Kapetan
Obrada: DEKI
Brisanje oblačića: DEKI
(Ino: teksta: DEKI
Originalna izdanje:
Renkli TOMMIKS 'I'|
Novembar 2011.
Kapetan
NAGRADA 00100005
NAKON sume Avmnne now: JE cworvcAm ' -
nw-. rvuą a-ewaaux uuu. muz se vanno u Bgššgľgíbšgá 1,' gËäJA
www oouuveą ww« se ...
JA SAM KAPETAN COLBERT. PREMJEŠTEN uz
IJTVRDE HUSTON U OVO UZASNO MJESTO KOJE DOVRAGA. MOMCE. PUXOVNIK MOŽE
MI se, BOJ...
ETO. .. NIJE KAO NAJBOLJI HOTEL IJ
SAN FRANGISCU. AU TD JE NAJBO-
LJE ŠTO
IMAMO,
BOLJEMU . SE NISAM NI
NADAO. OSTAVI TO...
NEC Domsrun rAxvo rom» - _ « _
“N55 RENDŽER' 'MAN ovo TI Je DA NAuCIb an« Ovu JE ľ-'RCVRSILO AUERU
Nun svog» rosLA_ ! a S...
IVUCI BORBE DOZVALI SU BROJNE GLEDATELJE. .. Dosáoæo m. JE_ OVO VAM JE ZA ONU
MSTA KAPETAN mm POOUCAVA
005mm« PRAVNA/ M,...
NE ZNAM RAZLOG vAšoJ SVAO! , Au
TO a: NAŠTE VILO vAsoJ
REPUTACIJI CIGNIKA,
ZATO Cu vA5 KAZNITI NA
DRUGI NAcw PREKO-
SUT...
KAKO JE 4,0590 ZWJETI NA cu~ sro TO SKRIVAŠ u eAcwca,
09m0 ”A WAV 'U O** 510m ZRAKU u LOVITI JELENE u SALASSO?
JELEN' ”A...
ćwv se DA JE JUCERAŠNJA LEKCIJA
GOOILA KAPETAMJ ccæ-ERTU. MALO
. Ja czousoo.
KAFETANE. NADAM 56 DA 5TE ZABORAV/ NJ JUĆ...
W910 SN“ GÄ ? U5 NEKOLIKO 5,441543_ JaA“, MENDWO
uapoxow sam se SJETIO 50.75 509W** U W545 CFTYJU- 05'@ ww NA 0:25:09:: ...
„ ` no PRIJE meso JE mn« sneno ZAPUCAW.
EVO &VJEŽIH TRAGOVA v OVO ĆE m“ JELEN JE pgo_
JgLgNA IZVRSTAN DOKU-
CAK. ' , I...
”"75 ” “Tægäfľąëfoæem JE N02' cuowm u UKRASA. '
NAOWK) 51.157! NE IHOŽE BIT! OR-
OA NE ZNAM KAKO JE TO NEMOGUČE. Lego_ ...
EVO OVDJE l DRUGIH TRAGO-
VA. NETKO JE OVDJE STAJAO
I CEKÄO. U CIZMAAM.
ZAŠTO STE Ná*
PUSTILI LOGOR”
KAKO TO DA
SUSY N...
ENO 6A. ' SAM JE.
BUDITE ? mu
-9 › : C7 : .Ë«„`7~.
š. « ' ' '.
* *r
A-ąl
f4
„x
-4
, l«.
j. «
q'
' '~"'...
USPIJEHKD LI GA VRATI“. onom cemo NEŠTO tvom mwmsx znanac JE mao vooovaoom n. ..
ccm. ) JE vzA VODE Nexe
mounz. PRICEKA...
fUCANJ JE IZAZVAO JEKU REZANJA. ..
'g' PAZITE! u 'ruwew JE ca-
NE mnsus vagon 0A CE NEKA ~ _„ ZVIJERI NISU ovoJE 5LUČ...
5m ZM” 'z “wa” u IZLAZI. ) IZ ruweua. 0009020 IH JE mxzoa &JJNE VE-
GETACIJE I OBRADENIH POLJA,
ruevJenođArroo! m0 BI...
COLBEËT' GDJE JE COLBËRTË' _
„l NE äavAcA/ n kćjđA JE PRIZNAJEM, N57 803V“ 5E WVĐLIÄ'
COLBERTOVA ULOGA u
svemu OVOME. A...
i . IKI SE NÄGLO OKRENIJO, NO STRELICE SU / WU 4 U ggpu_ pgEpAJg/ n 5,5_ AU_
ONEMOGUĆILE 84356. _i_ L pOKAŽffE 53!
: ve/...
:vux ROGA NAJAVIO JE PosJEnTELJa_ . s
woTHAN vAs CEKA.
f
RAM. AU M| SLIM
DA MI NlSU NA-
ŠTO 5G DOGODKO 5A SMUKOIW, S...
