Fiscaal klimaat
Een stand van zaken
Natalie Reypens, partner Loyens & Loeff, Brussel
Internationale context
Internationale context
Probleem : agressieve tax planning
Reactie :
•OESO en G20
•Base Erosion and Profit Shifting (BE...
BEPS actie plan
1.Address the tax challenges of the digital economy
2.Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangem...
BEPS actieplan samengevat
•Transfer Pricing
•Vaste inrichting
•Treaty abuse
Substantie
•TP documentatie
•Uitwisselin...
BEPS actieplan samengevat
Aanpassing OECD Modelverdrag
Aanpassing Transfer Pricing Richtlijnen
Aanbevelingen voor natio...
Staatssteun
7
staatssteun
Voordeel
Selectief
Uit de staatskas
Schade aan concurrentiepositie
Staatssteun discussie
•TP afspraken (o.m. excess profit rulings)
•Rulingpraktijk
•IP regime
•Financieringsstructuren
8
Transfer Pricing : 2 trends
9
Winstvolgensfuncties
Verhoogdetransparantie
10
staat 1
staat 2
Winstallocatie op basis van functies
(OESO Rapport 2010)
staat 1
staat 2
Winstallocatie op basis...
11
Low tax staat
High tax staat/staten
•Arm’s length vergoeding voor
-R&D dienstverlener
-Verkoopsentiteit
-Producti...
TP trend 1 : winst volgt functies
Wat moet de rol zijn van “people functions” :
maatstaf voor beoordeling (voldoende) su...
TP trend 2 : verhoogde transparantie
TP documentatie en country-by-country reporting :
•BEPS actie 13
•OESO Rapport sep...
TP trend 2 : verhoogde transparantie
Doelstellingen :
Voor fiscus :
TP risico beoordeling
Informatie verschaffen vo...
TP trend 2 : verhoogde transparantie
Country-by-country reporting (template)
• per land :
Inkomen (uit groepstransacti...
TP trend 2 : verhoogde transparantie
Country-by-country reporting
• per land :
Juridische entiteit en inrichting
Act...
17
TP trend 2 : verhoogde transparantie
Te verwachten impact
verhoogde lasten en kosten
confidentialiteit
winstalloca...
TP trends : reactie van business ?
-Substantie en tax benefits combineren
-Verschuiving van substantie/functies naar tax...
Impact voor België
Impact voor België
20
Weinig media-aandacht
Gewijzigde wetgeving
Gewijzigde houding
Anti-misbruikbepaling
Fairness...
Gewijzigde/ nieuwe wetgeving
•NID
•Beperkt tarief (max. 3 %)
•Geen overdracht
•Fairness tax
•Thin cap
•5 op 1 debt /...
Fairness Tax
•Wet van 30 Juli 2013
•Referentie naar BEPS !
•“minimumbelasting” voor multinationals
•Belasting op uitge...
Fairness tax
•Tax van 5.15 % op dividenduitkering
•In de mate dat dividend > basis onderworpen aan VPB
•In de mate dat ...
Fairness tax – voorbeeld 1 : operationele vennootschap
Operationele/belastbare winst : 1.000
NID/verliezen - 400
Belast...
Fairness tax – voorbeeld 2 : holding met operationeel inkomen
Inkomen : meerwaarde op aandelen 1.000
ontvangen rente 100...
Structuren/regimes onder druk
26
Financieringsvehikels
gebruik van NID beperkt, Fairness Tax, blijvende onduidelijkheid...
Dubbele holdingstructuur
Anti-misbruikbepaling (art. 344§1 WIB)
→ doel van de wet gefrustreerd (artificieel - substantie...
Wat moeten we doen ?
28
Substantie beoordelen
Agressieve structuren beoordelen
TP documentatie/onderbouwing
Toekomsti...
