Vítejte
ve
FasTracKids!
FasTracKids International
• Založeno v roce 1998
• Sídlo v
Denveru, Coloradu
• Úspěšné výsledky
v celosvětovém
franchising...
Naše mise
Vrozená láska
k učení
Technologie
zaměřen{ na děti
Zdůraznit multismyslové dětské z{žitky, které
děti udržují za...
52+
zemí
Po celém světě
na více než 350 místech!
• Angola
• Azerbaijan
• Bahrain
• Bangladesh
• Brazil
• China
• Colombia
• Czech
R...
Arabic
English
German
Greek
Hungarian
Japanese
Kazakh
Mandarin
Portuguese*
Romanian
Russian
Spanish
Turkish
Ukrainian
Viet...
Okno příležitosti
“Výzkum jasně
ukazuje, že v době, kdy
děti začínají
navštěvovat jejich
tradiční vzděl{v{ní, je
většina z...
Co budeme potřebovat
vědět?
• V příštích 10, 20, 30
letech?
• Množství informací
se zdvojnásobuje
každých 5 let.
Bez ohledu na data…
• Kreativní myšlení
• Řešení problémů
• Pokládání otázek
s důvěrou
• Obratnou komunikaci
• Vůdčí a tým...
FTK …řečí čísel
V roce 2014 přes 60,000 FasTracKids!
Leonardo Da Vinci
…. je uznáván
jako člověk s jedním
z nejoslnivějších
mozků
v zdokumentované
historii. Zatím….
Dvě ot{zky:
1. Jak se skvělý myslitel jako DaVinci
…a ty …naučil přemýšlet?
2. Přemýšlel jsi někdy o tom,
jak jsi se nauči...
FasTracKids centrum rozvoje
Co je FasTracKids?
Výukové cíle
- Připravit děti na školu a pro život
- Povzbuzovat celoživotní l{sku k učení
- Učit aplikovat a přev{dět zna...
Zaměřujeme se na 5 předností
- Kreativitu
- Kooperaci
- Komunikaci
- Kritické myšlení
- Klíč k sebedůvěře
Co je FasTracKid...
Co je FasTracKids?
Tradiční vzděl{ní:
 Studenti získávají znalosti memorováním
a opakováním
FTK metoda:
 Podporuje aplik...
Jak se učíme
Dělat živou prezentaci
Simulovat skutečné zkušenosti
Prov{dět re{lnou věc
90% toho, co
ŘEKLY a
UDĚLALY
Děl{ní...
Nezávislý výzkum
Děti navštěvující FasTracKids zlepšily
svou slovní zásobu a sociální dovednosti
o 100-150% rychleji než j...
83%
80%
69%
62%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Komunikaci
Vůdčí schopnosti
Jazykové znalosti
Sociální dovednosti
R...
Objektivita
je důležit{!
– Expressive Vocabulary Test (EVT)
• Mluvená slovní zásoba
– Peabody Picture Vocabulary Test (PPV...
Nezávislý výzkum
FasTracKids metoda
“Educational Zig-zagging”
“Educational Zig-Zagging”
Video prezentace
Hodnocení
Experimenty
Skupinová činnost
Učící stanice
Prezentace
Otázky & Odpov...
Unikátní
Interaktivní Technologie
FasTrack učící stanice
Unikátní
Interaktivní Technologie
Zapojuje děti do učení
Vytv{ří povědomí o technologii
Podporuje objevov{ní a průzkum
Roz...
Představte si, prozkoumejte
objevte, učte se
• Vytváříme správné návyky
• Vzdělání vede k mimořádné mysli
• Ponecháváme dě...
„Učení chytře přestrojené za zábavu“
Proč nat{čení funguje
 Podporuje vysoké zaujetí
 Monitoruje zdokonalení a rozvoj
 Zdůrazňuje “přemýšlení před mluvením”...
 Kultivuje mluvený projev
 Oční kontakt
 Tón hlasu
 Použív{ní celých vět
 Použív{ní spr{vné řeči
a výrazu těla
 Úsmě...
FasTracKids v akci!
FasTracKids Fundamentals
učební pl{ny
Standardizovaný obsah
FTK - certifikovaní instruktoři
Maxim{lní poměr 8:1 student/uč...
FasTracKids osnovy
Rozvoj na vývojově přiměřené úrovni
vzděl{ní
Dětsky orientované lekce
Splňuje individuální potřeby, záj...
FasTracKids předměty
 Biologie
- Věda o životě - Zvířata
- Lidské tělo - Rostliny
Technologie
- Doma - Doprava
- Počítače...
 Matematika
- Tvary – Velikost a schéma
- Čas - Míra
Přírodní vědy
- Vztlak - Elektřina
- Magnetická síla - Molekuly
Proj...
Okno příležitosti
“Konečný duševní vývoj dítěte se může lišit
až o 25%, v závislosti na kvalitě
a množství ranné stimulace...