KAO DA UDARAM PO HRF!
SYAROGA ZELJEZA
POLAKŠE s nm, _i j ' Ë _ WL--~=
FRUATELJU! - * v A
a 'rnewuvxu GUESA KAD 6A J...
MA vno: KAKO ovo DOBRO ~~ " ZGRABITE 6A!
DJELUJE' - -
AJOJ. STVARI E-Ë_
KOMFUCJRAJU,
`. |
. su °
m“, ”J
i
, saz...
~m<o NE 5MIJE SAZNATI ZA
NAS. ZATO C65- UMRIJETI.
REŠETKE SU CVRSTE. NEMA PO-
MOCL K110!! BIH BAREM ZNÄO
ŠTO JE 54 SM...
se NE MORAS 80mm, vec
00106581' GOD-NA owx
ceuJA JE nsoJ Dom
í„
WDWY- DA s» STRANAC. MENE . I ›
. w msn/ u") Com/ D...
l ! ša/ VIA ESTHER JEDVA SE : SPASILA I : :a : ŠACICOM MOGLA SE PONOVNO DCMYËĆI KRIJNE JER NËROO JU
&VOJIH ODANIH LJUDI. ...
,mmm su DUGO „om uz „new l mo„ . .LJUDO su rcnçfąwv. : 9.12902, mo šumom PALJBOM
su wa veum »opci-Ava zArvomu 55"“ °“"E"“...
MORAM COM/ DE' MOZDA ME MOJI
l PRIJATELJI TREBAJU.
NEVJEROJATÄO SLICI MO-
JOJ MALOJ SUSY! GDJE 51
{N &ADR MÄLÄ ...
&owe DA 56 BORIS NEGO
emvmeá oo «muove RUKE.
ALI JA sam sm: : uanoąma.
NEKA TE BOG cuvA(
umu noć. , mase. .. raxmau...
nina JE HTIO sxocrrv NA
COLBERTA. Au PONOVNO
su 6A xzmenmvtu PA 55
moa/ ao SAKRITI.
PIJMO. PIJNO. .. 'H'. -* _ V snwu...
ISWNA! MORÄ O. “ JE æ-
BJEGJO IZ ZATWŠJRA.
UHVATWO GA'
0A suca-M ISKREN. i) amvo, ooaao saefvo sAm 55.' ovo JE
CV“ M'...
AU NISTE MOGU OBOJlCA ! ZGUBUT
OPET sa ? emac xouxo 51 oPAaew. PREDAT Cervo
"MĆČWE- 're u mvmxove RUKE ODMAH.
"jlj/ sr...
` mvmcaoaæw: cuz-vas? !
POMOZI M1.'
__ A
I DCK
se -nv-
9. 40m
: um vec
SMLA
5m5mn,
YRpSLJE
su Na
JAVILE
KRALJVCIN
...
srrąawce. MOZDA 11:- KRVNIK ura/ amo
nam TE. .. NEMOJ MI ORŠKOM, PA TE TO
Rec: DA se Ne : ga P0796544). JA TE
cas A...
{(5121 LAIAIHA: :
' `
: u
LJA
H
×'l0|í1|š. `0
of 36

Na od 10.000$ - KM - Kol

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na od 10.000$ - KM - Kol

 • 1. Kapetan
 • 2. Obrada: DEKI Brisanje oblačića: DEKI (Ino: teksta: DEKI Originalna izdanje: Renkli TOMMIKS 'I'| Novembar 2011.
