mu_
, ç// Ëlg
y . Bpgggäur„s,
.e i _ 'v
POSJETITE
N95 NA
WWWSTRIPOVLCOM
ONH PRIČA
POPISI, NASLOVNICE, HUTORI. BURZE.
FORUM ...
l
POTRAŽITE
NA KIOSCIMA
I
. v.
A
m
u
o
NAPAD NA UTVRDU
TEKST: NOLITTA CRTEŽ: TICCI
TEX I CARSON POD IZMISLJENIM IMENIMA ULAZE MEĐU WOLFERSE U
UTVRDU WHOOP-UP...
TROJICA MLADIH RATNIKA siouxA
KOJI NAs VEC NEKO VRIJEME
PRATE. NJIHOVE su NAMJE-
RE POSVE JASNE.
...
VJEROJATNO ĆE NAM
USKORO PRIĆI NEDUŽNIH
LIGA, A ONDA NAS IZNENADA
ZASKOČITI, OTPREMITI U
SVIJET SNOVA TOMA-
HAWKOM PO SL...
ZA NAS BI OVA
TROJ KA MOGLA
PREDSTAVLJATI
PROLAZNICU DO
LOGORA SKA-WOM-
AKO sve KRENP KAKO ~ ŠËQAËŽA`ËŽEsWoĆŠVICŽIIŽŠK°...
POTPUNO MIRNI I OPUSTENI, STARI SU
DRUGARI NASTAVILI DALJE. ..
'A w / V WWW/ Iv .
I / I
/7/1„
. ..I PREPRIJECILI IM ...
ČAK SE PRAVE DA su Y DA. .. A SAD NE ŽELIM SVU TROJI-
VESELI | PRIJATELJSKI ZABORAVI ŠTO Gli. - AU ŽIVE.
NAKLONJENI, PR...
IIAII5II„_ „oces IągcI PA. .. I JA I MOJ PRIJATELJ SE S OA~~ 5 PLE-
oA GOVORI; NAŠIM NJIME PRILICNO DOBRO NOSIMO. NENO/ ...
SKA-WOM-DEE I HAUGH. .. VOJNICI VELIKE
VELIKI RATNICI PLE- BIJELE MAJKE PONOVNO
MENA U POSLJED- SU ZAPRIJETILI DA ĆE
NJE ...
r
i", ( Ä V. s. : f
OVDJE JE MEDUTIM ZE-
MLJA GOTOVO PRAZNA
HAYOKA DOBRO
I AKO SE MI SIOU×I GOVOR"
UDRUŽIMO S ...
.. .A TAKO DOBRO POZNAJEM
SKA-wOM-DEEJA DA zNAM I BAŠ NAFROTIV- VAŠ
TO DA SE ON NIJE NAJE- POGLAVICAI KOJI JE
DNOM MOGAO ...
TA PUŠKA. .. SMI-
JEM LI JE BA-
REM UZETI U
ČIM STIGNEMO U
LOGOR SKA-WOM-DEEJA.
DAT ĆU TI DA JE
ISKUŠAŠ I. .. o ' 7**...
I HOCU, `
PRIJATE-
15
m.
A
A
m
J
16
POBRINI SE zA
OVOGA, KIT. ' JA CU
SREDITI ONOGA
ŠTO BJEŽI!
SAMO GA
PREPUSTI
MENI, BRA-
E NECEŠ, MLADIĆIJ! .. .NE OSTAVLJA SE
PREVIŠE SI KOMODAN. NAPOLA TEK
KAD SE NEŠTO
ODLICNO.
I TIME SMO
GOTOVI.
I OVAKO SI E PA
MISLIO RASPA- _ OVAJ PUT
LITI STAROGA l . - I-I JE LOSE
CARSONA. °r j KRENULO,
MLADICU. ...
TISUCU MU VRAGOVA!
| TO MI KAŽEŠ TI, KOJI SI
POTEGAO JOŠ I REVOLVER,
A MENI SI MALOPRIJE
PUNIO UŠI KAKO S
NJIMA TREB...
MORAM PRIZNATI. ..
IAKO 5AM JOŠ
HlTAR KAO MLADI
JAGUAR, ONAJ
NOŽ u LEĐA NE
BIH USPIO IZ-
BJECI.
SITMCA. .. PRIJE NEGO
...
ZAR TI DANA5 NI5AM BAŠ ZATO SE I BOJI/ W | OH NE!
VEĆ POKAZAO DA SU MI DA B? OVO MOGLO BiTi NEpóPgÄv-
SVA PREUWOANJA PR...
I TAKO, MALO V
POSLIJE. .. svE u svemu IPAK
SI IMAO 5REćE. .. TA
SAPA TE NEĆE MNO-
GO GNJAVITI UBIJ-
l NE PRAVI TAKVU F...
HMM. .. MOŽDA STE
PRE/ VILA@ 0A 5| MOJ PRIJATELJ
BIJELI PO- »I ç ZNAL, m pggču' OOBRO KAžE. -
GLAVICA NAVAJA? „ NIJE S...
ALI AKO sE, KAKO VJERuJEM,
VECERAs NADEMO u NJEGOVU
LOsORu. MEDusOENO DO-
DAJLIĆI JEDAN DRUGOM
LULU MIRA. IMAT CEMO
P...
KOJI JE POsTAJAO sVE uža. ..
. ..DOK SE NAPOSLJETKU NIJE
PRETVORIO U KANJON, NAD-
VISEN STRMOM
STIJENOM.
OVAJ PRIRODA...
CAK NI DVA LUDA O . I I
smwousođlce PO- ËŠI. ”ŽŽ›IË›E': ›Ž"I`I3A7IČŠ ŠËZË J“
PUT ”A5 ' . , ` ' sTVO TAMO GORE...
UZMIMO ZA UZDE KONJE SVIH MI VRAGOVA!
NAŠIH MLADIH RATNIKA. .. ONI PRILIJEPIT ĆU SE UZ
SU NAŠE PROPUSNICE, OVOGA KAO PI...
PROKLETSTVO!
ZNAŠ sTO Cu TI . v“, KOMEN_ MOŽEMO PRIsTEDJETI
RIJEČI DOK NE DODEMO
REĆI, TEX? RECI
C "A" 3...
HMM. .. sIGURNO PUNO
LJUDI ŽIVI U ONOJ TVRDA-
VI OD sELA.
OČITO JE SKA-WOM-DEE PO-
ČEO OKUPLJATI OKO SEBE I ONE
MALE S...
.TEDNAKIM KORAKOM PROSLIJEDILI SU PREMA LOGORU. ..
A " Q ' . ' I ` i Ä . L , a I › y~ "TI
i_ . . l. . . i .
. '...
DOLAZE
HAYOKA I TUKE. '
HAUGH! NEKA sE
DAKLE PRIPREMI
sUD sTAPOVA!
HMM. .. ČINI 55 DA 5/VIO ` DAm 5VI 5” 5a
VEĆ IZAZVALI PRILI- I g} uzvRpoLJ-Ium
CNO UZBUDENJE.
°^ POČNEMO OD I PRESTANITE...
VELIKI JUDO! NAŠ PRI-
JATELJ NE IzGLEDA
BAŠ sRETAN.
A TO NE OBECAVA NIŠTA
DOBRO NI DRUGOJ DVO-
JICI KOJU SMO VRA-
TISU...
ALl POGLEDI, ČAK I KAD
su PUNI MRŽNJE, NIKAD NI-
KOME NISU NANIJELI ZLO I
JAMČ| M TI 0A se NITKO NE-
ĆE usuom SKINUTI N...
POZDRAVLJAM TE. DOBRODOŠLI sre meou
SREBRNA K050. I TE- MOJ NAROD, Au NEĆU PO-
BE, NOĆNI ORLE! RICATI 0A Je IZNENADE-...
. VIDIM I 0A TI NIJe
LAKO ŽIVJETI NI u NO-
VOJ zemLJI, 5u0uCI 0A
NIsI u STANJU oeuz-
0ATI SVOJE mLA0e
NIsI TI sussze...
r
. ..ALI JA NISAM DOŠAO . ..NEGO O NJI-
OVAMO RAZGOVARATI , HOVOJ BUDUĆ-
O PROŠLO5T|
SIOUXA. ..
ŽELIM IM POMOĆI ; ËŠMË...
SPUSTITE ONU DVOJ| CU l
ODVEŽITE IH TAKO DA MO-
` v GU 5UDJELOVATI U TR-
CI ŠTAPOVA.
DOVEDITE OVAMO I ONO- , ;
6A L...
POVJERITE KONJE MOJIM u MeDuvREMENu, Mo-
RATNIcIMA. ONI ĆE se zA ŽETE GLEDATI UTRKU
NJIH eRINuTI KAO DA uz MENE.
su NJ...
PA DOBRO, SKA-WOM-DEE.
Nl JA, NI 5RE5RNA KO5A, NE
žeumo OSVETU, ALl TVOJE ' _
RIJEČI su me uvJERILE. TAKO G0- g;...
.. .ŽENE I MUŠKARCI IZ PLEMENA, RASPOREDENI u DVA REDA, POČINJU vRTJETI
ŠTAPOVIMA ŠTO IH ČVRSTO DRžE u RucI. ISPUŠTAJUĆ...
I zNAK JE STIGAO!
` , n: )
sA0A, Im-
ROBE QIOUX!
O. .V JIP! JIP!
URLAJUĆI IZ PETNIH ŽILA, KAO DA TIME PRIKUPLJAJU HRABROST, TROJICA MLADIH SU
KRENULL. . ' í `í" **í
t 'w š; ;i
ak ...
JEDNO zA DRuGIM. UNATOČ SVIM POKUŠAJIMA DA IH POKRIJU
ZADOBIVALA NOVE RANE. ..
5/5'
/ › r
i I KUGO! SVI SU NE BIH VOLIO BITI
" POSTALI ZVI- NA MJESTU ONE
TROJICE.
7 V “
usTANI. BRA- @Š „gľg /
75--- UHÄN" ë' C"- HAYOKA! SPA-
' ' ŠAVAJ SE!
s TOBOM, TuKE.
A 5 SPASIT ću sE zA-
* ' ...
NAPOKON HAYOKA mLAoIc JE N - HAUGH- ISTINA I
IZLAZIŽ Iz ONOGA vIO VELIKU GEASąIZJI/ ,ą gžíígfggägž
vRA JEG Tu- - - -
SKA W...
Y MUŠKARAC KOJI
JE OOSTOJAN usKORO
PREUZETI MJESTO svo
6A ocA SKA-WOM-
-v ívvć
JEAAAAAHHIIH!
l
...
t'
E PROSLI KROZ KUŠNJU SA
` SRCEM SIOUXA.
a? ' 5 .
` _ m: „i
u _V_» ' i ` ` ' . 1A. í l , ili 4
l / 'v' " ` l
I...
VAŠU NJEGU. .. NEK
E I VRAČ POBRINU
UBLAŽE
×. w
A sE ŽE-
DA IM ~
MuKE.
, .
IN
A. . . I
`
DODI, NOĆNI
ORLE. .. A DOĐI
l TI, SREBRNA
MALO POSLIJE, KADA JE
PLAMEN VATRE sTAO OBA-
sJAVATI SVAKI ŠATOR. ..
HAU...
BAŠ sIGuRAN NE MOGU BITI,
ŠKA-wOM-DEE, ALI NAROD
CRVENOKOŽACA DANAs
I NEMA BAŠ IzBORA.
JEDINSTVENA
| NEPONOVLJIVA, ...
MNOGO JE PuTA MJE-
SEC PROŠAO NEBOM
OTKAD SAM, TO ĆETE
SE I VI sJETITI, VODIO
sIouxE NA uTVRDu
ŠTERLING. .. NO MOJ
NAROD...
.. .NO DOŠLI SMO OVA-
MO JER SMO TI ŽE-
LJELI PONuDITI PO-
MOĆ DA JE OBAVIŠ. ..
Iz uNuTRAŠNJO-
STI uTVRDE.
NE RAZUMIJEM
...
ĆIM UDETE U UTVRDU
POĆET ĆE BITKA u KO-
JOJ ŠAMO VI, I PO BROJ- ~
NOŠTI I PO ŠPOŠOBNO-
ŠTIMA zA BORBU. MO-
ŽETE IzAĆI K...
ŠVA ŠREĆA, ŠKA-wOM-DEE IMA
NEŠTO VIŠE zDRAVOG RAzUMA
I, ŠUDEĆI PO TIŠINI I PO IZRA-
zu NJEGOVA LICA. NE
IzGLEDA MI BAŠ...
NO PRIJE ILI POŠLIJE, ĆIM
BI ALKOHOLOM ŠREDILI
ODREDENI BROJ PLE-
MENA Iz OVOGA
PODRUČJA. ..
VIŠE PUTA ŠU MI STRAŽARI
U...
HAUGH. .. ALI ŠADA, DRAGI PRIJATELJI, DOPU- HA! I ONDA KAŽU DA
STITE DA NAS DIM IZ ŠVETE LULE MIRA SAM JA ZLOGUK...
HVALA. NE
PUSIM.
ALI. .. HMM. .. DAJ. HAJ-
DE! HMM. .. PRESTA-
JEM SŽUTRA.
