Pachetul de TVA 2015
București, 30 octombrie 2014
Pagina 2
Agenda
►09:30 – 11:00 Funcţionarea practică a regulilor privind locul prestării serviciilor digitale şi impactu...
Funcţionarea practică a regulilor privind locul prestării serviciilor digitale
1
Pagina 4
Scurt istoric – Pachetul TVA 2015
►Pachetul de TVA – modificări substanţiale asupra locului prestării serviciil...
Pagina 5
Definiţii
►Servicii digitale – servicii de telecomunicaţii, televiziune / radiodifuziune şi electronice
►Servi...
Pagina 6
Ce se modifică?
►Începând cu 1 ianuarie 2015, serviciile digitale (servicii prestate pe cale electronică, de te...
Pagina 7
Consecinţe
►TVA aplicată din Statul Membru al consumatorului final
►28 cote de TVA din 28 de State Membre
►Re...
Pagina 8
Identificarea prestatorului
Servicii electronice şi servicii de telefonie prin internet
Pagina 9
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
►Numărul părţilor implicate în l...
Pagina 10
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
Prezumţie: Orice intermediar ca...
Pagina 11
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
►Intermediarii aplică prezumţia...
Pagina 12
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
►Intermediarii au renunţat la p...
Pagina 13
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
►Intermediarii aplică prezumţia...
Pagina 14
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
Caz 2:
►Aceeaşi situaţie de la...
Pagina 15
Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet
►Ce intermediari aplică / nu ap...
Pagina 16
Identificarea prestatorului Servicii electronice si de telefonie prin internet
Sunteți implicat în prestarea d...
Pagina 17
Identificarea locaţiei clientului
Servicii digitale
Pagina 18
Identificarea locaţiei clientului Servicii digitale
Prezumţii ce pot fi demontate cu ajutorul a trei probe non...
Ghișeul
Unic
2
Pagina 20
Ce este Ghişeul Unic?
►Ghişeul unic – declararea tuturor prestărilor de servicii digitale / plată TVA aferentă...
Pagina 21
Ce este Ghişeul Unic?
Decont de TVA consolidat pentru toate prestările de servicii digitale către consumatori ...
Pagina 22
Informaţii cu privire la Ghişeul Unic
Avantaje
Dezavantaje
Costuri reduse privind conformitatea fiscală
Lip...
Implicații conexe – asupra operațiunilor companiilor
3
Pagina 24
Scurtă sinteză a modificărilor legislative
Scenariu prezent:
►Compania A (Ex: și ) comercializează servicii e...
Pagina 25
Consecințele imediate
Consecințe:
Statul Luxemburg va pierde TVA pe care o colecta până la 1 ian 2015 de la f...
Pagina 26
Impactul asupra strategiei și operațiunilor companiilor
►Strategia de poziționare pe piață și politica de stab...
Pagina 27
Strategia de poziționare pe piață și politica de stabilire a prețurilor
►Decizia de stabilire a prețurilor va ...
Pagina 28
Modificarea percepției și a experienței de cumpărare a clienților
►În cazul în care comercianții optează pentr...
Pagina 29
Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate
►Indiferent de strategia aleasă pentru stabilirea prețurilor,...
Pagina 30
Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate
►Noile reglementări obligă comercianții să păstreze informați...
Pagina 31
Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate (sinteză)
Tipuri de servicii și clienți
Tipuri de servicii o...
Pagina 32
Principalele riscuri ale neconformării cu noile prevederi privind TVA
Autoritățile fiscale din Statele Membre ...
Pagina 33
Abordare recomandată
Abordare recomandată pentru a răspunde în mod eficient la noile reglementări privind TVA ...
Pagina 34
Cât de pregătit este business-ul dumneavoastră?
Aspect
Grad de pregătire
Ce înseamnă a fi pregătit?
Cine tr...
Pagina 35
Cât de pregătit este business-ul dumneavoastră?
Aspect
Grad de pregătire
Ce înseamnă a fi pregătit?
Cine tr...
Discuţie privind implementarea şi funcţionarea practică a Ghişeului Unic
4
?
?
?
37 | Proposal for Professional Services for [company]
Vă mulţumim!
