Nabi Muhammad(s.a.w) PenjanaPembangunanModal InsanPPPY1272 FIQH SIRAHEzad Azraai Jamsari, JPATI, FPI, UKM(Bab 9)
OBJEKTIF BAB 9•Memahami peranan NabiMuhammad (s.a.w.) sebagaipenjana pembangunanmodal insan.•Mengenal pasti segalaamalan d...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG ANAK• Baginda sebagai anak yatimpiatu.• Baginda dipelihara datuk danpakcik.• Baginda disusu oleh i...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG ANAK• Baginda mempelajari peralatanperang.• Baginda mengikuti rombonganperniagaan ke Sham.• Bagind...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG BELIA• Baginda menyertai harb al-fijar.• Baginda mengumpul dan mengutipanak panah.• Baginda berusi...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG PENIAGA• Baginda membawa barang daganganKhadijah (r.a.) ke Jarsh, utaraJordan.• Baginda ditemani k...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG SUAMI & BAPA• Baginda mengahwini 11 wanita.• Faktor berkahwin:– Kerana fitrah semulajadi manusia.–...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG SUAMI & BAPA• Faktor berkahwin (samb.):– Dengan wanita bukan Islam.– Poligami dibenarkan dalam Isl...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG SUAMI & BAPA• Baginda dikurniakan 7 orang anak.• 3 lelaki, 4 perempuan.• al-Qasim, Zaynab, Ruqayya...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG SAHABAT• Baginda sering:– Menasihati– Memaafkan– Beradab dalam muamalah– Prihatin dengan masalah– ...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG PEMIMPIN• Baginda mengamalkan prinsip shura• Baginda melaksanakan sistempengagihan kuasa• Baginda ...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG AHLI POLITIK• Baginda tidak amalkan politikkepartian.• Ia melibatkan pentadbiran seluruhkehidupan ...
MUHAMMAD sebagaiSEORANG AHLI PERANG• Baginda sentiasa mempertahankandiri dan umat Islam daripadaancaman pihak musuh.• Bagi...
MUHAMMAD sebagaiPEMBERI KEPUTUSAN• Baginda sentiasa mengikutpandangan majoriti.• Mengambil kira kepentiangan Islamitu send...
MUHAMMAD sebagaiPEMBANGUN MODAL INSAN• Baginda berusaha untuk wujudkan:– Sumber manusia yang akidahnya mantap– Bersedia me...
• Nabi Muhammad (s.a.w.) berjayamemainkan peranan pentingsebagai seorang pembangun modalinsan.• Baginda juga turut menonjo...
of 16

Nabi Muhammad SAW Penjana Pembangunan Modal Insan

Nota perkuliahan PBJJ bagi kursus PPPY1272 Fiqh Sirah, kursus WAJIB dari Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nabi Muhammad SAW Penjana Pembangunan Modal Insan