I
ŠTO TO ZNAČI, ŠTARI
BUNARU SVIH GRIJ...
.. .NO SUTRADAN UJUTRO, DVOJICA STARIH PRIJATELJA U PUSTOLOVINI VEĆ SU BILI
SPREMNI NA ODLAZAK, NAKON OPROSTAJA OD POGLA...
.. .I USKORO. ..
HMM. ..
I TAKO STE IH
PUSTILI DA VAM
POBJEGNU?
. ..ALI TI SU TIPOVI BILI TVRDI. ..
A I IMALI SU PREVEL...
NE PRAVITE SE DA NE SHVAĆATE, CLARK. JASNO
JE DA ĆE SE JEDNOM, KAD VISE OKOLO NE BUDE
SITNIH KRADLJIVACA POPUT FERAUDA....
NA OVAJ ILI ONAJ HMMm AKO POD
NAĆIN, IPAK STE PRO5LAVOM PO'
DOŠLI po CILJA' DRAZUMIJEVATE
zAg NE? ZDRAVICU. ..
. ..SK...
DAKLE, DOBRA VAM
ZABAVA! ALI, MOLIM VAS, `
NASTOJTE BITI TRIJE- l .0 ' çzAzLoeA
ZNI KAD VAS IZNENA- O r', ZA STRAH.
...
TE ŠU VEČERI PRIJATELJI ŠEBI PRIUŠTILI ODMOR.
LIŽIVAJUĆI U VEČERI. ..
. ..NO VEĆ SU SUTRADAN, PREMDA NASTOJE-
ĆI DA NE...
~ _ ONDA? PRILI-
ČNO GADNO,
HMM. .. OĆITO JE NAŠ PRIJATELJ
JASON PAMETNA GLAVICA. ZNA
ON DA MU JE TOP GLAVNI ADUT. .....
.. .TAJ ZADATAK ĆE NAM BITI
LAKŠE OBAVITI KAD SIOU×I
SKA-WOM-DEEJA NA-
PRAVE ZBRKU.
BOŽE ŠVE-
TII TEBI JE
UVIJEK ŠVE
...
'ONAKO PLAĆA/ no NOV- HA. .. KAD . ..OŠTÄLA MI JE
CEM GAZDE UTVRDE KOP T°5^~ JEDNA SUMNJA:
WHOOP-UP. .. f
BUDUĆI DA IND...
PROKLE TSTVO,
OBAVIJEŠTITE
JASONA! BRZO. '
HEJ, IzGLEDA DA ŠE
VANI DOGËĐA NEŠTO
ODMAH ĆEMO
ŠAZNATI.
Š
JASON. .. GDJ...
I'.
POGLEDAJTE HMM. .. ALI KAKO JE pROKLE-r- '
BOJE NA STRE- ' TO MOGUĆE? DO' 5TVOM POGLE-
LICA/ VIA; To su . I „ SAD ...
VARAM u se uu JE X z" " ' VRAŽJI sw JE PRONAŠAO MA-
ovo SIGNAL 57o smo fc? ' JOŠ KAKAV ' LO PREOKRUTAN NAČIN DA NAM
6A ĆE...
DOĐI, ŽENO. .. -
MORAMO
ŽELE DA ODEMO ODAVDE.
KAŽU NAM DA AKO BUDEMO OWĆM 8914,50- po...
ONDA ZAČ HAJDE, sKaNumo ;
_ v JDE
PL" l 5PAK| RAJ ŠÄTORE I OTPRÄŠIMO _ HA I _ .
5E ZAJEDNO 5 90 “EVRVE CË/ äfm* ...
' '5T'N^~' ČUO 5A“ I VIŠE VIŠE. .. u POSLJEDNJE
HA. ' NECEMO VALJDA MI 9A 5'OU×^ 'MA ŠEST VRIJEME JE STARA LIJA OSI-
5PA5...
VAN. ' VAN Iz MOJE
UTVRDE! OTRČITE I
zAVUcITE sE U KAKVu
MRAČNU RUPU s
KOJOTIMA I zmI-
VIDI5 KAKVE su OVO
BEŠTIJE? mJEs...
NA VAŠU snađu,
IMATE DOBRO
KAO ŠTO JE
OVO NA PRI-
SREĆA DA PLAĆA/ m
51o DOLARA NA TJE-
DAN. sAmO se NADAM DA
sAm TAJ N...
KOJEGA ĆU
VRAGA 5 OVIM
TRUPLOM?
A BUDE u sE POŽALIO, REC| Mu 0A
CE POSLIJE 005m DRušTVO, M0-
ŽDA u PO KOJEGA WOLFERA,...
HEJ VI GORE
KOD TOPA. ' SHVA- r
TILI STE DA GO' '
VORIM O VAMA.
NADAM SE.
ONDA NAVALITE NA POSAO, DO
VRAGA. ' DOVUC...
HA. .. DO VRA'
GA! NIKAD NISAM
MIŠLIO DA CU SE
[u - zBILJA OKORIsTITI
N“ `
IIIIIIII _
OVIM VRAžJIM
NAKON DVIJE GODIN...
U MEDUVREMENU “GOSTI” UTVRDE WHOOP-UP NISU GUBILI VRIJEME. .. JEDAN PO JEDAN
ŠATOR JE PADAO. ..
I} „ / Ë '
4."- L
„ , ...
. I SAMO VI BJEŽITE. A š: ) TAMO CETE NAPO-
315, Šävrg, KUKAVICE! UVUCITE SE KON MocI UŽIVATI
u RUPU GDJE CE VAG ...
ZNAŠ ŠTO,
C058? GKORO DA
SAM UVJEREN KA-
KO TA GAMAD
ČINI IGPRAVNU
OVDJE U UTVRDI SMO
SIGURNIJI OD STJENIGA
OSIM TOGA,...
. "I-L ľiš“ Ä I. ` __ ` ~' PROKLETSTVO! BOGO- ,
' › - - ' VI 5 OVIM NEMAJU
NIKAKVE VEzE, W"
ARTAUD! .. 'We-g
...
NAPAD SIOIIXA
CIJELE SU NOĆI STRAŽARI PROVJERAVALI OGRADU. PAZEĆI I
NA SVAKU SJENU. .. `
X
ž;
žk/ .z
` u»
›
- '
V? ...
SVETI BOŽE!
OVDJE SU! SIOU×I
SU OVDJE!
I á'
- ODMAH PO-
_. __ e zOVITE JAGONA!
IZLAZITE IZ KRE-
VETA, PROKLETI
...
TIH PRLJAVAcA
MOŽE BITI NAJ-
VIŠE DVIJE GTO-
TINE! A UGKORO
CE IH BITI I MNO-
GO MANJE.
ROW. ARTAUD. NA
SVOJA MJESTA...
HA. ' NE ZAVARAVAJ SE.
NEĆE TAMO ZAVRSITI
HMM. .. TAKO
PRLJAVI GRJESNIK KAO KAŽE SLATKO
NEVINAŠCE.
BRZO SVI
NA SVOJA
...
ONDA NA POSAO. JA
IDEM MEĐU BRANITELJE
ULAZNIH VRATA. SIOU×I
ĆE IH SIGURNO POKU'
SATI RAZVALITI.
SRETNO VAM BILO,
zB...
.. .ALI TAKAV MANEVAR ' 5vAKAKO_ ; L `
PREMDA SAM 6A već v
vamo u suönnm PRILI- í " í
KAMA. KOŠTAO BI › i...
,- 'DEMO, . . ~ ' . g '“ ' HE! HE! HE! ŠTO
. VOČJŽČËČSM, L , ' PRIJE POČNEMO,
PRIJE ĆEMO 1
V 1 "
JA ću VAM REĆI KAD BUDE VRIJEME NAJBOLJ] gTmggLcl će se
DA NAHRUPIMO SVI 5A SUHIM GRA- pgAg-, poçągogrg NA povoLJNo...
aw ĆE mn "
ZADOVOLJ-
sTvo, JA-
vrouš, JASON? STARA LIJA
SKA-WOM-DEE JE VEĆ 5H
MORAJU SHVATITI DA
lH MOŽEMO P...
~7UF"T5R“9 ONAJ ALI ON ĆE OTVORITI
HOWITZER VEĆ A ' í= 1 VRATA, BAŠ KAKO
SKUPO STOJ! NAŠE „ " smo | OBEĆA...
TOP, KIT! MORA/ VIC
STAVITI RUKE NA
TAJ TOP!
HEJ. .. GLEDAJTE! * 3***
NA PADAJU S JUŽNE
STRANE!
ALI, KAKO? - ...
I PUCAJ! SVI
-I ZAJËDNO!
„ NE IZLAŽITE sE
" - Luczmomcu
oo VRAGA! PRE/ VIJESTI _ ČUJETE, LJUDI?
TAJ TOP, C088...
ZASTIĆENI NEPREKIDNOM VATROM SUBORACA OBORUŽANIH WINCHESTERKAMA. ..
NE PRESTAJ-
TE! VATRU NA
OGRADU. '
. ..JEDAN ZA DRU...
I PucAJTE SAD! NE I _ O; i; vRAžJE zmIJE
SMIJEMO IH PUSTI' I” s „A5 ŽELE zAgo- ` `
TI DA SE ŠTILJAT...
, ' ` JEsI LI Cuo
TAKO, momcu A SAD TU sTvAR- s '
ČICU uPERImO NA ONu GAMAD ' ' GENTW? DOBRO
. _ I NAPuoRAJ LIC...
JASON HOCE 0A ZAŠTO NJIH? NA OvAKvOJ BI
PROMIJENITE VRSTU UDALJENOSTI MNOGO POGOONI-
KUGLE. POSLAO NAS JI BILI PROJEKTIL...
ZA DANAS SI SE VEĆ DOVOLJNO NA' T
PUCAO, TOPNIČE OD PAPIRA!
V„ x
ŽELIO SI NE-
ŠTO RECI JA- : E25 ~ DOLJE PA
v; ...
I
' .
' - 4 1
I ,
r '
I
" ' 4*. “ -' 'I'
. V / . f I '
l .
I I
' s I,
›
MIČI SE S TIH
LJESTVI PAPA
GAJU
?W
. m'-
M
'I
INDIJANCI, JA'
SONE. INDIJAN-
CI NAPADA-
JU I S OVE
UH. ' vRAžJI
NAPOLEON
TEŽI JE NE-
GO SAM MI-
S...
ALI ŠTO JE TOJ I
DVOJIĆI? NEŠTO ; U
IM SE POREME-
TILO u SLAVI?
TEx. OOLJE JE
IZBIO PAKAO. __
MO MISLITI
P...
PRLJAVI
IZDAJIĆE!
oeçzAoA, ' OGRADA JE RAz- PROKLET-
. I VALJENA! IzGu- STVO!
V: BLJENI SMO!
BRZO! svE ...
Ć
SAD JE VRIJEME DA MI I
OBAVIMO SVOJ DIO. „
U NAPAD!
RATNICI SIOUXA POMAMNO SU SE BAĆILI PREMA RUPI ŠTO
JU JE U OGRAD...
I ČEKAJTE! FUĆAJTE SVI '
° ZAJEDNO TEK NA MO-
JU NAREDBU!
ČEKAJTE JOŠ. .. HOĆU
DA NAM DODu suzu,
TOLIKO suzu DA NI
JE...
ONDA SE
PRIPREMI DA .
- ČUJEŠ JOŠ
JEDAN LIJEPI
PRASAK!
' 5A zADO-
vOLJ5TvOM.
AMIGOI
109
PROKLETSTVO!
ODNIO VRAG ONE
IZDAJICE!
OĆU IH MRTvE. .. HOĆU A
RASKOMADATI ONU
DVOJICU!
ALI POsTOJI NADA DA
CEMO OV...
DRUGO TEXOVO POSREDOVANJE UVELO JE NOVU ŽIVOST MEĐU SIOUXIMA KOJI SU SE
PONOVNO BACILI PREMA RUPI U OGRADI. .. v
L4; E . ...
VEĆ TRENUTAK POSLIJE, BITKA SE PRETVORILA U USA-
MLJENE DVOBOJE DO POSLJEDNJE KAPI KRVI.
CIJENA POBJEDE...
PRIPREM!
se ZA PAKAO,
PROKLETI IZ-
DAJNICE!
Kucnuo je čas za osvetu. ..
U bici koja bjesni u utvrdi
Whoop-up. .. Noćn...
L A " A { ' tv! A
; uu j
ww* l) II _J Ä
“g„_i„~„L_I_J. u.; r
lim r V
i › a 'Ikínž...