Jean-Marc Cambien Tax Partner
Mihaela Bucurenciu
Ta...
of 37

Pachetul de TVA 2015

Implicaţii conexe asupra fluxurilor operaţionale şi strategiei comerciale a furnizorilor de produse digitale
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pachetul de TVA 2015

 • 1. Pachetul de TVA 2015 București, 30 octombrie 2014
 • 2. Pagina 2 Agenda ►09:30 – 11:00 Funcţionarea practică a regulilor privind locul prestării serviciilor digitale şi impactul asupra comercianţilor de produse digitale ►11:00 – 11:15 Pauză de cafea ►11:15 – 13:00 Implicaţii conexe asupra fluxurilor operaţionale şi strategiei comerciale a furnizorilor de produse digitale Discuţie alături de invitatul special din partea ANAF privind implementarea şi funcţionarea practică a Ghişeului Unic ►13:00 – 13:30 Prânz
 • 3. Funcţionarea practică a regulilor privind locul prestării serviciilor digitale 1
 • 4. Pagina 4 Scurt istoric – Pachetul TVA 2015 ►Pachetul de TVA – modificări substanţiale asupra locului prestării serviciilor (implementate începând cu 2010) ►Pachetul de TVA 2015 – ultima etapă de implementare* ►Prezent – TVA aplicată în Statul Membru al prestatorului ►TVA – încasată de Statul Membru al prestatorului ►Avantaje competitive pentru prestatorii din State Membre cu rate scăzute de TVA (e.g. Lux) ►Regulile aplicabile / implicaţiile TVA diferă în funcţie de locaţia prestatorului (UE / non-UE) ►De ce schimbare? => TVA se percepe acolo unde are loc CONSUMUL ►Principiu de bază al TVA – TVA reprezintă o taxă pe consum (aplicat în operaţiuni B2B) ►TVA – încasată de Statul Membru al consumatorului ►Echilibru competitiv ►Uniformizarea tratamentului UE / non-UE ►Acoperirea pierderii din TVA neîncasată ►Consecinţa ►1 ianuarie 2015 – serviciile pe cale electronică, de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune vor fi subiect de TVA în Statul Membru în care este stabilit beneficiarul * Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
 • 5. Pagina 5 Definiţii ►Servicii digitale – servicii de telecomunicaţii, televiziune / radiodifuziune şi electronice ►Servicii de televiziune / radiodifuziune – servicii având conţinut audio şi audio-vizual, precum programele radio sau de televiziune oferite publicului larg prin reţele de comunicare prin şi sub responsabilitatea editorială a furnizorului de servicii media, pentru ascultare şi vizionare simultană, în baza unui program ►Servicii prestate pe cale electronică – servicii furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației ►Servicii de telecomunicaţii – servicii privind transmisia, emisia şi recepţia unor semnale, cuvinte, imagini şi sunete sau informaţii de orice fel prin cablu, sisteme radio, optice sau electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisie, emisie şi recepţie, inclusiv furnizarea accesului la reţelele mondiale de informaţii ►Portal – orice tip de magazin electronic, pagină de internet sau orice mediu asemănător care oferă servicii electronice direct către consumatori fără a-i redirecţiona către pagina de internet, portalul, etc. al furnizorului pentru a realiza operaţiunea (e.g. magazine pentru aplicaţii, pieţe electronice şi pagini de internet care oferă servicii online) ►Punct wi-fi – locaţie specifică în care există acces la o rețea wireless
 • 6. Pagina 6 Ce se modifică? ►Începând cu 1 ianuarie 2015, serviciile digitale (servicii prestate pe cale electronică, de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune) prestate către consumatori finali (persoane neimpozabile) din UE vor fi subiect de TVA în Statul Membru în care clientul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită ►Produse digitale: ziare, muzică, software, jocuri, e-books, filme online, televiziune, telefonie, e-banking, etc.
