17
Tmzém Tom
mg TBAGU
BBACE DALT8
NA TRAGU
BRACE DALTON
4'
I
l" ’
0. i<LeM£mmA. .. ‘ -_
MOJA man l4L£MEN'l'Il(. l.. . :
KLEMENTINAMAA . .,
. y. ...
'1; "Ti KL?
‘u
FJLI CC5 HJNJNJE
. V£Tl£ : ‘
:23 "A
E15-I6 . v.: /’
/ :aM...
«cum vi {H uvazotzrw z. v.. i l. .‘U£'Z ca: . A I _ cm 1: cxcwc cvmo.
zE». '.a: w. um: we: run: awn _ _ v L’ “W” 1. ...
'. £90IC¢’€TllMl
QEU 9'lCVMlRL. ‘ll. IA
IAFJDJ. HERE. 71:1}?
6"AVZfR1KTF7
914:‘ TE IIYCTUIJ
K335‘ IMAM ‘I‘CLCO1
DIL...
r J? ’
, . I MCl. l.l‘llF.
f “C” “v ' svmee.
rniwurawmm _ , j 1435- 910»6MIHI4=' I no;
VIDXIJ VI TALICII T0/N ‘ '-
...
WT’ CHO]. Y0
_ x’. mm: «as sum
- l atucu uuc. u<. im, ;.v
vane. emu
a; —A _
...
EJ. ‘ GJJDAJ VFATILI 90 46 l. 'K‘uUD£| l K0!-311‘ )
$31. DOSCAORILI GM! )
‘.15. TONI! PG-1216 DA
IRAZH 3MUIT...
Y 3 _ ' ' m an ccaaixm sic
, / are is MOEN6 won ‘ - , — - in us? xzamn tuna-'<v
aum sea K04: us mm ' I .
vac usuamcc mu...
’ l
m. £. om zozvo 71 snow WATICSQ am an —. . , ,
DOST’: since uuvmo auras: -:2: ~" . » x U1 "W04 9’«‘*‘~’-WIl<l- ‘mm...
-—1
ii. ’ if GLBAJ . V.I SLAVE U SRO. ‘ KAL29 ‘.1 K15‘ STD. ‘
I,
aim at xcvmr ...
TFf‘3A DA C'ZE‘h. ’7 L
ORIZHJI GGAL‘! TLVLD
CE‘! -O HACK . ’I‘Rl2£F I
| €alCE'
V001 hi-EU GAD! OICMA
7l)TA IIGLIDA DA ...
IAERANZI‘ JF LLA2 U HCTKL’ ; ~;, q}gg, '
I" — —.
G3sFCC'I9li, KC‘I-3IMA. D*SIAI. A1R1I€‘ITIM1 gawgggg "Mam. ‘ 11,: 5; ...
1 .
GL5! ‘n'i‘. ..', ‘ 2APlIA‘l. .'. 'I‘I‘
£? -'AZll'1 . Y.AIE31JAl. !
BADCNJANINIUI — ~ " ‘ l W! 'I5€6Wfi~‘l~¢'J= '
mL...
ALYIMC. D134.’ DILIOIOTI 9U NACIVJZAIU A. IE’ 5.’) $1 DOSTA GLUDOSTI
N~"TU. V.5‘ SIG P3! l'A Ill LLO'Wv9! IAKXIAVIG! W6...
,_. __. -.e. ,_. ~.
_ , .» ‘
( gm 5; 51.3 cycv _ ‘ ‘ ‘ I191-LA 9U HA4 CFTIRI IIONFBK5 U R9WI3A$K3M. CCYLU.
/ — — 9ElT...
_, /rd! _ : ._
T‘-l€EAl. C in‘! ‘AC: lll5|(I D9450,
: .:osLv.4e aimmnra. A ~...
~'- 2" .
/ T.‘
. . —'; __;
, .
x. ..
/ v’'
etc. .. in MICK;
M.72£'l. um. .. EL 5:
211.15 VOMDHTJH
...
IA @151) DJ IOEGK {PAS
MGDAU DA Ill IAE? €W'
V . - , '_': ." In ‘‘ —-’
02.0. mi 39-; van»: 21 rcr / m mm m mu, ‘ “In...
/’ ‘ 01. AL! .v. x
um can we
nilrmmir
t ‘-
l. IC‘€oT. lLL‘M. AW 5AB‘a'DEM. £‘ I NA6A
&'TIRI BPIOLVSRK. C...
am 4“ M I _ _- - = stosma m ammo
cm cvmce cvo ‘ "
an ru.1:: m am
UN, 9T0 MRTIM
DA, MI 4M0
ATDAN I TDSDET!
PA6...
DOVEDIJIC QA AA GOBCM IMO BAR
TALZCII IE5 M051 DA GA II3(c‘I4TI
DA 61 NAM 046.’) U TDAIE‘
V. ’.". l . V.ElC'VAJ PM Ha’ V1...
:1 men; mun um mu. I WJOJ mce . ~ . - -- ‘ - - .
:~AennAma uo:11n1c«: c!. u-ainzrozmz ' ~ -
1 . , . . so: as we mm
M...
“‘ were rs Om we vcu.
, ,“_. _._,3,5. 6‘ . _, , _., ,,m cvueux MU er; .: Esuux». o
mm: at c: EA mun 0° "* ‘
...
unmmstm. .. | ‘m»; “GDEx
DA RN61 OILYCI SPGOVCUE YEW U SQ! -W,
YO ZilAM. 'lu‘. I DA MK WHEN EDT 5M-. ’?9T. ’4‘ ...
PM it 31" AVEKLE. A16’.1§ LI .
DA. arm 71w.0.. ,, ' eruuno 0!. CW0 919
I , ._ V _ mm :1 out I .
V 7 = V u GYQCM...
CW5-361: V19 to 019:, VA Cfft an
cswoam sumac u Kmzcuxau DCVPI ‘SW31 W-13!’: ‘aw
‘ Macaw MU uzzsrr
: .'vuct. "€-Llcu Kw ...
ua<: :xcmum an mu moan: -ac aascmrancnu . ..
woes. an arm ouxom ecwtu am :1 mos: uzmwns $LA41VL. . ""D; ,f}. "‘ g$: ‘...
