Pressupost
Page 1
Pressupost d'un cap de setmana a G
Alumne: Francesc Toledo, curs Compe
Concepte
Visita guiada a la cated...
Pressupost
Page 2
un cap de setmana a Girona per a quatre persones.
esc Toledo, curs Competic 2 A
Preu unitari Despeses 4 ...
of 2

Pressupost del projecte francesc toledo competic 2 a

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupost del projecte francesc toledo competic 2 a

  • 1. Pressupost Page 1 Pressupost d'un cap de setmana a G Alumne: Francesc Toledo, curs Compe Concepte Visita guiada a la catedral Visita guiada al museo arqueològic Allotjament dues nits Menjar pensió completa dos dies Comprar una samarreta Comprar un quadre Comprar un cendrer Comprar embotits tipic de Girona Total
  • 2. Pressupost Page 2 un cap de setmana a Girona per a quatre persones. esc Toledo, curs Competic 2 A Preu unitari Despeses 4 persones 15.00 € 60.00 € 20.00 € 80.00 € 80.00 € 320.00 € 150.00 € 600.00 € 63.00 € 63.00 € 184.00 € 184.00 € 23.00 € 23.00 € 73.80 € 73.80 € 608.80 € 1,403.80 € 60.00 €80.00 € 320.00 € 600.00 € 63.00 € 184.00 € 23.00 € 73.80 € 1,403.80 € Gràfic de Despeses 1 3 5 7 9 11 13 15 17

Related Documents