secció Asecció B secció Csecció Dsecció Esecció F274279280.5281281.5282Ferran Peralba Garrabou Urbanística 3 Entrega final...
  ...
PLANTAGENERALREFORMAURBANA:PORTSUDhELSINKI1/2JOAQUIMESPAÑOLBlaiRamilFerranPeralbaU.v1265743IONSIPLANTAPARQUINGREFORMAURBAN...
1 23 412 3Secció A-ASecció B-BSecció D-DSecció C-CABCDSecció A-ASecció B-BSecció D-DSecció C-CABCDSecció A-ASecció B-BSecc...
Projectes V Tarda: Vivenda: Conjunt de 400 vivendes a l’ Hospitalet Professor: Joan Pascual
Projectes VI Tarda: Vivenda: 40 Vivendes a Poble Sec (Barcelona) Professor: Joan Pascual
Projectes VI Tarda: Vivenda: 40 Vivendes a Poble Sec (Barcelona) Professor: Joan Pascual
FERRANPERALBAGARRABOUCENTRED’INVESTIGACIÓProjectes VII Tarda: Equipament: Edifici de viver d’ empreses i Edifici polivalen...
N1 2.5 5 10cio para eventos culturales Plantas Alzados y secciones 1:250 Félix solaguren-beascoaFerranPeralbaP VII tardes ...
P_IX26VÍCTOR BROSA10/12/2012PLANTA GENERAL 1/500VILANOVA I LA GELTRÚ FERRAN PERALBA GARRABOUJOSÉ RAMÓN PASTORJORDI ROIGP_I...
Portafoli Ferran Peralba Garrabou
of 11

