jíe Čitao Stlídap made/ na ' _ ŽAg M] JE_ LAKA_ v
#mari/ WM I " „ . ” POBJ...
, TVoJ oTAc MIJ: JA ; sm mo
"UVIJEK JE ZELIO IIPDZIIATI , "l KADA JE PRoMAšAo KULT ' ŽELIO BITI DIo TAKO JAK. "
NEPIIZII...
_ o'. J; .f
- ALI ZAŠTO? zAšTo g; r
MAM DATI ARTEFAKTE . .. - . š.
.
KOJI SU MMLI USKR-
SMUTI MATIIIASA?
"l VPAL...
JER MISLIM DA SI
DRIIADZIJA.
Paíqjë/ yëyí: me. .
100/110700. Pro/ èsa- _
n. ' Ja . sa/ na seóe. "
...
v žAo MI J:
sTo MoRA BITI
oVAKo, LARA,
ZABORAVIO SI NA
ČETVRTU, POSLJEDNJU
PROPAST
DA LI SI IZ-
GUBIO GRANA-
TU, DA...
Zrak 11mm/ 011m5
. k) i k.
3._ A _
0z"v` R_ V* r'
x; „x
K` Al
I. .
Z_ ~ I
æ" /
I
t“
o
O v. _
„ T/ s// b na 17111619- 1
. P . u "
mk, na írq/ u. .
/
O , I
/ ,
191m0 sam izga-
ói/ a. Poraz/ ic...
C R Y S T A L
DYIUAMICS
EDUARE ENIX.
15.4.
s
I_
1,/
1'
, I
I J',
' v ×
í ' A
r' r .
| (V,
/VV
I 1 I . .
v:...
Na iv lu - TR 06
of 24

Na iv lu - TR 06

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na iv lu - TR 06

 • 1. C R Y S T A L DYNAMICS SUUARE ENIX, ,I K . K I z" 4` . I , I GAIL SIMONE i WCOLÄS DANIEL SELMA
 • 2. TOM TM DER PUT VJETRA scmpT DESIGNER Ga“ Simone Sandy Tanaka ASSISTANT EDITORS _ l _ PENULS Roxy Polk and Nicolas Daniel Selma Aaron waiker 'NKS EDITOR Juan Gedeon Dave Marshall PUBLISHER COLORS Mike Richardson Michael Atiyeh Special thanks to Crystal Dynamics Michael Heisler ? "d5“', “°'°, E""“', including RICh Briggs, Brian Horton, and COVER ART Noah Hughes. Dan Scott PRIJEVOD S ENGLESKOG JEZIKA, UBRADA l ADAPTACIJA. KOMPLETAN RAD HA STRIPU HTTPI/ l PnAELcoMYILcoMl FonuMI Advertising Sales: [5031905-2237 | International Licensing: [503] 905-2377 | Comic Shop Locator Service: 1888] 266-4226 DarkHorse. com I TombRaider. com I Talk about this issue online at: Boards. DarkHorse. com Tomb Raider 86, July 2014. Published by Dark Horse Comics, Inc. . 10956 SE Main Street, Milwaukie, OR 97222. Tomb Raider” © 2014 Square Enix. Developed by Crystal Dynamics. Tomb Raider, Crystal Dynamics, Square Enix and their respective logos are trademarks and/ or registered trademarks of Square Enix Holding Co_, Ltd. All rights reserved. Dark Horse Comics@ is a trademark of Dark Horse Comics, Inc. , registered in various categories and countries_ All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without the express written permission of Dark Horse Comics, Inc. Names, characters, places, and incidents featured in this publication either are the product of the author's imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons [living or dead), events, institutions, or locales, without satiric intent, is coincidental. Printed in the United States of America.