Na na ut - TW - LUD 66
of 116

Na na ut - TW - LUD 66

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na na ut - TW - LUD 66

 • 1. mu_ , ç// Ëlg y . Bpgggäur„s, .e i _ 'v
 • 2. POSJETITE N95 NA WWWSTRIPOVLCOM ONH PRIČA POPISI, NASLOVNICE, HUTORI. BURZE. FORUM l JOŠ PUNO TOGH ČEKR VHS NR NFÄJBOLJEM DOMHĆEM STRIP SFÄJTU! !! TEX WILLER ' Broj ori ' ala: 434 ° Naslov originala: ASSAL AL FORTE - Autor ' : GIANLUIGI BONELLI ° U izvedbi: DECIO CANZIO ' Dvomjeseč 'zdanje ' NAPAD NA UTVRDU ' s : OLlTľA ° Crte": ICCI ° Koric : LAUDIO VILLA ° Prijevod i redakt : ANA GASPAR ' Izdavač: L ENS d. o.o. , Brune Bušića , Zagreb, e- `zludens Ihinet. ° Urednik izdanja: BERNARD u sa SAF B. . Sergio elli Editore 2004. Tex WiIIer published Copyright © 2004 by Bonell' zçąątg. .. - sam under Agreement with SAF gio Bo Ili Editore RADO V C ° Tisak: AKD Zagreb ' WiIIer - izdanje prema ugovor B. V. / Ser 2004. ° ~ WWW. safcomics. com
 • 3. l POTRAŽITE NA KIOSCIMA I . v. A m u o
 • 4. NAPAD NA UTVRDU TEKST: NOLITTA CRTEŽ: TICCI TEX I CARSON POD IZMISLJENIM IMENIMA ULAZE MEĐU WOLFERSE U UTVRDU WHOOP-UP, LAŽNO SE PREDAJUČI U SLUZBU JASONU DUCAUXU. PO ZADATKU ODLAZE UNISTITI DESTILERIJU BUG-JUICEA, UBILAČKOG ALKOHOLNOG NAPITKA KOJIM BANDA OPSKRBLJUJE INDIJANCE NA GRANlCI KANADE l SJEDINJENIH DRZAVA, STO SU JE PODIGNULI ODMETNUTI CLANOVI DUCAUXOVE SKUPINE KAKO BI NA ALKOHOLU ZARADILI ZA SVOJ DŽEP. NA POVRATKU POSTAJU SVJEDOCI POKOLJA NAD ODMETNUTIM TRGOVCIMA | TADA ODLUČE DA ĆE EOGLAVICU SIOUXA SKA-WOM-DEEJA OBAVIJESTITI O SVOM PLANU DA UNISTE UTVRDU WHOOP-UP. I äžgfomgľè-Tëáfgl, ODMAH cu TI REĆI, PRIJATE- „AJDE PLJUN, ' LJU. BACI POGLED NA BRE- ŠTO 'WAŠ _ __ ŽULJAK NAMA ZDESNA PA ' ćeš VIDJETI DA. , . ..IMAMO DRUŠTVO.
 • 5. TROJICA MLADIH RATNIKA siouxA KOJI NAs VEC NEKO VRIJEME PRATE. NJIHOVE su NAMJE- RE POSVE JASNE. NAŠIH PUŠAKA I RE- VOLVERA. DA su TO MIsLILI, VEC BI BILI UČINILI. NE. .. VJERUJEM DA IM sE PO GLAVI MOTA NEŠTO DRUGO. AHA. .. A DA I ZAZUBIGE. ŠTO ĆEMO ONDA? PRIČEKATI DA NAM LEĐA NAORUŽANI su SAMO NE GOVORI/ VIC LuI<OVIMA l sTRELlcA/ VIA. O NAŠIM K0- 2/59” 57'“El-'°^M^? A TO ZNAČI sAmO JE- NJIMA OD DNO. .. NA BRZ NAČIN KOJIH IM 5" ŽELE sE DOKOPATI GURNO RAsTu ŽELE NAS POČISTI- TI, ALI NE l UBITI. .. NE BI HTJELI NA SIOUXE PRIVUĆI POLICIJSKU KONJICU l CIJELU ENGLESKU VOJSKU.
 • 6. VJEROJATNO ĆE NAM USKORO PRIĆI NEDUŽNIH LIGA, A ONDA NAS IZNENADA ZASKOČITI, OTPREMITI U SVIJET SNOVA TOMA- HAWKOM PO SLAVI. .. . ..A ONDA CE POBJEĆI s NAŠIM ŠTVARIMA. ŠMATRAJUCI DA CEMO MI BITI ŠRETNI ŠTO sMO uOPCE ŽIVI PA IH NE- CEMO NITI PRI- JAVITI CRVENIM KOŠuLJAMA. HA. .. NEKA SAMO MAKNU OBRVU KAD STIGNU DO NAS I OTVORIT ĆU IM TRI LIJEPE RUPE PO ONIM NAĆIFRANIM GLAVA/ VIA. ZA RAZLIKU OD NJIH, JA NEMAM VEZE S ENGLESKOM VOJSKOM. ZATO SEBI . MOGU PRIUSTITI DA ČINIM STO MI SE SVIĐA. E NECEŠ, STARI KRVNICE. TO BI TI BILA VELIKA GREŠKA. ..
 • 7. ZA NAS BI OVA TROJ KA MOGLA PREDSTAVLJATI PROLAZNICU DO LOGORA SKA-WOM- AKO sve KRENP KAKO ~ ŠËQAËŽA`ËŽEsWoĆŠVICŽIIŽŠK° 5A” EEK/ IO' MORAMO - SMO BILI PRISILJENI NA IH ONESPOSOBITI NA NAČW DA 'H NE OBRANU. IPAK I DALJE OzLIJEDIMO. „. ; ' U ”A 5TRAN' GRVE' NOKOŽAĆA. U REDU? PA u REDU. AKO BAŠ HOCEŠ, HAJDE, STARI LAKR- NAVuCI Cu I RuKAvIcE. NE BIH DIJAŠu. .. A SADA zA HTIO DA MOJI uDARcI OSTAVE MNom I PRAVI se GRUBE MODRICE NA LIcIMA DA JE SVE u REDU. TVOJIH ŠTIĆENIKA. NEMOJ DA IŠTA PRIMIJETE.
 • 8. POTPUNO MIRNI I OPUSTENI, STARI SU DRUGARI NASTAVILI DALJE. .. 'A w / V WWW/ Iv . I / I /7/1„ . ..I PREPRIJECILI IM PUT. 'I' '.31 š. ` w ? I JEAAAAAH! ~ . j V *__ ' j_ 7m il, `
 • 9. ČAK SE PRAVE DA su Y DA. .. A SAD NE ŽELIM SVU TROJI- VESELI | PRIJATELJSKI ZABORAVI ŠTO Gli. - AU ŽIVE. NAKLONJENI, PRO- SAM TI REKAO. .. KLETNIcII BuDITE PO- _ ZDRAVLJEM_ jullvfám^ófžgČ ALI. AKO ŽELIŠ. MOŽEMO BIJELI LJUD” ' NASTAVITI RAZGOVOR NA VORIŠ NAŠIM NARJEČJ 5,0 JEzIKOM. .. “ “VI-
 • 10. IIAII5II„_ „oces IągcI PA. .. I JA I MOJ PRIJATELJ SE S OA~~ 5 PLE- oA GOVORI; NAŠIM NJIME PRILICNO DOBRO NOSIMO. NENO/ VI BRULE» Jezmom? VEC SMO IMALI POSLA MINNEGONJOU. MNOGj/ yj VAŠj/ yj V . j HUNKPAPA. .. PLEMENIMA. × . ..A I S OGLALA VELIKOGA HMM. .. DOVOLJNO POGLAVIcE SKA-wOM-DEEJA PF"J^TEL3' s*** SMO PRISNI DA KOJEMU UPRAVO IDEMO NA WOMPEEJA? UDEMO u NJEGOV RAZGOVOR U VAŠEMU _A LOGOR ŽIVI I zDRA- VI, NADAM SE. - IAKO MORAM PRIzNA- V TI DA SAM GA POSLJE- ”M/ “m AKO DNJI PUT VIDIO DOK JE JE TAKO» JOŠ NJEGOVO PLEME NE SAVJE' ŽIVJELO S DRUGE W551“ T' DA SE PRI- STRANE GRANICE. U BUŽIŠ NAŠU“ ŠATORIMA,
 • 11. SKA-WOM-DEE I HAUGH. .. VOJNICI VELIKE VELIKI RATNICI PLE- BIJELE MAJKE PONOVNO MENA U POSLJED- SU ZAPRIJETILI DA ĆE NJE SU VRIJEME , NAS OTPREMITI I S OVE BIJESNI I NAREDILI " ZEMLJE. SU NAM DA NE k ` SMIJEMO IMATI NIKAKVE VEZE S BIJELIM LJU- ąá I . U l? „V „4,`. . O __ . .ËËEŠË/ A“ . .mi 'Ik/ /III 1 . ; ËW ČINI SE DA VI DANAS V UH. .. KAKO . ..A JA | OSTALI NISTE POŠTOVALI GODINE PRO- MLADI RATNICI POGLAVICINE NA- LAzE, I SKA- MISLIMO WOM-DEE | NEKI DRUKCIJE. RATNICI POSTALI SU MEKI POPUT STARIH BABA. .. NA NAŠU SRECU, STANJE JE ' ' U KANADI POTPUNO DRUKČIJE . - - « ' TAMO OOI-JE BIJELI LJUDI NEGO u VELIKIM AMERICKIM « ' 5TAI-NO NAOOLAZE POPUT RIJEČNE BUJICE NAKON I N ZINAMA PROLJETNIH KIŠA. IMA IH SVE VIŠE, KAO I NJIHOVIH VOJNIKA. OKRUTNIH, OPASNIH PLAVIH KOŠULJA. 10
 • 12. r i", ( Ä V. s. : f OVDJE JE MEDUTIM ZE- MLJA GOTOVO PRAZNA HAYOKA DOBRO I AKO SE MI SIOU×I GOVOR" UDRUŽIMO S OSTALIM LJUDIMA ORVENE KOŽE, SPOJIT CEMO SE U JEDNU VOJSKU KOJA CE SPRIJECITI PRODIRANJE BIJELIH LJUDI S ISTOKA. (Oš . ..DOK SU VOJNICI VELIKE BIJELE MAJKE, MA KOLIKO SE O NJIMA GOVORILO, JOS UVIJEK DALEKO. .. MI zNAMO DA SU NA OVOME GOLEMOM PODRUCJU CRVE- NE KOŠULJE JOŠ UVIJEK RIJETKE. .. IMA IH TEK STOTINU. MOŽDA DVJESTO. .. I ZL/ LI HA. ' TE VASE RIJEČI, HAYOKA, „q RIJEČI SU NEISKUSNA I MLADA COVJEKA. .. , „ -lI O I 1%'. . ..TAKO DALEKO DA JOŠ NI JEDAN SIOU× NIKAD NIJE VIDIO NI JEDNOGA.
 • 13. .. .A TAKO DOBRO POZNAJEM SKA-wOM-DEEJA DA zNAM I BAŠ NAFROTIV- VAŠ TO DA SE ON NIJE NAJE- POGLAVICAI KOJI JE DNOM MOGAO PRETVORI- VEĆ ŠVIMA POKAZAO TI U KUKAVICU KAKO KOLIKO JE HRABAR» Vj KAŽETE_ SADA ŽELI POKA- ZATI I KOLIKO JE MUDAR. .. . ..DONIO JE VEĆ CIJELI NIZ PAMETNIH ODLUKA STVARAJUCI SPORA- ZUME S BIJELIM LJUDIMA. A VI SE GRDNO VARATE! TRI TISUCE TO JE SAMO PITANJE KILOMETRARA KOJE DIJELE VELIKE VREMENA, MLADI HAYOKA. GRADOVE NA ISTOKU OD OVOGA VIDJET CETE VI Tu VOJ- TERITORIJA NECE SPRIJECITI SKU, NE BRINI SE. ' VOJSKU BIJELE KRALJICE. .. . DOCI CE OVAMO VIŠE VOJNIKA NEGO IMA VAS. ..
 • 14. TA PUŠKA. .. SMI- JEM LI JE BA- REM UZETI U ČIM STIGNEMO U LOGOR SKA-WOM-DEEJA. DAT ĆU TI DA JE ISKUŠAŠ I. .. o ' 7** HMM. .. MOŽDA VI IMATE I PRAVO, BIJELI COVJECE, ALI JA zNAM DA BI IH LJUDI CRVENE KOŽE MOGLI DRUK- ČIJE DOCEKATI KADA BI IMALI ORUŽJE KAKVO SADA VIDIM U VAŠIM SEDLIMA. HAYOKA. .. POSLIJE.
 • 15. I HOCU, ` PRIJATE-
 • 16. 15
 • 17. m. A A m J 16
 • 18. POBRINI SE zA OVOGA, KIT. ' JA CU SREDITI ONOGA ŠTO BJEŽI! SAMO GA PREPUSTI MENI, BRA-
 • 19. E NECEŠ, MLADIĆIJ! .. .NE OSTAVLJA SE PREVIŠE SI KOMODAN. NAPOLA TEK KAD SE NEŠTO ODLICNO. I TIME SMO GOTOVI.