Portafoli Ferran Peralba Garrabou

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli Ferran Peralba Garrabou

  • 1. secció Asecció B secció Csecció Dsecció Esecció F274279280.5281281.5282Ferran Peralba Garrabou Urbanística 3 Entrega finalProf. Angel Martin 1er Quatrimestre 2009-2010VivendesEquipamentsArbustos i plantes autòctonesPaviment diferenciatsecció Asecció B secció Csecció Dsecció Esecció F274279280.5281281.5282Ferran Peralba Garrabou Urbanística 3 Entrega finalProf. Angel Martin 1er Quatrimestre 2009-2010VivendesEquipamentsArbustos i plantes autòctonesPaviment diferenciat274279280.5282.5secció Asecció Bsecció Csecció Dsecció EUrbanística III Matins: Projecte de traçat d’ una via urbana: Construcció del front est de Terrassa Professor: Ángel Martín
  • 2.     ILLA DETALLADAE 1:500URBANÍSTICA IV - MATINSPROFESSOR: F.BACARDITAlçat CC 1:1000Situació Parkings Altura Edificació Zona ComPB+1 PB+2parkinggparking parkingvivenda vivendaavivenda vivendaç comerçparking parkingparkingparkingparkingparkingvivenda vivendavivenda vivenda vivenda vivendavivenda vivendacomerç comerç comerçing parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parkingda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivendarç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç   SECCIONS I ESQUEMESILLA DETALLADAE 1:500FERRAN PERALBAISABEL MANÉNAltura Edificació Zona Comercial Zona verda i arbratSecció AASecció BBSecció CC Perfil RondaPB+1 PB+2parking parkingparkingparkingparkingparkingparking parkingvivenda vivendavivendavivenda vivendavivendavivendavivenda vivendacomerç comerç comerçparking parkingparkingparkingparkingparkingvivenda vivendavivenda vivenda vivenda vivendavivenda vivendacomerç comerç comerçequipamentsequipamentsparking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parking parkingvivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivenda vivendacomerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerç comerçPerfil Ronda 1:2000Secció BB 1:1000Secció CC 1:1000Alçat CC 1:1000Secció AASSeSecció CC Perfil RondaUrbanística IV Matins: Projecte de creixement urbà: Urbanització a Cardedeu Professor: Francesc Bacardit
  • 3. PLANTAGENERALREFORMAURBANA:PORTSUDhELSINKI1/2JOAQUIMESPAÑOLBlaiRamilFerranPeralbaU.v1265743IONSIPLANTAPARQUINGREFORMAURBANA:PORTSUDhELSINKIJOAQUIMESPAÑOLBlaiRamilFerranPeralbaU.v136 257412543JOAQUIMBlaiRamil136 2574Urbanística V Matins: Projecte de remodelació urbana: El port Sud de Helsinki Professor: Joaquim Espanyol
  • 4. 1 23 412 3Secció A-ASecció B-BSecció D-DSecció C-CABCDSecció A-ASecció B-BSecció D-DSecció C-CABCDSecció A-ASecció B-BSecció D-DSecció C-CABCDCap Joan PascualVivenda social Robin Hood Garden - SmithsonsDetall 1/500 Plaça, CAP i Vivenda1312 34131312 3Urbanística V Matins: Projecte de remodelació urbana: Intervenció de millora de la rel.lació entre elcasc antic i la Riera a Valls Professor: Joaquim Espanyol
  • 5. Projectes V Tarda: Vivenda: Conjunt de 400 vivendes a l’ Hospitalet Professor: Joan Pascual
  • 6. Projectes VI Tarda: Vivenda: 40 Vivendes a Poble Sec (Barcelona) Professor: Joan Pascual
  • 7. Projectes VI Tarda: Vivenda: 40 Vivendes a Poble Sec (Barcelona) Professor: Joan Pascual
  • 8. FERRANPERALBAGARRABOUCENTRED’INVESTIGACIÓProjectes VII Tarda: Equipament: Edifici de viver d’ empreses i Edifici polivalent en una illa del 22@ (Barcelona) Professor: Félix Solaguren-Beascoa
  • 9. N1 2.5 5 10cio para eventos culturales Plantas Alzados y secciones 1:250 Félix solaguren-beascoaFerranPeralbaP VII tardes 320Planta 1/500Alzado NorestAlzado SuroesteSección LongitudinalPlanta solera/ losaPlanta Cimientos y aguasAlzado NoroesteAlzado suresteSección TransversalN1 2.5 5 10cio para eventos culturales Plantas Alzados y secciones 1:250 Félix solaguren-beascoaFerranPeralbaP VII tardes 320Planta 1/500Alzado NorestAlzado SuroesteSección LongitudinalPlanta solera/ losaPlanta Cimientos y aguasAlzado NoroesteAlzado suresteSección TransversalF 01. Vigas pretensadas con módulos prefabricados yensambladas en obra de 1m de largo, de hormigón armadoy sección en SF 02. Perfil en U de anclaje del panel que permite eldesplazamiento del panelF 03. Panel de policarbonato flexible fijado de entrebigadoF 04. Perfil de sustentación del policarbonatoF 05. Tempanos prefabricados de hormigón armado para el apoyoSolución del cerramiento en axonometríaF 01 F 02F 07F 08F 09F 10F 11F 06F 13F 14F 15F 16F 12F 03 F 04 F 05FerranSección Bigas S 1/20Sección Planta 1/20Sección Fachada1/20Sección WC 1/20Projectes VIII Tarda: Equipament: Edifici de viver d’ empreses i Edifici polivalent en una illa del 22@ (Barcelona) Professor: Félix Solaguren-Beascoa
  • 10. P_IX26VÍCTOR BROSA10/12/2012PLANTA GENERAL 1/500VILANOVA I LA GELTRÚ FERRAN PERALBA GARRABOUJOSÉ RAMÓN PASTORJORDI ROIGP_IX26VÍCT21/01/2013EDIFICICAPÇALERA1/200VILANOVAILAGELTRÚFERRANPERALBAGARRABOUJOSÉRAMÓJProjectes IX Tarda: Equipament: Projecte de plaça i edifici de capçalera del museu del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú Professor: Víctor Brosa

Related Documents