QLDSI-7!’! MS é''L’ FALTDILWI 6U 133.111 TALICWOE Y¢V. L I VFSLIJJL
DA HAM EL '-BAT‘ IE2’ C6‘. .."EC| '.’! .V. C’ DZOL DJ...
. cm as as »u. :r; u:mx
sa: >cruo. amcaI . ,. A
W “mm M _ _ mum manu
OC3’JVG¢ENG. ' Kfi JETSAI ‘Hf, '
OWE R. L1N. El'1....
GL5, K5001 ‘, -J ‘I-5 R-‘«ZPI'OJZ'. I.. ,
5 KW. D4 515 N POEM 51.
L ALA TY WES CA IJEELJAQ3 5A90l0{ J
_, t
«__
——"‘: ‘...
5% , _~, ,_T¢, ,;-,1 .5 I narm mm uzas roemam,
$ cuss WEME , ! K1 VFW-L,
' 71316}/ ST1 MIFOCMA E...
"C1TAVl $19011 GU VCMLRLVI. .. CCTVCCZCI‘. RLWITL
KCXIKO GLLPIH IOLZKO I CWKIl4.. .'
91. users 1 :1 s um; '2 um, p: ~m...
91,5, u[, :y. 5.1_v to 1; IF M5259 FIIQTA 1ZI'J£Z ‘.2 Kim | L. .''«‘C CA VITIMC
5”; 919; 5153“ “Mr r CV9!-QLXG S€Bl5L‘ H...
6&1“, SA NM
11.101 TCW.1., _
IDITE
t'FEK’. Il~. 'EM. W6’
ti. C! -'. TC1|C“II 91.‘ U EJIW...
KMLM JA DIHJATH-JA! KW! UVI5‘
OBWXCNI 4191 4 KOIL7.l’
spam If 9!.
6. an M! on me: uarcumc...
'. _
2A To‘ WEN‘. SYUAQLJIVI
amcvum BIIPJL GILCA.
l DQWJIIMLU “EH”
. . K . V.. ’.’Z£N. C ‘. '$KT1 VEISUSWO T...
U 3.. . MD. U£€fC’DC'G‘lEIAU
6 ICt¥. A|l€F'3.| CJM'
P0830“. PAZI I7- T‘. 6E KIAW IMHO DA £5 VR| TI€<'
IE D591 IFKA IHGO...
‘
cu. DA, cos I mrcmz, _ , _A _'. '1' A A , ‘ mnav Us-'. so MK mums scam
s‘.1mxv. :v: za. 'uar eu - — . 2 ac Mann. ...
G151}, DIJGSLO -Z9251.’ KW-G ‘W56
CA DJ-€26 VON CXCAM-| CU'
1/ ‘. értlj
up '1; ms em comm
Mxamvw. ca mvzxus mu
uucu...
IE. IE1 IE ! ONIJAM Cf» ZANOQIM . l'JE$LN 69711.4
FBI DALYCIIL DOBLA 3191 GA OQLOGCCS I IISUHILX
SI ME K C REGEYO!
OJV...
SSS-'. ‘.' TJLICWII
3‘ 5”‘ a_u. m, L935 69 | l£E&A 6Y0
“CC? C1 55 IGRAM3.
IL} 31 8M. GLAUAVI
, .-—
V3019‘!
SLKRZJMO...
‘ NOCW IMJM
J1 'EEMENJ. '
’ Roman 21 ex vser Y-‘-NW ’C~*‘
ms .9 was :2 mo - ». .. ~ . v.; :ata= ‘ S0aAv. :.' 0‘ 9‘ “W591...
GHANA T1 SKY.
L. TU ‘STE’ 6 “ISIS, UNAVC
5L| f. 5E C‘5£. C‘FCY-"10’
mm‘ cc-«; cu m. |
d 1. cm Lem
‘M1
OVA 159.! -I
...
5“; 5; Iraggqajg “G. 96399 SE STJSK M373 5155350.’ P. ’.‘V. C'§l0 1.80 SM‘. M9133 SHE‘! -;'XO. TO M CW6-‘(X
g _L-gwc-....
Na t b D - TT - Kol
of 46

Na t b D - TT - Kol

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na t b D - TT - Kol

 • 1. 17 Tmzém Tom mg TBAGU BBACE DALT8
 • 2. NA TRAGU BRACE DALTON 4' I l" ’ 0. i<LeM£mmA. .. ‘ -_ MOJA man l4L£MEN'l'Il(. l.. . : KLEMENTINAMAA . ., . y. SLDSAJTE. .. “ ‘ vrm as D. ‘« 9: reu snow V L _ , ', SADONJA? ! ea, MOMCZ. ' gfgflmn ‘ 9590:‘/ NU! SAPONJA JE PAS ( ODGOJEN OVDE U KAZNIONICL’ A l<Al4A' as T0 pomra NIKAI4AV. ..flIJ€ mimic? arm PRILIKE!
