Lobbing jako efektivní nástroj managementu (zs 10/11) Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA ACADEMIA RERUM CIVILUM – VYS...
Osnova předmětu <ul><li>1) Identifikace lobbingu celosvětově, popsání jevů přibližujících se k lobbingu v ČR </li></ul><ul...
Identifikace lobbingu celosvětově, popsání jevů přibližujících se k lobbingu v ČR Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA ...
Co znamená výraz lobbing <ul><li>Lobbing je tzv. systém řízení, kdy jednotlivé organizace prostřednictvím svých jednotliv...
Kde se lobbing používá <ul><li>V politice </li></ul><ul><ul><li>Každý proti každému (především jde o peníze a ovlivňování)...
S čím se lobbing často zaměňuje <ul><li>Manipulací / ovlivňování </li></ul><ul><li>Korupcí / něco za něco </li></ul><ul><l...
Kdo je lobbista <ul><li>Zaregistrovaný subjekt, hlásící se k této činnosti (ne v ČR) </li></ul><ul><li>Lehce identifikovat...
Kdo není lobbista <ul><li>Žadatel o veřejnou zakázku </li></ul><ul><li>Politik na regionální úrovni </li></ul><ul><li>Práv...
Právní úprava lobbingu <ul><li>V USA upraven v právním řádu </li></ul><ul><ul><li>(Registrace společností zabývajících se ...
Právní úprava lobbingu v ČR <ul><li>Neexistence právní úpravy v právním řádu </li></ul><ul><li>Snaha o jeho implementaci v...
Cíl, účel a určení lobbingu v ČR <ul><li>Cíl a účel: </li></ul><ul><ul><li>Analyzovat současné prostředí lobbingu </li></u...
Definice hypotéz v lobbingu <ul><li>Neexistence právní úpravy </li></ul><ul><li>Lobbing & korupce </li></ul><ul><li>Učinit...
Základní myšlenky a předpoklady <ul><li>Jasně deklarované postupy </li></ul><ul><li>Zvýšení prestiže lobbingu v ČR </li></...
Metodika pro identifikaci lobbingu <ul><li>Použití metod vědeckého poznání </li></ul><ul><ul><li>Dedukce / indukce </li></...
Problémy, omezení, řešení <ul><li>Názorová nejednotnost </li></ul><ul><li>Implementační různorodost / v různých státech </...
Děkuji za pozornost
of 16

Prezentace zs (1přednáška)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace zs (1přednáška)

