Ako nezabiť dizajnéra
Krížové párovanie v praxi
Zajo
Ex mozgografik :) @xyzajac
XTREME PROGRAMMING
Čo to je ruky hore
PAIR PROGRAMMING
Čo to je ruky hore
PAIR DESIGN
Čo to je? Ruky hore!
Ako to prebiehalo?
Výhody pair programming#
podľa Kenta Bekcka
• V páre sa udržiavate jeden druhého na danej úlohe
• Brainstormujete vylepšen...
Čo chceme dosiahnúť?
Rýchlosť, udržateľnosť
Výhody podľa Filipa Zajaca
• Vždy máte minimálne dvoch ľudí s rovnakými poznatkami. Takže
ak jeden vypadne vždy jeden ešte...
Výstupy dnes
• Workflow
• Moodboard
• Story board
• Wireframy
• Grafický návrh
• Style Guide – Grafický Framework
• Frontend ...
Prečo párovať
• Zvýšuje infromačné flow
• Zvyšuje kritické zmýšľanie
• Zvyšuje budovanie dôvery
Krížové párovanie
Dizajnér + Vývojár – Jeden stôl, jeden stroj, jedna myš
AKO NA TO?
Presvedč parťáka
https://medium.com/p/8fc8c42ecffb
Plánujete?
Icebraker
Zahráme sa :)
Zadanie
Čo je zadanie?
Done
Čo má byť hotové za jedno párovanie
Rapid prototyping a krížové
párovanie
Transparency so Števom
Diskusia
Bla bla bla rozprávky
Ende
Čas na hejtovanie
of 22

Ako nezabiť dizajnéra

Krížové párovanie v praxi
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ako nezabiť dizajnéra

 • 1. Ako nezabiť dizajnéra Krížové párovanie v praxi
 • 2. Zajo Ex mozgografik :) @xyzajac
 • 3. XTREME PROGRAMMING Čo to je ruky hore
 • 4. PAIR PROGRAMMING Čo to je ruky hore
 • 5. PAIR DESIGN Čo to je? Ruky hore!
 • 6. Ako to prebiehalo?
 • 7. Výhody pair programming# podľa Kenta Bekcka • V páre sa udržiavate jeden druhého na danej úlohe • Brainstormujete vylepšenia do systému • Vyjasňujasňujete myšlienky a nápady • Preberáte iniciatívu keď sa partner zasekne, čo znižuje frustráciu • Udružujete jeden druhého zodpovedných voči týmovím praktikám
 • 8. Čo chceme dosiahnúť? Rýchlosť, udržateľnosť
 • 9. Výhody podľa Filipa Zajaca • Vždy máte minimálne dvoch ľudí s rovnakými poznatkami. Takže ak jeden vypadne vždy jeden ešte zostane. • Nový členovia týmu môžu byť veľmi rýchlo integrovaný • Konštantné flow • Konštantný feedback • Šetrenie času a prostriedkov znižovaním množstva rôznych výstupov
 • 10. Výstupy dnes • Workflow • Moodboard • Story board • Wireframy • Grafický návrh • Style Guide – Grafický Framework • Frontend – JQuery UI :D • Sekanie obrázkov
 • 11. Prečo párovať • Zvýšuje infromačné flow • Zvyšuje kritické zmýšľanie • Zvyšuje budovanie dôvery
 • 12. Krížové párovanie Dizajnér + Vývojár – Jeden stôl, jeden stroj, jedna myš
 • 13. AKO NA TO?
 • 14. Presvedč parťáka https://medium.com/p/8fc8c42ecffb
 • 15. Plánujete?
 • 16. Icebraker Zahráme sa :)
 • 17. Zadanie Čo je zadanie?
 • 18. Done Čo má byť hotové za jedno párovanie
 • 19. Rapid prototyping a krížové párovanie
 • 20. Transparency so Števom
 • 21. Diskusia Bla bla bla rozprávky
 • 22. Ende Čas na hejtovanie

Related Documents