 • 3. '1; "Ti KL? ‘u FJLI CC5 HJNJNJE . V£Tl£ : ‘ :23 "A E15-I6 . v.: /’ / :aMi. Juu: ~c: .nz: e «as: an cu . m r: aicw sarms / ,, cssrmcav 2 . _.-*’ / 4.. (‘N '}’. ‘/‘(F " *-jg "" 7/ ‘ .1’ ' STA ‘K ETC £‘C". ‘-. l€. .1' 975 95 CV»? PC6191’ ‘—_ . - -r’ s. i IE-(‘J cu; m : .I:1w ‘.9: av: UVEU 5‘—6“= ~"¢‘k‘ cm: mam man m: ms :5 . - M1 -uznm LUCK cf 9!. ;ru': :4nx 52:, Q‘. 4. -. ..ur rm gi . r all 7"’ llE. V»C‘Gl. lll 911 FA ll. l!l'JJ6X. l 9 Mi‘-.1$*l ECCVIICNSVA I~'IJ. ‘.llXCC‘iW l‘lm. ’.W. L'I ‘Sui ALI CL : .z 4E sv£: :.'r
 • 4. «cum vi {H uvazotzrw z. v.. i l. .‘U£'Z ca: . A I _ cm 1: cxcwc cvmo. zE». '.a: w. um: we: run: awn _ _ v L’ “W” 1. M61 N 5? I-'-UM’ KCOE HM JA ZAK. "¢a0.. . I itrfiurl ultra; T LIA . VDFME as 21 osn. uu<. .. mizcu - 9£21t'Ea£'. I-KN-Kurt’ ucscm c. ILTOlCYlH 1 wmunww NAVSCYIV. NE FWNCMIM. . TAKG EQTO N060 DA EDU 6.M£' 'MO<E, .. 0'! Ifl. |Tl(A
 • 5. '. £90IC¢’€TllMl QEU 9'lCVMlRL. ‘ll. IA IAFJDJ. HERE. 71:1}? 6"AVZfR1KTF7 914:‘ TE IIYCTUIJ K335‘ IMAM ‘I‘CLCO1 DILTOIOHT1 01 IE IIOGIJ JA CELOGL Z[‘I'C'l'l DA Ill GUI-‘KM I ‘INCJM U l. lWO'fll M505, GLPCVI-70.‘ CIINO! INF BID WSME C1 NJDSKM VWFLKJ IEKM IE T3581 IJM UL. ICK1." 90011-I1 5 ZACH Illodl EEGJICE. ’ ILIKVA -I CV5‘ OJSYM FC'I'OGKA.7
 • 6. r J? ’ , . I MCl. l.l‘llF. f “C” “v ' svmee. rniwurawmm _ , j 1435- 910»6MIHI4=' I no; VIDXIJ VI TALICII T0/N ‘ '- .3 ’ , I auto :1 ~‘$- oouovumswcxzzomz ' - 5; ma u «slum: CNN RING Pfi. '.$. |9A Mfihl Piufllfll. ‘ TKI-M T»$‘'lP43.. "ll. x' TU CHIC‘ NOCI DA 9! CW-| CU1.O: ' A’ mrcuzrow A . _ ID20LI! ‘ / T . .1‘ Dcflélkglfl szax x at mew mo *9’-“‘~’v‘ 90’ vccltu s-axomms I: "'5’«“‘~-_C""‘ 3‘ ISFLAI. tassel ‘ “W” “W
 • 7. WT’ CHO]. Y0 _ x’. mm: «as sum - l atucu uuc. u<. im, ;.v vane. emu a; —A _ $‘AlTL“(! UIRLLT flu‘ NLV. oE. "fv| J KRAWJ ¥1»3Ai‘AE«L' GCFCWO G5 9 CO. VOBCWl. TFUACJ fi -'3-U M1 ‘K L‘Ll. ICIC'vI IWQTCILI NA WTU! IAPAD Ni-2‘? UOVC’-J35‘ 5'S£‘STl1All 11 (L9 mxvwexnm -emu: zucz. V rceu ourmm! ) - UOQTALCA‘; DEW-’/ ‘RITE 55' M. 'E55lO mm: IE '. .’. Y3U VI-52 DA §EI‘ZAl IA QIAKYOJ BQMILJ NURCVKGM . l60u. ."l? .(‘A4 I54 6 TOM l"s1‘. k’. ‘M GWDOM l$. |'uC. V.' JESTE MAILC SFQISJ, ALI IATO Null VCMFLEIADI RUOW II. LEl<5‘, A C! ‘ llC‘GO'A V '-. "'"-. ‘§-K 7 ' ‘ €MI€LIl. 'JhE5T0.. . A ms cs; M T‘ 3‘ z. w.1.x«; rs won _<c. vJLu7 3r‘? r<——‘ l . 'R~
 • 8. EJ. ‘ GJJDAJ VFATILI 90 46 l. 'K‘uUD£| l K0!-311‘ ) $31. DOSCAORILI GM! ) ‘.15. TONI! PG-1216 DA IRAZH 3MUITE I " '&lAl'ILH€ILAKlu1‘A. 9I. IB¢Ii‘ DA. TIME. ALI flu. ‘ R. -Vang‘ ax“! DIVA K MOQA9 DA If! . nurcviorx 9 ‘ J09 mam: mu ILOEYAYLJAUSICAKIMJJI. mew K J " I0 sa an. aim swat: 79"“ 1‘V‘'‘? ‘°, ‘ 9”“ y(1,§; ;gc¢‘v’[; mi su at we zmiwu WU‘ F(MI. ’lJ£A| DA SLWMAM DA LVIL7 lust! swwuo VXNEQ 91-5 *5 V591 M10050.‘ OALTDIOIE J‘ 0 r 2 , -- - mm, . no: M02910 SS Co “M u“INJ?4’I? ~Ja , K910! PC<'J9A.7Il0 DA B. ‘ll)4.. .ll0J4.. . if OGGCIM R16 90630 6?A. ALI “EBA DA POGKM D. .’Ul'. l VCL. 'U'