 • 7. Pagina 7 Consecinţe ►TVA aplicată din Statul Membru al consumatorului final ►28 cote de TVA din 28 de State Membre ►Reglementări fiscale şi administrative din fiecare Stat Membru Cerinţe de facturare şi arhivare Penalităţi pentru neconformare (nedeclarare / declarare cu întârziere, neplată / plată cu întârziere a TVA ►Scutiri / cote reduse de TVA ►Impact de proporţii asupra prestatorilor stabiliţi în UE (extindere a regulilor deja existente pentru prestatorii non-UE) ►Înregistrare şi plată TVA în până la 28 de State Membre – Ghişeul Unic ►Aspecte practice ►Identificarea prestatorului (modalităţi diverse de achiziţionare a serviciilor, direct de la deţinătorul conţinutului sau prin intermediari, platforme de achiziţionare, portaluri) şi a clientului (persoană impozabilă / neimpozabilă) ►Identificarea locaţiei clientului (locaţii fixe, 2 dovezi incontestabile) ►Nu vizează comerţul cu bunuri sau tranzacţiile cu persoane impozabile (B2B)
 • 8. Pagina 8 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi servicii de telefonie prin internet
 • 9. Pagina 9 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet ►Numărul părţilor implicate în lanţul de comercializare poate varia ►Achiziţia serviciului direct de la deţinătorul conţinutului Achiziţia unei melodii direct de pe site-ul artistului ►Servicii electronice prin reţele de telecomunicaţii, interfaţă sau portal (intermediari) Accesarea şi descărcarea de muzică / jocuri pe telefoane mobile, descărcări aplicaţii de pe magazinele de aplicaţii / platforme Achiziţia de aplicaţii de pe magazinele de aplicaţii / platforme, ce deţin drepturi de la creatorii aplicaţiilor Achiziţia unui ringtone pentru telefonul mobil de la prestatorul de servicii de telecomunicaţii, care a încheiat un contract cu un distribuitor de ringtone-uri (contract de licenţă cu deţinătorul conţinutului)
 • 10. Pagina 10 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet Prezumţie: Orice intermediar care participă la prestare acționează în nume propriu, dar pe seama furnizorului •Ultimul intermediar din lanţ are obligaţia TVA în legatură cu prestarea către consumatorul final Excepţie: Furnizorul (e.g. primul din lanţ) este considerat prestatorul serviciilor dacă: - intermediarul indică furnizorul în mod explicit ca prestator al serviciilor şi - acest lucru se reflectă în contractul dintre părți •Furnizorul are obligaţia TVA în legătură cu prestarea către consumatorul final •Indicaţie explicită: •factura emisă de fiecare intermediar identifică serviciile și prestatorul acestora; •factura / chitanța emisă clientului final identifică serviciile și prestatorul acestora; Excepţie neaplicabilă •Intermediarul are obligaţia TVA în legătură cu prestarea dacă: •autorizează plata sau •autorizează prestarea serviciilor sau •stabilește termenii și condițiile generale ale prestării Servicii prestate pe cale electronică / servicii de telefonie furnizate prin internet, prestate printr-o rețea de telecomunicații / o interfață / un portal (e.g. magazin online de aplicații) Reguli neaplicabile persoanelor impozabile care se ocupă numai de prelucrarea plăților și care nu participă la prestarea serviciilor
 • 11. Pagina 11 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet ►Intermediarii aplică prezumţia -> intermediarii au obligaţia TVA ►B primeşte serviciile de la A şi le prestează către C ►C primeşte serviciile de la B şi le prestează către consumatorul final ►Intermediarii pot renunţa la prezumţie dacă: ►Indică furnizorul drept prestator al serviciilor ►Indicaţii suficient de clare pe facturi ►Indicaţii pe factură / chitanţă emisă către clientul final (e.g. denumirea, codul de TVA al furnizorului) ►Intermediarul nu autorizează plata clientului (e.g. nu e responsabil pentru plata de la clientul final către furnizor) ►Intermediarul nu autorizează prestarea (e.g. magazinul de aplicaţii nu autorizează descărcarea aplicaţiei) ►Intermediarul nu stabileşte termenii şi condiţiile generale ale prestării (e.g. termenii vânzării prin magazinul de aplicaţii nu sunt stabiliţi de acesta) ►Susţinere în contractul dintre furnizor şi intermediar a condiţiilor de mai sus ►Consecinţă – furnizorul aplică TVA pentru prestarea către consumatorul final (determinarea locului prestării, a TVA aferentă) A (furnizor de servicii electronice / telefonie prin internet) B (intermediar) serviciu facturare C (intermediar) serviciu facturare F (consumator final) factură sau chitanţă serviciu ►Scenariul 1