Amsterdam
Arnhem
Aruba
Brussels
Curaçao
Dubai
Geneva
Hong Kong
London
Luxembourg
New York
Paris
Rotterdam
Sin...
of 29

Natalie Reypens - Loyens&Loeff

FDCongres Beter beslissen
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natalie Reypens - Loyens&Loeff

 • 1. Fiscaal klimaat Een stand van zaken Natalie Reypens, partner Loyens & Loeff, Brussel
 • 2. Internationale context
 • 3. Internationale context Probleem : agressieve tax planning Reactie : •OESO en G20 •Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Actie Plan •EU Commissie : •Diverse aanbevelingen •Aanpassing Moeder Dochter Richtlijn •Staatssteun 3
 • 4. BEPS actie plan 1.Address the tax challenges of the digital economy 2.Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements 3.Strengthen CFC rules 4.Limit base erosion via interest deductions and other financial payments 5.Counter harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance 6.Prevent treaty abuse 7.Prevent the artificial avoidance of PE status 8.Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: intangibles 9.Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: risks and capital 10.Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: other high-risk transactions 11.Establish methodologies to collect and analyse data on BEPS and the actions to address it 12.Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning arrangements 13.Re-examine transfer pricing documentation 14.Make dispute resolution mechanisms more effective 15.Develop a multilateral Instrument 4
 • 5. BEPS actieplan samengevat •Transfer Pricing •Vaste inrichting •Treaty abuse Substantie •TP documentatie •Uitwisselinginformatie / rulings Transparantie •Hybride instrumenten •Interestaftrek Coherentie 5
 • 6. BEPS actieplan samengevat Aanpassing OECD Modelverdrag Aanpassing Transfer Pricing Richtlijnen Aanbevelingen voor nationale bepalingen 6
 • 7. Staatssteun 7 staatssteun Voordeel Selectief Uit de staatskas Schade aan concurrentiepositie
 • 8. Staatssteun discussie •TP afspraken (o.m. excess profit rulings) •Rulingpraktijk •IP regime •Financieringsstructuren 8
 • 9. Transfer Pricing : 2 trends 9 Winstvolgensfuncties Verhoogdetransparantie
 • 10. 10 staat 1 staat 2 Winstallocatie op basis van functies (OESO Rapport 2010) staat 1 staat 2 Winstallocatie op basis van overeenkomst MAAR evolutie naar functies ! TP trend 1 : winst volgt functies entiteit 1 VI entiteit 1 entiteit 2
 • 11. 11 Low tax staat High tax staat/staten •Arm’s length vergoeding voor -R&D dienstverlener -Verkoopsentiteit -Productie-entiteit •Restwinst voor IP eigenaar/principaal •Op basis van overeenkomst -Risico bij IP eigenaar/principaal -“arm’s length” principe : vergelijking met derden •Tendens (Intangible rapport OESO) : functions risico winst TP trend 1 : winst volgt functies IP eigenaar/ principaal R&D verkoop productie
 • 12. TP trend 1 : winst volgt functies Wat moet de rol zijn van “people functions” : maatstaf voor beoordeling (voldoende) substantie middel voor winstallocatie 12
 • 13. TP trend 2 : verhoogde transparantie TP documentatie en country-by-country reporting : •BEPS actie 13 •OESO Rapport september 2014 •2e rapport 2015 13
 • 14. TP trend 2 : verhoogde transparantie Doelstellingen : Voor fiscus : TP risico beoordeling Informatie verschaffen voor TP audit Voor belastingplichtige oproep om TP regels te respecteren Nieuwe standaard : Masterfile Local file Country-by country reporting 14
 • 15. TP trend 2 : verhoogde transparantie Country-by-country reporting (template) • per land : Inkomen (uit groepstransacties, uit derden transacties) Winst voor belasting Betaalde belasting (cash basis) Belastingprovisies Kapitaal Reserves Aantal werknemers Waarde van activa (excl. cash) 15
 • 16. TP trend 2 : verhoogde transparantie Country-by-country reporting • per land : Juridische entiteit en inrichting Activiteit per entiteit 16
 • 17. 17 TP trend 2 : verhoogde transparantie Te verwachten impact verhoogde lasten en kosten confidentialiteit winstallocatie op basis van functies betwistingen / risico op dubbele taxatie Volgens OESO evenwicht tussen fiscus en business geen confidentiële info & confidentialiteit bewaken •CbC is enkel “high level” risico beoordeling •geen vervanging voor TP analyse, geen ”formulary apportionment” procedures i.g.v. dubbele taxatie
 • 18. TP trends : reactie van business ? -Substantie en tax benefits combineren -Verschuiving van substantie/functies naar tax havens ? -Back to basics : gebruik maken van de standaard incentives 18
 • 19. Impact voor België
 • 20. Impact voor België 20 Weinig media-aandacht Gewijzigde wetgeving Gewijzigde houding Anti-misbruikbepaling Fairness Tax Thin cap Holdingregime NID TP controles Rulingpraktijk Opportuniteit ?