 • 20. I OVAKO SI E PA MISLIO RASPA- _ OVAJ PUT LITI STAROGA l . - I-I JE LOSE CARSONA. °r j KRENULO, MLADICU. .. A zA SLUČAJ DA TI PADNE NA PA- MET IzNOVA POKU- ŠATI, OSTAVIT CU TI NA LICU US- POMENU TAKO DA: .. DOSTA. KIT-u ŽAR NIŠMO NEKA TE ŽGROMI! MA KAKO l REKLI DA NE EMO MOŽEŠ BITI TAKO MRTAV PRETJERATI ? HLAOAN _P
 • 21. TISUCU MU VRAGOVA! | TO MI KAŽEŠ TI, KOJI SI POTEGAO JOŠ I REVOLVER, A MENI SI MALOPRIJE PUNIO UŠI KAKO S NJIMA TREBA U RUKAVICAMA! ? TAKO SAM PA- ŽLJIVO MJERIO UDARCE KOJIM SAM MU FILOVAO GLAVU DA BI MI I ' KIRURG POZA- _B KIJGO. ' MORAO SAM ODABRATI U SEKUNDI. .. _ . ILI NJEMU METAK U RUKU ILI TEBI ODU LEDA. A STO SE TICE HICA, E PA TU SAM BIO PRISILJEN. NA UH. .. ISTINA. I DO- PUSTI DA KAŽEM, BRATE, DA NIKAD U ŽIVOTU NISI BOLJE ODABRAO.
 • 22. MORAM PRIZNATI. .. IAKO 5AM JOŠ HlTAR KAO MLADI JAGUAR, ONAJ NOŽ u LEĐA NE BIH USPIO IZ- BJECI. SITMCA. .. PRIJE NEGO DODU K SEBI, BOLJE DA SVEŽEMO MLADOGA HA- YOKU I OVOGA DRUGOGA KRVOŽEDNIKA. HOĆU DA BUDU MlRNl KAO BEBIGE. PA, ČIM Mu SREDIMO RANU ŠTO BOLJE MOŽE- MO, POSLAT ĆEMO 6A u LOGOR SKA-WOM-DEE- JA DA NAJAVI NAŠ DOLAZAK. PA DOBRO, MLADI JA- GUARE, SAD ZAČEPI KLJ UN l NA' STAVIMO S POSLOM. A KOJI JE TO POSAO? VARAŠ SE, 5TA- RO BRUNOALO. B1T ĆE OBRNU- TO, VJERUJ Ml. svAKAKo. .. TAKO | MAT| VREMENA DA PRIPREME sve ŠTO 1m TREBA zA NAŠ DO- ČEK. .. OKO STUPA zA MUČENJE.
 • 23. ZAR TI DANA5 NI5AM BAŠ ZATO SE I BOJI/ W | OH NE! VEĆ POKAZAO DA SU MI DA B? OVO MOGLO BiTi NEpóPgÄv- SVA PREUWOANJA PRVO POGREŠNO. LJN 5|_ ZLO- ISPRAVNA? 5UKA sovA' KAO I UVI- HAJOEMO NA POSAO! MOMCI su azeLEoA GROMOV” SPREMNI NA POVRATAK u SVIJET žwm. 5^MO 5' NAM TO AKO OPET POSTANU ŽIVAHNI O TREBAI-Ou- KAO MALOPRIJE. .. HAJDE, ONDA METAR? ČEMU ŠTED- VOLJE ZA DRU- | zvuc| METAR NJA? BIT ĆU MIRNIJI su RuNOu, KONOPA. AKO ! H SVEŽEMO 5 VJERUJ me. BARE/ V' DVA
 • 24. I TAKO, MALO V POSLIJE. .. svE u svemu IPAK SI IMAO 5REćE. .. TA SAPA TE NEĆE MNO- GO GNJAVITI UBIJ- l NE PRAVI TAKVU FACU! DA MOJ A SADA BRZO PRIJATELJ l JA NISMO NAKLO* U LOGOR I SVE NJENl NARODU CRVENOKO- lSPRlČAJ SKA' ŽACA. SVI BI VI SADA WOM-DEEJU. LEŽALI U TRAVI PUNI OLOVA. REcI Mu 0A EREBRNA KO5A | NOĆNI ORAO. BIJELI POGLAVICA NAVA- JA, KAO I uVIJEK HODAJU 5TAzOM MIRA I 0A ŽE- LE BITI NA POMOĆI NJEGOVI) NARODU ČAK I u OVIM OKOL-
 • 25. HMM. .. MOŽDA STE PRE/ VILA@ 0A 5| MOJ PRIJATELJ BIJELI PO- »I ç ZNAL, m pggču' OOBRO KAžE. - GLAVICA NAVAJA? „ NIJE SAD VRI- ` JEME ZA PRI- sTARI sKA-wOM-0EE ĆE - 'ËËTËË' BITI IZVAN SEBE OD BIJE- NJEGOVOJ sA KA0 ČUJE 0A NIsu POSLUŠALI NJEGOVE NARE0sE DA NE NA- PADAJU BIJELCE. 24
 • 26. ALI AKO sE, KAKO VJERuJEM, VECERAs NADEMO u NJEGOVU LOsORu. MEDusOENO DO- DAJLIĆI JEDAN DRUGOM LULU MIRA. IMAT CEMO PRILIKE DA KAŽEMO KOJu DOaRu RIJEC I zA OVA TRI NEsRETNIKA. .. IMATE 5REĆEN_ VAŠ' KONJ' POŠTEDJELI DA. .. I JOŠ GROZNI' N|5u 908555”. 5U VAS DUGO@ JEG ? OI/ RATKA IJ HODANJA. LOGOR SK/ VWOM' l HAJDE, USTAJTE I U5- ' KAČI-rg NA ONE LIJEDE VEZANIH RUKU NE BISTE ŽIVOTINJE. .. I LINAPRI- DALEKO DOSPJELI. A MOJ JED opugrANrrE PRIJATELJ JE TOLIKO op 5VIH ŠALA_ NAPET DA BI VAS , " SIGURNO OBOJICU USTRIJELIO.
 • 27. KOJI JE POsTAJAO sVE uža. .. . ..DOK SE NAPOSLJETKU NIJE PRETVORIO U KANJON, NAD- VISEN STRMOM STIJENOM. OVAJ PRIRODAN ZAKLON Mu ODLICNO SLUŽI. MOŽE VIDJETI sVAKOGA TKO sE USUDI PRIBLIŽITI. NE MOGU MU PROMAK- NUTI NI CRVENE KO- ŠULJE NI VOJsKA KRALJICE VIKTORIJE. SUD ŠTAPOVA MALO POSLIJE ČETVORKA JE NAPEDOVALA UZ DOLIN GROMOVI! PA GDJE SU SE TO ZAVU- KLI NAŠI PRI- JATELJI 26 ONAJ LUKAVAC SKA-WOM-DEE POKAZUJE DA JE SHVATIO KOJI VJ ETAR OVDJE
 • 28. CAK NI DVA LUDA O . I I smwousođlce PO- ËŠI. ”ŽŽ›IË›E': ›Ž"I`I3A7IČŠ ŠËZË J“ PUT ”A5 ' . , ` ' sTVO TAMO GORE NAMA . . › . . « zDEsNA, BRATE. I TO MALO BROJNIJE NEGO JU- DOBAR zNAK, sTARA DEVO. _A . ..I DA NAs JE sKA-wOM-DEE ŽELIO zNACI DA sMO BLIZU DOCEKATI PROPIsNIM ODBOROM KAKO I DOLIKUJE DVOJICI NA- sEGA RANGA.
 • 29. UZMIMO ZA UZDE KONJE SVIH MI VRAGOVA! NAŠIH MLADIH RATNIKA. .. ONI PRILIJEPIT ĆU SE UZ SU NAŠE PROPUSNICE, OVOGA KAO PIJAVI- NE ZABORAVI. CA. MOŽEŠ MI VJ EROVATI. NEKA m@ AKO DA I U zAMJENu A ISTO TAKO su OPRE- 55 ”E V^“^'"› IMAJU ARTILJERIJU MLJENI I OVI sTO gľgíèpëífèžffä_ NAJNOVIJEG TIPA. UPRAVO sILAzE. KOVE VEC POSLA- LI U MUZEJ.
 • 30. PROKLETSTVO! ZNAŠ sTO Cu TI . v“, KOMEN_ MOŽEMO PRIsTEDJETI RIJEČI DOK NE DODEMO REĆI, TEX? RECI C "A" 35 5”V'5^”- DO sKA-wOM-DEEJA. NJEGOV LOGOR JE ISPRED
 • 31. HMM. .. sIGURNO PUNO LJUDI ŽIVI U ONOJ TVRDA- VI OD sELA. OČITO JE SKA-WOM-DEE PO- ČEO OKUPLJATI OKO SEBE I ONE MALE SKUPINE KANADSKIH INDIJANACA KOJI SE SAMI NEMAJU SNAGE SUOČITI S NOVIM ZBIVANJIMA NA SVO- JOJ ZEMLJI. I NE SAMO SIOU×I, sUDECI PO BOJI NEKIH sATORA. HEJ. ' NAŠ POCAsNI ODRED DOLAzI K ODLICNO. sA0A ` LEDENIH ŽIVACA,
 • 32. .TEDNAKIM KORAKOM PROSLIJEDILI SU PREMA LOGORU. .. A " Q ' . ' I ` i Ä . L , a I › y~ "TI i_ . . l. . . i . . '.- '~ ". * 4 f | l " . ŠEN I : f . .r ›„ I i«. _` " -: -=: ! " " ` " v „t-"fr Č ` | .f N l l _ _ DOLAzE! DOLAzE DVOJICA j BIJELACA! ,
 • 33. DOLAZE HAYOKA I TUKE. ' HAUGH! NEKA sE DAKLE PRIPREMI sUD sTAPOVA!
 • 34. HMM. .. ČINI 55 DA 5/VIO ` DAm 5VI 5” 5a VEĆ IZAZVALI PRILI- I g} uzvRpoLJ-Ium CNO UZBUDENJE. °^ POČNEMO OD I PRESTANITE MI ov” Vmžm” I . - PROBIJATI BUBNJI- s ~. ~ CE, DO VRAGA! UZ ONAJ ŽUTI "I - l " i - -- „. uGO. GLEDAJ - . „_ _ '; TAMO, KIT! TAMO ` " . `I'I il" A Inn_ „ '. ' . " ~. ' -I ' A“ _ , ., . ? o II . O x I . v l. 33
 • 35. VELIKI JUDO! NAŠ PRI- JATELJ NE IzGLEDA BAŠ sRETAN. A TO NE OBECAVA NIŠTA DOBRO NI DRUGOJ DVO- JICI KOJU SMO VRA- TISUĆU MU VRAGOVA! KAKO NAs mRKO @L5- SAMO DA SE NE NA- DAJU REKLO BI sE 0A LJUTE I NA NAs. JEDVA CEKAJU DA I MEN' SE sKOCE I RAsKO- TAKO ČINI: MADAJU NAs.
 • 36. ALl POGLEDI, ČAK I KAD su PUNI MRŽNJE, NIKAD NI- KOME NISU NANIJELI ZLO I JAMČ| M TI 0A se NITKO NE- ĆE usuom SKINUTI NAM NI DLAKU 5 GLAVE BEZ oo- ZVOLE SKA-WOM-DEEJA. TAKO 8| JEDNIM UDA A STARA ZMIJA JE _ . PREVIŠE MUDRA DA a: 'ägđfžšaä”fga}í“gš_ A n MRŽNJU se ZAMJERtLA ovo- RENDŽERA u mo, POPUT „Asm TALIH INOIJANSKIH 'g GUELE VOJ_ DA I *zg F? × L1/ g' đđ _ WV* × l; IPAK, l DALJE TVRDUM DA. .. VJEČE_ ON JE VEĆ OVDJE. ČEKA NAS.
 • 37. POZDRAVLJAM TE. DOBRODOŠLI sre meou SREBRNA K050. I TE- MOJ NAROD, Au NEĆU PO- BE, NOĆNI ORLE! RICATI 0A Je IZNENADE- NJe PREVELIKO. PRILIČNO sTe DALEKO 00 VRUĆE ZEMLJE NAvAJA. NO ISTO JE TAKO ISTINA DA SE MI DOK MJESEC UČINI JE- DAN KRUG MOŽEMO VRATITI U SVOJU ZEMLJI), A TI, NA- PROTIV, VIŠE NE MOŽEŠ NA 5VOJIJ UGAZITI
 • 38. . VIDIM I 0A TI NIJe LAKO ŽIVJETI NI u NO- VOJ zemLJI, 5u0uCI 0A NIsI u STANJU oeuz- 0ATI SVOJE mLA0e NIsI TI susszeo NIKAKve RATMKE 0A NISU NALETJELI NA NEGO 5AMO NESTRPLJIVE MLADE DVOJICU PRIJATELJA, vuKOve KOJI ŽELE KRENUTI STA- NJIHOVA 5IJD8INA BI. zom LOvA A 0A IM uopce zNAm JA 'ro BILA JOŠ NISU IZBIU NI POSVE DRUKČIJA. OĆNJACI. LJU M OM- E A' I I *Ä f I : -__ ZAHVA J CIJEMM TVOJIJ csesru I z , 5×A-w p mlRA, NOĆNI ORLE. RADO _ » . _ ~ I ću VAS ueosrm u svome „ _ . ` I' e , . e . Iv ŠATORU 0A MALO POPRI- ° _ I ' * › I ` . _I ~ ČAMO O STARIM VREME- - ` g r' I I I NIMA. RAOO ću se PRI- ' ' . I SJETITI DOBA KADA su I_ - -« i SIOU×I SLOBODNO JURILI ŠIROKIM FRE- RiJAMA.
