CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO
USMJERAVANJE U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Irena Bačelić
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
FACTS & FIGURES
• EU – 5 mil. mladih u EU je nezaposleno (15-29)
• DZS (posljednja procjena) - u RH sredinom 2012. - 784.5...
OBRAZOVNA STRUKTURA NEZAPOSLENIH
• najveći broj nezaposlenih njih 32% u 2015. godini ima završeno trogodišnje
obrazovanje,...
STRUKTURA OBRAZOVNOG SUSTAVA U
RH
U srednje škole u školsku godinu 2014./2015.
upisano -182.390 učenika u 435 škola
Prema ...
STANJE CPU U RH
• RH ima dugotrajnu tradiciju cjeloživotnog profesionalnog
usmjeravanja –Hrvatski zavod za zapošljavanje
•...
PREDUVJETI ZA IZRADU STRATEGIJE
STRATEGIJA ZA CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO
USMJERAVANJE I RAZVOJ KARIJERE
• Vlada RH je usvojila Strategiju za CPU 24.11.201...
PRIORITETI I NEKI CILJEVI STRATEGIJE
ZA CPU
1. USPOSTAVLJANJE SUSTAVA ZA CPU
 Izrada zakonodavnog okvira
 razvijati post...
STRATEGIJA ZA CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO
USMJERAVANJE I RAZVOJ KARIJERE
ŠTO DALJE?
• U tijeku je izrada Operativnog plana za provedbu
strategije I osiguranje financiranja putem ESF-a kroz
projek...
Hvala na pažnji!
irena.bacelic@mrms.hr
www.hkoportal.hr
• Anketa o standardu zanimanja
of 12

Nacionalni forum i strategija karijernog vođenja - primer dobre prakse

Prezentovala: Irena Bačelić, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Republika Hrvatska Ova prezentacija održana je u sklopu Euroguidance konferencije ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji'', održanoj 25. februara 2016. godine u hotelu ,,Metropol'' u Beogradu.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalni forum i strategija karijernog vođenja - primer dobre prakse

 • 1. CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ Irena Bačelić Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • 2. FACTS & FIGURES • EU – 5 mil. mladih u EU je nezaposleno (15-29) • DZS (posljednja procjena) - u RH sredinom 2012. - 784.552 osoba u dobi 15-29 godina (do navršenih 30 godina života) • Hrvatski zavod za zapošljavanje (u 2015. godini) 2 • u prosjeku nezaposleno 285.906 osoba • 49.724 (17,4%) do 24 godine • 35.001 (12,2%) od 25 do 29 • 116.628 (40,8 %) od 30 do 49 • 32.541 (11,4%) do 50 do 54 • 52.013 (18,2%) više od 55 godina
 • 3. OBRAZOVNA STRUKTURA NEZAPOSLENIH • najveći broj nezaposlenih njih 32% u 2015. godini ima završeno trogodišnje obrazovanje, dok 25% imal završeno četverogodišnje obrazovanje. • 13% nezaposlenih imal završeno visoko obrazovanje.
 • 4. STRUKTURA OBRAZOVNOG SUSTAVA U RH U srednje škole u školsku godinu 2014./2015. upisano -182.390 učenika u 435 škola Prema Eurostatu RH ima jednu od najnižih stopa ranog napuštanja obrazovanja naime u 2014. god. samo 2,7 % 94,60% učenika gimnazijskih i 60,70% učenika četverogodišnjih strukovnih programa nastavlja svoje obrazovanje na visokim učilištima 59% od svih studenata upisanih u visokoškolske ustanove u Hrvatskoj uspješno završi svoj studij, dok 41% studenata prekine studij pogotovo u područjima znanosti, tehnologije i matematike i informacijskim i komunikacijskim tehnologijama
 • 5. STANJE CPU U RH • RH ima dugotrajnu tradiciju cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja –Hrvatski zavod za zapošljavanje • 2013. god. do danas otvoreno je 11 CISOK centara (Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri) – do 2022.god uspostava najmanje 22 centra • 2015.god. novi Portal za profesionalno usmjeravanje (e- Usmjeravanje) – nudi brojne informacije i savjete korisnicima kroz alat Kompas karijere www.e-usmjeravanje.hr • CPU u osnovnim i srednjim skolama gotovo ne postoji –strucni suradnici ga navode kao jednu od nize rangiranih aktivnosti - nisu educirani i nedostaje materijalnih i izvedbenih kapaciteta • Na sveucilistima – ne postoji CPU tek sporadicno savjetovalista
 • 6. PREDUVJETI ZA IZRADU STRATEGIJE
 • 7. STRATEGIJA ZA CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE I RAZVOJ KARIJERE • Vlada RH je usvojila Strategiju za CPU 24.11.2015. godine • Strategija je imala za cilj identificirati prioritete, mjere i aktivnosti pri uspostavi sustava za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i podloga je koja će građanima omogućiti dostupnost kvalitetne usluge profesionalnog usmjeravanja kako bi tijekom čitavog života razvijali svoju karijeru u skladu sa svojim sposobnostima, interesima, osobinama i potrebama na tržištu rada.
 • 8. PRIORITETI I NEKI CILJEVI STRATEGIJE ZA CPU 1. USPOSTAVLJANJE SUSTAVA ZA CPU  Izrada zakonodavnog okvira  razvijati postojeće i buduće Centre za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje na lokalnoj i regionalnoj razini  uspostaviti RPL savjetovanje I ispitne centre za priznavanje prethodnog ucenja 2. POTICANJE CPU PREMA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I GOSPODARSTVA  osigurati dostupnost i informacija o potrebama tržišta rada i projekcija budućih potreba tržišta rada – HKO portal, razvoj e- ucenja  razviti sustav Evidencije ljudskih potencijala  kontinuirano razvijanje usluga e-usmjeravanja  razvoj modela naukovanja, mentorstva, vježbeništva i radne probe za učenike i studente i jačanje uloge mentorstva 3. OSIGURAVANJE KVALITETE USLUGA CPU  profesionalizacija savjetnika za CPU kroz razvoj programa obrazovanja na sveucilistima  izrada Standarda zanimanja i Standarda kvalifikacija za savjetnika za CPU 4. JAČANJE SVIJESTI O POTREBI ZA CPU I RAZVOJ VJEŠTINA UPRAVLJANJA KARIJEROM  podizanje svijesti i znanja o važnosti CPU i trendovima na tržistu rada
 • 9. STRATEGIJA ZA CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE I RAZVOJ KARIJERE
 • 10. ŠTO DALJE? • U tijeku je izrada Operativnog plana za provedbu strategije I osiguranje financiranja putem ESF-a kroz projekt „Unaprjeđenje sustava pružanja usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere jačanjem uloge Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u RH” koji će samo za aktivnosti MRMS-a biti sufinanciran sredstvima iz europskih fondova (ESF) u iznosu od 2,820.325,25i kuna (371.095 €)
 • 11. Hvala na pažnji! irena.bacelic@mrms.hr www.hkoportal.hr
 • 12. • Anketa o standardu zanimanja