 • 12. Pagina 12 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet ►Intermediarii au renunţat la prezumţie ►Furnizorul este cunoscut de părţi drept prestatorul către clientul final ►Aspect indicat pe facturi şi pe factură / chitanţa emisă clientului final ►Furnizorul – obligat la plata TVA pentru prestarea către consumatorul final ►Intermediarii autorizează plata / prestarea / termenii şi condiţiile prestării către consumatorul final ►Nu se poate renunţa la prezumţie ►Intermediarul – obligaţia TVA pentru prestarea către consumatorul final ►Un intermediar nu poate renunţa la prezumţie ►Întoarcere la primul intermediar de pe lanţ care aplică prezumţia ►Procesator de plăţi – nu intervine în operaţiune ►Nu poate fi privit ca prestator al serviciilor către consumatorul final (decât dacă intervine în alt fel în operaţiune) B (intermediar) servicii factură/chitanță C (intermediar) servicii servicii F (consumator final) ►Scenariul 2 factură intermediere factură intermediere A (furnizor de servicii electronice / telefonie prin internet)
 • 13. Pagina 13 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet ►Intermediarii aplică prezumţia – prestarea către clientul final este realizată de ultimul intermediar Caz 1: ►Clientul unui magazin online descarcă un joc pe telefon de la deţinătorul continutului ►Contractul este încheiat direct între furnizor şi client ►Plata este încasată direct de magazinul online, dar conţinutul este livrat (suport tehnic al datelor) pe telefonul clientului prin operatorul de telefonie mobilă ►Implicaţii ►Operatorul de telefonie mobilă nu participă la operaţiune ►TVA datorată de magazinul online A (furnizor de servicii electronice / telefonie prin internet) Distribuitor (intermediar) servicii factură/chitanță servicii servicii Consumator final facturare facturare Magazin online/Portal (intermediar) Operator mobil (intermediar) servicii facturare ►Scenariul 3
 • 14. Pagina 14 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet Caz 2: ►Aceeaşi situaţie de la cazul 1 ►Plata este încasată de operatorul de telefonie mobilă (procesator plăţi) ►Implicaţii ►Operatorul de telefonie mobilă nu participă la operaţiune ►TVA datorată de magazinul online Caz 3: ►Aceeaşi situaţie de la cazurile 1 şi 2 ►Plata este încasată de operatorul de telefonie mobilă ►Mai mult decât procesator plăţi e.g. utilizarea unui serviciu premium SMS şi pentru alte operaţiuni decât procesarea plăţilor ►Implicaţii ►Operatorul de telefonie mobilă participă la operaţiune ►TVA datorată de operatorul de telefonie mobilă A (furnizor de servicii electronice / telefonie prin internet) Distribuitor (intermediar) servicii servicii servicii Consumator final facturare Magazin online/Portal (intermediar) Operator mobil (intermediar) servicii facturare ►Scenariul 3 facturare factură/chitanță
 • 15. Pagina 15 Identificarea prestatorului Servicii electronice şi de telefonie prin internet ►Ce intermediari aplică / nu aplică prezumţia? ►În ce condiţii se poate renunţa la prezumţie? ►Cine este considerat prestatorul serviciilor? ►Care sunt consecinţele? A (furnizor de servicii electronice / telefonie prin internet) B (intermediar) servicii C (intermediar) servicii facturare servicii D (intermediar) E (intermediar) F Consumator final servicii servicii factură/chitanță factură intermediere factură intermediere factură intermediere ►Studiu de caz