 • 39. r . ..ALI JA NISAM DOŠAO . ..NEGO O NJI- OVAMO RAZGOVARATI , HOVOJ BUDUĆ- O PROŠLO5T| SIOUXA. .. ŽELIM IM POMOĆI ; ËŠMËĆDËCËBËZ O5VETN| ČK| H NAPADA PLAVIH KOŠULJA. ' U TOM 5LUČA~7U~ JOŠ ' Š V ALI PRVO ŽELIM 0A Ć“ 5m 5RETN'~7' Po' VIDITE KAKO MI sIou×I SLUŠ/ ľľl VAŠE RIJE' ' KAŽNJAVAMO ONE KO- Č' U “cm5 5A' JI IzDAJu zAKoNE . svosA NARODA.
 • 40. SPUSTITE ONU DVOJ| CU l ODVEŽITE IH TAKO DA MO- ` v GU 5UDJELOVATI U TR- CI ŠTAPOVA. DOVEDITE OVAMO I ONO- , ; 6A LUDOG MAHNEPEA. STIGLO JE I NJE- GOVO VRIJEME. k *í -í-c-wp Z*: JAEEEEI a II “I 9 't ' ' 6' JAEEEEEI I . v} , I 'ww ; g ; 4 I. r “ ' "I. `_ {a
 • 41. POVJERITE KONJE MOJIM u MeDuvREMENu, Mo- RATNIcIMA. ONI ĆE se zA ŽETE GLEDATI UTRKU NJIH eRINuTI KAO DA uz MENE. su NJIHOVI. - . ČEKAJ_ 5KA-WOM-DEEI IJGH. .. TO SU RIJEČI ŽELIO sAM TE zAMOLITI KOJE NWAO NE B| H zA BLAGOST PREMA TOJ OčEKlV/ *O OD TEBE NOĆNI ORLE. .. SVEMOGUĆI BOGO f TI 5| POPUT MENE POGLAVICA MO OČUVATI TO JEDINSTVO AKO PONOS| TO6 NARODA I TI DAKLE STALNO t u SVAKOM TRENUTKU ZNAŠ KOLIKO JE vAžNo Oću- NE NJEGUJËMO sTARI; 05'_ VAT* JE°""5TV° ČAJE NAŠIH OTACA? ODGO- voRI MI, BIJELI BRATE.
 • 42. PA DOBRO, SKA-WOM-DEE. Nl JA, NI 5RE5RNA KO5A, NE žeumo OSVETU, ALl TVOJE ' _ RIJEČI su me uvJERILE. TAKO G0- g; __ IAKO NERADO, an' ćemo VORI PRAVI ' uz TEBE. LIJEPE RLTEČL. . ALl SKA-WOM-DEE SVE ONA JADNA TROJIGA JE 5PREMNO! ČEKA- SE NEĆE SLOŽITI. MO JOŠ SAMO NA TVOJ' ZNAK. vnoum DA su u SVAKA OD NJIH JE ` SKVO NE5TRPLJ" ' TO UZ VEWU SVJESNA DA NEODGOVOR- VE' 35°“ ČEKA' O°WČN°5T› "Eľ-'K' NOsT sAmO JEDNOG RAT- 3“ DAT' SVOJ › POGLAVWE? NIKA OSTAVLJA TEŠKE PO* DOPRINOS TRO- - ~ *u ' . . Jlcl NEPOSLUŠ_ I _ . , SLJEDICE NA SVE.
 • 43. .. .ŽENE I MUŠKARCI IZ PLEMENA, RASPOREDENI u DVA REDA, POČINJU vRTJETI ŠTAPOVIMA ŠTO IH ČVRSTO DRžE u RucI. ISPUŠTAJUĆ| KRIKOvE. .. j . ' u i I . . ..A u DNu "HODNIKA", HAYOKA I NJEGOVI DRUGOVI, NAPETIH MIŠIĆA I žIvAcA, JEDvA su USPIJEVALI 5AKR| TI ZGRANUTOST KOJA JE RASLA Iz MINUTE u mINuTu DOK su ČEKALI DA POGLAVICA DADE zNAK. ..
 • 44. I zNAK JE STIGAO! ` , n: ) sA0A, Im- ROBE QIOUX! O. .V JIP! JIP!
 • 45. URLAJUĆI IZ PETNIH ŽILA, KAO DA TIME PRIKUPLJAJU HRABROST, TROJICA MLADIH SU KRENULL. . ' í `í" **í t 'w š; ;i ak ; Its “ &št; I I
 • 46. JEDNO zA DRuGIM. UNATOČ SVIM POKUŠAJIMA DA IH POKRIJU ZADOBIVALA NOVE RANE. .. 5/5'
 • 47. / › r i I KUGO! SVI SU NE BIH VOLIO BITI " POSTALI ZVI- NA MJESTU ONE TROJICE.
 • 48. 7 V “ usTANI. BRA- @Š „gľg / 75--- UHÄN" ë' C"- HAYOKA! SPA- ' ' ŠAVAJ SE! s TOBOM, TuKE. A 5 SPASIT ću sE zA- * ' JEDNO 5 TOBOM. w = . I" 7 IJ.
 • 49. NAPOKON HAYOKA mLAoIc JE N - HAUGH- ISTINA I IZLAZIŽ Iz ONOGA vIO VELIKU GEASąIZJI/ ,ą gžíígfggägž vRA JEG Tu- - - - SKA WOM DEE. ZAG DA JE MUSKARAC. . «r í, '- ` y i_ í
 • 50. Y MUŠKARAC KOJI JE OOSTOJAN usKORO PREUZETI MJESTO svo 6A ocA SKA-WOM- -v ívvć JEAAAAAHHIIH! l I V SIN SVIH MI VRAGOVA! HO- TEL ĆEŠ RECI DA JE OvAJ P T- I I I "w'- v "'94 - ` ' JI. MLAOAC HAYOKA TVOJ. .. „OKLE , 5TvOI _ , ç ~, ` ` ` ' / , ' , I „ . ' " _ - I „ 14.. ., _ ' L u“ í' I &II I / l 4 I. I A; a III ` I ~ “II 'I “III | SADA SE PO- NOSIM NJIME, A ne l N "ç 'z/ ,Iš 'f/ 'ą ` 'AL ` I
 • 51. t' E PROSLI KROZ KUŠNJU SA ` SRCEM SIOUXA. a? ' 5 . ` _ m: „i u _V_» ' i ` ` ' . 1A. í l , ili 4 l / 'v' " ` l I v 1 _ I' 111,- “"/ _"l I ' " L . DOSTA. NARO- -- NEKA SE NITKO VIŠE NE - _ „ DE MOJ! usuDI PODIGNUTI RuKu 5 r C . _ ORUŽJEM! OvI su MLADIĆI ~ a A " . r* ' I I . .r ' A ' 'Líl/ Ilíl/ ľ/[ííí/ A . ..I SADA, KAD SU PLATILI ZA GRIJEH, ZASLUŽILI SLI VASE POŠTOVANJE.
 • 52. VAŠU NJEGU. .. NEK E I VRAČ POBRINU UBLAŽE ×. w A sE ŽE- DA IM ~ MuKE. , . IN A. . . I
 • 53. ` DODI, NOĆNI ORLE. .. A DOĐI l TI, SREBRNA MALO POSLIJE, KADA JE PLAMEN VATRE sTAO OBA- sJAVATI SVAKI ŠATOR. .. HAUGH. .. JE5I LI BAŠ SIGURAN DA ---| DA BI SIOU×I. NAKON MI NAPAD NA WOLFERSE JAMĆI ŠTO TO SKUPO PLATE KR- BLAGONAKLONOST VELIKE aIJELE III-JU. NAPOKON MOGLI KRALJICE KOJA ŽIVI s DRuGE . . NAĆI MIR U OVOJ sTRANE MORA? ' I ZEMLJI?
 • 54. BAŠ sIGuRAN NE MOGU BITI, ŠKA-wOM-DEE, ALI NAROD CRVENOKOŽACA DANAs I NEMA BAŠ IzBORA. JEDINSTVENA | NEPONOVLJIVA, ALI I TEŠKA I KRVAVA, NOĆNI ORLE. NADAM sE DA MI TO NE BI ZELIO ŠAKRITI. PRIJE NEKOG VREMENA SAM PROŠAO NEDALEKO uTVRDE WHOOP-UP I BIO MI JE DOVOLJAN POGLED s BRE- ŽULJKA DA SHVATIM KAKO su NJE- zINE zIDINE VIŠE I TEŽE OŠVO- JIVE OD MNOGIH uTVRDA AME- RIČKIH PLAVIH KOŠuLJA DOLJE u VELIKIM NIzINAMA. MORAŠ PREuzETI TAJ RIzIK. BRATE. PONAVLJAM TI. .. OVO TI JE JEDINSTVE- NA PRILIKA KOJA SE Vl- I ŠE NEĆE uKAzATI. A, KOLIKO SAM čuo, LJLIDI KOJI MEDu TIM zIDINAMA ŽIVE, JOŠ su OKRUTNIJI | OKRETNIJI s VATRENIM ŠTAPOVIMA OD VA- ŠIH VOJNIKA. 53
 • 55. MNOGO JE PuTA MJE- SEC PROŠAO NEBOM OTKAD SAM, TO ĆETE SE I VI sJETITI, VODIO sIouxE NA uTVRDu ŠTERLING. .. NO MOJ NAROD NIKAD NEĆE zABORAVITI VELIKE GuBITKE KOJE SMO TADA zADOBILI. uTVRDA ŠTERLING NIJE BILA NEKA MALA VOJNA NASTAMBA PuNA NEISKUSNIH PRIDOŠLICA KAKVIH VEĆ IMA, VEĆ NAJ- BOLJE OPREMLJE- NA GRANIĆNA TOP, POPUT ONOGA STO SAM 6A IMAO PRILIKE VIDJE- TI NA IJTVRDI WHOOP'UP. I I AJOŠSU uz I TO u GARNIzO- Nu BILI SAMI VE- TERANI KOJI su MOGLI RAĆuNA- AKO MI DOPuŠTAŠ DA TO KAŽEM. .. BILA JE TO LuDOsT, PRAVO MASOVNO sAMO- UBOJSTVO. NA TOP, KAKO KAŽE- TE VI BIJEL- HMM. .. NI JA NI SRE- BRNA KOSA NISMO NI TRENuTKA OD TEBE HTJELI SAKRITI TE- žINu TAKVE AKCIJE. ..
 • 56. .. .NO DOŠLI SMO OVA- MO JER SMO TI ŽE- LJELI PONuDITI PO- MOĆ DA JE OBAVIŠ. .. Iz uNuTRAŠNJO- STI uTVRDE. NE RAZUMIJEM TE. NOĆNI SVE ŠTO MORAŠ UČI- NITI JE SLJEDEĆE. .. u POĆETKu TREBAŠ Iz- VODITI LAŽNE NAPADE, NE RISKIRAJUĆI ŽIVOTE SVOJIH RATNIKA. .. PRIJE NEGO wOLPERŠI, IzNENADENI NAŠIM NAPA- DOM, usPIJu IŠTA PODUZETI DA BI ORGANIzIRALI OBRANIJ. Tl ĆEŠ 5A SVOJIM SIOU×I/ VIA uLETJETI KROz OTVORE- NA VRATA POPuT . ..SVE DOK MI IZNUTRA NE USPIJEMO ONESPOSOBITI TOP I OTVORIT! VAM
 • 57. ĆIM UDETE U UTVRDU POĆET ĆE BITKA u KO- JOJ ŠAMO VI, I PO BROJ- ~ NOŠTI I PO ŠPOŠOBNO- ŠTIMA zA BORBU. MO- ŽETE IzAĆI KAO POBJEDNICI. NEMA STO! OVAJ MOJ VRAŽJI DRUGAR PRIČA BAJKE S TAKO UVJERLJIVOM FAGOM DA BI MLI POVJEROVALA NE SAMO DJECA NEGO I NJIHOVI DJEDOVI. . ..A TADA su SE VJENĆALI, DOBILI MNOGO DJECE I ŠRETNO ŽIVJELI JOŠ ŠTO GODINA. HA. .. LAKO JE REĆI. ' “KRAKI”, ONEŠ- POŠOBIT ĆEMO TOP! ONDA OPET “KLAK! ", OTVORIT ĆEMO VRATA POD NOŠOM wOLPERŠIMA. I ONDA ĆE IŠPRED SVIH NJIH UĆI VELIKI ŠIOu×I KAO GOŠTI. DA POLUDIŠ! OVAJ LUDAK JE VEĆ ŠMIŠLIO PLAN KAKO DA NAŠ UBIJE. KRETEN, BUDALA. IMBECIL. .. | NE ŠAMO DA MRTAV HLADAN UVLAĆI MENE, NEGO BI UVUKAO l ŠVOGA ŠINA. I DA ŠU JOŠ ŽIVI, I OCA 56
 • 58. ŠVA ŠREĆA, ŠKA-wOM-DEE IMA NEŠTO VIŠE zDRAVOG RAzUMA I, ŠUDEĆI PO TIŠINI I PO IZRA- zu NJEGOVA LICA. NE IzGLEDA MI BAŠ ŠPREMAN zA OVAJ PRIJE- HE. ' HE! HE. ' OVAJ PUT v „RM/ AĆAM MOM PRIJATELJU “UBIJ I ŠVE I DAJ DA TE UBIJU” NOĆN' ORLE- NIJE PROŠLO. BAR OVAJ PUT NEĆU ŠTAVLJATI GLAVU U TORB. .. TVOJE RIJEČI ŠU RIJEČI HRABROG. DRAGO MI ALI ISTODOBNO I MUDROG I JE ŠTO TO LEPËPIIËËËËCËVËËJËËŠAC, OPREzNOG ČOVJEKA. zAMOLIT ČUJE/ VI VELIKE ' ĆU ŠVOJE LJUDE DA POŠLJE- POGLAVICE 5“ SVUGDJE 57" M' “OR” . ._ DNJU BITKU NEĆEŠ ŠE ~ - “Aägžëäg IZBOËŠ ga( POKAJATI. r _ _ I 'zvm, T . ~ „- -
 • 59. NO PRIJE ILI POŠLIJE, ĆIM BI ALKOHOLOM ŠREDILI ODREDENI BROJ PLE- MENA Iz OVOGA PODRUČJA. .. VIŠE PUTA ŠU MI STRAŽARI UKAzALI NA NEKE NJIHOVE LJUDE KOJI ŠU SE MOTALI U BLIZINI. .. HTJELI Šu UHOOITI ŠTO RADIMO. .. | NE ZABORAVI DA VAS WOLFERSI JOŠ NISU NAPALI SAMO ZBOG TOGA ŠTO VAS JE MNOGO I ZBOG VASE SLAVE VELIKIH RATNIKA. INAĆE BI VEĆ IMALI POŠLA S TIM GADOVIMA. . ..POČELI BI OBRAĆATI POzORNOŠT NA VAŠ. ONOM ŠVOJOM PROKLETOM VA- TRENOM VODOM UDARILI BI I NA VAŠE JEDIN- ŠTVO I NA VAŠ HALIGH! KAD ŠMO KOD TO- GA, TI ŠU LJU- DI VEĆ POKA- zALI ŠVOJE NAMJERE, NO- I MOJI LJUDI KOJI BI SE UDA- LJILI IZ LOGORA NALETJELI 8| NA NJIHOVE. ONI BI IH PO- ZIVALI DA DODU U UTVRDU WHOOP-UP JER IH TAMO ČEKAJU DIVOTE.