 • 1. Lobbing jako efektivní nástroj managementu (zs 10/11) Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA ACADEMIA RERUM CIVILUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ
 • 2. Osnova předmětu <ul><li>1) Identifikace lobbingu celosvětově, popsání jevů přibližujících se k lobbingu v ČR </li></ul><ul><li>2) Podstata lobbingu v oblasti veřejných zakázek, veřejné zakázky a jejich role vůči lidskému faktoru </li></ul><ul><li>3) Komunikace napříč politickým spektrem, prosazování či navrhování jednotlivých variant u veřejných zakázek, role působení strachu </li></ul><ul><li>4) Identifikace zkreslování a manipulování prostřednictvím médií </li></ul><ul><li>5) Co pro lobbistu znamená znalost manažerské etiky, řeči těla či znalosti psychologie </li></ul>
 • 3. Identifikace lobbingu celosvětově, popsání jevů přibližujících se k lobbingu v ČR Garant Předmětu: Ing. Filip Bušina, MBA Přednáška s názvem
 • 4. Co znamená výraz lobbing <ul><li>Lobbing je tzv. systém řízení, kdy jednotlivé organizace prostřednictvím svých jednotlivců (lobbistů) na základě svých možností, schopností, znalostí aj. přidanou hodnotu v podobě návrhů systémových řešení, způsobů a procesu, jež mají zajistit vliv na rozhodování ve věcech veřejných </li></ul>
 • 5. Kde se lobbing používá <ul><li>V politice </li></ul><ul><ul><li>Každý proti každému (především jde o peníze a ovlivňování) </li></ul></ul><ul><ul><li>(příklad: ekologická zakázka, zákon o výkupu elektřiny, dostavba jaderné elektrárny Temelín) </li></ul></ul><ul><ul><li>Veřejný sektor </li></ul></ul><ul><ul><li>Přímé i nepřímé snahy ovlivňovat </li></ul></ul><ul><ul><li>(obsazení zastupitelstev, ovlivňování jednotlivých výborů) </li></ul></ul>
 • 6. S čím se lobbing často zaměňuje <ul><li>Manipulací / ovlivňování </li></ul><ul><li>Korupcí / něco za něco </li></ul><ul><li>Klienticismem / vyvolení favorité </li></ul>
 • 7. Kdo je lobbista <ul><li>Zaregistrovaný subjekt, hlásící se k této činnosti (ne v ČR) </li></ul><ul><li>Lehce identifikovatelný s jasným pojmenováním lobbi, kde se pohybuje </li></ul><ul><li>Kvalifikačně a bezpečnostně prověřený </li></ul><ul><li>Charakteristika osvojených znalostí </li></ul>
 • 8. Kdo není lobbista <ul><li>Žadatel o veřejnou zakázku </li></ul><ul><li>Politik na regionální úrovni </li></ul><ul><li>Právník (právní kanceláře – často bývají politici) </li></ul><ul><li>Tzv. velrybář / zprostředkovatel </li></ul><ul><li>Vlastní dojmy, individuální přemýšlení </li></ul>
 • 9. Právní úprava lobbingu <ul><li>V USA upraven v právním řádu </li></ul><ul><ul><li>(Registrace společností zabývajících se lobbingem) </li></ul></ul><ul><ul><li>V EU, na území Bruselu je v právním řádu nutnost registrace společností v hl. městě Belgie </li></ul></ul><ul><ul><li>V jednotlivých členských zemích pouze ve Velké Británii, Německu, Francii, Dánská a Švédsku </li></ul></ul>
 • 10. Právní úprava lobbingu v ČR <ul><li>Neexistence právní úpravy v právním řádu </li></ul><ul><li>Snaha o jeho implementaci v roce 2006 </li></ul><ul><li>Časté zaměňování s etickým kodexem či vnitřními předpisy </li></ul>
 • 11. Cíl, účel a určení lobbingu v ČR <ul><li>Cíl a účel: </li></ul><ul><ul><li>Analyzovat současné prostředí lobbingu </li></ul></ul><ul><ul><li>Definovat mechanismy pro jeho implementaci </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifikovat přímou vazbu lobbingu a managementu </li></ul></ul><ul><ul><li>Určení: </li></ul></ul><ul><ul><li>Orgánům ČR, územně samosprávným celkům </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementace do právního řádu ČR </li></ul></ul>
 • 12. Definice hypotéz v lobbingu <ul><li>Neexistence právní úpravy </li></ul><ul><li>Lobbing & korupce </li></ul><ul><li>Učinit ho transparentním </li></ul><ul><li>Institucializovat ho </li></ul><ul><li>Učinit ho samoregulovaným </li></ul><ul><li>Otevřenost politiků k dialogu </li></ul>
 • 13. Základní myšlenky a předpoklady <ul><li>Jasně deklarované postupy </li></ul><ul><li>Zvýšení prestiže lobbingu v ČR </li></ul><ul><li>Vnímání pozitivní a nezaměnitelné úlohy lobbingu v současné demokracii </li></ul><ul><li>Eliminování zprostředkovatelů a překupníků (postupné) </li></ul>
 • 14. Metodika pro identifikaci lobbingu <ul><li>Použití metod vědeckého poznání </li></ul><ul><ul><li>Dedukce / indukce </li></ul></ul><ul><ul><li>Normativní / deskriptivní </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitativní / kvantitativní </li></ul></ul><ul><ul><li>Použití metod výzkumu </li></ul></ul><ul><ul><li>Stávající přístupná literatura </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednotlivé znění zákonů </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotazník / interview </li></ul></ul>
 • 15. Problémy, omezení, řešení <ul><li>Názorová nejednotnost </li></ul><ul><li>Implementační různorodost / v různých státech </li></ul><ul><li>Nedostatek zkušeností </li></ul><ul><li>Zkostnatělost / nulová flexibilita </li></ul>
 • 16. Děkuji za pozornost

Related Documents