 • 3. AKO OVDJE BUDEM UBlJl-Z- --VMTľTl Ć" SE iz GRDBA DA ŠUTNEM DOVUKLO NAS JE DVDJE. PDZVA- UJ NAS JE NATRAG. ou. NEMAMO ziiuiiiz, NEMAMO oiiuzJi; l NEMAMO MIJGUCNUST po- HVALA, i Hocu. imiiš Ll PLAN, JGNAH? NE GDVDR] ALI, uuu smo ovnJi: VISE NISTA NE IZGLEDA uizmo- g VJERUJ V STA HOCES, Liiiiu I POMOCI JoJ. uuo ŠTD Bl i ouii URADILA zu
 • 4. AJ U SWJI ZADNJIH SATIHA. v _, A. M2 znam šfa . sa j ane. Znam kako g X / žg/ edaya. l) raje ne- ~ moguće. / zy/ eág/ Z/ kao ”HK/ MA Ž: 7%_ . g. . '-01' - r~ - " š” SAIIDTŠRVŽ - mi_ sm: i px” I, g _ _ vunu mo E. W oíbfmíaäl ~. "fj`. › l_ f " _ _ umu simum ` y učmiu, mamma. l u- g AW „, „. , r „š a l ou ázpm “ i osmom
 • 5. ZNAŠ, ziiimii iiiJzč PHDFESO- iii oiiiiziui . iz nizu Tviuz imz. piiuz un šio siii iiu iiiiiiiiii zniiaoiii Lani- iuu u ciivzuii uisu. DA. iii ćzmo sz VIDJETI. lIGlIDAN ODMOR, LADY GINIFT. i ouz uisu MAKABA. ouz su miTsuoyziićziiiiz, iuo To * mozzs VJEROVATI. i UMA. ZA TO SE SPECIJA- LIZIRALA MATSUOVA I "ALI OPĆARAO III JE. ONE VJE- RIIJII DA SU DOGINJE. VIDIO SAM DA RADE NEAIOGIIGE TAJ Tip uiJz BAŠ oTio iioniiiz. JEDAN on miTsuoviii siLz- DZIJA mz iz zi- iiitio uozzm. DOBRO SAM.
 • 6. TO BI MOGLO OBJASIIII- „ç - „ TI PRIVIĐEMJA KOJA SAM IMALA. Axl] CE l, „ri SLlM DA BI BILO' ' «BOLJE DA OBJASIIIIS " STA TI OVDJE RADIS, DAMNY. ZAŠTO Sl NAM pomazu), uma u PABU? i OSTRVO JE PROSARANO DZEPOVIMA ZAROBLJEIIIOG GASA. .. PONEKAD SE ONI SLUČAJNI] OTVORE. ZAPALJIV JE. ČAK I ZIMI ZIVE BEZ PLAMENA ILI GRIJANJA KADA SE TO DOGODI. MISLIM DA SU SE ZATO OVDJE SMJESTILI, IZAZI- VA EUFOBIJU. „ . .u ` 2m šro su soumn ZLO, uuu. A MATSIJOVI LJUDI ZELE DA IH VRATE. "A AKO SE MATHIAS I NJEGOVI LJUDI VRATE. .." 4 "ama zum xnxo ' nn vam: l KRALJICU I sunca. "
 • 7. I To c: nm KRAJ swmnm: vau: u SVIJETU. NE ZANIMAJU ME NJIIIOVI EWWL sAMo ŽELIM PRIJATELJU” NATRAG. NISMO BARBARI. MISS CROFT. Žal": VIDJETI PRIJATELJI- CU, MISS NISIIIMURA. ODVESTI CU VAS D0 NJE. "E ŽELIM“ JE / RAZMIŠLJAM nA JE PDVRIJEDITI. UPRAVO PRETWMM u JEDNU on MOJIH MAKAAA. AMA Bl PošA- SCENA TIME. SAM? JEDNA on umu_ STVARI? , s, PA. VIDJET smo o muz. FA- MmšAnu. „ONA NIJE TA KOJU ZELIMO, MISS CROFT.