 • 60. HAUGH. .. ALI ŠADA, DRAGI PRIJATELJI, DOPU- HA! I ONDA KAŽU DA STITE DA NAS DIM IZ ŠVETE LULE MIRA SAM JA ZLOGUKA . NADAHNE NA MUDRE ODLUKE i . U POTHVATU KOJI ĆE - NAŠ zBRATIMITI u BORBI I U ŠMRTI. ALI OVAJ PUT TOJ DVOJICI 1 LUDAKA MORAM POKAZATI I POKAZAT ĆU TO TIME 9A se Ne 5LAŽ5m ŠTO ĆU ODBITI I JEDAN ~ 5 NJVVIAM ' , JEDINI DIM IZ TE VRAŽJE LULE, NE ZVAO SE JA KIT ĆARŠONI
 • 61. HVALA. NE PUSIM. ALI. .. HMM. .. DAJ. HAJ- DE! HMM. .. PRESTA- JEM SŽUTRA. I ŠTO TO ZNAČI, ŠTARI BUNARU SVIH GRIJEHA ĆOVJEĆANŠTVA? UH. .. BIO ŠAM ODLUĆIO POĆETI PREŠTATI OD DANAŠ, ALI. .. TIŠUĆU MU VRAŽJIH VRAGOVA. ' OVO JE POŠLJEDNJI PUT. ' POŠLJEDNJI PUT DA DAJEM DA ME ZAVEDE OVAJ ŠOTONA. KU- UGO JE TE NOĆI TRAJAO RAZGOVOR MEĐU NJIMA. .. Z, .. _ i I = --= . | I I".
 • 62. .. .NO SUTRADAN UJUTRO, DVOJICA STARIH PRIJATELJA U PUSTOLOVINI VEĆ SU BILI SPREMNI NA ODLAZAK, NAKON OPROSTAJA OD POGLAVICE. .. V . „- 'I ; O v l TEBI ŠRETNO, ŠKA-wOM- I NEKA 3060., . 'v A . g DEE. I TVOME NARODU. .. aupu 5 VAMA_ _' '« , I HVALA TI STO SI SA- PRIJATELJI! - „ * _ ŠLUŠAO MOJE . ..DA BI MALO PRIJE SUMRAKA UGLEDALI ZIDINE UTVRDE WHOOP-UP. .. l` _ u '- d ETO. BRATE! DA. .. ŠLATKI, NO PRIJE DOM. 5LATI<I ŠVEGA POŠLJEDNJI DOM. .. BOLJE RE-
 • 63. .. .I USKORO. .. HMM. .. I TAKO STE IH PUSTILI DA VAM POBJEGNU? . ..ALI TI SU TIPOVI BILI TVRDI. .. A I IMALI SU PREVELIKU PRED- NOST. NISMO IM USPJELI ULOVITI TRA- PROKLETSTVO, TKO BI TO MO- GAO BITI? OVO JE VEĆ TREĆI PUT DA SU ME PREDUHITRILI I SKINULI LUKVACE KOJI SLI ŽE- LJELI OMASTITI BRK ZA SVOJ RAČUN! I NE BI TRE- BALO BITI . ..A TAKO SU TEMELJITO SVE POBRISALI DA SE NIJE DALO UTVRDITI NI ODAKLE SU NI ZBOG ČEGA SU IJNISTILI UTVRDU DE FRANCE. USTEDJELI SU TRUD I VAMA I NAMA. NE MI- SLITE LI? ŽAO. GOS- PODINE JA 62
 • 64. NE PRAVITE SE DA NE SHVAĆATE, CLARK. JASNO JE DA ĆE SE JEDNOM, KAD VISE OKOLO NE BUDE SITNIH KRADLJIVACA POPUT FERAUDA. TI LJUDI OKRENUTI NA NAS U UTVRDI WHOOP-UP. ' KAD SE TO DOGODI. | MENI I MOM ORTAKU ĆE SVE BITI PU- NO JAŠNIJE PA ĆEMO MOĆI ZAPOŠLITI ARTILJERIJU BEZ OKLIJEVANJA. DA, TO JE TOĆNO. `Ë 5' BOLJE SE SUOČITI S ' 1,? MEDVJEDOM KOJI TE NA PADA U PRSI. .. . ..NEGO SA ZMIJAMA KOJE SIPAJU OTROV SKRIVAJUĆI SE ; " TAKO JE, ' - JAŠON. ' HOĆEMO I LI IPAK PRO-
 • 65. NA OVAJ ILI ONAJ HMMm AKO POD NAĆIN, IPAK STE PRO5LAVOM PO' DOŠLI po CILJA' DRAZUMIJEVATE zAg NE? ZDRAVICU. .. . ..SKOTSKI VISKI JE TAMO KAO I ZADNJI PUT. v " ` OŠIM TO- ; .. .ALI AKO MIŠLITE NA PETŠTO y 0A, mozemo DOLARA ŠTO SMO IH DOGOVORILI, I UVREDE, JA JEDNOM RA- MOLIO BIH VAŠ DA PRIĆEKATE . I ŠON. MI ŠMO pm I „A KOJI DAN. ĆIM PROVJERIM DA Är. , ŠVJETŠKI STE MI GOVORILI IŠTINU, PLA- TIT ĆU VAM ŠVE DO ZAD- NJEG CENTA. .. AKO VAŠ TO NE VRIJE- DA. NARAVNO. HA. ' HA. ' HA! .. .POD UVJETOM IPAK VAM MO- DA JEDNAKO PO- RAM DATI STO STUPE | DJEVOJ- DOLARA OD KE, KRĆMAR I REDOVNE PLA- KARTAŠI U SA LOONU.
 • 66. DAKLE, DOBRA VAM ZABAVA! ALI, MOLIM VAS, ` NASTOJTE BITI TRIJE- l .0 ' çzAzLoeA ZNI KAD VAS IZNENA- O r', ZA STRAH. DA ZATREBAM. ` 'r ŠAD VEĆ ZNAMO U KAKVOME SMO GNIJEZDU I NITKO NAS - VIŠE NIKAD NEĆE UHVATITI NEŠPREMNE. JE LI TA- KO. BENNY?
 • 67. TE ŠU VEČERI PRIJATELJI ŠEBI PRIUŠTILI ODMOR. LIŽIVAJUĆI U VEČERI. .. . ..NO VEĆ SU SUTRADAN, PREMDA NASTOJE- ĆI DA NE UPADNU U OKO, POĆELI PROUĆAVATI RAZLIČITE MOGUĆNOŠTI OBRANE UTVRDE. '- .
 • 68. ~ _ ONDA? PRILI- ČNO GADNO, HMM. .. OĆITO JE NAŠ PRIJATELJ JASON PAMETNA GLAVICA. ZNA ON DA MU JE TOP GLAVNI ADUT. .. I S PRAKTIĆNE. ALI I S PSIHO- LOSKE STRANE. JOŠ KAKO, DO VRAGA! CIJELOGA JUTRA NIŠMO ŠKINULI POGLED S VRA- ZJEG TOPA I NI JEDNOG JEDINOG TRENuTKA NIJE OŠTAO NEĆUVAN. ŠINOĆ ŠU UZ NJEGA BILA ČAK A@ DVA ŠTRA- NO IPAK TE OVO NE BI TREBALO TOLIKO ZABRI- NJAVATI. AKO I NE UŠPIJE- MO UNAPRIJED ŠABOTI- RATI ONU ŽELJEZARIJU PREKO NOĆI. .. . L
 • 69. .. .TAJ ZADATAK ĆE NAM BITI LAKŠE OBAVITI KAD SIOU×I SKA-WOM-DEEJA NA- PRAVE ZBRKU. BOŽE ŠVE- TII TEBI JE UVIJEK ŠVE KAD UPADNU ŠIOu×I OKO OTKAD TO ŠE ŠLAVNI KIT CAR- VIŠE Lgupgm ON' ŠTO po- "> VOJSKE RAZNIH VRSTA I NAGIO" NOŠE MUNICIJU ONI ŠTO “ ' ` ”^'-”°5T'› BRINI; ZA ĆE' JE puNg' ONI 5+0 4 TVORICU PROTUHA? CILJAJ U. .. HAJDE! ŠKOKNIMO DO ŠA- NO ZA TAKO ĆAROBAN LOONA. DOBRO PIVO ĆE IŠ- UĆINAK TREBAI-O 5' PRATI LOŠ OKUŠ U MOJIM POPITI BAREM UŠTIMA I LOŠE MIŠLI U DVA ? IVA- TVOJOJ GLAVI. POKUŠATI,
 • 70. 'ONAKO PLAĆA/ no NOV- HA. .. KAD . ..OŠTÄLA MI JE CEM GAZDE UTVRDE KOP T°5^~ JEDNA SUMNJA: WHOOP-UP. .. f BUDUĆI DA INDIJANCI ZELE - ' u” A JA JOŠ' ŠKINUTI GLAVU JAŠONU, . I„ ' 5705"" ' sw' ZAR IH NE BIŠMO MOGLI f " ' - ~ ZAMOLITI DA PRIČEKAJU DOK NAM NE IŠPLATI ONIH PETŠTVO DOLARA? DAJ, IDEMO. .. KAD ĆEŠ ŠE PREŠTATI ZAFRKAVATL, IONAKO MI NOVČANIK I I I . „ '. NIKAD JOŠ NIJE BIO _ IEITJIITĆPI . a I NIJE BILA
 • 71. PROKLE TSTVO, OBAVIJEŠTITE JASONA! BRZO. ' HEJ, IzGLEDA DA ŠE VANI DOGËĐA NEŠTO ODMAH ĆEMO ŠAZNATI. Š JASON. .. GDJE JE JASON ?
 • 72. I'. POGLEDAJTE HMM. .. ALI KAKO JE pROKLE-r- ' BOJE NA STRE- ' TO MOGUĆE? DO' 5TVOM POGLE- LICA/ VIA; To su . I „ SAD NAS NIKAD Nl- DAJTE ŠTO su gpouxu „ - i SU GNJAVILI. OD NJEGA F3 *su II- ` DAJTE, DCËLŽOËA MAKNITE SE MALO! PROLAZ, OVO JE JAMEŠ I_ LJUDI! URwIN, JEDAN OD ONIH ŠTO IDU U LOV Š DRU- GE ŠTRANE RIJE- KE BELLY.
