e_Talent – moduł Grafik
Planowanie i Rozliczanie
CzasuPracy
Zespół ForUnit
Stawiamy na funkcjonalność
Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do sprawnego planowania
i rozliczania czasu pracy prac...
Innowacyjna technologia
• Aplikacja webowa opracowana za pomocą framework Django:
– Obsługuje bazy danych: MySQL, Oracle, ...
Stawiamy na ergonomię
Dla kogo?
Aplikacja e_Talent to platforma internetowa,
przeznaczona jest dla pracowników działów
per...
Zobacz naszą aplikację
Struktura organizacyjna
• Dowolna ilość
poziomów
• Odzwierciedlenie
podległości
służbowej
• Import ...
Zobacz naszą aplikację
Lista pracowników
• Import z
plików CSV
• Wyszukiwanie,
filtrowanie
• Odwzorowanie
relacji
służbowy...
Zobacz naszą aplikację
Dane pracownika
• Historia zatrudnienia
• Dane o
niepełnosprawności
• Parametry związane
z planowan...
e-Grafik
Widok deklarowanej dyspozycyjności pracowników
e-Grafik
Przykładowy grafik
e-Grafik
Przykładowy grafik - edycja
e-Grafik
Funkcje dostępne na formularzu do planowania grafiku:
• Wprowadzanie notatek dla pracownika
• Ewidencja nieobecno...
e-Grafik
Dodatkowe funkcje
• Import godzin z RCP
• Import absencji z systemu
Kadrowo-płacowego
• Eksport grafiku do pliku ...
Kontakt
Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w „CHMURZE”
„ForUnit” Nowysz i Wspólnicy Sp.J.
www.forunit.pl | www.e-talent.p...
of 13

e-Grafik - Planowanie Czasu Pracy

e-Grafik - kolejny moduł naszej autorskiej platformy e-Talent. e-Grafik służy do planowania i rozliczania czasu pracy pracowników: etatowych, kontraktowych, niepełnosprawnych.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - e-Grafik - Planowanie Czasu Pracy

 • 1. e_Talent – moduł Grafik Planowanie i Rozliczanie CzasuPracy Zespół ForUnit
 • 2. Stawiamy na funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do sprawnego planowania i rozliczania czasu pracy pracowników: • Ewidencja deklarowanej dyspozycyjności pracowników • Planowanie pracy w systemie: • Podstawowym • Równoważnym • Dla niepełnosprawnych • Planowanie pracy w kontekście obiektów np. jednostki organizacyjnej, chronionych obiektów • Czytelny i ergonomiczny formularz • Gwarancja zgodności z obowiązującymi przepisami Główne funkcje modułu e-Grafik
 • 3. Innowacyjna technologia • Aplikacja webowa opracowana za pomocą framework Django: – Obsługuje bazy danych: MySQL, Oracle, MS SQL, Sqlite – Aktywnie rozwijający się framework • Otwarty system operacyjny Linux: – Niski koszt nabycia – Większy poziom bezpieczeństwa – Odporność na ataki - wirusy – Większa wydajność od systemu operacyjnego Windows • Język programowania Python 2.6: – Stosowany w największych korporacjach: NASA, IBM, Google, Yahoo Technologia i architektura rozwiązania
 • 4. Stawiamy na ergonomię Dla kogo? Aplikacja e_Talent to platforma internetowa, przeznaczona jest dla pracowników działów personalnych, menedżerów i kierowników, ale także dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych w organizacji za realizowanie postawionych zadań i celów
 • 5. Zobacz naszą aplikację Struktura organizacyjna • Dowolna ilość poziomów • Odzwierciedlenie podległości służbowej • Import z pliku CSV
 • 6. Zobacz naszą aplikację Lista pracowników • Import z plików CSV • Wyszukiwanie, filtrowanie • Odwzorowanie relacji służbowych Dostęp do historii zatrudnienia
 • 7. Zobacz naszą aplikację Dane pracownika • Historia zatrudnienia • Dane o niepełnosprawności • Parametry związane z planowaniem czasu pracy
 • 8. e-Grafik Widok deklarowanej dyspozycyjności pracowników
 • 9. e-Grafik Przykładowy grafik
 • 10. e-Grafik Przykładowy grafik - edycja
 • 11. e-Grafik Funkcje dostępne na formularzu do planowania grafiku: • Wprowadzanie notatek dla pracownika • Ewidencja nieobecności • Ewidencja wykonywanych czynności przez pracownika • Kontrola poprawności planu • Podsumowania tygodnia, okresu rozliczeniowego • Możliwość dodania pracownika z innej jednostki
 • 12. e-Grafik Dodatkowe funkcje • Import godzin z RCP • Import absencji z systemu Kadrowo-płacowego • Eksport grafiku do pliku np. xml • Rozliczanie godzin nocnych, nadgodzin • Lista obecności
 • 13. Kontakt Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w „CHMURZE” „ForUnit” Nowysz i Wspólnicy Sp.J. www.forunit.pl | www.e-talent.pl | www.hr24.pl i.nowysz@forunit.pl M: 601 74 02 32

Related Documents