 • 21. Gewijzigde/ nieuwe wetgeving •NID •Beperkt tarief (max. 3 %) •Geen overdracht •Fairness tax •Thin cap •5 op 1 debt / equity ratio voor groepsschulden •uitzonderingen, bv. voor treasury centers •Holding regime •1 jaar houdsterperiode voor meerwaarden (als niet : 25.75 %) •0.412 % meerwaardeheffing voor grote vennootschappen (minimumtaxatie !) •Nieuwe anti-misbruikbepaling (344§1) - fraus legis •Fiscaal misbruik: (i) doel van wet is gefrustreerd en (ii) wezenlijk doel is bekomen fiscaal voordeel •Tegenbewijs : voldoende niet-fiscale motieven •Circulaire fiscus : artificiële constructie is indicatie dat doel van wet is gefrustreerd 21
 • 22. Fairness Tax •Wet van 30 Juli 2013 •Referentie naar BEPS ! •“minimumbelasting” voor multinationals •Belasting op uitgekeerd dividend •doelstelling : strijd tegen misbruik en excessen van NID en verliezen •Complex systeem •Van toepassing vanaf aanslagjaar 2014 (FY 2013 of per 30/12/2014 ten laatste) 22
 • 23. Fairness tax •Tax van 5.15 % op dividenduitkering •In de mate dat dividend > basis onderworpen aan VPB •In de mate dat verliezen/NID de belastbare basis reduceren •Niet op uitkering van voorheen belaste reserves 23
 • 24. Fairness tax – voorbeeld 1 : operationele vennootschap Operationele/belastbare winst : 1.000 NID/verliezen - 400 Belastbare basis 600 Uitgekeerd dividend 800 Fairness tax berekening 800 – 600 = 200 in de mate dat uitgekeerde winst niet belast is x 400/1.000 = 40 % in de mate dat NID/verliezen gebruikt werden 80 x 5.15 % = 4.12 = fairness tax 24
 • 25. Fairness tax – voorbeeld 2 : holding met operationeel inkomen Inkomen : meerwaarde op aandelen 1.000 ontvangen rente 100 belastbare basis : vrijstelling meerwaarde -1.000 (uitgesloten van belastbare winst) NID/verliezen -100 (uitgesloten van belastbare winst) belastbare basis 0 Uitgekeerd dividend 1.100 Fairness tax berekening 1.100 – 0 in de mate dat uitgekeerde winst niet belast is X 100/100 in de mate dat NID/verliezen gebruikt werden 1.100 x 5.15 % = 56.65 = fairness tax (+ 0.412 % belasting op meerwaarde !!) 25
 • 26. Structuren/regimes onder druk 26 Financieringsvehikels gebruik van NID beperkt, Fairness Tax, blijvende onduidelijkheid Excess profit rulings Harmful tax practice, state aid ? Hybrids winstdelende leningen Holding regime (beperkte) aanpassing regime (0.412 % meerwaardebelasting, Fairness Tax) MAAR : dubbele holding structuren met Luxembourg Intellectual Property OK (substantie is reeds vereist) – opportuniteit voor België ?
 • 27. Dubbele holdingstructuur Anti-misbruikbepaling (art. 344§1 WIB) → doel van de wet gefrustreerd (artificieel - substantie) → wezenlijk doel = bekomen van een fiscaal voordeel → geen voldoende business motivaties Treaty abuse (& EU MD Richtlijn) → geen economische realiteit → wezenlijk doel : bekomen van fiscaal voordeel → tegenbewijs : in lijn met doel en strekking LOB (objectieve voorwaarden / economische verankering) 27 LUX holding BE holding Target Investeerder
 • 28. Wat moeten we doen ? 28 Substantie beoordelen Agressieve structuren beoordelen TP documentatie/onderbouwing Toekomstige tax planning Rapportering aan management/board
 • 29. Amsterdam Arnhem Aruba Brussels Curaçao Dubai Geneva Hong Kong London Luxembourg New York Paris Rotterdam Singapore Tokyo Zurich www.loyensloeff.com

Related Documents