Welcome Parents
Leonardo
DaVinci…
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Dvě ot{zky:
1. Jak se velcí myslitelé jako Da Vinci.…
a ty…poprvé naučili přemýšlet ?
2. Přemýšlel jsi ty někdy o tom, jak...
Co je FasTracKids?
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Výukové cíle
- Připravit děti do školy a na život
- Rozvíjet kreativní myšlení a řešení problémů
- Budovat komunikační a ř...
Zaměřujeme se na 5 K
Co je FasTracKids?
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Co je FasTracKids?
Tradice:
Studenti si osvojují znalosti opakováním
a učením se nazpaměť
FTK Metoda:
Povzbuzuje uplatně...
Jak se učíme
Nezávislý výzkum
Děti navštěvující FasTracKids
zdokonalily svou slovní zásobu a
sociální dovednosti o 100-150% rychleji
ne...
Nezávislý výzkum
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Nezávislý výzkum
Expressive Vocabulary Test (EVT)
- Aktivní slovní zásoba
Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT)
- Pasiv...
Nezávislý výzkum
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Prezentace FasTracKids
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Unikátní Interaktivní
Technologie
FasTrack učící stanice
Zapojí dětí do učení
Vytv{ří povědomí o technologiích
Rozvíjí lásku k učení
Podporuje objevy a výzkum
Rozvíjí kreativ...
▪ Podporuje vysoké zaujetí
▪ Monitoruje zdokonalení a rozvoj
▪ Zdůrazňuje “myšlení před mluvením”
▪ Buduje seběvědomí
▪ Po...
Proč je nat{čení prospěšné ?
▪ Kultivuje mluvený projev
 Podívej se do kamery
 Mluv nahlas a srozumitelně
 Vyjadřuj se ...
FasTracKids v akci!
FTK objevitelé a výzkumníci
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Explorers a Discoverers
Děti baví se učit díky:
Experimentům
FTK učící
stanici
“Dětský intelektuální rozvoj se může
lišit až o 25 %, v závislosti na kvalitě
a kvantitě brzké stimulace.”*
Zdroj: Neurobi...
Největší možnosti jsou
na poč{tku života
Rozvoj schopnosti učení
Celkový čas učení
50% do 5 let 80% do 8 let
“
.”
Glenn Doman
autor & vzděl{vací expert
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Otázky jsou v učení zásadní
Máte nějaké otázky ?
Naše centrum
Těšnov 1744/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 262 090
Mobil: +420 730 802 507
Skype: kinderskill...
Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers
Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers
Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers
Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers
Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers
of 35

Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers

Vícedenní zábavné dobrodružství s řadou aktivit až na 5 dní týdně.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace FasTrack Explorers a FasTrack Discovers

 • 1. Welcome Parents
 • 2. Leonardo DaVinci… „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 3. Dvě ot{zky: 1. Jak se velcí myslitelé jako Da Vinci.… a ty…poprvé naučili přemýšlet ? 2. Přemýšlel jsi ty někdy o tom, jak jsi se naučil dělat rozhodnutí ?
 • 4. Co je FasTracKids? „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 5. Výukové cíle - Připravit děti do školy a na život - Rozvíjet kreativní myšlení a řešení problémů - Budovat komunikační a řečnické schopnosti - Učit aplikovat a přev{dět znalosti do praxe - Podporovat vůdčí schopnosti a osobní rozvoj - Povzbuzuvat celoživotní lásku k učení Co je FasTracKids?
 • 6. Zaměřujeme se na 5 K Co je FasTracKids? „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 7. Co je FasTracKids? Tradice: Studenti si osvojují znalosti opakováním a učením se nazpaměť FTK Metoda: Povzbuzuje uplatnění a přenos znalostí do praxe Vyzývá studenty k analyzování a vyhodnocování informací
 • 8. Jak se učíme
 • 9. Nezávislý výzkum Děti navštěvující FasTracKids zdokonalily svou slovní zásobu a sociální dovednosti o 100-150% rychleji než jejich vrstevníci ! Podrobnosti
 • 10. Nezávislý výzkum „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 11. Nezávislý výzkum Expressive Vocabulary Test (EVT) - Aktivní slovní zásoba Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) - Pasivní slovní zásoba  Social Skills Rating Scale (SSRS) -Sociální chování: spolupráce, empatie, asertivita, odpovědnost & sebekontrola
 • 12. Nezávislý výzkum „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 13. Prezentace FasTracKids „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 14. Unikátní Interaktivní Technologie FasTrack učící stanice
 • 15. Zapojí dětí do učení Vytv{ří povědomí o technologiích Rozvíjí lásku k učení Podporuje objevy a výzkum Rozvíjí kreativitu, myšlení a řešení problémů Učí děti, jak se učit
 • 16. ▪ Podporuje vysoké zaujetí ▪ Monitoruje zdokonalení a rozvoj ▪ Zdůrazňuje “myšlení před mluvením” ▪ Buduje seběvědomí ▪ Posiluje učení pomocí poskytování a obdržení zpětné reakce
 • 17. Proč je nat{čení prospěšné ? ▪ Kultivuje mluvený projev  Podívej se do kamery  Mluv nahlas a srozumitelně  Vyjadřuj se celou větou  Používej správný výraz a řeč těla  Usmívej se „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 18. FasTracKids v akci!
 • 19. FTK objevitelé a výzkumníci „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 20. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 21. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 22. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 23. Explorers a Discoverers Děti baví se učit díky: Experimentům FTK učící stanici
 • 24. “Dětský intelektuální rozvoj se může lišit až o 25 %, v závislosti na kvalitě a kvantitě brzké stimulace.”* Zdroj: Neurobiolog Peter Huttenlocker Chicagská univerzita, USA „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 25. Největší možnosti jsou na poč{tku života Rozvoj schopnosti učení Celkový čas učení 50% do 5 let 80% do 8 let
 • 26. “ .” Glenn Doman autor & vzděl{vací expert „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 27. Otázky jsou v učení zásadní Máte nějaké otázky ?
 • 28. Naše centrum Těšnov 1744/15 Nové Město 110 00 Praha 1 Telefon: +420 222 262 090 Mobil: +420 730 802 507 Skype: kinderskills Email: Praha1@FasTracKids.cz facebook: Fastrackids YouTube: FasTracKids - Praha 1 slideshare: FasTracKids_CZ Adresa: www.FasTracKids.cz