 • 9. Y 3 _ ' ' m an ccaaixm sic , / are is MOEN6 won ‘ - , — - in us? xzamn tuna-'<v aum sea K04: us mm ' I . vac usuamcc mum BDACA QEIIAQ VEMI L$'AS. .. IF nu». 51: NA. ‘ cc. .. Luv. nun . V Mzcl iisnvi zwnssxsa. .. C‘$TA'lL"! MC swat-4:0 IALIGIO-ll. iO. V.. lx' 11.15.1100. nail. mm :5 mo ucz I‘-AL’CTlC»E‘
 • 10. ’ l m. £. om zozvo 71 snow WATICSQ am an —. . , , DOST’: since uuvmo auras: -:2: ~" . » x U1 "W04 9’«‘*‘~’-WIl<l- ‘mm ‘” ‘W “"9”? p; ;(; ;5 t; ;g;1;; H5; GSTILC‘ All 3! CW0 pLLfM'; y V13-C‘ 3.. «"CI-7A§5'I VIDEO Ill SE’ ‘(EMA 9.. 'A'N. ‘|£' ! I§‘lCL'. 'A CE s. vuo 4T0 CN 352! ONAJIILW. ussrc M In IRLZI ,2‘ - / /’ xuuvzcl. ‘ A ME nu A‘-OJ LKSLEU -I U DTTAKJW F. '<A1A. ’.1.' TM DA SIM NJJ'lEFll'TS’T !1OIEK'A' PRIJl. :'El. J' lv‘¢{AlA{'D [M D1 UMEM D1 4ChII. 7L! Ka$'I'CE l. ' NE? RIJAiE. .'€ iii’->ST‘IEltGY1 P&WTKNPI$KA1ACl} TM. . ‘RE »-~’“ Joml”. IW ‘ El. SAM. .. IJIM. . . f«DlJIC. . GLADLN. .. -4' __. 4
 • 11. -—1 ii. ’ if GLBAJ . V.I SLAVE U SRO. ‘ KAL29 ‘.1 K15‘ STD. ‘ I, aim at xcvmr ALI c: M; uzsui cmmmc ezv uvneic ocnucau. .. —'—*’—, , , ~-. .‘ osr. u.. : . !. i 2: rule. .. / _ - V P2lF5‘lAll'; DA PAGE I DJGYI Mi DA 5Li. "3AN. / l 93‘. H CH0 WV? TLVO! BX‘-ZS“. CVYNISE A‘ll. ’Xk7 ? AME'vM. DICU. ALI CE $‘O5LU€-All . T3-‘LEI 6&1 7/wkwx as 91.6 A 12 urvonx I . _ -. .- fi MA. 915‘ BE TICK NJJHA, NIL‘ ‘TEN . u.. , . src-4'15: xmlsas-um. ncvezci MENA EZLJA. A GTA T0 WEEK‘. GEO NVO DEE GCCZIIE D{. %1'-F. ‘
 • 12. TFf‘3A DA C'ZE‘h. ’7 L ORIZHJI GGAL‘! TLVLD CE‘! -O HACK . ’I‘Rl2£F I | €alCE' V001 hi-EU GAD! OICMA 7l)TA IIGLIDA DA I §2GJRLU! AN STA KJU5UA T61-INC? STA CS AM) TO? OVCM P40 Fwl M593} gang KIFKU TI 33” 305.’. ":77 pg; ‘V, ;gL 3‘ “:15 5:‘-FC«‘. 'J9. A CH‘: -‘A CEV-5‘ W355?! ?L‘l. XN3JCE Ix U My 2|. lNTELEGEh£. 'T$l' I’ M? 7m oca-. u F. l1N'I6L. '.‘A6. AVEFEELE ALI vcuc mu m lnzsus IA new mac: ru. ' : os: a.. ‘:. nu<wIctzcwoucvsr: ~sMzazzal
 • 13. IAERANZI‘ JF LLA2 U HCTKL’ ; ~;, q}gg, ' I" — —. G3sFCC'I9li, KC‘I-3IMA. D*SIAI. A1R1I€‘ITIM1 gawgggg "Mam. ‘ 11,: 5; avg many; 9 CWLRIMA FEM I won. ‘ M. :. "I ((5 : L acts : ,’'I: 0!. s: .m. v. I , _ ' 7* W113‘ 5”” ‘WW "~”€1' -. - V ‘ 1‘ . » ‘ ¢1'Al as lL’. ‘C€V. O L. l um um " r ’ crvontuz cistmn u no can NSC JG DALA IA 3959 GALC. 9KFlATFll NADZO5-‘U 6?‘-1.3336 ZZZ2ZZ. .. PPBPDAIK. .. '1.V.9 -E WHARQVA 'ulJFl| JA. All TKEA . ’U. Vl TESTD T‘4R$7 DA RAZ3I~. Y.V. .’. ~‘ IILOQ‘
 • 14. 1 . GL5! ‘n'i‘. ..', ‘ 2APlIA‘l. .'. 'I‘I‘ £? -'AZll'1 . Y.AIE31JAl. ! BADCNJANINIUI — ~ " ‘ l W! 'I5€6Wfi~‘l~¢'J= ' mLmm4m : ,,; DAVI£’Il+.5l’AJE: ._f”/ DA OVAJ PAS Lia’? -L’-I SUI J W333 M56511. ‘ NEDC-STAJU CYTIRI FE‘nCN. ':EIAI RA. -‘. '.V£, V.. .. ALI DA 0151 739.961. KJEG1 - ' CETTFI IIIJTICE | lETAMA' GAD MI Ra‘-IFTCE W’)? 3.04. TC MI MAFQO€TC IE . ' €T‘A5llO VISTA TIL‘-I IA-EARS . ICE D G'. A"J' .