 • 73. VARAM u se uu JE X z" " ' VRAŽJI sw JE PRONAŠAO MA- ovo SIGNAL 57o smo fc? ' JOŠ KAKAV ' LO PREOKRUTAN NAČIN DA NAM 6A ĆEKALI oo 5›<A- , ' 5I6NAL, 6A PRENESE, Au PORUKA ` JE JASNA. /-- - GLEDAJTE LUBANJA ČE- Š-ro su mu GRTUŠE I TRI 57mm“ ago CRVENA VERA. .. _- VggTAg _ ZNAK SMRTI. „ Govoçągš? ”A5 TOM ĆU' ' IJELI BRATE. ' ; „. DNOM PRIČOM „ . . I b_ , 'I IU. * ąJ'c>"›ytF`rl`
 • 74. DOĐI, ŽENO. .. - MORAMO ŽELE DA ODEMO ODAVDE. KAŽU NAM DA AKO BUDEMO OWĆM 8914,50- poKummo OVDJE KADA ONI DODu. .. ODMAH- | TO NECEMO IMATl IZLAZA. MOŽE 5"' BRZO. .. SKA- wOm-DEE MO- ŽE BITI OVDJE SVAKOGA ČASA. LJuDI, SMIRITE SE! ' TAKO JE PRED- saouxu NISU TOLIKO | T' KOLJAČ' ZNA- Luog DA 5| pašu JU KAKVI SMO ZNAJU DA iH öAx OVAMO pop A MI DOBR! SVE MOŽEMO UTVRDU_ STRIJELCI. POSKIDATI u PRIJE ' NEGO sE UOPĆE TAKNU OGRADE. KAD TAKO eOvORrrE, ZNAČI DA „ne OKLUEVAO PA. .. JA 5TVARNO NE POZNATE sKA-wOm-DEEJA. POSLATI RATMKE N, NISAM. .. NISAM čuo = _ NISTE N1KAD čuu KAKO JE „A UTVRDU RWLEY . ~ SRAVMO 5A ZEMLJOM u MWNESOT, UTVRDU MISSOULA u MONTANI?
 • 75. ONDA ZAČ HAJDE, sKaNumo ; _ v JDE PL" l 5PAK| RAJ ŠÄTORE I OTPRÄŠIMO _ HA I _ . 5E ZAJEDNO 5 90 “EVRVE CË/ äfm* . , ZBORQŽËZŠÄO »i sE VIŠE NE MONTON“ › H , _ OSTAJE. STANITE! KAMO STE TO NAUMILI, KOJOTI ODNIO VA5 VRAG! NIJE VAM 5AMO SKINITE TE šATORE, ALI ONDA PALO NA PAMET DA ĆETE sAmO A sE svu, zAJEDNO 5A SVOJIM OLAKŠATI sKA-wOm-DEEJu * KRPAMA, SKLONITE UNUTAR AKO SE TAKO RASPRŠITE UTVRDE! sv: MORAMO KAO ovce? „ OBRANITI u UTVRDU - -A 1 SVOJE ŽIVOTE. ' A ZAJEDNO!
 • 76. ' '5T'N^~' ČUO 5A“ I VIŠE VIŠE. .. u POSLJEDNJE HA. ' NECEMO VALJDA MI 9A 5'OU×^ 'MA ŠEST VRIJEME JE STARA LIJA OSI- 5PA5|T| TvoJu UTVRDU. 570mm? MOŽDA ' GURALA POMOĆ FLAT- JAsoN. RATNICI SKA-WOM- aeAoA I svm MALIH DEEJA ĆE TI JE oTPu- SKUPINA KOJE su PRIJE HAT| KAO PERO. _, . I „ AO , _ NJEGOVA DOLASKA " < I 'I BE5POMOĆNO LIJ- TALI ovuDA. VJERUJ Ml. JASON. .. JEO| NA NAM JE ŠANSA DA POKUŠAŠ PREGOVARATI 5A SKA-WOM- DEEJEM. .. A I sVI VI OsTALI STE OBIČNI KuKA- KvIcE I PIJAN-
 • 77. VAN. ' VAN Iz MOJE UTVRDE! OTRČITE I zAVUcITE sE U KAKVu MRAČNU RUPU s KOJOTIMA I zmI- VIDI5 KAKVE su OVO BEŠTIJE? mJEsEcImA TI užu RUKU, A ONDA. .. Ä . í' v ) {na NE UZRUJAVAJ- TE SE, JASON. ONAJ TIP JE MALOPR| JE DO- BRO REKAO. .. . ..A ONDA KAD 8| TREBALI VRATITI zA SVE ŠTO sI zA NJlH UČINIO, PODVIJU REP I OSTA- NI JA NE M|5L1M DA ĆE OVA HRPA BIJEDNIKA MOĆ| sPAsITI UTVRDU WHOOP-UP.
 • 78. NA VAŠU snađu, IMATE DOBRO KAO ŠTO JE OVO NA PRI- SREĆA DA PLAĆA/ m 51o DOLARA NA TJE- DAN. sAmO se NADAM DA sAm TAJ NOVAC DOBRO umošco. / 1"! ' "WË 4; _ z 1 '„ ' a ( - « f 17A - t' MIČ| SE TI. .. KOJEGA VRA- GA ČEKAŠ? HAJDEMO SAD. VRAT| MO 5E U UTVRDU. MORAMO |5KOR|5T| TI DNEVNO 5VJETLO I PRIPRE- MlTi SE ZA MOGUĆI DOLA- ZAK TOG KOLJAČA.
 • 79. KOJEGA ĆU VRAGA 5 OVIM TRUPLOM? A BUDE u sE POŽALIO, REC| Mu 0A CE POSLIJE 005m DRušTVO, M0- ŽDA u PO KOJEGA WOLFERA, ALI 5VAKAKO PUNO HA. ' TI M|5L| 5AMO NA TO 0A NE IZIGRA- VAŠ HEROJA I DO- BRO sE 5KLON| DOK BUDEŠ RADIO s TOM PUŠKOM. MAKNI 6A ŠTO DALJE ODAVDE TAKO DA NAM OVDJE NE SMRDI. POBRINUT ĆE SE VEĆ STRVl- NARl ZA NJEGOV POGREB. % ~ NADAM SE ` DA NlSAM I JA MEĐU T| M WOLFERGuMA, sKA-WOM-DEE | NJE- GOVI ODRPANC| CE sE PREDOMISLITI VEC NA- KON NEKOLIKO PRASA- KA NAŠEG NAPOLE- TOME SE I JA NADAM, 78
 • 80. HEJ VI GORE KOD TOPA. ' SHVA- r TILI STE DA GO' ' VORIM O VAMA. NADAM SE. ONDA NAVALITE NA POSAO, DO VRAGA. ' DOVUCITE GORE MUNP CIJU! SANDUKE SMJEGWTE TA- KO DA VAM BUDU NA DO- HVAT RUKE. ODMAH Pozo- VITE JOŠ DVOJICU! I HOĆU DA TOPNlŠ- TVO UVtJEK BUDE u PuNOJ SPREMI, 0ANJu u NOĆU! DEMONSKE TI KRVI! NECu DA TAJ TOP ZAŠLJTI NI NA M! - NuTu BUDE u POTREBNO! NE BRINJ GE, JASONE. NECEMO B| T| ŠTEDLJIVI. u REDu JAsONE. sVE ću sRE- V ARTAUD! MAKAROW! GDJE su AR- TAuD › MAKA- ` V/ `'
 • 81. HA. .. DO VRA' GA! NIKAD NISAM MIŠLIO DA CU SE [u - zBILJA OKORIsTITI N“ ` IIIIIIII _ OVIM VRAžJIM NAKON DVIJE GODINE ODMARANJA | LAKE ZARADE, OVO JE PRVI PUT DA SE NALAZI PRED MOĆNIM I OPA- SNIM NEPRIJATELJEM. ALI ZA MENE JE OVO PRIGODA zA zDRAVICu. RA- U Jèšäágäígçg_ BRATE, ALI RAZU* MIJE SE. .. SAMO JEDAN VISKI. DO BIH DRMNUO JEDAN VISKI U ZDRAVLJE SKA' WOM-DEEJA. GROMOVI! NAŠ ŠEF JE OVO PRI- LIČNO TEŠKO OŠIM TOGA, NE VJERUJEM DA MU OLAKŠAVA MOGUC- NOST DA GLEDA KA- KO ODLAzI U DIM SAV NJEGOV VIŠE- GODIŠNJI TRUD. UH! VIDIO BIH TE BE NA NJEGOVU MJESTU. UŠKORO CE OVDJE JAKO zAToPLITI. | GLAVA | ŽIVCI MORAJU NAM OŠTATI NA MJESTU.
 • 82. U MEDUVREMENU “GOSTI” UTVRDE WHOOP-UP NISU GUBILI VRIJEME. .. JEDAN PO JEDAN ŠATOR JE PADAO. .. I} „ / Ë ' 4."- L „ , „ ak. . , . . O. ' "i . ..A POTPORNI ŠTAPOVI POGTALI GU NOGILJKE. .. _w V , I' ž × , ' ' n? _. _-. J> _ »L _A - . l I ' “O - ' "ni : ff . IV › ` _ ' „/ ' ; „ K . ..KOJE SU SE BRZO POČELE POTEZATI PUTEM KOJI VODI U EDMONTON. GDJE SE ' Zl GARNIZON POLICIJSKE KONJICE. ' . _` 1 T? ' ` , - _ '_ ' ć. ?i ~ _ 4 . ' v l .
 • 83. . I SAMO VI BJEŽITE. A š: ) TAMO CETE NAPO- 315, Šävrg, KUKAVICE! UVUCITE SE KON MocI UŽIVATI u RUPU GDJE CE VAG U GVJEžEM PLA- ČUVATI CRVENE . . ' , NINGKOM ZRAKU! KOŠULJE! HA! HA! HA! ALI NE zABORAVI- TAKO 35-' u . ..RADO CU Iz ŠVOGA TE DA VAG OVDJE gégäšébífävæf DžEPA PLATITI METAK VIŠE NE ŽELI/ VIC KOJIM CU JE PROBUŠITI. . A_ GADNIH FACA. .. HAJDE, GAMO PODITE! I ODVE- DITE SA GOBOM TE ŠVOJE GMR- DLJIVE SKVO! „
 • 84. ZNAŠ ŠTO, C058? GKORO DA SAM UVJEREN KA- KO TA GAMAD ČINI IGPRAVNU OVDJE U UTVRDI SMO SIGURNIJI OD STJENIGA OSIM TOGA, NIJE UOPĆE SIGURNO DA NAS SKA- WOM-DEE ZBILJA ŽE- LI NAPASTI. SVI ZNAJU DA . ..A OGJECAM I DA CE TO MOŽEŠ NAPAH, VRLO BRZO_ ISKLJUČITI, GE INDIJANCI MAKAROw. NIKAD NE BO- PRIJE MRAKA. ` I/ {a P T 1_ I -uo--u u 83 r_ " A _Ž . v3.4 "`-. u Ž' MA JESI LI . j TI GKRENUO. MAKAROW? HOĆE, NAPAGT ĆE NAS. U GLAVI _ MI NEŠTO TO STALNO PO- NAVLJA. .. OH, NEEEEEE! NECEŠ MI VALJDA GAD I TI PRODATI ONU PRIČU KAKO NJIHOVI BOGOVI NE PRIMAJU DUŠE ONIH KOJI UMRU
 • 85. . "I-L ľiš“ Ä I. ` __ ` ~' PROKLETSTVO! BOGO- , ' › - - ' VI 5 OVIM NEMAJU NIKAKVE VEzE, W" ARTAUD! .. 'We-g STVAR JE U TOME DA INDIJANCI NEMAJU MNOGO MUNICIJE NA RA SPOLA GANJ U. .. . ..zATO IM TREBA GVJETLO DA- NA DA BI MOGLI BITI GIGURNI KA- KO CE POGODITI METU. A METE GMO IM MI I NAŠI TRBUGI. .. 4 < M I '„ I ' "V 'STRAŠNO V . ..POCEVŠI OD TVOGA f , _ HA' , ' KOJI JE NAJISTAKNU- c, J_ 575 ”" °“”°`"T" TIJI, NARAVNO! . 'g' l ` _a „I“ ' . *I ___' I
 • 86. NAPAD SIOIIXA CIJELE SU NOĆI STRAŽARI PROVJERAVALI OGRADU. PAZEĆI I NA SVAKU SJENU. .. ` X ž; žk/ .z ` u» › - ' V? E zid „šaí I' I? 1 a I 1"" I ' , - I Tu! , I ›. ' I I ç l' '. Vi» ç Š k. T*** AI ` "fü- l ~ I . '-. /*Il/ . . m ' . ..IZMJENJUJUĆI KRATKE PORUKE. .. . ..KAD NAJED- ` NOM, 5 PRVI/ VI “ NA OVOJ ZRACIMA . _' h “ž *ľ -` 65:! ' l 'L1 _ , . , _ STRA NI SVE I OVAMO JE GVE U REDU! NI VLATI TRAVE GE NE MICU, LJUDI!
 • 87. SVETI BOŽE! OVDJE SU! SIOU×I SU OVDJE!