 • 16. Pagina 16 Identificarea prestatorului Servicii electronice si de telefonie prin internet Sunteți implicat în prestarea de servicii electronice / telefonie prin internet in cadrul unui lanț de tranzacții? Prestați doar servicii care nu sunt relevante pentru a fi considerat ca și parte implicată în prestarea serviciilor (e.g. procesarea plăților sau punerea la dispoziție a rețelei de comunicații)? Prezumția se aplică Refuzați prezumția? Autorizați plata de la client și / sau prestarea serviciilor și/sau stabiliți termenii și condițiile operațiunii? NU Prezumția nu se aplică DA DA NU DA NU Prezumpția se aplică Acționați ca principalul prestator de servicii. În această situație prestații servicii de telecomunicații, televiziune sau electronice către: 1)Un alt intermediar -Emiteți o factură 2) Un consumator final -Emiteți o chitanță / factură -Sunteți responsabil de TVA DA Prezumpția nu poate fi respinsă Sunt următoarele informații identificate în mod clar pe facturile emise către o altă persoană impozabilă sau pe facturile / chitanțele emise către consumatorul final: -serviciul prestat și -furnizorul serviciul prestat (furnizorul inițial sau un intermediar care aplică prezumpția) ȘI Acest aspect se reflectă in contractele încheiate? NU DA Prestați un serviciu de intermediere sau similar NU
 • 17. Pagina 17 Identificarea locaţiei clientului Servicii digitale
 • 18. Pagina 18 Identificarea locaţiei clientului Servicii digitale Prezumţii ce pot fi demontate cu ajutorul a trei probe non-contradictorii •Prestarea serviciilor într-o anumită locaţie (cabină telefonică, punct wi-fi, internet café, restaurant, recepţia unui hotel), prezenţa fizică a destinatarului este necesară la locul consumului; •Locaţia respectivă (cabină de telefon, punct wi-fi, internet café, restaurant, recepţia unui hotel, etc.); •Prestarea serviciilor la bordul unei nave, aeronave, sau tren (transport intracomunitar de călători); •Ţara din care a început transportul; •Prestarea serviciilor printr-o linie de telefonie fixă; •Locul unde este instalată linia de telefonie fixă; •Prestarea de servicii prin reţele de telefonie mobilă; •Ţara căreia îi corespunde codul mobil cartelei SIM; •Prestarea de servicii pentru care sunt necesare un decodor / dispozitiv similar / cartela de vizionare (nu linie telefonică fixă); •Locul unde este situat decodorul / dispozitivul sau, dacă este necunoscut, locaţia către care se trimite cardul de acces pentru utilizare; Prezumţii pentru alte circumstanţe Două probe non-contradictorii pentru a stabili locul unde are loc consumul. Probe pentru stabilirea locaţiei consumatorului/demontarea prezumţiei Adresa de facturare; Adresa IP/geolocaţia; Detalii bancare; Codul ţării stocat pe cartela SIM; Locaţia liniei fixe de telefonie; Alte informaţii comerciale relevante; Prezumţiile pot fi demontate de autorităţile fiscale dacă există indicii de utilizare improprie / abuz
 • 19. Ghișeul Unic 2
 • 20. Pagina 20 Ce este Ghişeul Unic? ►Ghişeul unic – declararea tuturor prestărilor de servicii digitale / plată TVA aferentă către un singur Stat Membru ►Evitarea a până la 28 de înregistrări în scopuri de TVA (27 suplimentare) ►Simplificarea procesului de colectare şi virare a TVA din 28 de State Membre ►Uniformizarea regulilor prestatori UE / prestatori non-UE ►Opţional (un singur punct de înregistrare în UE) ►Prestatori UE – Statul Membru de stabilire ►Prestatori non-UE – opţiune (dacă nu sediu fix) ►Înregistrare – începând cu luna octombrie 2014 (portal funcţional)
 • 21. Pagina 21 Ce este Ghişeul Unic? Decont de TVA consolidat pentru toate prestările de servicii digitale către consumatori finali din UE ►20 zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic ►Model conform Regulament de punere în aplicare norme* ►Depunere pe 0 (indiferent dacă au fost prestate servicii digitale în perioada de raportare) ►Declararea sumelor în RON (curs valutar în vigoare în ultima zi a perioadei de raportare, publicat de BCE pentru ziua respectivă / ziua următoare – dacă nu sunt publicate în acea zi) ►Conţinut minimal de informaţii ►Cod înregistrare TVA ►Valoarea operaţiunii, cotele de TVA aplicabile, valoarea TVA aferentă ►Valoarea totală a TVA datorată fiecărui SM de consum * Regulament de punere în aplicare (UE) 815/2012 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) 904/2010 al Consiliului în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoane impozabile nestabilite care prestează servicii digitale către persoane neimpozabile
