Resumo tema 1.- Ciencias da Natureza 5º
Os seres vivos distínguense dos inertes en que nacen, medran, reprodúcense
e mor...
of 1

Naturais resumo tema_1

Resumo tema 1 de naturais 5º E-Dixgal
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naturais resumo tema_1

  • 1. Resumo tema 1.- Ciencias da Natureza 5º Os seres vivos distínguense dos inertes en que nacen, medran, reprodúcense e morren. Isto recibe o nome de ciclo da vida. Todos os seres vivos realizan 3 funcións vitais: Nutrición: consiste en tomar do medio os alimentos e substancias necesarias para vivir, e expulsar do noso organismo as substancias de refugallo. Relación: consiste en ser conscientes dos cambios que se dan no medio onde viven e reaccionar ante eles. Reprodución: permítelle aos seres vivos ter descendentes coas mesmas características que eles. Os seres vivos estamos formados por unha ou varias células. As células realizan as 3 funcións vitais e fórmanse a partires da división doutras células iguais. As células están formadas por membrana (envoltura que rodea á célula), citoplasma (substancia entre o núcleo e a membrana que contén os orgánulos) e orgánulos (realizan funcións celulares). Hai células eucariotas (núcleo ben definido), como as animais e vexetais e procariotas. Nos seres vivos unicelulares (1 célula), esta leva a cabo todas as funcións vitais. Nos pluricelulares (moitas células), estas organízanse segundo a función que realizan en tecidos (muscular); os tecidos que realizan unha mesma función forman un órgano (músculo) e varios órganos forman un aparato (locomotor) Os seres vivos son moi diferentes uns dos outro. A pesares diso podemos agrupalos en cinco grandes grupos chamados reinos: Reino dos animais: formado por seres pluricelulares que se alimentan doutros seres vivos e que se poden desprazar. Diferenciamos: .-Vertebrados: con columna vertebral (xouba, can, pomba...) .-Invertebrados: sen columna vertebral (araña, verme, ameixa...) Reino das plantas: formado por seres pluricelulares que fabrican o su alimento a partires de auga, minerais e dióxido de carbono (fotosíntese) e non se desprazan. Hai dous grandes grupos de plantas: .- Plantas con flor que se reproducen mediante sementes. .- Plantas sen flor, que se reproducen mediante esporas. Reinos dos fungos: nin se desprazan nin fabrican o seu alimento. Aliméntanse doutros seres vivos ou de restos destes. Poden ser unicelulares (fermentos) ou pluricelulares (cogomelos, mofos). Reino moneras: seres vivos unicelulares moi sinxelos (bacterias). As bacterias foron os primeiros seres vivos da Terra. Hai bacterias beneficiosas e prexudiciais. Reino protista: seres vivos moi diversos. Dous grandes grupos: algas (fabrican o seu alimento e viven na auga) e protozoos (seres vivos unicelulares que non fabrican o seu alimento). animal vexetal