 • 88. I á' - ODMAH PO- _. __ e zOVITE JAGONA! IZLAZITE IZ KRE- VETA, PROKLETI I TIGUCU! PETSTO. .. TISUCU? KAKVE GLUPOGTI. .. , i _ Ut» “š l I . r ' l I v | Ä l. `4I GLgOAM u NJIH I 'MA m SMANJI MALO, WARREN. ' puNo, 09m0 IH vgAgg HOĆES DA NAS POGODI PETGTO, MOŽDA KAP? Q
 • 89. TIH PRLJAVAcA MOŽE BITI NAJ- VIŠE DVIJE GTO- TINE! A UGKORO CE IH BITI I MNO- GO MANJE. ROW. ARTAUD. NA SVOJA MJESTA. ' IZVADI PAUČINU IZ GLAVE, PRIJA- TELJU. .. STIGLI . SU SIOU×I. , _ ' . r I . _ ` I . __ › 4 - I {V BUDENJE, „ „ KIT! POČI- L „ NJE! , _ I SOTONINIH TI RO- V' ` i 4 . _,. I 'p ` E . . . E. ' ; I v I' I ' . _ . U b / . ' / × é 1 25 GOVA! I BAŠ GAD AR“ ` u ` P I TO, ST DEVO. I TAJ GAN CEŠ MI ISPRIČATI KAGNIJE. MOŽE? UST KAD SAM SANJAO KAKO SE NALA- TAKO JE. MAKA- "f I' DOBRO. .. MOŽDA GJEDECINA OBLAKU G AN- DELCICIMA
 • 90. HA. ' NE ZAVARAVAJ SE. NEĆE TAMO ZAVRSITI HMM. .. TAKO PRLJAVI GRJESNIK KAO KAŽE SLATKO NEVINAŠCE. BRZO SVI NA SVOJA MJESTA. ' OVAMO. ' TROJIĆA OVAMO. ' ' MAILER! CLARK! "a . TT: GMJEGTIT CEMO GE zNATE LI GDJE CETE „A PRAVA MJESTA_ SE SMJESTITI? V RRERU5T, _ i može-re 55 „
 • 91. ONDA NA POSAO. JA IDEM MEĐU BRANITELJE ULAZNIH VRATA. SIOU×I ĆE IH SIGURNO POKU' SATI RAZVALITI. SRETNO VAM BILO, zBILJA NAM JE LJËŽI-_ägígočä U LIJEPE NOVOGTI zAVRŠI PLEG. I Č _ DAO 55"" HA? - CINI GE DA CE BITI PRILICNO MORAM; uæggn, Km SVIJETA OKO ONIH VRATA KOJA gxA-wo/ VI-pe JE SPO/ VIINJAO GI ONAKO VELIKODUŠNO I PRIKUPLJANJE GUHIH GRAN- OBEĆAO RASKRII-'Tt ČICA KOJE IMA NAMJERU . zAPALITI PODNO OGRADE.
 • 92. .. .ALI TAKAV MANEVAR ' 5vAKAKO_ ; L ` PREMDA SAM 6A već v vamo u suönnm PRILI- í " í KAMA. KOŠTAO BI › i. BRZO NAŠE SAVEZNIKE OVUDA! _ MNOGO KRVI. › _ _I ŠËËČLËËŽË' TI ŽOHARI Nisu 0054.1 56mm“, DA „ 1; i OVAMO SAMO RADI ŠET- NAMJERE? i . ”CA 5“ NABOJAL' „ . , PAKLA mu. ' ONDA I STALNO POGLED/ Ä' V ` í ŽgTE 9A TAJ VÄJU PREMA UTVRDU Top 'MA LAV. . KAO ŠTO MAČKA “ „ LJE PANDŽE MOTR| MIŠA. ” ' a '
 • 93. ,- 'DEMO, . . ~ ' . g '“ ' HE! HE! HE! ŠTO . VOČJŽČËČSM, L , ' PRIJE POČNEMO, PRIJE ĆEMO 1
 • 94. V 1 " JA ću VAM REĆI KAD BUDE VRIJEME NAJBOLJ] gTmggLcl će se DA NAHRUPIMO SVI 5A SUHIM GRA- pgAg-, poçągogrg NA povoLJNoJ NJEM NA OGRADU. PRIĆI ĆEMO 5A UOALJENO5T| | 5T| T|T| NAŠE STRANE SUPROTNE OD VELIKO@ op VATRENH-q ŠTAPOVA VATRENOG ŠTAPA. aggeoouxną,
 • 95. aw ĆE mn " ZADOVOLJ- sTvo, JA- vrouš, JASON? STARA LIJA SKA-WOM-DEE JE VEĆ 5H MORAJU SHVATITI DA lH MOŽEMO POGODITW l NA VEUKU UDA- LJENOST. TIO LEKCIJU I OBILAZI U ŠIROKOME LUKU. 94
 • 96. ~7UF"T5R“9 ONAJ ALI ON ĆE OTVORITI HOWITZER VEĆ A ' í= 1 VRATA, BAŠ KAKO SKUPO STOJ! NAŠE „ " smo | OBEĆAL” PRIJATELJE GR- ` VENOKOŠCE. KIT, 000m. MORA- SHVATIT ĆEŠ. I TO mo n MI |5PAL| T| t anzo. DOTLE UZMI KOJU TOPOV- OVAJ SANDUK. _, = _. SKU KUGLU. ' "
 • 97. TOP, KIT! MORA/ VIC STAVITI RUKE NA TAJ TOP! HEJ. .. GLEDAJTE! * 3*** NA PADAJU S JUŽNE STRANE! ALI, KAKO? - 7 ZAR IM Nl- : JE BILO DO- STA? JESU PROKLETSTVO! MO- ŽDA I JEsu POLUDJELI, ALI IzELEoA DA HOĆE ZAPALITI vATRu KRAJ OGRADE!
 • 98. I PUCAJ! SVI -I ZAJËDNO! „ NE IZLAŽITE sE " - Luczmomcu oo VRAGA! PRE/ VIJESTI _ ČUJETE, LJUDI? TAJ TOP, C088! NAPA- a-z POKRENITE TE VRA- DAJU NAs 5A SUPROT- _; ._j; _ ŽJE KOTAĆE. ' NE STRANE! - ~
 • 99. ZASTIĆENI NEPREKIDNOM VATROM SUBORACA OBORUŽANIH WINCHESTERKAMA. .. NE PRESTAJ- TE! VATRU NA OGRADU. ' . ..JEDAN ZA DRUGIM, KONJANICI SIOUXA SU STIZALI OO OGRADE, SE SVOG TERETA. .. . ..DA BI SE FOTO/ VI ODMAH VRATILI NA VRH BRIJËGÄ. I I ! i I z: * V' „ / . -- x . y I ~ / .r P `. I '< „v ray: . ___ __ ) 4 ' / - -. , ' , I '. ._ ' " ' 'V _ . , A' l _f _„ . _ , . n. I
 • 100. I PucAJTE SAD! NE I _ O; i; vRAžJE zmIJE SMIJEMO IH PUSTI' I” s „A5 ŽELE zAgo- ` ` TI DA SE ŠTILJATI! ' HA. .. PRIJE “ CE SE zA- ZARITI ONI NEGO MI. .. . ..I TO U FAKLENOJ VATRI, AKO I ONI IMAJU PAKAO!
 • 101. , ' ` JEsI LI Cuo TAKO, momcu A SAD TU sTvAR- s ' ČICU uPERImO NA ONu GAMAD ' ' GENTW? DOBRO . _ I NAPuoRAJ LICE DOLJE. .. STO PUCAJU KAO _. I „AŠEM NAPO- POLUDJELI. 5 _` u * ~ I l, „k ”l Evo, OVAKO CE JOS sAmO BITI DOBRO. .. TREN, C088. . A u › l V J _ A. Im. l: _ _I i_ l» v, I *r l n (r" I, , ' ` _ DO VRAGA! MA STOJTE DOLJE I PUCAJTE. ' KAMO STE SAMO VI PAKLA MU! OVDJE JE VEĆ NAUNHU? _gäg_ DOVOLJNA ZBRKA. NAREDBA,
 • 102. JASON HOCE 0A ZAŠTO NJIH? NA OvAKvOJ BI PROMIJENITE VRSTU UDALJENOSTI MNOGO POGOONI- KUGLE. POSLAO NAS JI BILI PROJEKTILI JE 0A vAM 0ONE- SEMO OvE 5AN0u- KE "5HELLA"? OSIM TOGA, MI SMO pgesmçw, TI KOJI TREBAJU BI- __ C055; GROMOVI! STO SE TO DO GAĐA? . O __ MWVMJ' - - _. -_ I - *xx . ,. . . _ ovo sE / / PROKLET» 0OGA0A. ` r / STVO. ' _ , ` r M I , ' I i 1.5' ` „ / v mi“.
 • 103. ZA DANAS SI SE VEĆ DOVOLJNO NA' T PUCAO, TOPNIČE OD PAPIRA! V„ x ŽELIO SI NE- ŠTO RECI JA- : E25 ~ DOLJE PA v; SONU? O ”'42 "è. ” _ mu Rec” x - r . -Z , v . : _. A. : : LITI ' , - , _ . - _ _ = ?-
 • 104. I ' . ' - 4 1 I , r ' I " ' 4*. “ -' 'I' . V / . f I ' l . I I ' s I, › MIČI SE S TIH LJESTVI PAPA GAJU
 • 105. ?W . m'- M 'I INDIJANCI, JA' SONE. INDIJAN- CI NAPADA- JU I S OVE UH. ' vRAžJI NAPOLEON TEŽI JE NE- GO SAM MI- STRANE. / i I 'l' ` ` I” j A «A i ru I I| 'I _-' I' . I. MA KAKVI INDIJANCI, I BUDALE JEDNE! ONA DVA JASONOVA MOMKA NAPALA SU ĆLARK? DE- COBBA I OSTALE I MONSKE TI KOD TOPA. . '* “ga t _f` ` I“ I /
 • 106. ALI ŠTO JE TOJ I DVOJIĆI? NEŠTO ; U IM SE POREME- TILO u SLAVI? TEx. OOLJE JE IZBIO PAKAO. __ MO MISLITI POSLIJE. MAILERICLARK! .. KOJEGA vRAGA To RADI- " „ r , » . . z A . “ › a I - PRVO CEMO V OTVORITI VRATA _A „ é SKA-WOM-DEEJIJ. _O
 • 107. PRLJAVI IZDAJIĆE! oeçzAoA, ' OGRADA JE RAz- PROKLET- . I VALJENA! IzGu- STVO! V: BLJENI SMO! BRZO! svE POvEDITE u OBRA- Nu KRAJ NOVOG PROLAzA! MORAMO vRAžJE sIouxE ZADRŽATI DALEKO! r ”Auôw POGLE' ' NOCNI ORAO JE DAJ DOLJE, vELIKI ' - POGLAVICE! . ,. ODRŽAO OBEĆANJE' . 106
 • 108. Ć SAD JE VRIJEME DA MI I OBAVIMO SVOJ DIO. „ U NAPAD! RATNICI SIOUXA POMAMNO SU SE BAĆILI PREMA RUPI ŠTO JU JE U OGRADI OTVORIO TOP. .. . IsAAAAImnIIAAAAI .
 • 109. I ČEKAJTE! FUĆAJTE SVI ' ° ZAJEDNO TEK NA MO- JU NAREDBU! ČEKAJTE JOŠ. .. HOĆU DA NAM DODu suzu, TOLIKO suzu DA NI JEDAN METAK NE ODE UZALUD!
 • 110. ONDA SE PRIPREMI DA . - ČUJEŠ JOŠ JEDAN LIJEPI PRASAK! ' 5A zADO- vOLJ5TvOM. AMIGOI 109
 • 111. PROKLETSTVO! ODNIO VRAG ONE IZDAJICE! OĆU IH MRTvE. .. HOĆU A RASKOMADATI ONU DVOJICU! ALI POsTOJI NADA DA CEMO OVIM POŠTEDJETI DRUGE žIVOTE. .. žIVOTE PRIJATELJA 5IOu×A O V om T. .. .mm EAIOK B80 me? RJ P. GROMOVI! DOBRO NAM JE KRENULO s OVOM IGRAC- KOM 110
 • 112. DRUGO TEXOVO POSREDOVANJE UVELO JE NOVU ŽIVOST MEĐU SIOUXIMA KOJI SU SE PONOVNO BACILI PREMA RUPI U OGRADI. .. v L4; E . u 'f' . * . ..I POSLJEDNJE OČAJNE BRANITELJE. .. I Im A F
 • 113. VEĆ TRENUTAK POSLIJE, BITKA SE PRETVORILA U USA- MLJENE DVOBOJE DO POSLJEDNJE KAPI KRVI. CIJENA POBJEDE 112
 • 114. PRIPREM! se ZA PAKAO, PROKLETI IZ- DAJNICE! Kucnuo je čas za osvetu. .. U bici koja bjesni u utvrdi Whoop-up. .. Noćni orao borit će se kao indijanac uz bok indijancima i sučeliti se s vođom Wolfersa u drama- tičnome dvoboju. .. z. :' IIENA PDBI
 • 115. L A " A { ' tv! A ; uu j ww* l) II _J Ä “g„_i„~„L_I_J. u.; r lim r V i › a 'Ikínžíil twvšigríigètíjän' 'Iíiiizm 'lil' 1 „. '. ,JJi. v.. `."i. |.›__ , Š-. u- 'um 0, : AJKJJ li? f. A 1 ľ`: 5 „. / , i „li » . ing. dgľľn' ISSN 1330-9005 lľllľlllíl Illljllllllllllll 9 771330 900001

Related Documents