 • 15. ALYIMC. D134.’ DILIOIOTI 9U NACIVJZAIU A. IE’ 5.’) $1 DOSTA GLUDOSTI N~"TU. V.5‘ SIG P3! l'A Ill LLO'Wv9! IAKXIAVIG! W61‘ MADG. ‘ ~V‘ " acme. wan: -*. cm! mwm menus msvurssx . . AHAIZKAIJGAM DACWI NE $060852 KNEE AJIF. FC‘M»1CIC‘. l N -704 MALL‘. . 9.59“ NFKOLIKO SQUID! Mm . ..DA vomA2IM evoau { ,7 LJUBAV eunuuuu. .. 68
 • 16. ,_. __. -.e. ,_. ~. _ , .» ‘ ( gm 5; 51.3 cycv _ ‘ ‘ ‘ I191-LA 9U HA4 CFTIRI IIONFBK5 U R9WI3A$K3M. CCYLU. / — — 9ElT. L”T‘<-' mu su um us: iwuus: . .. V . _. _ . ’ Z TI| ¥J;5‘DA55MIA. .'3‘C‘l£GFKIDA€2BCYiTCGA. .. JA IMAM. §K£Y. ‘3€! l.‘. k’}| '3.‘ IMLC QAIIJK5-‘. Vl QYCCX. ‘ . 'I. A1GUI26’. .'ELC‘ IBDJJJCI IQCTK 6 TI "nlllA'fl-16 DA ‘HJ KJEAULI DFGIS‘. JADCYUO7 A ZAICI’-EM‘. .. la g gum “M9; 3‘ A V, "‘ ' , If M325!‘ KG‘ TTQJE HIV 97.’: as LMI4 . -.'. : nu . v . _.n mt: DA 1 JA uzmav. '31 V055‘ 9‘“«W W5-1' mi: DCCI ‘. z.'c. .. In sum cc ma
 • 17. _, /rd! _ : ._ T‘-l€EAl. C in‘! ‘AC: lll5|(I D9450, : .:osLv.4e aimmnra. A ~ DUGJ. 'E. ‘. TI| €O3T. gag . no-3:1 eu 9512955-SCM D‘. .'IEM. -‘U'€¥ MIA PEZCA! 0505 DA I'll l'ER. l.. ‘U. ‘ DM. T05'C’(I‘. lU ' A H n. m.. i:= oa'Auc-iw ' m‘E“"‘ . . ma A-: :., ¢¢ . L'Z0.: E9IL mscvnposrcvs ‘ scum: 4 «mun-: w.v v‘. ..U SAN ONTONION
 • 18. ~'- 2" . / T.‘ . . —'; __; , . x. .. / v’' etc. .. in MICK; M.72£'l. um. .. EL 5: 211.15 VOMDHTJH . IMOCTE DA CEKWO OWE’ QIGLIIO V <;4.JllJl#. i$Clll. mA4w 9., WA GRATA DIJAVICE I -KTJAN ITS? !-’JYlE. L' TO LE M031 6550A! :79 4'2. mar“ I . ,Jy_ "§ ' A an: at M152: _____ , -' , ( swmo. .. ass :2 iwsnzu OGTLC -IF ‘J KC. LI'. A' IJDAM 4£DA MU 5E AIJE NESTO DO! ‘-OC’, LO . 9. / " 1 / V- LVA. DREQIAVI WC . ‘§. ‘."N. .". V. 9!. ZDEEAIIJEM. AlIEK$£. '
 • 19. IA @151) DJ IOEGK {PAS MGDAU DA Ill IAE? €W' V . - , '_': ." In ‘‘ —-’ 02.0. mi 39-; van»: 21 rcr / m mm m mu, ‘ “In 4, _ . . ‘ am“ mmv 3 gm; 0;) Mg-. ;_q I‘ m‘V‘¢"‘ mm” : V . -‘ . -_ -. / ‘ MAT-I16.. . ALI «warn. .. NADA ‘TIDIM ru. IC. «‘ofi. l| :JRAV. 2: PJCAW RSI! OJA DA OSECA h? KlAlA' M1315.‘ ALI HEJAGITDE . Iu: .:um. ' / / E :7 ": ?‘a. ‘n: Ls. § »——~/ ‘ ' i -. . 7,. -“‘m CWIJ KC‘: DCUNJE DA ME " '§F‘aIl1A! a 1, 7')
 • 20. /’ ‘ 01. AL! .v. x um can we nilrmmir t ‘- l. IC‘€oT. lLL‘M. AW 5AB‘a'DEM. £‘ I NA6A &'TIRI BPIOLVSRK. CTIDA HA5 (5 SEDAN 'TLI-TEM NASADA UA! l¥U'$'EK r HGTYEZ. ‘ AVFKL - 9AUJll. 'JA - =7 (‘ AWDQ. Dv0—DALTC7l4' «i A
 • 21. am 4“ M I _ _- - = stosma m ammo cm cvmce cvo ‘ " an ru.1:: m am UN, 9T0 MRTIM DA, MI 4M0 ATDAN I TDSDET! PA6 I1 ZATVORAI TALICVKI TOM . MILE DHEVO-l KIDALNCT PDSLE CE MD RAZMIQLIT STA DA DREW ZMEVTLT fékill ISIESDA 61 5531 FO. V.' T. '.L"¢‘IA L11-'IMA NE MUTE FA T0 50 Clli £€I?3I LJJD! um Su M Pl‘-FTWCWJ V061 O§TA'I1LI 9.17! 1%. DA Ml IUWAAJAK A049 579 VHLLCI Y‘FN5. C‘0W¥47VCM DHJAKLJC3 E. -‘:3 :3 ‘J v_ ‘ . > I / 74
 • 22. DOVEDIJIC QA AA GOBCM IMO BAR TALZCII IE5 M051 DA GA II3(c‘I4TI DA 61 NAM 046.’) U TDAIE‘ V. ’.". l . V.ElC'VAJ PM Ha’ V111.’ T03 NV! WT DA MEIE K140 Vflll STA CE9. NI»! ZIVOTTII-IA KILYA STD AEMA Lllbél NI PAMETTI CZMIML‘ ‘ KC"lJE I KIDA. ‘lI’lO' TDI DALTCNA EU WJUI OSTAC‘ MAM JG JR‘! /A’ CCS€! M5‘ GA’
