Mjekimi jashtë shtetit
Korniza ligjore• Në bazë të nenit 30, nga ligji për Sigurim shëndetësorë,• Mjekimet që nuk mund të realizohen në vend (n...
Shpenzimet e mbuluara nga Fondi• I siguruari më parë paguante participim prej 20% nga vlera e shërbimit.• Kjo shumë (nga ...
Mjekime të realizuara gjatë viteve
Mjekime sipas llojit 2012Të syve 49Kardiokiru...
Mjete për mjekimet jashtë shtetit250,000,000 1.20% ...
Struktura ekonomike e mjekimeve jashtë shtetit (përfshirë edhe vizitat për kontrollë) në vitin 2012 ...
Mjekimi jashtë shtetit në vitin 2012 me formularindygjuhesorë (marrëveshje ndërkombëtare për sigurim ...
12 5 3 3 4.799.077 2...
10
 Sistemi shëndetësorë në RM (me kushtet e definuara) të siguruarve u siguron mjekim jashtë shtetit për intervenimet mje...
Rezyme Fondi i finanson këto shërbime (bashkë me shpenzimet e rrugës) dhe gjatë kësaj të siguruarit në vitin 2013 pagua...
Rezyme Numri i mjekimeve jashtë shtetit në 4 vitet e fundit ka pësuar rënie si rezultat i ritjes së kapaciteteve në Maq...
Rezyme Fondi në periudhën e kaluar është munduar që një numër sa më i madh këtyre shërbimeve të ofrohet në vend. ...
Rezyme• Efekt më të madh për zvogëlimin e rasteve në vitin 2012 kishte lidhja e marrëveshjes kornizë me institucionet pr...
Rezyme 16
Ju falenderojmë për vëmendjenMë shumë informacione në web faqen e fondit: www.fzo.org.mkNumri telefonik pa pagesë08003322...
of 17

Prezantimi per mjekimin jashte shtetit 2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimi per mjekimin jashte shtetit 2013

 • 1. Mjekimi jashtë shtetit
 • 2. Korniza ligjore• Në bazë të nenit 30, nga ligji për Sigurim shëndetësorë,• Mjekimet që nuk mund të realizohen në vend (në shëndetësinë private ose publike)• Me marrjen e miratimit nga Fondi për sigurim shëndetësorë që bazohet në opinionin e komisionit të mjekëve, i cili përbëhet nga mjek që vijnë nga institucionet shëndetësore. 2
 • 3. Shpenzimet e mbuluara nga Fondi• I siguruari më parë paguante participim prej 20% nga vlera e shërbimit.• Kjo shumë (nga viti 2013) është limituar në maksimum prej 200 euro. 3
 • 4. Mjekime të realizuara gjatë viteve
 • 5. Mjekime sipas llojit 2012Të syve 49Kardiokirurgjike te fëmijët 62Neurokirurgjikale 16ORL 11Gastroeneterohepatologjike 9Kirurgjikale te fëmijët 8Ortopedike 7Urologjike 3Onkologjike 12Të tjera 14Gjithësejt 191 5
 • 6. Mjete për mjekimet jashtë shtetit250,000,000 1.20% 1.00%200,000,000 0.80%150,000,000 0.60%100,000,000 0.40% 50,000,000 0.20% 0 0.00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* исплатени средства како % од буџетот од ФЗОМ 6
 • 7. Struktura ekonomike e mjekimeve jashtë shtetit (përfshirë edhe vizitat për kontrollë) në vitin 2012 Gjithësej shpenzime në % nga shpenzimiNumri i rasteve EUR total 10 mbi 100.000 EUR 2.001.579 44% 9 mbi 50.000 deri 100.00 EUR 596.576 13% 22 mbi 20.000 deri 50.000 EUR 654.324 14% 60 mbi 10.000 deri 20.000 EUR 872.997 19% 156 nga 1 deri 10.000 ЕUR 411.888 9% 257 GJITHËSEJ 4.537.364 100% 7
 • 8. Mjekimi jashtë shtetit në vitin 2012 me formularindygjuhesorë (marrëveshje ndërkombëtare për sigurim social) Numri i Shuma sipas profakturës nërasteve nëvitin 2012 Vendi euro 1 Austria 7.948 5 Gjermania 801.480 2 Kroacia 61.542 2 Sllovenia 16.352 1 Italia 6.304 11 GJITHËSEJ 893.626 8
 • 9. 12 5 3 3 4.799.077 24.174.103 672.923 30.561% e participimit në vlerën totale të 14% 0,1%shpenzimeve 9
 • 10. 10
 • 11.  Sistemi shëndetësorë në RM (me kushtet e definuara) të siguruarve u siguron mjekim jashtë shtetit për intervenimet mjekësore që nuk realizohen në vend. 11
 • 12. Rezyme Fondi i finanson këto shërbime (bashkë me shpenzimet e rrugës) dhe gjatë kësaj të siguruarit në vitin 2013 paguajnë shumë maksimale prej 200 euro. 12
 • 13. Rezyme Numri i mjekimeve jashtë shtetit në 4 vitet e fundit ka pësuar rënie si rezultat i ritjes së kapaciteteve në Maqedoni, si në shëndetësinë publike ashtu edhe në atë private. 13
 • 14. Rezyme Fondi në periudhën e kaluar është munduar që një numër sa më i madh këtyre shërbimeve të ofrohet në vend. 14
 • 15. Rezyme• Efekt më të madh për zvogëlimin e rasteve në vitin 2012 kishte lidhja e marrëveshjes kornizë me institucionet private shëndetësore (Filipi i II, Sistina, Remedika, Spitali Europian i Syve). 15
 • 16. Rezyme 16
 • 17. Ju falenderojmë për vëmendjenMë shumë informacione në web faqen e fondit: www.fzo.org.mkNumri telefonik pa pagesë080033222 çdo ditë pune nga 8.30deri 20.00 dhe në numrin celular076/ 339-180 nga 12.00 deri ora20.00 (njësia kujdestare mobile) 17

Related Documents