Os recursos naturais sonbensou substancias presentes na natureza que se poden
empregar para cubrir as necesidades das pers...
of 1

Naturais resumo tema_10_quinto

RESUMO NATURAIS TEMA 10
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naturais resumo tema_10_quinto

  • 1. Os recursos naturais sonbensou substancias presentes na natureza que se poden empregar para cubrir as necesidades das persoas. Segundo o uso que se lles dea poden ser: Materias primas: a partir delasobtéñense materiais para fabricar novos produtos. Fontesde enerxía:empregadasparaobterenerxía(petróleo,luzdosol,carbón). As fontesde enerxíapodenserrenovables(nonse esgotan:vento, luzsolar,mareas...) ou non renovables (poden chegar a esgotarse: carbón, petróleo, gas...) As materias primas poden ser de orixe animal (la, coiro...) vexetal (madeira, algodón...) ou mineral (ferro, sal,...) Tamén se poden separar en renovables (madeira) e non renovables (carbón). A enerxía é a capacidade que ten un corpo de producir un cambio (movemento, cambiartemperatura...) nel mesmoounoutrossistemas.Podemosempregala para obter movemento (coche), calor (cociña) ou electricidade (luz). Tipos de enerxía renovable máis importantes: solar (do sol: luz, calor, electricidade) , maremotriz (ondas do mar), eólica( do vento), xeotérmica (do interior da Terra), biomasa (de materia orgánica –madeira, restos árbores), hidráulica (da auga dos ríos). Tipos de enerxía non renovables: carbón, petróleo E gas natural (tardaron millóns de anos en formarse) e nuclear. Debemos facer un uso racional da enerxía, e non malgastala. Actualmente dependemos do carbón e do petróleo, materiais que axiña van a esgotarse, e que contaminan moito. Teriamos que empregar cada vez máis enerxías renovables, que son máis limpas, menos contaminantes. A ÚNICA ENERXÍA QUE NON CONTAMINA É A QUE NON SE CONSUME! Os recursos naturais sonbensou substancias presentes na natureza que se poden empregar para cubrir as necesidades das persoas. Segundo o uso que se lles dea poden ser: Materias primas: a partir delasobtéñense materiais para fabricar novos produtos. Fontesde enerxía:empregadasparaobterenerxía(petróleo,luzdosol,carbón).As fontesde enerxíapodenserrenovables(nonse esgotan:vento, luzsolar,mareas...) ou non renovables (poden chegar a esgotarse: carbón, petróleo, gas...) As materias primas poden ser de orixe animal (la, coiro...) vexetal (madeira, algodón...) ou mineral (ferro, sal,...) Tamén se poden separar en renovables (madeira) e non renovables (carbón). A enerxía é a capacidade que ten un corpo de producir un cambio (movemento, cambiartemperatura...) nel mesmoounoutrossistemas.Podemosempregala para obter movemento (coche), calor (cociña) ou electricidade (luz). Tipos de enerxía renovable máis importantes: solar (do sol: luz, calor, electricidade) , maremotriz (ondas do mar), eólica( do vento), xeotérmica (do interior da Terra), biomasa (de materia orgánica –madeira, restos árbores), hidráulica (da auga dos ríos). Tipos de enerxía non renovables: carbón, petróleo E gas natural (tardaron millóns de anos en formarse) e nuclear. Debemos facer un uso racional da enerxía, e non malgastala. Actualmente dependemos do carbón e do petróleo, materiais que axiña van a esgotarse, e que contaminan moito. Teriamos que empregar cada vez máis enerxías renovables, que son máis limpas, menos contaminantes. A ÚNICA ENERXÍA QUE NON CONTAMINA É A QUE NON SE CONSUME!