 • 23. :1 men; mun um mu. I WJOJ mce . ~ . - -- ‘ - - . :~AennAma uo:11n1c«: c!. u-ainzrozmz ' ~ - 1 . , . . so: as we mm Mann 1: 94154.! , .. . we 3, WW CKDL, .'K4N-C LI ‘S$ l. "flC‘431'«’ILI? Ill CW--~ |0D-‘- 9-W N0 W 60 svm vtsm cm nurcmw mac? ms: oL; rca u sum. ' FCA'5LI. C 9.w. r.1 61 811.0 LL. 'Kl. '0 GLKRIYK SE CV1‘! 4j_——— fl , 95:17,‘ 1,14-as 41; M1 cmgycgu u 317“ ’“- may E, 1 K16: : J’, ‘4.1-: -'. IM O1 azzxmscv. ugggw ggzggmggg WM 3‘ 9939971 6C'9‘3.'£NJ KCN DA 615- 5h‘«5AC ' CLLTCfiC“N. , 2ncut: ::. ~£, u.usmweuo: 79.", V” . . manuzvncsrauzm I)-:1‘ V “ 5!-3‘I—"HI= .N-JZMFEYA m»u. nsc. u.amoo: u.7mmva, ;= ' , , g; ,'m; ;n, ,mm5,[ ‘ _ on». -cu; y:usuzm. :~ 76
 • 24. “‘ were rs Om we vcu. , ,“_. _._,3,5. 6‘ . _, , _., ,,m cvueux MU er; .: Esuux». o mm: at c: EA mun 0° "* ‘ El KIN. FLSU. { IL! KIGJM VISTA 9W. TIO, ., TILICICVG 7C. '. A. A YEW. C5 G]. UWTITI II TRMA Ll PIIJM. .. TWO 5 M9 DOIFQTI TJLLZWGG 0u‘LV.9. A Ml C€. V.9 5-1 &. ’Y$A'.1! ; . at; N us‘: -amrxa mlmm _ ,1 , _ __ _, J= CAKIL1TvEL. ., rucum rem ' ' “ IMAM. ’ xx‘ WT! -'-LT‘? 91 IM DC? S6§ 431Il54KI HUT H0 CWJ van: 4&1 Oh’! Milli GIL! W5 HFKL WK. ‘ :4 savbusa ms -swat: as mm. A] c. nazvmm. .. saw .1.- _; ;—- —= -.; "—*' on am. .4mcu. . / ' m. .. an on | zmm mt: on . ‘. ElE! -’f/ mxcnczxm. mnu . ' . .J M. v:: a:rE-we-aét QJKE K0 Z| '-EU OSLCQOBICEMS D10 '
 • 25. unmmstm. .. | ‘m»; “GDEx DA RN61 OILYCI SPGOVCUE YEW U SQ! -W, YO ZilAM. 'lu‘. I DA MK WHEN EDT 5M-. ’?9T. ’4‘ 41M 01439100 L591 - (0 X ZLOCII 93£‘TIV CI‘IIl. .I1.lCII) / am am 1.: MOD] 0.? I16 gm”? we vzc em mm 946 “"‘°‘ 9”“ I"? “ V «cc: moss mum. °°°‘“-"“""“'“ vwuc: zu mm. AL! ’ J04 MIKAL‘ 791 K011 I041 BLTTIG. ‘ 9L. .. CVO KI-I TILICII TOW ‘L _-J
 • 26. PM it 31" AVEKLE. A16’.1§ LI . DA. arm 71w.0.. ,, ' eruuno 0!. CW0 919 I , ._ V _ mm :1 out I . V 7 = V u GYQCM? ' ‘ ; ,_ "’ , . ' £. 51 6M1 BIGLRM DA M069 T! I vLv; rm ru ‘ :94 yo ma vzosggm P444 R30 81 we MD mm D). UN. LVCVEQE B271. NIOIDA 31 MM DOVFO TJLJCV93 IGVM! ' uancirrmcnum ‘ wocruvzee gm; » Z‘ . r__ -, _.; « ‘ ""3 , / ( mm. an 9.19 *': :s: » has <DAU . r we - ’ , -I _. ‘
 • 27. CW5-361: V19 to 019:, VA Cfft an cswoam sumac u Kmzcuxau DCVPI ‘SW31 W-13!’: ‘aw ‘ Macaw MU uzzsrr : .'vuct. "€-Llcu Kw mm vim: ms‘ was It 91.‘ AM 5E EA LI IISAM MAFRLVIO VEIOJ QLLICLJIU 5. TuKC‘. ' SW 99TH‘ HN-C‘ Cl " KJGVZCF FED‘: Kl CTH. |X. "X CYXMC U FJJPJT KW! UGCNCSIMC‘ GDECA‘ IKE [XI C'I| !U. . RAZMEW Tl-LKCWM IA 1310!. .. K0 " SE JAVLFA K30 E‘CVRCVOtJlC? '
 • 28. ua<: :xcmum an mu moan: -ac aascmrancnu . .. woes. an arm ouxom ecwtu am :1 mos: uzmwns $LA41VL. . ""D; ,f}. "‘ g$: ‘"; ) rm: may r: on m m war mac; 4:: my anmcu » ‘ —‘ ‘7*'‘’‘”‘7‘‘-' 9”“ 1 ““‘7- W-V9” as on so vumu mm mm nmemoar txermu uucn 29:4 7”“: 7”‘ "4 ‘W °“”‘7 5”“ 9‘ ssamuc are a: 1 1 Lu rcuxooazzmmu V . . W“ ’”“‘-31”‘ “um”