 • 8. ČITAO sAM zMA- "IMACE svoJu KUĆU MENJA. PROUČA- ; mm mn_ m„ , „m“ zA ARTEFAKTE m ËWËËAH“ IsvAKI I: : IMATI ČUVARA PŠËËŠÄKËËQËLËYÄŽËDA PROPASTI? I svAKI ć: no 0sITI P 0- T° 5“ 39335 m R sTE III uKIIALI sA ovaa mm] ELEMWÄ_ . OSTRVA. MIsLIMnA sI IH v: c TRI PuTA SUSRELA? _w "VODA NAD ZEM LJOM. " ' `
 • 9. IzvućI ć: š MAs onAvnE, ZAR NE? ČETIRI ĆUVARA, MIss cIIorT. zAIIMJI mo PIIIIIIoćAMsTvA JA sAMJEnAM MIKAKvu IDEJU u u I ' MBJE KCERI SlI ovan ćAsu. 1 DVA l TRI- DOVEDI JE DO UL TARA. MOJA MAKARA! WMA Knv ć: vIIAmI IIIATIIIAsA AIEIuI NAS. ' 00/22 lazi loüfpčl/ JDJË / ad Qbšgane. .. PRIJEVOD I ADAPTAEIJA & KOMPLETAN RAD NA STRIPU BY PRAETORIOUS CD IITTP: IIPIIAET. ćoMYILCoMIFoIIUMI
 • 10. NOSITELJA. IMAMo ČETIRI nIJELA TVOJE KUćE ću TE sAMo N_ . IEnMaM TA sTARA IIRPA ' GOVANA unvELA LAKU? JEDNOM KADA KRV < ` ČUTVARA Doänlgäľl AIËTEFAËI- › simum . I : MA UKL aMMAK, „RUB“, I _ A MAs SPASITEU ć: s:
 • 11. najma/ šum; m; TVOJI PRAVI SLJEDBENICI TE / am Moć/ m 070m. ZOVU. ' duo/ ë 6090/70. svJEnoćIMo NJEGOVUM Ran: - RJU. ' Uzmi: SE! nema: l svoJ UBLIK. ' TREBAMO VIŠE KRVI. sTRAžA. MJEMU GLAVU, MOLIM. zA NAŠEG aas- PonARA I sPA-
 • 12. 05./ ”ËJ/ ?p/ ;Ijílfeü g'. ) K ` 'I, I I ` l f 0003194959 „ * , aoma/ a/njèn/ ZV "i , sma/ v} zar ne? PoćIMJEM MRzm KULToVE PosvEcEM: . UBIJANJU. PRIZNAJEM DA' NI JA NISVAM VAS VELIKI OBOZAVATELJ, MISS CROFT. NA KOLJENA, MOLIM. MIsAM vEzAMA "kímæ/ Vá' TI DUBRE! «Samo će in; aaa/ m . ya/ Mara
 • 13. SE VRATIO I JA SAM NJEGOV NO- IMATMEAS M: . TREBA čUVARE. -` 'l' Se nMda da 0m) . ~ ' , › JESTE i/ uzj/ 'u zbog " -níífwí gasa. ._ z' ' 'in _ _al_ _Ema . .,_. _..
 • 14. 0 mç/ 'Bnže/ DOLAZI PO NAS. MORAMO GA UHI- / m! / ľ/ąqoae oba/ I'm (će/ Ae. 0 Bože! Hrfe/ bíl/ Š Hrfe/ äAI/ 'sa 13/5900:: mm. /yzegoo Po« mL lIJl NATRAG U PAKAa, TRULu . DUBRE. ' A
 • 15. 021 áz/ Z ISP/ ill” - ma . . ~ _ cu r: Ponovo, Hía sífa zar/ šefa 3/0 n; MiM/ bs. Samo ndpryëd #uži/ net lool' me. ü će mi omogu- čifít/ I re aáyëm P0/V000, zli / Wrľôüé
 • 16. P/ ”ezüyľa/ aą/ e (In/ štel). meóao . _ . v Jíe Čitao Stlídap made/ na ' _ ŽAg M] JE_ LAKA_ v #mari/ WM I " „ . ” POBJEGLA sI Iz MA- TËOËŠËŠËŠË„ ' NASTIRA. SAM SVE 3D 0114/29 . se gas/ baš {l/ Šf k I ` I I A“ s' TRAGIČ' osjet/ Z Čak ne ”Jože/ no za- No PALA- pa/ IY/ n/'I/ H ”(71 ` . STRMO JE. ALI MISLIM DA SE MOZEMO SPU- STITI I SUSRESTI šTA To GOVORIS? EoVURIAL LARA- DA TE M: MooU PUsTITI oA ooEs sA osTRVA. zMAćI LAGAO sl? TI sI JEoAM oo oRozAVATE- u“ s°““"^? ALI„ LARA. oMI ć: PoKUsATI PoMoVo nA „ VRATI: MATIIIAsA. A . . - . ą „ sv: sTA oM zELI J: ^I 4 NE mogu m “m” SUNCA' . I A ~ ' „ *~ . _ _vx l GLEDATI KAKo ' : MRVIKo PoRoRLJA- VA CoVJEćAMsTVo. ISTINA. LARA. ZAISTA SAM RADIO SA TVOJIM ' sv: šTo sAM _s II REKAo J: RILA TAKO SAM SE I IIPLEO U OVO.