Schopnosti jsou založeny
na poč{tku života
Vývoj schopnosti učení
50% v 5 letech 80% v 8 letech
Ot{zky jsou pro učení klíčové.
M{te nějaké dotazy?
Naše centrum
Těšnov 1744/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Telefon: +420 222 262 090
Mobil: +420 730 802 507
Skype: kinderskill...
of 40

Prezentace pro rodiče - 2014

Nejnovější představení programu FasTrack Fundamentals (dříve pouze FasTracKids) neboli "předškolního MBA".
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace pro rodiče - 2014

 • 1. Vítejte ve FasTracKids!
 • 2. FasTracKids International • Založeno v roce 1998 • Sídlo v Denveru, Coloradu • Úspěšné výsledky v celosvětovém franchisingu • Mnohokr{t oceněné programy předškolního rozvoje dětí
 • 3. Naše mise Vrozená láska k učení Technologie zaměřen{ na děti Zdůraznit multismyslové dětské z{žitky, které děti udržují zapojené do výukového procesu. Poskytnout kvalitní vzděl{ní dětem ve věku od 6 měsíců do 8 let. Posílit vrozenou dětskou l{sku k učení a pomoci dětem rozvinout jejich potenciál. Rané vzděl{v{ní
 • 4. 52+ zemí
 • 5. Po celém světě na více než 350 místech! • Angola • Azerbaijan • Bahrain • Bangladesh • Brazil • China • Colombia • Czech Republic • Cyprus • Egypt • El Salvador • Germany • Ghana • Greece • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Japan • Kazakhstan • Kingdom of Saudi Arabia • Kuwait • Kyrgyzstan • Malaysia • Mexico • Moldova • Mongolia • Nepal • Nigeria • Oman • Panama • Pakistan • Poland • Portugal • Qatar • Romania • Russia • Singapore • South Africa • South Korea • Thailand • The Netherlands • Turkey • UAE • Ukraine • United States • Venezuela • Vietnam 1st quarter 2014 statistics
 • 6. Arabic English German Greek Hungarian Japanese Kazakh Mandarin Portuguese* Romanian Russian Spanish Turkish Ukrainian Vietnamese 24+ jazyků
 • 7. Okno příležitosti “Výzkum jasně ukazuje, že v době, kdy děti začínají navštěvovat jejich tradiční vzděl{v{ní, je většina z jejich kritických let pro vývoj mozku již pryč.“
 • 8. Co budeme potřebovat vědět? • V příštích 10, 20, 30 letech? • Množství informací se zdvojnásobuje každých 5 let.
 • 9. Bez ohledu na data… • Kreativní myšlení • Řešení problémů • Pokládání otázek s důvěrou • Obratnou komunikaci • Vůdčí a týmové schopnosti • Celoživotní l{sku k učení
 • 10. FTK …řečí čísel V roce 2014 přes 60,000 FasTracKids!
 • 11. Leonardo Da Vinci …. je uznáván jako člověk s jedním z nejoslnivějších mozků v zdokumentované historii. Zatím….
 • 12. Dvě ot{zky: 1. Jak se skvělý myslitel jako DaVinci …a ty …naučil přemýšlet? 2. Přemýšlel jsi někdy o tom, jak jsi se naučil dělat rozhodnutí?
 • 13. FasTracKids centrum rozvoje Co je FasTracKids?
 • 14. Výukové cíle - Připravit děti na školu a pro život - Povzbuzovat celoživotní l{sku k učení - Učit aplikovat a přev{dět znalosti do praxe - Budovat komunikační a řečnické schopnosti - Rozvíjet kreativní myšlení a řešení problémů - Podporovat vůdčí schopnosti a osobní rozvoj Co je FasTracKids?
 • 15. Zaměřujeme se na 5 předností - Kreativitu - Kooperaci - Komunikaci - Kritické myšlení - Klíč k sebedůvěře Co je FasTracKids? 5 předností
 • 16. Co je FasTracKids? Tradiční vzděl{ní:  Studenti získávají znalosti memorováním a opakováním FTK metoda:  Podporuje aplikaci a přenos znalostí  Vyzývá studenty analyzovat a vyhodnocovat informace
 • 17. Jak se učíme Dělat živou prezentaci Simulovat skutečné zkušenosti Prov{dět re{lnou věc 90% toho, co ŘEKLY a UDĚLALY Děl{ní AKTIVNÍPASIVNÍ 70% toho, co ŘEKLY Účast v diskuzi Referát na dané téma Příjem/ Zúčastnění Vizuální příjem Verbální příjem 50% toho, co VIDĚLY a SLYŠELY Sledování filmu Pohled na ukázku Sledování demonstrace Vidět přímo na místě 30% toho, co VIDĚLY Dívání na obrázky Poslech Čtení 20% toho, co SLYŠELY 10% toho, co ČETLY Povaha zapojení Po 2 týdnech mají děti tendenci si pamatovat….