 • 3. Kapetan NAGRADA 00100005
 • 4. NAKON sume Avmnne now: JE cworvcAm ' - nw-. rvuą a-ewaaux uuu. muz se vanno u Bgššgľgíbšgá 1,' gËäJA www oouuveą ww« se &me mao OVEM UDARCEM QËM OSVOJO *WŠBMIÄ ”n ”äąwëľsľæjáálíäífgëëwä ovan/ user( -<~ö'n'. d! Vi_ ' MIKIJU JE 905V I PRONASLA NACIN KAKO FOTROŠET I marame. ', nema: 6,4 zAaoąavm 005m osusm * marama „Wmgæąxszáävx mm “X7095 OVO ' ' NA ? mmm Au sram- -nzegg VjpJE_ ËUËU KAUIËRNIJQČE REVO' ' . _ „ Lucue. nema o KOJE/ MU "O ”'55 515' “c 0025 55 „m“ , Bez suce 9052440064. KOJEGA Je “m” NEMOGUČE : :L "n. PcanJEom! ' MIKL PCMOZI M1 DA STAWM RUBLJE NA SUŠILD! POZDRAV. nema. cm: se DA Je ov- DJE vasem, umumure, manncez Msn/ n JA NICUI &um ? owe-ooo sam susv Pomoc. AKO NE vJeRw JETE. OSTAVLJAM sve I : oem s VAMA. x ' *. evo me. ' al? ' , _ „váííxsäílt
 • 5. JA SAM KAPETAN COLBERT. PREMJEŠTEN uz IJTVRDE HUSTON U OVO UZASNO MJESTO KOJE DOVRAGA. MOMCE. PUXOVNIK MOŽE MI se, BOJI/ n se. Nece i CEKATI. RECITE MI GDJE MOGU SVIOJETI. GDJE MO- J SFDZNATI KVALITETU VAŠEG VISKJJA. GOSPDOO cAswvcl. i-ReosTAvLJ/ m vAm KAPETANA COLBERTA KOJI JE oo › DANA! ) 5 NAMA Po muzeva: VRHOV NEKAKO m: Je m« ' NOG ZAPOVJEOMŠTVA, ZNATA NJEGOVA UOPĆE ME NE ZA' NMM vAsA UTVRDA. UZMI MOJU mrLJA- Gu u oovEDv me ODVESTI OO VASEG STAN/ I. KAPETANE COLBERT. PCNJERA- NE 26k"? U OPHODNJU” VAM VAS KAFETANU IVHKIJU. ON 4 ce vAs ? not/ een urvnoom n k
 • 6. ETO. .. NIJE KAO NAJBOLJI HOTEL IJ SAN FRANGISCU. AU TD JE NAJBO- LJE ŠTO IMAMO, BOLJEMU . SE NISAM NI NADAO. OSTAVI TO TU. . FĐSLUSAJTE SAVJET; r-'RtPAzITe KAKO se PONA$ATE u. : cu zAa-oRAvm NA QISCIPLIN- sam PRAVILA! UGODNA VAM vecem GLUPANE: NE : wx TAKO! DAT cu DA BIcuJu. ante. IMLI! nocu DA se CIZME sJAJe KAPETANE COLBERT. AKO TO JOŠ NISTE PRIMUE~ TILI. NISNVI JA PDTELSKI MOM/ RK NEGO VAŠ KOLE- GA PO CINU. OTKAKO STE SWGLI. IZAZIVATE ME. DOááD SAM VAS TRFIO U IME DISCIPUNE KOJA JE UVIJEK VLADALA U NËOJ UTVROI.
 • 7. NEC Domsrun rAxvo rom» - _ « _ “N55 RENDŽER' 'MAN ovo TI Je DA NAuCIb an« Ovu JE ľ-'RCVRSILO AUERU Nun svog» rosLA_ ! a STALE JE MIRAN KUTAK KAZNJAvANJE Po E 3 r FWWUMA GOJ m( 25m0 DOVRJTI smo Je u vąuemer JA Ne am TOUKO ! ZDRZ/ Ic! DANAS ces UPOZNATI KAPE- A TI ces urvznATn Doo! , Music, MALO cemo se TANA ccmBeRTA, nm/ wce_ MIKIJEVE ŠAKE zAaALm NA RAcuN moa NAPU- HIHIHI' JADAN couaear- Nece' {nu BITI LAKO ! cu ucmouo 5 M0 ORILOM ono OCUU mou/ xu 5.5 801.15 IZVJEZBATI TEHNIKU. .KAPETANE
 • 8. IVUCI BORBE DOZVALI SU BROJNE GLEDATELJE. .. Dosáoæo m. JE_ OVO VAM JE ZA ONU MSTA KAPETAN mm POOUCAVA 005mm« PRAVNA/ M, A OVO JE ZA UOARGE BICEM NA FREDA. 6059000. CUDIM VAM sE. VA5E PONAŠANJE NIJE oosroJno MOJIH ĆASNIKA. ocexu- 6059000. NIKAD se OVAKD . . JEM VAS u une- NEŠTO SRAMOTNO NIJE Jos ou ZA DESET „ ooeoomo u urvnov coun- ~ - Mimara o} í van. ZBOG NEDOPtJSTlVA ; é PONA5ANJA. MORAO am vAs ___. , , J ` OBOJICU uHITm li“ `