 • 22. Pagina 22 Informaţii cu privire la Ghişeul Unic Avantaje Dezavantaje Costuri reduse privind conformitatea fiscală Lipsă drept de deducere a TVA în SM consum •Prestatori UE – rambursare TVA Directiva 9 •Prestatori non-UE – rambursare TVA Directiva 13 (nu reciprocitate) Risc valutar (dezavantaj competitiv – curs volatil) Alte aspecte Impact numerar (plăţi trimestriale către Ghişeul Unic) Cerinţe privind păstrarea evidenţei (10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile, 11 ani efectiv) Sisteme şi procese ►Evidenţa suficient de detaliată pentru a permite controlul SM de consum ►Comunicare electronică organe de control
 • 23. Implicații conexe – asupra operațiunilor companiilor 3
 • 24. Pagina 24 Scurtă sinteză a modificărilor legislative Scenariu prezent: ►Compania A (Ex: și ) comercializează servicii electronice prin intermediul unui portal electronic, care, din considerente fiscale aparține unei entități juridice din Luxemburg ►Luxemburg are o cotă de TVA de 15% ►Luxemburg are o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori ►Compania A comercializează serviciile electronice prin portalul on-line în alte state din UE, inclusiv în România ►România are o cotă de TVA de 24% ►România are o populație de aproximativ 18 milioane de locuitori ►Toate vânzările către consumatori din România (și către alți consumatori din UE) sunt supuse unei rate de TVA de 15% / 3% (în prezent)... care este colectată de către statul Luxemburg Scenariu viitor (post 1 ian 2015): ►Compania A comercializează servicii electronice prin intermediul unui portal electronic, clienții având reședința în statele membre UE, inclusiv România ►România are o cotă de TVA de 24% ►Toate vânzările către persoane fizice din România sunt supuse unei cote de TVA de 24%, care este colectată de către ANAF
 • 25. Pagina 25 Consecințele imediate Consecințe: Statul Luxemburg va pierde TVA pe care o colecta până la 1 ian 2015 de la fiecare tranzacție către persoane fizice nerezidente Statul de origine al Com.A În prezent Compania A păstrează 85c pentru fiecare Euro vândut (indiferent de locul de origine al cumpărătorului) – 15c ajungând la statul Luxemburg După 1 ian 2015, dacă își păstrează politica de prețuri, pentru fiecare vânzare în România, compania va păstra doar 76c, restul fiind colectat de ANAF Compania A Este de așteptat ca majoritatea comercianților (inclusiv Compania A) să nu fie dispusă să își micșoreze marja de profit, datorită cotelor diferite de TVA. În funcție de statul de proveniență al consumatorului vor exista diferențe de preț sesizabile pentru servicii identice. Consumatorul final
 • 26. Pagina 26 Impactul asupra strategiei și operațiunilor companiilor ►Strategia de poziționare pe piață și politica de stabilire a prețurilor pentru serviciile electronice ►Modificarea percepției și a experienței de cumpărare a clienților ►Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate
 • 27. Pagina 27 Strategia de poziționare pe piață și politica de stabilire a prețurilor ►Decizia de stabilire a prețurilor va avea un efect direct asupra profitului companiilor ce prestează servicii electronice ►Companiile vizate trebuie să analizeze care ar putea fi impactul financiar al operatiunilor realizate în cazul în care decid să mențină prețurile neschimbate (uniforme). Va fi cota diferită de TVA transferată clienților? (ex. Apple iTunes – 99p pentru fiecare melodie în format electronic) ►Prestatorii din Romania (care are una dintre cele mai mari cote de TVA din UE) ar putea decide scăderea prețurilor produselor digitale (capătând, astfel, un avantaj competiv), sau de a pastra prețurile în conditiile creșterii imediate a profitabilității ? Inclusiv posibilitatea unui preț unitar mai mare, calculat în funcție de volume/piețe de desfacere, care să asigure aceeași rată de profit Inclusiv evitarea posibilității aplicării unor tarife discreționare, cu privire la nivelul prețurilor, din piețe diferite, pentru produse identice
