Politisk plattform med fokus
på målstyrning
April 2015
Politisk plattform
Den politiska plattformen kan kort beskrivas som ett styrdokument
baserat på en nulägesanalys. Plattfor...
Syfte med att ha en plattform
✓Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation
✓Att tydliggöra mål och hur du s...
✓ Ägna tid åt det ni kan påverka.
✓ Gör er relevanta för väljarna.
Inför valen 2018 och 2022
Viktiga rubriker i en politisk plattform
• Mål
• Strategi
• Målgrupper
• Budskap
• Kanaler
• Aktiviteter
Plattformen utgår från nulägesanalysen
✓Styrkor
✓Svagheter
✓Hot
✓Möjligheter
Arbete - Nulägesanalys
1. Styrkor
2. Svagheter
3. Hot
4. Möjligheter
Sammanfatta
Plattformen styrs av målen
✓Mål skapar ett aktivt förhållningssätt och hjälp att prioritera
✓Mål påverkar beteende och mot...
Hur formuleras ett mål?
✓Konkret
✓Realistiskt
✓Utvärderingsbart
✓Tidsbestämda
Mål
Ta fram förslag på tre mål!
• Konkreta
• Realistiska
• Utvärderingsbara
• Tidsbestämda
Sammanfatta
Strategi
Vägvalet eller hur-man-ska-göra för att nå respektive mål.
(ej aktiviteter)
Målgrupper
• All kommunikation utgår från väljaren
Budskap
• Fullsortimentsaffären – i vårt ”program”
• Skyltfönstret – valmanifestet
• Gatuprataren – valda delar av valmani...
Våga sticka ut!
• Våga sticka ut, våga spetsa till
• Ta ställning – skapa en kontrast
• Var ska konfliktytan ligga, hur sk...
Kanaler
• Med vilka kanaler når vi målgruppen?
• Får budskapet effekt hos målgruppen?
• Når vi väljaren i flera kanaler?
•...
Att tänka på
• Kom ihåg vem som är mottagare
• Samma budskap i alla kanaler samtidigt
• Gör en tidsplan
Aktiviteter - Konkret handlingsplan
1. Vad?
2. Hur?
3. Vem?
4. När?
Strategisk planering
• Politisk plattform
• Väljaren i fokus
• Kraftsamla i perioder
• Prioritera - våga välja bort
• Utvä...
Arbetsmaterial
• Politik i praktiken
• Ett basmaterial
Tack och lycka till!
of 22

Politisk plattform - Seminarie Isabel Smedberg-Palmqvist

Den politiska plattformen kan kort beskrivas som ett styrdokument baserat på en nulägesanalys. Plattformen innehåller mål, strategier, målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter och som utgör grunden för den strategiska kommunikation.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk plattform - Seminarie Isabel Smedberg-Palmqvist

 • 1. Politisk plattform med fokus på målstyrning April 2015
 • 2. Politisk plattform Den politiska plattformen kan kort beskrivas som ett styrdokument baserat på en nulägesanalys. Plattformen innehåller mål, strategier, målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter och som utgör grunden för den strategiska kommunikation.
 • 3. Syfte med att ha en plattform ✓Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation ✓Att tydliggöra mål och hur du ska nå dit ✓Vägledning i att våga välja och våga välja bort
 • 4. ✓ Ägna tid åt det ni kan påverka. ✓ Gör er relevanta för väljarna. Inför valen 2018 och 2022
 • 5. Viktiga rubriker i en politisk plattform • Mål • Strategi • Målgrupper • Budskap • Kanaler • Aktiviteter
 • 6. Plattformen utgår från nulägesanalysen ✓Styrkor ✓Svagheter ✓Hot ✓Möjligheter
 • 7. Arbete - Nulägesanalys 1. Styrkor 2. Svagheter 3. Hot 4. Möjligheter
 • 8. Sammanfatta
 • 9. Plattformen styrs av målen ✓Mål skapar ett aktivt förhållningssätt och hjälp att prioritera ✓Mål påverkar beteende och motivation
 • 10. Hur formuleras ett mål? ✓Konkret ✓Realistiskt ✓Utvärderingsbart ✓Tidsbestämda
 • 11. Mål Ta fram förslag på tre mål! • Konkreta • Realistiska • Utvärderingsbara • Tidsbestämda
 • 12. Sammanfatta
 • 13. Strategi Vägvalet eller hur-man-ska-göra för att nå respektive mål. (ej aktiviteter)
 • 14. Målgrupper • All kommunikation utgår från väljaren
 • 15. Budskap • Fullsortimentsaffären – i vårt ”program” • Skyltfönstret – valmanifestet • Gatuprataren – valda delar av valmanifestet som syns på flygblad, riktade utskick osv.
 • 16. Våga sticka ut! • Våga sticka ut, våga spetsa till • Ta ställning – skapa en kontrast • Var ska konfliktytan ligga, hur ska problemformuleringen se ut • Viktigare att vinna respekt än kärlek
 • 17. Kanaler • Med vilka kanaler når vi målgruppen? • Får budskapet effekt hos målgruppen? • Når vi väljaren i flera kanaler? • Vågar vi prioritera bort?
 • 18. Att tänka på • Kom ihåg vem som är mottagare • Samma budskap i alla kanaler samtidigt • Gör en tidsplan
 • 19. Aktiviteter - Konkret handlingsplan 1. Vad? 2. Hur? 3. Vem? 4. När?
 • 20. Strategisk planering • Politisk plattform • Väljaren i fokus • Kraftsamla i perioder • Prioritera - våga välja bort • Utvärdera och förbättra på vägen
 • 21. Arbetsmaterial • Politik i praktiken • Ett basmaterial
 • 22. Tack och lycka till!

Related Documents