 • 9. NE ZNAM RAZLOG vAšoJ SVAO! , Au TO a: NAŠTE VILO vAsoJ REPUTACIJI CIGNIKA, ZATO Cu vA5 KAZNITI NA DRUGI NAcw PREKO- SUTRA C575 ZAJEDNO oTPuTovAn KAO PRAr NJA nwoJoJ KĆERI susv NAKON @sAm DANA ZAJEOMĆKAOG aoRAwm. SGLJRAN sam DA GETE IZGLADVYI Ne- : ŠUGLASICE MO»- NE ZNAM RAZLOG vAsoJ 50x01, Au NAKON osam DANA ZAJEONICKOG BORAVM, SIGURAN SAM DA ĆETE ›zóLADm N SUGLASCCE, MO UFĐZNËO SAM AVÄLC 60591705 I : SVIH SE EJETI 55 BA› REM U KAKVU DKOLISU. 605" POO| N ILI PRO- 'Ëramnvrl J 'DE | DUÄFETAN CCNLBEFKT. JE LI ' TAJ M' SE NE SVKJA. ZNËM . ŠTO SE PRIJE DOGCVDILD, YATA M' JE HGK/ VIC) (JA VMŠ JE / HOR/ Äé? OBOJICU NAZNITI 5-457* ćzc-KA/ n re 'zA OŽŠ/ V“ DANÄ MORAY CEMO 5G PDDNOSITT osAm DANA! NAKON ONOGA KAKO SI 6A OUALAMK? , 5|T . www *mm m: .JE (JCWFUSTIC) CJD~ LAZAK u LOV mzE DA ces me
 • 10. KAKO JE 4,0590 ZWJETI NA cu~ sro TO SKRIVAŠ u eAcwca, 09m0 ”A WAV 'U O** 510m ZRAKU u LOVITI JELENE u SALASSO? JELEN' ”A WV“ 'WW JUG“ INDUANCI. ' an' će NAM ZABAVNO. „Mo g: mog( o ZAR NE, A am HLADNO PA MRZIM LOV. ALI &AM FONIO NEŠTO 60160 VAMA AKO DA ME ZAGRIJE. se zAaAVLJATE' NAKON NEKOLIKO I , IVWLA JE EKŠFEDVCIJA ___ SY-'GLA DO GUŠTE suma OVU JE DOBRO MđEąTO ZA LOGOR PRENOCľT ĆEMO OVDJE. MOZDA NIKAD NITKO NIJE BIO OVDJE. SUfVVI JE ! SIGURNO PUNA (JľVLJACl. MA VID! ×OLIKO BRIGE OKO TE . Ëv/ MRKAWCE. ' ONAJ BIJEDNI DoN JuAN FLATIT ce MI ZA JUCERA' ŠNJE FONIZE- DONIO sam : uz TEBE OVAJ MALI SATOR. SJSY.
 • 11. ćwv se DA JE JUCERAŠNJA LEKCIJA GOOILA KAPETAMJ ccæ-ERTU. MALO . Ja czousoo. KAFETANE. NADAM 56 DA 5TE ZABORAV/ NJ JUĆERAŠNJIJ NE- SREľNU ZGCOU o DA CEMO se smuarewm. 4 . đ * , _. `› „. svmwroazeaeaaomzsavmzmv TE ` 75%*: mJweseutwonueo/ fnnuąnm- ' w-š'. . _ * “ . æ »a W » 193x . r- . 'r Ä? ) JA SE I DALJE PITA/ H GDJE SAM „E zAvAg/ VAJTE coLaem JE ZAPALIO starca , , se' *M Gaga cwusžäšäžëärásšëäšë°éaľa^ šë°o? v'šääo°'ëžä”cë°~'ëä“ STROGO su; « “ BENQ oomose. A sro se TICE ONOGA Jucem. come-nv NE ZA~ no .75 70 : :ww humano* oPAsM RAZBOJNIK KOOEGA ' ' ' zmxw_ sveunxvv sam' TO JE 11m2: POLICIJA u PET ORL/ WA. í , . . ON. KAKO se SAMO mos/ ao ZA KAPETANA FEADZERA 5JEOINJENIH DRŽAVA? MVKI, . n _ ; "RËFN
 • 12. W910 SN“ GÄ ? U5 NEKOLIKO 5,441543_ JaA“, MENDWO uapoxow sam se SJETIO 50.75 509W** U W545 CFTYJU- 05'@ ww NA 0:25:09:: mamma: ozaçux oo METXA 52mm IZ TUCSONA. AKO GA VMA 0 KAPETAN COLBEFKT- 54/“ 5A VEC mpgo. 'ro Je Jug” JE 'OPLJAĆKAO DVOJTCU BOGA' mamom), omszw UBOJICA. “N TRGOVM* Au *ro JE NEMO- A MOZDA mm: : PRAVO. 010mm: ) PRO- VJERITI : MA LI COLBERT TAJ OZILJAK. Ne fxWJE msn: FDSU/ HNJATI. KAD se IFIATIMO u lih/ RDU. ZATRAZIT CEMO ! AFORMAGIJE oo zAPovJED- DRZAT CU ORUŽJE NA DOHVAT RUKE u SPAVAW NA J . ` ' ` ` r ' _1_ umu noc, susv. cum svnrve. . “ OTVARA/ HO LOV. _ uneou. . DIVNA LI MJESTA! DA TAJ GOLBERT NUE 5 NAMA MOGAO 8| OVO BITI KRASAN lZLET. PRIPREMI KAVU, SUSY. ' JA | DEM PO ZEGA