 • 28. Pagina 28 Modificarea percepției și a experienței de cumpărare a clienților ►În cazul în care comercianții optează pentru o strategie diferențiată pentru stabilirea prețului serviciilor electronice – cu scopul menținerii unor marje de profit similare pe toate piețele unde activează – aceștia ar trebui să determine impactul schimbării asupra deciziilor de cumpărare, precum și măsura în care complexitatea modului de stabilire a preturilor în diverse țări ar putea produce confuzie clientilor ►Totodată, informațiile suplimentare colectate de la clienți (aspecte detaliate în următoarele slide-uri), ar putea produce un stres suplimentar (cu privire la protecția datelor cu caracter personal, acestea fiind procesate/stocate în alt Stat Membru), având drept consecință directă preferința unui anumit segment pentru prestatori din propria țară ►Aspectele de mai sus sunt influențate de cultura consumatorilor și gradul de confort al acestora privind existenta unor prețuri/politici diferite la nivelul fiecărui Stat Membru, pot conduce la micșorarea bazei de clienți și/sau la creșterea numărului de reclamații
 • 29. Pagina 29 Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate ►Indiferent de strategia aleasă pentru stabilirea prețurilor, companiile vor trebui să își asume o micșorare a profiturilor pe termen scurt, generată de investițiile în sistemele IT ►Modificările sistemelor de comerț electronic sunt obligatorii pentru a asigura conformitatea cu noile reglementări: platformele de vânzări vor trebui să capteze o serie de informații suplimentare, pentru a determina în mod corect locul în care este se află consumatorul (fiind capabile și să păstreze – cel puțin – două probe incontestabile cu privire la locația acestuia) ►Sistemele IT trebuie să poată urmari reglementarile de TVA pentru operatiuni B2B, respectiv B2C ►Respectarea cotelor de TVA aplicabile în țările de origine ale consumatorilor, să ofere o evidență clară a TVA datorată către autoritățile fiscale din fiecare Stat Membru, dar și să fie suficient de flexibile pentru a putea fi modificate ori de câte ori apar modificări legislative (atât în legislatia domestică din fiecare Stat Membru cât și evoluția jurisprudenței europene)
 • 30. Pagina 30 Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate ►Noile reglementări obligă comercianții să păstreze informațiile cu privire la tranzacțiile efectuate pentru o perioadă de 10 ani de la realizarea operațiunilor ►Companiile trebuie să asigure stocarea acestor informații deoarece oricare Stat Membru poate solicita în această perioadă de 10 ani un audit al informațiilor cu privire la tranzacțiile efectuate pe teritoriul său – În funcție de volumul de tranzacții, companiile pot opta pentru integrarea în platformele de comerț electronic a unor sisteme de arhivare electronică a documentelor ►Totodată, în configurarea sistemelor IT, comercianții trebuie să ia în considerare și diferențele de monedă pentru realizarea fiecărei tranzacții (ținând cont că nu toate Statele Membre sunt în zona Euro). Așadar flexibilitatea sistemelor IT trebuie să fie suficientă pentru a putea modifica în mod dinamic prețurile afișate în funcție de cursul de schimb față de moneda de referință pe care o utilizează comerciantul ►Impactul cursului valutar – sistemele IT trebuie să fie capabile să gestioneze: ►Diferențe de curs valutar între data prestării / ultima zi a perioadei de raportare TVA ►Înregistrare în contabilitate curs de referință BNR vs. raportare TVA la curs BCE
 • 31. Pagina 31 Impactul din perspectiva sistemelor IT utilizate (sinteză) Tipuri de servicii și clienți Tipuri de servicii on-line: ziare, reviste și cărți în format electronic, muzică, software, jocuri, filme online, televiziune, telefonie sau e-banking Tipuri de clienți: Noile reglementări se aplică exclusiv clienților persoane fizice Tranzacțiile între agenți economici nu sunt afectate Comercianții vor trebui să identifice atât tipul clientului (persoană juridică sau fizică) și să colecteze informații cu privire la locația consumatorului. Ei trebuie de asemenea să asigure integritatea și nealterabilitatea acestor informații pe o perioadă de 10 ani. Dovezi ale locului de origine acceptate (minim două trebuie colectate): ►Adresa de facturare a consumatorului (utilizată de exemplu pentru validarea cărții de credit) ►Telefonul fix al clientului (dacă serviciul a fost furnizat pe această cale) ►Adresa IP (pentru identificarea locației terminalului în momentul efectuării tranzacției) ►Telefonul fix sau idenfificatorul cartelei SIM (de asemenea pentru stabilirea originii consumatorului) ►Informații cu privire la banca unde își are consumatorul contul din care achită serviciul ►Alte informații relevante din punct de vedere comercial !
