A Presión 4º eso. Francisco Mariño Domínguez
Nos temos observado que: Se unha forza actúa sobre unha superficie pequena, o seu efecto deformador é grande. E se unha fo...
Unha persoa de 700 N de peso pode estar de pe sobre un piso de madeira con zapatos de rúa normais sen danalo. Sen embarg...
A Presión Unidades de medida Imos a introducir unha nova magnitude física para poder reflectir estes efectos. Trátase da p...
As unidades Outras unidades empregadas para medir a presión 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 mba...
A presión. Hidrostática
O principio de Arquímedes Todo corpo somerxido nun fluído experimenta un empuxe vertical e cara arriba, cunha forza igual ...
O principio de Arquímedes Todo corpo somerxido nun fluído experimenta un empuxe vertical e cara arriba, cunha forza igual ...
O principio de Arquímedes
O principio de Arquímedes Peso real = m corpo · g
O principio de Arquímedes Peso real = m corpo · g Peso aparente Empuxe = P real - P aparente
Lembra Empuxe = peso do líquido desaloxado = m líquido · g = V líquido desaloxado · d líquido · g Empuxe = P ...
Flotabilidade Empuxe Peso E = P Se o peso é igual ao empuxe, o corpo mantense en equilibrio
Flotabilidade Empuxe Peso E > P Se o empuxe é maior que o peso, o corpo ascende
Flotabilidade Empuxe Peso E < P Se o empuxe é menor que o peso, o corpo afonda
A vexigas natatorias dos peixes En condicións normais, a densidade media dun peixe é lixeramente maior cá densidade da au...
A presión exercida sobre un corpo somerxido nun fluído depende da columna de fluído que hai sobre o corpo. A maior profun...
Vasos comunicantes Os puntos somerxidos a unha mesma altura estarán sometidos a mesma presión. Pa = Pb = Pc Pd = Pe Pa Pb...
Vasos comunicantes
A presión exercida nun punto dun líquido transmítese integramente a tódolos puntos do mesmo Principio de Pascal
Se aplicamos unha forza descendente a un pequeno émbolo de área A 1 . A presión transmítese a través do fluído a un émbo...
A presión atmosférica
A presión atmosférica
Presión atmosférica estándar 1,00 atm 760 mm Hg, 760 torr 101,325 kPa 1,01325 bar 1013,25 mbar A presión atmosférica
A presión atmosférica Instrumentos para medir presión: O Barómetro O Manómetro P A - P B = d · g · ( h A – h B ) B A N...
of 25

Presion4eso

Presión. Principio de Arquímedes
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presion4eso

 • 1. A Presión 4º eso. Francisco Mariño Domínguez
 • 2. Nos temos observado que: Se unha forza actúa sobre unha superficie pequena, o seu efecto deformador é grande. E se unha forza actúa sobre unha superficie grande, o seu efecto deformador é pequeno. ¿Que é a Presión?
 • 3. Unha persoa de 700 N de peso pode estar de pe sobre un piso de madeira con zapatos de rúa normais sen danalo. Sen embargo se leva postos zapatos de golf, con numerosos clavos metálicos que sobresaen das súelas causaría un dano considerable ao piso. En ámbolos dous casos a forza neta que se aplica ao piso é de 700N. Sen embargo, cando o home leva zapatos normais, a área de contacto co piso é considerablemente maior que cando leva zapatos de golf. Polo tanto, a presión sobre o piso é moito menor cando leva zapatos ordinarios. ¿Que é a Presión?
 • 4. A Presión Unidades de medida Imos a introducir unha nova magnitude física para poder reflectir estes efectos. Trátase da presión, definida como a forza aplicada por unidade de superficie. F A A maior superficie menor presión
 • 5. As unidades Outras unidades empregadas para medir a presión 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 mbar = 760 mm de Hg
 • 6. A presión. Hidrostática
 • 7. O principio de Arquímedes Todo corpo somerxido nun fluído experimenta un empuxe vertical e cara arriba, cunha forza igual ao peso do fluído desaloxado. P = m corpo · g E = m líquido desaloxado · g d = m / v  m líquido desaloxado = v corpo · d líquido
 • 8. O principio de Arquímedes Todo corpo somerxido nun fluído experimenta un empuxe vertical e cara arriba, cunha forza igual ao peso do fluído desaloxado. P = m corpo · g E = V corpo · d líquido · g d = m / v  m líquido desaloxado = v corpo · d líquido
 • 9. O principio de Arquímedes
 • 10. O principio de Arquímedes Peso real = m corpo · g
 • 11. O principio de Arquímedes Peso real = m corpo · g Peso aparente Empuxe = P real - P aparente
 • 12. Lembra Empuxe = peso do líquido desaloxado = m líquido · g = V líquido desaloxado · d líquido · g Empuxe = P real - P aparente densidade = m / V Peso real = m corpo · g = V corpo · d corpo · g = V corpo somerxido Peso Empuxe
 • 13. Flotabilidade Empuxe Peso E = P Se o peso é igual ao empuxe, o corpo mantense en equilibrio
 • 14. Flotabilidade Empuxe Peso E > P Se o empuxe é maior que o peso, o corpo ascende
 • 15. Flotabilidade Empuxe Peso E < P Se o empuxe é menor que o peso, o corpo afonda
 • 16. A vexigas natatorias dos peixes En condicións normais, a densidade media dun peixe é lixeramente maior cá densidade da augua. Neste caso, un peixe afundiríase se non tivese un mecanismo para axustar a súa densidade: a regulación interna do tamaño da vexiga natatoria. Desta maneira os peixes manteñen unha flotabilidade neutra mentres nadan a diversas profundidades.
 • 17. A presión exercida sobre un corpo somerxido nun fluído depende da columna de fluído que hai sobre o corpo. A maior profundidade, maior presión A presión hidrostática Un corpo somerxido nun fluído está sometido a unha forza que actúa en calquera dirección perpendicular ao corpo. Expresión Matemática
 • 18. Vasos comunicantes Os puntos somerxidos a unha mesma altura estarán sometidos a mesma presión. Pa = Pb = Pc Pd = Pe Pa Pb Pc Pd Pe No caso de líquidos inmiscibles os puntos f e g tamén estarán á mesma presión Pf = Pg Pf Pg
 • 19. Vasos comunicantes
 • 20. A presión exercida nun punto dun líquido transmítese integramente a tódolos puntos do mesmo Principio de Pascal
 • 21. Se aplicamos unha forza descendente a un pequeno émbolo de área A 1 . A presión transmítese a través do fluído a un émbolo máis grande de área A 2 . A 1 A 2 F 1 F 2 Principio de Pascal
 • 22. A presión atmosférica
 • 23. A presión atmosférica
 • 24. Presión atmosférica estándar 1,00 atm 760 mm Hg, 760 torr 101,325 kPa 1,01325 bar 1013,25 mbar A presión atmosférica
 • 25. A presión atmosférica Instrumentos para medir presión: O Barómetro O Manómetro P A - P B = d · g · ( h A – h B ) B A Nivel do mar h B h A P A = d · g · h A P B = d · g · h B

Related Documents