 • 13. „ ` no PRIJE meso JE mn« sneno ZAPUCAW. EVO &VJEŽIH TRAGOVA v OVO ĆE m“ JELEN JE pgo_ JgLgNA IZVRSTAN DOKU- CAK. ' , I v)? Jr 7' . ALL. PA JA NISAM PUCAO' . . _ç x STREUCA' NIŠAM MISUO DA c ; om ! NDIJANCI Douxze ova/ vno ' 02m“ ”A STFIELICL - 000m0. vno sam sucrwe u 5512001.10- NISAM pucao &ËJË 'No' 'NWJANC' NE VJEKCMWDIM nuzsau u saw DOBAR Pm- 57mm“ 5A STREUCA FDZNAJU OVAJ rmncuscu [- . . 'E9530 ; ĆE 55 550m“ ' v ' JUPVTERU, :srami susv, Door. ' VID1 GVO. '
 • 14. ”"75 ” “Tægäfľąëfoæem JE N02' cuowm u UKRASA. ' NAOWK) 51.157! NE IHOŽE BIT! OR- OA NE ZNAM KAKO JE TO NEMOGUČE. Lego_ „<0 JE ovo coægg-rovo REKAO BIH DA STRELICA | NOŽ POTJECU 0a AKINGA uz rs. STOLJEĆA ALI ovv su uxmsn NEOAVNO unezAm PRESTANL $4LAS50. 5 TV" UČENW RUECIMA' werke JE Neo/ w- u sve JE 1o consent zA/ mmo. „o ? posao ovuogl _ AKO se sro 000001 susv, sxuvo suns/ sarma ove mA» ce m: HATITL
 • 15. EVO OVDJE l DRUGIH TRAGO- VA. NETKO JE OVDJE STAJAO I CEKÄO. U CIZMAAM. ZAŠTO STE Ná* PUSTILI LOGOR” KAKO TO DA SUSY NIJE 5 Vii/ HA? ' m' uze. ZNA VISE NEGO STO GOVORI. susv JE 079m NETKO JE usao u uoóon oo« smo PROUĆA- VAL! ovu sme- STAJAO SAM | ZA VRS KAD SAM ZACUO . ŠUMOVE OKRENUO SE I NA C| ST| NI SPAZIO ËJENE. SLUEDIO 54m IH BRZO NA KONJEY MORA/ HO sve memazm COLBERT? A 505V NUE 5 TRAG ME DOVEO (MIA/ NO, DALJE' 5G GUBI NA STI- JENNWÄ. ZATOCUSEJA POBRWUTI NJIM. vase JE OBJASv NJENJE MALO NVI5TOVITO. KA- PETANKE TKO BI usao u LOGOR ustasa DANA? '
 • 16. ENO 6A. ' SAM JE. BUDITE ? mu -9 › : C7 : .Ë«„`7~. š. « ' ' '. * *r A-ąl f4 „x -4 , l«. j. « q' ' '~"'› 452.9; g. . „ - ë m. - mm. .. maas LI I TI ONO ŠTO HDM/ l JA? DA. smun. Au. KAKO JE TO MOGUĆE. ' HVALA NA PovJesze- 'nnor sv: smo 6A VIOJELL smeuca. N02. NESTANAK mu. Au NE moeu mom-o ZA NJVM! 5057.91 SAD OVAJ CUDAN 'n FOIVDCI. u JA sam . ~ VIDIO VIKINGA IZ L3. 5TOLJECA. A NISAM samo ~n mn
 • 17. USPIJEHKD LI GA VRATI“. onom cemo NEŠTO tvom mwmsx znanac JE mao vooovaoom n. .. ccm. ) JE vzA VODE Nexe mounz. PRICEKAJtWO OVDJE. ' an' CE PAMETNIJE DA 5JA- semo | OSTAVIMO KONJE. v svm Mu PIJANsTAvAI OVA NO- OVAJ TUNEL I v VODA NIJE NAM TREBALA. ODI/ EST ĆE NA5 305 5 11/0 v PRICA KOJI* RDCINJE KU- NA onuöu : www . - mzuíšp ŽaesËËŽ. 'íäääííž' PANJEM NE MOZE DOBRO A _ al“. zugg I VELIKI po-rgg I? `I L_"_ 4:'
 • 18. fUCANJ JE IZAZVAO JEKU REZANJA. .. 'g' PAZITE! u 'ruwew JE ca- NE mnsus vagon 0A CE NEKA ~ _„ ZVIJERI NISU ovoJE 5LUČAJNO. IMAJU oenuce maca« sasom smum? __ „g . ~ ; , I LANCE. ONE su CINARI mNELA STANARI ocrro »' 'v - NE vau; GOSTE.