 • 18. Nezávislý výzkum Děti navštěvující FasTracKids zlepšily svou slovní zásobu a sociální dovednosti o 100-150% rychleji než jejich vrstevníci!
 • 19. 83% 80% 69% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Komunikaci Vůdčí schopnosti Jazykové znalosti Sociální dovednosti Rodiči vníman{ změna “Co vaše dítě rozvíjí ve FasTracKids?” Odpovědi rodičů
 • 20. Objektivita je důležit{! – Expressive Vocabulary Test (EVT) • Mluvená slovní zásoba – Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) • Porozumění mluveným slovům – Social Skills Rating Scale (SSRS) • Sociální dovednosti: kooperace, prosazení, zodpovědnost, empatie, sebeovládání
 • 21. Nezávislý výzkum
 • 22. FasTracKids metoda “Educational Zig-zagging”
 • 23. “Educational Zig-Zagging” Video prezentace Hodnocení Experimenty Skupinová činnost Učící stanice Prezentace Otázky & Odpovědi Plánování Hraní rolí Přemýšlení / mozková aktivita Kreativní činnost subjekt zájmu Vstup vědomostí
 • 24. Unikátní Interaktivní Technologie FasTrack učící stanice
 • 25. Unikátní Interaktivní Technologie Zapojuje děti do učení Vytv{ří povědomí o technologii Podporuje objevov{ní a průzkum Rozvíjí l{sku k učení Rozvíjí tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů Učí děti, jak se učit!
 • 26. Představte si, prozkoumejte objevte, učte se • Vytváříme správné návyky • Vzdělání vede k mimořádné mysli • Ponecháváme děti dětmi, pouze chytřejšími dětmi
 • 27. „Učení chytře přestrojené za zábavu“
 • 28. Proč nat{čení funguje  Podporuje vysoké zaujetí  Monitoruje zdokonalení a rozvoj  Zdůrazňuje “přemýšlení před mluvením” Buduje sebevědomí Posiluje učení pomocí poskytování a obdržení zpětné reakce
 • 29.  Kultivuje mluvený projev  Oční kontakt  Tón hlasu  Použív{ní celých vět  Použív{ní spr{vné řeči a výrazu těla  Úsměv Proč nat{čení funguje
 • 30. FasTracKids v akci!
 • 31. FasTracKids Fundamentals učební pl{ny Standardizovaný obsah FTK - certifikovaní instruktoři Maxim{lní poměr 8:1 student/učitel 16 dětí ve třídě maximum 2 hodiny týdně po 24 měsíců 12 předmětů 8 lekcí/předmět
 • 32. FasTracKids osnovy Rozvoj na vývojově přiměřené úrovni vzděl{ní Dětsky orientované lekce Splňuje individuální potřeby, zájmy a schopnosti dětí Stimuluje kritické myšlení Vystavuje děti vysoce kvalitním učebním předmětům Buduje sebevědomí
 • 33. FasTracKids předměty  Biologie - Věda o životě - Zvířata - Lidské tělo - Rostliny Technologie - Doma - Doprava - Počítače - Lékařství Cíle & Životní lekce - Př{telé/Rodina - Pocity - Životní cíle - Zodpovědnost Kreativita - Ve světě - Představivost - Umění – Řešení problémů Věda o Zemi - Ve světě - Geologie - Oceány – Energie Země Astronomie - Slunce & Hvězdy - Planety - Létání – Vesmírné cesty
 • 34.  Matematika - Tvary – Velikost a schéma - Čas - Míra Přírodní vědy - Vztlak - Elektřina - Magnetická síla - Molekuly Projev, Drama & Umění - Historie divadla - Kino - Živé umění - Výraz Literatura - Fakta & Názory - Scén{ř - Vytv{ření příběhů - Výraz Komunikace - Historie – Jak komunikovat - Efektivně – Různé způsoby Ekonomika - Marketing - Výnosy - Moderní svět- Výdaje FasTracKids předměty
 • 35. Okno příležitosti “Konečný duševní vývoj dítěte se může lišit až o 25%, v závislosti na kvalitě a množství ranné stimulace“* -Peter Huttenlocker, Neurobiologist
 • 36. Schopnosti jsou založeny na poč{tku života Vývoj schopnosti učení 50% v 5 letech 80% v 8 letech
 • 37. Ot{zky jsou pro učení klíčové. M{te nějaké dotazy?
 • 38. Naše centrum Těšnov 1744/15 Nové Město 110 00 Praha 1 Telefon: +420 222 262 090 Mobil: +420 730 802 507 Skype: kinderskills Email: Praha1@FasTracKids.cz facebook: Fastrackids YouTube: FasTracKids - Praha 1 slideshare: FasTracKids_CZ Adresa: www. .cz