A Nagy aszi-szi tesz rendszere
1.ábra
Az aszimmetrikus és szimmetrikus gondolkodás állapot ábrája.
A teszt alap felvetése,...
A mindennapokban az extrém aszi. vagy szi. kitűnő szakmáját a legmagasabb fokon
végző elem lehet a közösségi munkamegosztá...
N.Asz.Sz.T 1/14. (Vegyes)
Nagy aszi-szi teszt a fogalmi összefüggésekre. (1. Téma teszt)
A gondolkodás rögzüléseinek nyoma...
of 3

Az.aszi-.szi.teszt 1.14. változat (Vázlat)

Aszimmetrikus és szimmetrikus gondolkodás teszt sorozata 1.14
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Science      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Az.aszi-.szi.teszt 1.14. változat (Vázlat)

  • 1. A Nagy aszi-szi tesz rendszere 1.ábra Az aszimmetrikus és szimmetrikus gondolkodás állapot ábrája. A teszt alap felvetése,hogy az ember kétféle egymásnak ellentétes ismeret kezeléssel képes akadályait és elveit vallásait kialakítani. Az ismeret csökkentő (aszi.)és ismeret növelő (szi.)gondolkodás. Az aszi a Neander völgyi ember állatias de rendkívül effektív (intelligens-idő függő) gondolkodási módszere. A szi a Crô-magnoni ember (modern ember okos elemző) időtől független spekulatív gondolkodási módszere. A teszt állításokat tár elénk amelyek A,B,típusúak az az aszi vagy szi gondolkodástípusra utalnak. A kérdések kiértékelés után egy aránypár értékét számolhatjuk ki amely megjelöli milyen orientáltságú a gondolkodásunk és milyen (index) mértékben. Tesztünk soha nem záródik le. Ez azt jelenti,hogy minden olyan állítás vagy fogalom pár amely alkalmas az aszimmetrikus-szimmetrikus gondolkodást elválasztani bekerül a teszt rendszerbe. Az eredmény,egy olyan gondolat-genetikai térkép amely egyre pontosabban helyez el bennünket a két „ősember” típus által örökül hagyott állapotunkat. Figyeljünk fel a tesztben rejlő azon előnyökre amely lehetővé teszi egyes stratégiai pontokra történő munkavállaló alkalmazását,bizalmi,titkos adatokat tároló hivatalnokok,nevelők,oktatók,kutatók megítélését. A teszt lehetőség gyermekeink fokozatos vizsgálatával,azok helyes pályára állítását. A teszt nem állít ki senkiről,semmilyen értékítéletet. Nem diszkriminálja tudásunk értelmünk,felfogásunk,neveltetésünk,származásunk,etnikai,vagy vallási hovatartozásunk. Ugyan akkor nem demokratikus,vagy liberális,materialista,vagy egyéb filozófiai elkülönülés. Ennél sokkal tisztább és végletesebb. A „mindennapi élet” megteszi a válogatást mindenféle tesztek nélkül,de sokszor igen fájdalmas következményei lesznek mind az egyén,mind a közösség oldalán. A társadalom hatalmi rendszereiben az extrém aszi és szi valójában a klasszikus pszichopata,örült,vagy zsarnok,zseniális gazember,vagy véreskezű dilettáns-a hatalom tudományában. Az erő, értelmes szervezési rendszer nélkül brutális,arrogáns és minden szempontból érthetetlen emberi pazarlás emberek millióinak sorsát illetően.