 • 19. 5m ZM” 'z “wa” u IZLAZI. ) IZ ruweua. 0009020 IH JE mxzoa &JJNE VE- GETACIJE I OBRADENIH POLJA, ruevJenođArroo! m0 BI oceoavAo RAJ u PUSTOŠI” oca su samo FT-! ATILE NASE PRIJATELJE. smux, OSJECAS LI I 'n NEKAXAV NEMIR' ODAKLE MI SAMO IDEJA 0A VAM SE mlotzuzum? Mna. VIDI' LDZA I GROZDE. OVDJE SE PRAVI VINO, HVALA BOGU. ' VEC SE OSJECAM
 • 20. COLBEËT' GDJE JE COLBËRTË' _ „l NE äavAcA/ n kćjđA JE PRIZNAJEM, N57 803V“ 5E WVĐLIÄ' COLBERTOVA ULOGA u svemu OVOME. ALI su GuRAN SAM DA POSTOJI, MORAMO se BORTT! , „ . macro/ o KAD su n PROTIV NEFĐZNATOG . ' ouæwusaeoruæae- NACA, AU OVI OUHOVI SU MI UVJE- NEPRIJATELJA. : Javno LUOAK MOZE 551m1 u ONOM KOSTIMU. ŠTO Tl KAZEš. smux' DJHSV! NE POSTOJE. :EVE í-U TO MUZEJ5×E : STVARI KOJU/ WA NAS NETKO ZELI USTRASIT! srau-ç' SALASESO. ' GDJE STE? I ' “ <` ': ~ VIDA SE IZ SUFIJEGA DEBLA ZAČUO Oh! SU NE5TAU. › ' " GLAS, UOKOLO SU FD OKOLNIM ŠTABLWW r . SMUKOV GLAS! po_ IZBIJALE _JREUCE _ MZ' 5 ONE ”RAME _ . :: TANLSTFANCEJBACJORUZJE ~ ' “ ~' KOJE me. « vama' u ` x ` , 44 tssæçæsss 17
 • 21. i . IKI SE NÄGLO OKRENIJO, NO STRELICE SU / WU 4 U ggpu_ pgEpAJg/ n 5,5_ AU_ ONEMOGUĆILE 84356. _i_ L pOKAŽffE 53! : ve/ nas Izmzía' : nema se! _«'V, ' _ JE u ovo MASKENSAL? ` 3 *WDGMOf VEUK' WE' i A . cemx NAS CEKA. _ KAO SU |21%L| IZ 50015, PRED MIKIJEWM SE 00mm " ? RAW GRAD OOVOJEN OO UKAZAO FRAN SREDNJOVJEKOVNI DVORAC. __ (USTATKA SVUETA! ALI KAKO SU CW! LJUDI XSPJELJ OVAMO” NEVJEHDJATNO' KAO DA SAM SE VRAHO STOLJE> ĆIMA UNATRAG!
 • 22. :vux ROGA NAJAVIO JE PosJEnTELJa_ . s woTHAN vAs CEKA. f RAM. AU M| SLIM DA MI NlSU NA- ŠTO 5G DOGODKO 5A SMUKOIW, SALA' -. 55o g gr 7 JE I MISUM DA PREFOZNA' M COLBE OM ŠUUINJH " JEm UKËPR NA sven Boze, PA TO JE susw NEMA suzama. SUČNOST JE SAVRŠENA au TO JE NEMOGUČE' ODAKLE ov» me sum susv? 1 'li . .x v A
 • 23. KAO DA UDARAM PO HRF! SYAROGA ZELJEZA POLAKŠE s nm, _i j ' Ë _ WL--~= FRUATELJU! - * v A a 'rnewuvxu GUESA KAD 6A JE PONOVNO 00m- í " - f/ Ë 41/" ` A 'y ZALw ZBOG TVOJE FACE. Au ONA JE JEDWO TVOJE TKO a: nema DA cu ! ZGLEDATI RANJIVO MJEŠTO› KAO STAR! ORLANDO. NlsdM BAS NAVIKAO NA OVAKVU BORBU. a0 LJE DA FDBJEGNEM PRIJE NE- GO ME NABODU KAO RAZNJIC. 57v v 20
 • 24. MA vno: KAKO ovo DOBRO ~~ " ZGRABITE 6A! DJELUJE' - - AJOJ. STVARI E-Ë_ KOMFUCJRAJU, `. | . su ° m“, ”J i , saznam „x 2101111010119 r . „r j: : ia smmcz, MozoA 5: se mm; o nvcsm uzmu: : ALI NAKON : wow: wsćes POBJECI oo suesa HRABAR 5o, 5TRANČE, Au 10 TE uwusnw, ;osam TE ODVELA ' / hí 21
 • 25. ~m<o NE 5MIJE SAZNATI ZA NAS. ZATO C65- UMRIJETI. REŠETKE SU CVRSTE. NEMA PO- MOCL K110!! BIH BAREM ZNÄO ŠTO JE 54 SMUKOM I DOKTO- OVAJ PUT NECE MI B| Tl LAKO. CV! LJUDI 22