 • 32. Pagina 32 Principalele riscuri ale neconformării cu noile prevederi privind TVA Autoritățile fiscale din Statele Membre pot aplica sancțiuni atât pentru TVA nedeclarată, cât și pentru neînregistrarea în scopuri de TVA, păstrarea incorectă a dovezilor privind tranzacțiile etc. Penalitățile pot depăși cu ușurință valoarea TVA nedeclarată. 1 Comercianții trebuie să aibă în vedere de asemenea și relațiile contractuale existente, nu doar cele încheiate după 1 ianuarie 2015. Astfel, spre exemplu există pericolul ca pentru contracte în desfășurare, prestatorul să nu colecteze suficiente informații pentru a determina locul prestării serviciului. 2 Sistemele IT existente ar putea fi insuficient de flexibile pentru a putea fi adaptate cu ușurință la TVA diferențiat de la nivelul Statelor Membre. Acest fapt ar putea conduce la înghețarea vânzărilor pe anumite piețe, până la remedierea deficiențelor/ adaptarea sistemelor IT. 3 Autoritățile fiscale din Statele Membre ar putea iniția acțiuni punitive (inclusiv de natură penală), atunci când un anumit comerciant depășește prin valoarea TVA nedeclarată, un anumit prag. Totodată, autoritățile fiscale pot interzice temporar unei companii să presteze anumite servicii pe anumite piețe. 4 Expunere financiară Perturbarea activităților companiei Risc de neconformitate
 • 33. Pagina 33 Abordare recomandată Abordare recomandată pentru a răspunde în mod eficient la noile reglementări privind TVA Analizarea detaliată a tipurilor de operațiuni realizate (înscrierea serviciilor oferite în cele impactate de noile reglementări – ex. B2C, Servicii Electronice) Identificarea aspectelor ce trebuie modificate, prioritizarea acestora și identificarea de soluții de remediere / asigurare a conformității – inclusiv decizii strategice (politca de prețuri / piețe de desfacere) Dezvoltarea și punerea în practică a unei strategii privind implementarea măsurilor de adaptare la noile reglementări Implementarea modificărilor (din punct de vedere strategic / operațional) până la 31 decembrie 2014
 • 34. Pagina 34 Cât de pregătit este business-ul dumneavoastră? Aspect Grad de pregătire Ce înseamnă a fi pregătit? Cine trebuie să acționeze? Conformitate fiscală cu noile reglementări … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit Politica de prețuri și marja de profit … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit Arhitectura și capabilitățile sistemelor IT … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit Funcționalitatea sistemelor … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit
 • 35. Pagina 35 Cât de pregătit este business-ul dumneavoastră? Aspect Grad de pregătire Ce înseamnă a fi pregătit? Cine trebuie să acționeze? Experiența de cumpărare a clienților … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit Colectarea și Arhivarea informațiilor pentru audit … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit Relații contractuale (clienți și terți) … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit Strategia cu privire la locul desfășurării activității … … Nepregătit Parțial pregătit Pregătit
 • 36. Discuţie privind implementarea şi funcţionarea practică a Ghişeului Unic 4 ? ? ?
 • 37. 37 | Proposal for Professional Services for [company] Vă mulţumim! Jean-Marc Cambien Tax Partner Mihaela Bucurenciu Tax Senior Manager Florina Parîng Tax Manager Mircea Giurcan Advisory Manager

Related Documents