  • 2. A mindennapokban az extrém aszi. vagy szi. kitűnő szakmáját a legmagasabb fokon végző elem lehet a közösségi munkamegosztásban. A „közép kategóriájú” aszi vagy szi.a mérsékelten aktív képességek tulajdonosa. Nagyon fontos stimuláló része az emberi társadalmaknak. A józan paraszti ész,a szorgalmas és nagy egységekben megvalósuló munkák teljesítmények hordozói ök,sportolók,harcosok,termesztök, tenyésztők tömegei. (magam, is ide tartózónak hiszem magam) A világ megérett a pusztulásra,vagy az átrendezésre. Ha van eszközünk amely alkalmas a sorok tisztázására,éljünk vele ! Ez egy kis lépés az ismeret elmélet és a gondolkodási rendszertan szempontjából de egy igen nagy ívű rendszerezési munka az emberi társadalomnak letisztulásában. Elmék és azok gondolat futamai ígéretes kepésségéről árulkodnak,ebben nincs kivétel az aszi szi típusú eszmék,elméletek,vallások,tételek sorában. Nem élhetünk lehetőségeink alatt és nem topoghatunk tehetetlenül a világ megsemmisülésének,vagy átalakításának előszobájában évszázadok elmúlt és eljövendő sorain. A rendszert témákra és azok osztályokra és elemekre bontva szerkesztjük meg. Tervezett tesztsorok Témák Gondolkodás- 1. Fizikai (relációkra irányuló) 2. Közösségi (relációkra irányuló) Osztályok Tudományok- 1. Reál (relációkra irányuló) 2. Humán (relációkra irányuló) Elemek Fogalompárok 1. Kód nyelvek (relációkra irányuló) • Betű alapú • Szám alapú • Geometria • Piktogram
  • 3. N.Asz.Sz.T 1/14. (Vegyes) Nagy aszi-szi teszt a fogalmi összefüggésekre. (1. Téma teszt) A gondolkodás rögzüléseinek nyomait meghatározó választások alapján. Az állítások önkényesen kiválasztott aszimmetrikus ,illetve szimmetrikus gondolkodási módszerekre visszavezethető állapotokat kíván elválasztani egymástól. A Nagy aszi-szi teszt rendszere. # Alap témák 1. Állítások,fogalom párok, 1 Okosság és intelligencia Inkább, intelligensnek tartom magam A Inkább, okosnak tartom magam. B 2 Érték és minőség Mindennek van valamilyen értéke. A Mindennek van valamilyen minősége. B 3 Célok és eszközök. A cél érdekében minden eszköz. felhasználható.( A cél szentesíti,az eszközt.) A A cél eléréséhez a lehető legtöbb eszközt meg kell ismerni. B 4 Erkölcs és jog. A szegénység szégyen. A A gazdagság szégyen. B 5 Humor és tréfa. Mindennel lehet viccelni. (A humor határtalan.) A Minden nevetésnél valami megsérül. B 6 Kultúra és munka A kultúra az egyénekből kiinduló eredő érték. A A munka a kultúra elemi egysége B 7 Az Én és a közösség A közösség az Én feladása A A közösségnek saját Én-nel kell rendelkeznie. B 8 Haszon és nyereség A kereskedésnek hasznot kell termelnie. A A kereskedő nyeresége a haszon B 9 Város és falu A város, az emberek elszigetelt identitása. A A falu, az emberek és a környezet egysége. B 10 Nyelv és gondolat A nyelv gondolat rejtő. A A nyelv gondolat ébresztő. B 11 Írás és beszéd A beszéd, a hangok írása. A Az írás, a belsőnk hangja. B 12 Harc és küzdelem Kiharcoltam a sikereimet. A Megküzdök a sikereimért B 13 Vallás és eszme Azt vallom... A Elképzelésem szerint... B 14 Háború és béke A háborúk elkerülhetetlenek. A A békét hadi eszközök garantálják. B (A témák folytatódnak.) A, választások száma B , ” ” Kiértékelés: (100xA /14)/(100xB/14) = Aszi/szi arány (100xB /14)/(100xA/14) = Szi/aszi arány Példa A=10 B=4 Típus = A Művelet: (100x10/14)/(100x4/14) = A2.5 Ha, A = B akkor az arány 1, igy AB típus. Ha A, vagy B, 100 % akkor extrém A100 illetve B100 indexel jelölünk. Átlagosan tesztünk indexei a 13 és 1.3 között keletkezhetnek. A teszt skálájának finom hangolása az állítások számával arányosan nő. Copyright : Molnár Ferenc 2011

Related Documents