 • 26. se NE MORAS 80mm, vec 00106581' GOD-NA owx ceuJA JE nsoJ Dom í„ WDWY- DA s» STRANAC. MENE . I › . w msn/ u") Com/ DE, :srwwce MOJ JE NAROD ? Reäao VEUKI oceAm v / uNoGe RLIEKE I HANINE. AKO TE : Anu/ m NASA mvleJsr. SJEDNI o aus/ u. : zao esr O o' {I IO« Q Q OO« › . . é», e IO JEDNOĆA DANA THOR JE UM E-TAVLJA' JUG! SUDBJNU NARODR U RUKAMA HER, 'š 1 O O „ I zmncv u v: sve zarocemw TKO JE rAJ STO SEBI PRISVAJA PRRVO GOSPODARE- NJA NAD 790mm Zl- voTImA? I OOAKLE STE w” KAKO TO DA 5715 SAČUVAL! STARE OBICAJE? NAS' : su meca ZIVJELI u DWNOJ ZE- MLJI s DRUGE STRANE oceanu. zum JE : SNIJEG OHAKWAO Neoosnzrve u- TlCE NAD MORE/ VL mo: : JE asc NJIHOV KRALJ. ON JE BIO PLEMENIT 1 muDAR. A 55m5:: JE ölLA NJEGOVA JEDLMA xc. , CVJETIC FIAVIH ocuu I ne YENICA ILADA SE KRALJICA WDKAZALA IľtUDRA I PLEfAENITA POPUT CCA. NO GROF BERG DJELOVAC) JE- IZ PRI- JEDNE JE NOĆI. UZ f-DMOC IZDAJICA. UPAO LJ KRALJEV SKI DVORAC I POBDO VJERNE KRALJCJNE FOOANIKE. 23
 • 27. l ! ša/ VIA ESTHER JEDVA SE : SPASILA I : :a : ŠACICOM MOGLA SE PONOVNO DCMYËĆI KRIJNE JER NËROO JU &VOJIH ODANIH LJUDI. IYIORALA JE BJEZATIT JE VCDUC'. RU NIJE HTJELA NOVO FVCLUEVANJE KRW. ('07 “"77 onsux JE u EGZIL_ DUGO SU PLOVTLI OCEANOM KADA IM . JE OLUJA NATJE- RAUJ DA SKRENU 5 RUTE DUGI TJEDHI ľüíxívq 's'. I} ' LVUT HOBI, A Un '-. I;`~. J 'I/ ICJELI wJDF-'V-; A I “OŠ/ XGA JE: avec BILA If- (ŽRPt JE' NA KRAJ/ w KAK) 54.. m'. :VE BvŠCxËfJI samo VÄLI (IM su se ISKRCALI, KRALJICA JE ZAKLJuCI- LA on ce TA za/ VILJA am NJIHOV NOVI DOM. ZAHVALKA JE BOGOVUMA. 24
 • 28. ,mmm su DUGO „om uz „new l mo„ . .LJUDO su rcnçfąwv. : 9.12902, mo šumom PALJBOM su wa veum »opci-Ava zArvomu 55"“ °“"E"“°“°Z^C^ V . na „ug u ' g! rnezrvJeu 9.1 "nea u ovu PLODNU DoLINu, mmoowo _ usnama OO-; ANJ5KOGA „JET“ MNOGO JE sToLJEcA masno OTADA. NA HOO VMJNGA NIJE NAPUSTIO OVU DOLJNU. OVA ZEMLJA NAS (1)60 HRANE. PO VCÄLJI NAMA rvevJeszoJAmo! zum: : ovo JE KOLONlJA mwm@ uz DOBA moe AU. ZASTO STE ŠËËIZAMSËII neam: MI, ASHA. . ONAJ w u ovom 2A- LA - m? u ovoncu meo- ` sms/ Im KRALJICA &smeta STAVLJA : Emu zew, 55m5" “o” JE °`”`"`° PRIJE DVADESET ôODlNA sam se OGRDJESLO o Nam u . Jos mmm zA 1o. masu DIVNLJ KRALJICU " L - -"š»„sijaèsræwkí 25
 • 29. MORAM COM/ DE' MOZDA ME MOJI l PRIJATELJI TREBAJU. NEVJEROJATÄO SLICI MO- JOJ MALOJ SUSY! GDJE 51 {N &ADR MÄLÄ MOJA 505V? _, ` sma: : se. STRAN- ÄA . ce. ČAK u DA ~ 7___~~= '-- 1 IZAOES. NE a: /voeAo NAPUSHT! ocuruu. TAMMCÄR 58 5466100 0A OOUOZI SVJETILJKU | NIJE PRIMIJETIO HSIKIJEVU RUKU. . ' ` _ . H . A I _. ._ „ c 4., - . 4 -, _ n? .j A , i “` r, Ë-ESŠ? Ë"'FË`*'? ËEL . " . . DOM/ DE. Au cemu TO KAD JE NA IZLAZU IZ DOLINE
