CEIP A PONTE - OURENSE “ACTIVIDADES DO EDL”
Obxectivo:Pero… “si eu falei normal”
ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO ...- Alumnado de procedencia urbana cunha minoría procedente do estranxeiro.- O nivel sociocultura...
ACTIVIDADES- Mercase material impreso e audiovisual en galego.- Traballamos ao longo do ano no xornal escolar “A fume deca...
CALENDARIO “A PONTIÑA”
O traballo na aula.
“A mochila viaxeira” viaxa de fogar en fogar e leva contos,puzzles, libros, material audiovisual…
Traballos por proxectossobre temas de Galicia. “ O mel”
O traballo na escola. Facemos exposicións de temas relacionados coa cultura e tradicións galegas.
As nosas festas. Celebramos o magosto, o nadal, a paz, o entroido e as letras galegas.
O tesouro da nosabiblioteca. Elaboranselibros feitos por e para os nosos alumnos/as.
Facemos sesións de contacontos, guiñol e teatro por parte de mestres/as voluntarios.
O traballo no entorno.
Facemos unha conferencia por curso,aberta a alumnos/as, familias, centros educativos e público en xeral.
¿Queres contar ou cantar?As nosas fantásticas familias.
Convídase ás familias a vir ao centro acantar ou contar contos ou cantigas.
PONTEATRO consiste na representación ao longo dunha semana, de obras de teatro en lingua galega, colaborando con ou...
As nosas actividades van encamiñadasá resposta de esta pregunta:
CEIP A PONTE - OURENSE “ACTIVIDADES DO EDL”
Ponencia pura santiago
Ponencia pura santiago
Ponencia pura santiago
Ponencia pura santiago
Ponencia pura santiago
of 24

Ponencia pura santiago

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponencia pura santiago

 • 1. CEIP A PONTE - OURENSE “ACTIVIDADES DO EDL”
 • 2. Obxectivo:Pero… “si eu falei normal”
 • 3. ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO ...- Alumnado de procedencia urbana cunha minoría procedente do estranxeiro.- O nivel sociocultural das familias é de tipo medio-baixo.- Os nenos/as expresanse maioritariamente en castelán, sendo escaso o número de nenos/as que entran na nosa escola falando galego de xeito espontáneo.- A maioría dos pais/nais son galegos pero aos seus fillos/as falanlle en castelán.- Unha pequeña porcentaxe procede de fóra de Galicia .- Outra pequeña porcentaxe, falalle galego de forma habitual.
 • 4. ACTIVIDADES- Mercase material impreso e audiovisual en galego.- Traballamos ao longo do ano no xornal escolar “A fume decarozo”.- Adicamos 10 minutos da nosa xornada escolar a ler porpracer, fomentando a lectura en galego.- Para os momentos de lecer cantamos as típicas cantigas defestas ou xuntanzas galegas; a esta actividade chamámoslle“Aturuxos da Ponte”.- Plantexamos un concurso para os alumnos/as, de onde saeun agasallo, este ano por exemplo foi un calendario cuiotema era: Ti fuches de vacacións á praia, á montaña, á aldeaou á tua casa. Onde cres ti que foi Pontiña? Pontiña é amascota da nosa biblioteca.
 • 5. CALENDARIO “A PONTIÑA”
 • 6. O traballo na aula.
 • 7. “A mochila viaxeira” viaxa de fogar en fogar e leva contos,puzzles, libros, material audiovisual…
 • 8. Traballos por proxectossobre temas de Galicia. “ O mel”
 • 9. O traballo na escola. Facemos exposicións de temas relacionados coa cultura e tradicións galegas.
 • 10. As nosas festas. Celebramos o magosto, o nadal, a paz, o entroido e as letras galegas.
 • 11. O tesouro da nosabiblioteca. Elaboranselibros feitos por e para os nosos alumnos/as.
 • 12. Facemos sesións de contacontos, guiñol e teatro por parte de mestres/as voluntarios.
 • 13. O traballo no entorno.
 • 14. Facemos unha conferencia por curso,aberta a alumnos/as, familias, centros educativos e público en xeral.
 • 15. ¿Queres contar ou cantar?As nosas fantásticas familias.
 • 16. Convídase ás familias a vir ao centro acantar ou contar contos ou cantigas.
 • 17. PONTEATRO consiste na representación ao longo dunha semana, de obras de teatro en lingua galega, colaborando con outros centros e levado a cabo pola ANPA.
 • 18. As nosas actividades van encamiñadasá resposta de esta pregunta:
 • 19. CEIP A PONTE - OURENSE “ACTIVIDADES DO EDL”

Related Documents