 • 29. QLDSI-7!’! MS é''L’ FALTDILWI 6U 133.111 TALICWOE Y¢V. L I VFSLIJJL DA HAM EL '-BAT‘ IE2’ C6‘. .."EC| '.’! .V. C’ DZOL DJLTCHM 675 ‘II KAZKYE? BERIFE! PUSTI ME ODAVDE DA IM JA KAZENL’ CGOFICI SIM VJQCVA IFZAWAIJCGCU 9&0. ICSRCUJ KLO €70 JF HL. lCi1TCM'HK'l L011‘! 94. ICTKZ. ‘ Ct Si ('20 ZIVOT F. "5Yl‘{IC‘ B6931 N571! QM¢‘X7L' we '! l.2Z€‘ “K3511; HIJSIJN. . f’ um FOMIGLZM W. QIM M4155 EL INALIM I ELJVIM T1l. I$€€: ‘ KLKVA £211.! ‘ ~, 7 7.”/ "". ;.uu Q cum. 1 ' 99.utE. I ma: 5: 65145 , "" szosmarvr i 9‘! H’; qr . . a I .5 VI BIGIE ZGTV. ’/VIII £215“ VKVCQ JUHM U ZMIIEKU 21 CEDIOG ILI . '.‘oO3ICL' DEW! “ | 'il-IB6. 'RIK1¥ QMMZTAV é
 • 30. . cm as as »u. :r; u:mx sa: >cruo. amcaI . ,. A W “mm M _ _ mum manu OC3’JVG¢ENG. ' Kfi JETSAI ‘Hf, ' OWE R. L1N. El'1."EA0 ZAEAQQL-7571195! 4' ‘ C€1.! £V.7! DRIDGFMILU | L‘. ‘4Jf DA | Q.I9R§MC Cl“ 9‘ 1710 ’SATL' , .. §. ,;, ,.sx u nazuv a man vucm: xx mm. MI was ucmmn r. L: cuc<: ' :1, : uLrc«omvo€-ms mrarcu. A « ma cm: mm! mm p . 4
 • 31. GL5, K5001 ‘, -J ‘I-5 R-‘«ZPI'OJZ'. I.. , 5 KW. D4 515 N POEM 51. L ALA TY WES CA IJEELJAQ3 5A90l0{ J _, t «__ ——"‘: ‘ "'9~n£4' I ‘, , 7;: Izxzcvuaezu. ;, nr. ms«. ::
 • 32. 5% , _~, ,_T¢, ,;-,1 .5 I narm mm uzas roemam, $ cuss WEME , ! K1 VFW-L, ' 71316}/ ST1 MIFOCMA E‘A. '.fCVlC'VI-‘ 9%! -‘1 I1’! -ZI‘I. émfll. .. ttsvsuarosz 9: nu m use / mm 4,; gm_, ; gm, mm "*4 “'99” 3-‘ W vnosu : :vLmm qr: CFWCRICA NIUYI. 549.3505-UPI“ K " 5 rcuxo I am: . . ' " _ . . 5. 3% ” ~ . ‘ ‘K »' :7?? ?‘ v ‘V’ * , .~ - « ’ . . , ’. X "1 A _ ff}; 7" 'C'X1’LVIGRlui‘. .”I‘I9U? C'4WUlII. ., i ‘f _ 1" K 3}“ ~ . M
 • 33. "C1TAVl $19011 GU VCMLRLVI. .. CCTVCCZCI‘. RLWITL KCXIKO GLLPIH IOLZKO I CWKIl4.. .' 91. users 1 :1 s um; '2 um, p: ~m. - mm 9; as m. .. unruanas , W Wm“ 9 0” ‘Wm WM” _. . ~ ' moms»: mm am 14 cr seas ' v - WW4 « ~ {"9 ‘E To ‘‘ I *§ 7 Y‘ ' " eu mu: u 5IhFUL a1.'. c4,. vzmsuc an-msr '| v, : ' SLMO E‘ , ' _ ‘ ‘ V NEWNSKLMNJF. :~za. r.' 0911 9U I¢E'N'a| |0 WOSL! 7IL€. l' {UK 5;) 52 I F‘GT9{6-‘n’. !.' *'; *:+; +;°: +:*. <z, +:*z+; « ~ 13+» o+o+g. ++4¢q y_. h+§'§§? § §§'. § " I‘ 4>"+’+'¢’4*v*+’+‘+'+" L~_~_+_a_§. _4». 4.9.4.
 • 34. 91,5, u[, :y. 5.1_v to 1; IF M5259 FIIQTA 1ZI'J£Z ‘.2 Kim | L. .''«‘C CA VITIMC 5”; 919; 5153“ “Mr r CV9!-QLXG S€Bl5L‘ HQCL‘ DA MAM 615$ ‘ 323.1 C‘O'.1K£ MNIKCA 609 I TLLICYIL LEPC VIA MLUM. .. IFITE U ‘PK! DNGI IAIKAL. .. K03 MKIT PING K1471. If YJLJL!
 • 35. 6&1“, SA NM 11.101 TCW.1., _ IDITE t'FEK’. Il~. 'EM. W6’ ti. C! -'. TC1|C“II 91.‘ U EJIWI‘ I 01 III CIKLVJ1 »7n'O'¢ |0.Iu'lZ4.’! €5lfl 62At‘. L' GEEEIE. ’ GA INK KISJM U'‘J£N D-‘-'. T0flCI‘. ’ 60 €'$STN6ILl S4‘ GRACE 0'35!-I 6.1 TU IEHLF ‘J C1€. .’UlJ. ALI ll. FCLMKU 611 MM ZJPIFTILI DA ($0-C ETZADLTI MIC H5 ? E'I. MI. |'C‘f r"s / T9 at :1: 7). : us: can 909441‘ [A . V.EIE_ FOR 3105} / Tc‘: - 9LC‘[oLCl| E 503$: , . . y ucm-3:1; ca 5155147: r». swuc"~. ‘sa "R “ ‘ '*' "‘”“ '“"""‘ . JL us vafx. -4. cu: -scufv. mu ' :7.‘ nz'a"c‘iv; n1."