 • 1. Nabi Muhammad(s.a.w) PenjanaPembangunanModal InsanPPPY1272 FIQH SIRAHEzad Azraai Jamsari, JPATI, FPI, UKM(Bab 9)
 • 2. OBJEKTIF BAB 9•Memahami peranan NabiMuhammad (s.a.w.) sebagaipenjana pembangunanmodal insan.•Mengenal pasti segalaamalan dan prinsip Bagindadalam kehidupan seharian.Bab 9 / 2
 • 3. MUHAMMAD sebagaiSEORANG ANAK• Baginda sebagai anak yatimpiatu.• Baginda dipelihara datuk danpakcik.• Baginda disusu oleh ibu susu.• Baginda mengalami shaq al-sadr.• Baginda mengembala kambing.Bab 9 / 3
 • 4. MUHAMMAD sebagaiSEORANG ANAK• Baginda mempelajari peralatanperang.• Baginda mengikuti rombonganperniagaan ke Sham.• Baginda diajar untuk: berdikari,tidak bergantung, bersosialisasi,berpekerti mulia.Bab 9 / 4
 • 5. MUHAMMAD sebagaiSEORANG BELIA• Baginda menyertai harb al-fijar.• Baginda mengumpul dan mengutipanak panah.• Baginda berusia 14,15 @ 20 tahun.• Baginda menghadiri hilf al-fudul.• Baginda bersama puak al-Ahlaf,bertembung dgn al-Mutayyabun.• Baginda tidak terjebak dgn kekejianBab 9 / 5
 • 6. MUHAMMAD sebagaiSEORANG PENIAGA• Baginda membawa barang daganganKhadijah (r.a.) ke Jarsh, utaraJordan.• Baginda ditemani khadam Khadijahbernama Maysarah.• Barang dagangan meraihkeuntungan besar.• Baginda tidak menipu, jujur danmuamalah baik.Bab 9 / 6
 • 7. MUHAMMAD sebagaiSEORANG SUAMI & BAPA• Baginda mengahwini 11 wanita.• Faktor berkahwin:– Kerana fitrah semulajadi manusia.– Menjaga kehormatan wanita.– Melancarkan gerakan dakwahIslamiah.– Menjelaskan hukum.– Membolehkan Islam disebarkan.Bab 9 / 7
 • 8. MUHAMMAD sebagaiSEORANG SUAMI & BAPA• Faktor berkahwin (samb.):– Dengan wanita bukan Islam.– Poligami dibenarkan dalam Islam– Perkahwinan Muhammad (s.a.w.)dengan janda.– Perkahwinan untuk mengukuhkanhubungan Baginda dengan parapembantu.Bab 9 / 8
 • 9. MUHAMMAD sebagaiSEORANG SUAMI & BAPA• Baginda dikurniakan 7 orang anak.• 3 lelaki, 4 perempuan.• al-Qasim, Zaynab, Ruqayyah, UmmKalthum, Fatimah, ‘Abd Allah danIbrahim.• Baginda mengasihi, bersikal adil,menghormati pendirian anak danprihatin.Bab 9 / 9
 • 10. MUHAMMAD sebagaiSEORANG SAHABAT• Baginda sering:– Menasihati– Memaafkan– Beradab dalam muamalah– Prihatin dengan masalah– Bekerjasama dan tidak ambilkesempatan.Bab 9 / 10
 • 11. MUHAMMAD sebagaiSEORANG PEMIMPIN• Baginda mengamalkan prinsip shura• Baginda melaksanakan sistempengagihan kuasa• Baginda menjalankan perluasangerak kerja dakwah• Baginda tidak amalkan kronisme• Baginda bijaksana, berani dan tidakmenindas.Bab 9 / 11
 • 12. MUHAMMAD sebagaiSEORANG AHLI POLITIK• Baginda tidak amalkan politikkepartian.• Ia melibatkan pentadbiran seluruhkehidupan manusia.• Baginda tidak memisahkan antarapolitik dengan agama.• Baginda berpandangan politik perludipegang hanya oleh orang Islam.Bab 9 / 12
 • 13. MUHAMMAD sebagaiSEORANG AHLI PERANG• Baginda sentiasa mempertahankandiri dan umat Islam daripadaancaman pihak musuh.• Baginda menunjukkan ketegasanterhadap perjanjia yang dimeteraibersama pihak musuh.• Baginda sentiasa melihat kekuatandalaman orang Islam.Bab 9 / 13
 • 14. MUHAMMAD sebagaiPEMBERI KEPUTUSAN• Baginda sentiasa mengikutpandangan majoriti.• Mengambil kira kepentiangan Islamitu sendiri.• Mengambil kira kesejahteraanmasyarakat.• Mengambil kira pandangan orangyang lebih arif.Bab 9 / 14
 • 15. MUHAMMAD sebagaiPEMBANGUN MODAL INSAN• Baginda berusaha untuk wujudkan:– Sumber manusia yang akidahnya mantap– Bersedia menyebarkan Islam.– Sanggup mempertahankan Islam.– Sentiasa mempercayai kata-kata Nabi.– Sanggup mengorbankan harta demi Islam.– Sanggup berkorban demi saudara seagama.– Tidak ambil kesempatan atas kebaikansaudaranya.Bab 9 / 15
 • 16. • Nabi Muhammad (s.a.w.) berjayamemainkan peranan pentingsebagai seorang pembangun modalinsan.• Baginda juga turut menonjolkanqudwah hasanah untuk dijadikanrole model dalam kehidupan.• Akhlak Baginda wajib diteladani,demi keredaan Allah (s.w.t.) didunia dan juga Akhirat.RUMUSANBab 9 / 16