 • 30. &owe DA 56 BORIS NEGO emvmeá oo «muove RUKE. ALI JA sam sm: : uanoąma. NEKA TE BOG cuvA( umu noć. , mase. .. raxmau mmaauwxvnc~ sarma IIKI SE STAO USHNJAW IZ ! ËDRUM/ Ä.- › ›. .EE › Evo me u vvomsfu mama. A sao aw MORA@ neam@ oocn DO mx: se mnsuzo. Au usao se SKLONITI u ZADNJI C115. POJAVI- u. su se DVA awjem. . _mos-vw an unvArm, ON CE ZNATI GDJE SU SIHUK | 27
 • 31. nina JE HTIO sxocrrv NA COLBERTA. Au PONOVNO su 6A xzmenmvtu PA 55 moa/ ao SAKRITI. PIJMO. PIJNO. .. 'H'. -* _ V snwux, samssos NAPOKON sam vAs nmsao. BOJAO sam se I scan@ vwo nu- “ ' DA vam se NEŠTO 00600210. mm! m5 sve smueswn, A mo su TI smux I sAm-ESO? JESI u TI cuo ZA NJIH. GRITHELE' SHVATIO Svi/ VL OPILI STE 55. ALI SAD SE SREOITË. NEMAMO VRE'
 • 32. ISWNA! MORÄ O. “ JE æ- BJEGJO IZ ZATWŠJRA. UHVATWO GA' 0A suca-M ISKREN. i) amvo, ooaao saefvo sAm 55.' ovo JE CV“ M' WW NEö/ VO vam nae. JOŠ srmmc KOJEGA SUTRA FOZNÄTU NJU-&W MALOĆI omar-aura' cem snw-cxuuce. xmag: ) u on ces DR2I GA, GFUTPEL usmeno ceš. , »vw i 'ZYË_Ë"' moru/ wc» GA mesom i 0517.71 a5; smux, mesta» L× , Kavran-a; _gt save, NOTE s 'rom GLUWŽJM $4- ~ _ > L_ „v Lom, an' ce was smazw „E mzumušm_ m_ . _ -' m. A owon smo GOTOVL ö ći uremžb. *7 5250135525_ J F' srmzuce, NEMAMO (mam o ZAGORAVM b"? *MV* SMO ; `“`Ž› 5U5Y› rs' KOME &ovcama m: smo enumeu › erzor . FWJRTREU' ö"›~'›~ ~Ë . ' nea. . F-; vuosn RATMCU man-va, rvoawucu ~ I? 1,_ OVAJ JE LUD. xmwsce 551mm. #cm5 UMRIJETl . ' x' ' 29
 • 33. AU NISTE MOGU OBOJlCA ! ZGUBUT OPET sa ? emac xouxo 51 oPAaew. PREDAT Cervo "MĆČWE- 're u mvmxove RUKE ODMAH. "jlj/ srmzxmu. JAV! veuxom sveceou- . ' _ „ „ _ xu cm smo vas/ mu. : _ _ NA KOLJFJM. STRANCE' KUC- NUO JE TVOJ 50m4. TI 54 ME Pomena KAD OTAC-. ZAŠTO se PRE- 'n/ Asus DA ME NE FbzNAJEší” ? A570 ME 645 11 zeuš FDGUBFHV ju____. aä`. `_„_- NISvQ/ Vl JA S/ WJK I PRVI PUT TE VIOlM.
 • 34. ` mvmcaoaæw: cuz-vas? ! POMOZI M1.' __ A I DCK se -nv- 9. 40m : um vec SMLA 5m5mn, YRpSLJE su Na JAVILE KRALJVCIN ocuamx, aoze, :usv-omszmsamo sam: : OVAJ JE S-TWWNO LUD» sv« ne »vse necu VOJETI cemu? TI u ç"*°-`"”"~= "* ALI, SUSV. .. l TI En“- ME ZABORAVKA? ' xvx/ nunca 51.0 JE m, EbTHERľ
 • 35. srrąawce. MOZDA 11:- KRVNIK ura/ amo nam TE. .. NEMOJ MI ORŠKOM, PA TE TO Rec: DA se Ne : ga P0796544). JA TE cas AKO JE sve (DVD NE POZNAJEM. VAŠA sam. west/ wire, mmm me». OVAJ covJex JE oPAsaru, vtžucmsfvo_ Pokušao . JE matea: uz SHVACA/ n. ALI NE zeum on u VEUCANQTVLW N@ 5,. m NŽSË^`G 62“ 'ąääm : rm- mcm KRALJEVSTVU KRVMC! gnmíg. (w C5' Cwgm „_7_ ' áfžlvärm] njegu* U i'm-VU“ LJUDE Nu o NASCIJ ooum ' ` _ , - › › i NE SWOA m: 56 ; DV/ t xnn' Jľcwn VE _GVO “Vi” 55'. “ ” - Lmoousmusr JA cu sebwoerzwum : :AMD nama: :: AN - 0A ovnJ Gow/ Jer: NESTANE NFISTGVIĆE s:
 • 36. {(5121 LAIAIHA: : ' ` : u LJA H ×'l0|í1|š. `0

Related Documents