 • 36. KMLM JA DIHJATH-JA! KW! UVI5‘ OBWXCNI 4191 4 KOIL7.l’ spam If 9!. 6. an M! on me: uarcumc. mes znv us: ». osrm new 1 am an T0 '40!‘ | €090!lF45 W41‘! 09%? umnmz J MA.7)L‘0J MCI ‘DE 944 HOG-l VCLIM. .. 931'! FLT DA VGLIM K419 470 SC I‘ 3%! 01. VI“ 75 PEUZJM DQJJG ISVOSYEIIIM ammxnur U HEW MALC 6AM PMAO U L T _. , , __. —-——- “Evil 91 SAIMBOAM 9367.‘ C 519 ML) 313101 TFKILEI T0 M1 .5 DONKL
 • 37. '. _ 2A To‘ WEN‘. SYUAQLJIVI amcvum BIIPJL GILCA. l DQWJIIMLU “EH” . . K . V.. ’.’Z£N. C ‘. '$KT1 VEISUSWO TALiCl'O.1 TOMA U SHUUA 651.01)‘ T0 «X 9F». .”| 'CKAClJL ZA OA'. f5VfC’IEc' CTEGLJML‘ GA’ I I , amour SINFUL emu av: u suuw zaom aovonrce anmomcswru -vrvo— - vrsux - Zl| A£1.§I.5ZLL1 41$ SEN XZElCITETJL109G TOMA‘ A K04? 1'0 CA WAD! ’ NADA POMIGLIM KCLIKO M£TAL| |G$ MCNCJ TBOGLV: IA CHIN’) ! .. ’(LIIVAlC€. ' E. aunts mm 11 nu J as au 04 euuwrc v.5, . w.ur£ Mali! 2; gm cm as am , SIGUNO "6066 R’-‘#~’’. 'I mm: nacvuarr Juvmc vurmom , ca wan ourcworsl urn. .. use no not mac-swc / / MMMJFG vmucx. crcwco 5.1.2’ A _ X oavwowt: l moo K00! vcuw. c: -~— , _ 7 onzsavewxv N . v5 L rm svsxcr. ~ 7 ' ‘ zzmauu no ma
 • 38. U 3.. . MD. U£€fC’DC'G‘lEIAU 6 ICt¥. A|l€F'3.| CJM' P0830“. PAZI I7- T‘. 6E KIAW IMHO DA £5 VR| TI€<' IE D591 IFKA IHGOOH PIUYLM W91 CMIIJFIO JGLO DANIHS G‘ 560061 I I JLGTFEBSVAI tl. '+. 'r'. 'i' pr‘; Va
 • 39. ‘ cu. DA, cos I mrcmz, _ , _A _'. '1' A A , ‘ mnav Us-'. so MK mums scam s‘.1mxv. :v: za. 'uar eu - — . 2 ac Mann. 1: at unomo. ., mm vsmc er: rem‘ : :aa. :. -. - . 404 n cmcvz. .. KAN B1 0115 PM M0610 It '. "Il. TC9t. ’J‘4ZMA DA JLGI 713.0 (5315 00 LA MACKLVA.
 • 40. G151}, DIJGSLO -Z9251.’ KW-G ‘W56 CA DJ-€26 VON CXCAM-| CU' 1/ ‘. értlj up '1; ms em comm Mxamvw. ca mvzxus mu uucu cos n v/ .;rcu. rr ‘ T‘ r-—"" ’, _ “. ._ ‘ll’? ; ‘ e. u>2u. w'c: i " cm 4:0 van: M590] ; ca msrmuy. , wen ME 915: ": sa: .amer, swc~z: o:JJn: e r. '.u: »nc«oo. wm4.: va " mcumzrmrma '* vua<u. n.c-as mama
 • 41. IE. IE1 IE ! ONIJAM Cf» ZANOQIM . l'JE$LN 69711.4 FBI DALYCIIL DOBLA 3191 GA OQLOGCCS I IISUHILX SI ME K C REGEYO! OJVIJ GAEMBFO. GJDGVUCV {DEM DI 9€I’! I‘lC! .' PWJAVA an wsvusm r: ma roam mm M“ 3 w W‘ “mm, mww Cm, Lava J: I: are Ml mmw: ca . :v. .Azm u mum: W ,0, “WW dam rs uam: €Y‘u'lflI, JLI 214703‘ .79 QTAVIC I2) TIEKL KJGII IA minus H.331 ? A Mil 9E WHO OOGCCZLO. ‘ CV2 SUE It 6219!. ‘ DJLTOUCVI Cf 51613110 CM? ! 01- HQAK
 • 42. SSS-'. ‘.' TJLICWII 3‘ 5”‘ a_u. m, L935 69 | l£E&A 6Y0 “CC? C1 55 IGRAM3. IL} 31 8M. GLAUAVI , .-— V3019‘! SLKRZJMO 5;! — ‘II ‘/ )3 IZLAZI I2 4105? JJIQXN E, H0001! 5'1 «.6 / " ’ V, » émzm 9; ma guymuo 55 IHZRLOJILW-0 VFC JE3‘. ‘(;7M‘ CVFENI. D13‘ .4 1’ I W
 • 43. ‘ NOCW IMJM J1 'EEMENJ. ' ’ Roman 21 ex vser Y-‘-NW ’C~*‘ ms .9 was :2 mo - ». .. ~ . v.; :ata= ‘ S0aAv. :.' 0‘ 9‘ “W591” rzmuo, pucx; ’ CVA L1V. :'Ik'. CY HA5 GMAITL‘ VZEK. U NAME’ LLLL 1531562 FJBLY 11 ME’-R<. 4‘ 'aXLI£EV£. VON! -Z1 _ " ‘IESI D15! EK6%. SMRC GVCEK X ¥C‘MJC. '.C JUL’ ' " " 1 i 96
 • 44. GHANA T1 SKY. L. TU ‘STE’ 6 “ISIS, UNAVC 5L| f. 5E C‘5£. C‘FCY-"10’ mm‘ cc-«; cu m. | d 1. cm Lem ‘M1 OVA 159.! -I W. AW. L M nu m m H : » % V m m x E. D m HOCE 01 SE I(v"JJ£‘. I 6-! J1 'ICU. | N ADOFT! §.W. . ALI GAD NEMLV. ’M0(‘o. ’J VKMEIA . QUE}! NM‘
 • 45. 5“; 5; Iraggqajg “G. 96399 SE STJSK M373 5155350.’ P. ’.‘V. C'§l0 1.80 SM‘. M9133 SHE‘! -;'XO. TO M CW6-‘(X g _L-gwc-.1 40 L 5V; -M W3;-U 6! N CA HASH‘ CNU CEYb'C"u! I:‘J! ' RI-. 'S$‘Jh'ICZ. I IIE ‘. ‘v. ‘. £V. CGZICVJTI STEAU C$‘9T'. '«‘SYvCfi FJEMERM‘ 1 . ‘IE L‘fl.7TE IV. VIE-E DI. GJEEEI GN. ‘.. ’7 59043} I" IE nus: :2 mm n V’ " " ‘ cclm-'0» mscwz rM: saer: ' . ~ » ' -. ‘- . mg“: rug! “ ”’ , I wm. u.. a .1 ~. v. ».: ~sam. u Ill wuaévc? J5 USLVQJEH SIM ICJXBQT . ..D‘. |.L5KC 59.. ’V. !. SUJG. .. 98

Related Documents