 • 17. , TVoJ oTAc MIJ: JA ; sm mo "UVIJEK JE ZELIO IIPDZIIATI , "l KADA JE PRoMAšAo KULT ' ŽELIO BITI DIo TAKO JAK. " NEPIIZIIIIITU. LARA. " ( I KoJI J: ooVoRIoo ČOVJEKU, _ TooA. " "ZAKLEO SAM SE NA VI- JERNOST MATSUU, KOJI JE PREVODIO OBOZAVA- TELJE SOLARIIA. " I _„ NAPUSTIO sI _ ~ MOGA oćA ZBOG Ž JE IMAO Im'. , ČEGA, DANNY? _ ME. ' VoLIo sAM MaVćA? TVOG ocA. ' VAs ČETVERD. .. MIKADA MIsT: Uz: LI ARTEFAKTE, NATJERAO SAM ' VAS DA MISLI- TE DA JESTE. "HIPNDZII. oPčIIIIJAVA- / MJE. sVI ONI TU MOGU. ~. g sAMo, TVDJA mogu NATJERATI ` . . ~ a SVIJEST SE RORILA. LJUDE DA RADE sTA TvoJA sJEćAIIJA su zELE. " "I MEME sU TAKOĐER MA- "BILo J: To sTRAšMo UćILI KAKo DA To RADIM. " IsKUs: MJ: I PAD sAM NA TESTU. "
 • 18. _ o'. J; .f - ALI ZAŠTO? zAšTo g; r MAM DATI ARTEFAKTE . .. - . š. . KOJI SU MMLI USKR- SMUTI MATIIIASA? "l VPALILD JE, Ëšää "SPIISIII SIIIII„ DOŠLI sU Po „ . _ . m4"- _ I' -“ , ,Č I NJEGOVI LJUDI s SU SE SAKRILI. ZAŠTO sI oMDA MAPAo JERUMGP "TVOJA RANA, TAćMo GDJE sAM KoPLJEM PROBOLA J: DMoG oD IIAPADAćA U RONILAŠKOM DDIJELU. u NISI TAKO BISTAR - KAKO MISLIS "TO SI BIO TI. " M: MoGU RESKIRATI DA osTAM: s zIVA, ' ` LARA. sAMo J: KRV C9 ćuVARA MoGLA VRATI- I/ w - TI MAITIIAsA. I TI sI „L . - zADMJA oo NJIH. I 'I BUDI sREćMA, A LARA. PosTAć: s MUĆENIK. Q J PA, DA ZNAŠ, MI; MoGU s: sLo- zITI s TOBOM.
 • 19. JER MISLIM DA SI DRIIADZIJA. Paíqjë/ yëyí: me. . 100/110700. Pro/ èsa- _ n. ' Ja . sa/ na seóe. " &í ! Ve znaga. .. ne i mogu se 1000790/
 • 20. v žAo MI J: sTo MoRA BITI oVAKo, LARA, ZABORAVIO SI NA ČETVRTU, POSLJEDNJU PROPAST DA LI SI IZ- GUBIO GRANA- TU, DANNY? ZAPALJIVI GAS U VAZOUIIU.
 • 21. Zrak 11mm/ 011m5 . k) i k. 3._ A _ 0z"v` R_ V* r' x; „x K` Al I. . Z_ ~ I æ" / I
 • 22. t“ o O v. _ „ T/ s// b na 17111619- 1 . P . u " mk, na írq/ u. . / O , I / , 191m0 sam izga- ói/ a. Poraz/ ica, óezór/ žnast 0/1; zaurš/ h sam sa ž/ a- _áèq/ íe/ n 11 proć/ osmi. f0 _je ana . š/aje muíšf/ Ze) . sve 1' sumfąga na 000m
 • 23. C R Y S T A L DYIUAMICS EDUARE ENIX. 15.4. s I_ 1,/ 1' , I I J', ' v × í ' A r' r . | (V, /VV I 1 I . . v: ' I I l' _ ~ I`~ › ` æ I ~ 1. v * ' u, A. 1/ u R. GAIL SIMONE PAICOLÄS DANIEL SELMA `~. _ x sr '

Related Documents