Pressemeddelelse
28. maj 2015
Vestjysk transformerfabrikant klar til ny vækst
Markant øget driftsindtjening i 2014 og en o...
Dantrafo A/S og Dantrafo Holding A/S har på selskabernes ordinære generalforsamlinger den 17. april 2015
besluttet at fusi...
Faktaboks:
Struktur pr. 1. januar 2015 efter fusion af Dantrafo A/S og Dantrafo Holding A/S:
Dantrafo Gruppen har siden et...
of 3

Pressemeddelelse 2015 vers. 2015 05-28 endelig version

Vestjysk transformerfabrikant klar til ny vækst Markant øget driftsindtjening i 2014 og en optimeret finansieringsstruktur skaber stærkt fundament for fortsatte internationale vækstplaner hos Dantrafo Group
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressemeddelelse 2015 vers. 2015 05-28 endelig version

  • 1. Pressemeddelelse 28. maj 2015 Vestjysk transformerfabrikant klar til ny vækst Markant øget driftsindtjening i 2014 og en optimeret finansieringsstruktur skaber stærkt fundament for fortsatte internationale vækstplaner hos Dantrafo Group Dantrafo Group er en af Skandinaviens førende inden for udvikling og produktion af transformere, induktive komponenter og avancerede power supplies. I 2014 øgede den Lemvig-baserede Dantrafo Group aktivitetsniveauet med en 10 % vækst i bruttoresultatet til 21,9 mio. kr. Resultat af primær drift steg fra 2,0 mio. kr. til 11,1 mio. kr., og årets resultat på 4,4 mio. kr. blev det bedste siden Ivan Gam overtog Dantrafo i 2009. Dantrafo udvikler og producerer sine produkter på egne fabrikker i Danmark, Sverige og Kina. Som led i de strategiske vækstplaner har virksomheden de seneste år arbejdet målrettet på at optimere og effektivisere virksomheden yderligere, og initiativerne bidrager til den markant forbedrede driftsindtjening i 2014. Sideløbende er der gennemført en række tiltag, som har optimeret finansieringsstrukturen og har styrket både egenkapital og soliditetsgrad. Ifølge koncerndirektør og ejer af Dantrafo, Ivan Gam, står virksomheden nu godt rustet til at udnytte nye interessante markedsmuligheder i de kommende år. ’’Dantrafo Group har gennem 2014 oplevet en positiv udvikling, hvor driften på tværs af vore geografiske enheder har givet positive resultater. Der har været en god tilgang af nye projekter, og det lover godt for de kommende år. Vores stærke teknologi og tætte samarbejde med kunderne om udvikling af nye effektive løsninger giver os et godt udgangspunkt for at udnytte et voksende internationalt marked, og vi forventer at styrke vores position i det kommende år. Bestyrelsesformand Ole Rudkilde oplyser: ”Som led i optimeringen af Dantrafos finansieringsstruktur er der indgået aftale med Dantrafos tidligere ejere om indfrielse af alle mellemværender, som betyder, at vi i dag står med en mere enkel kapitalstruktur. I kombination med de øvrige tiltag, har det skabt et godt udgangspunkt for at videreføre vores internationale vækststrategi, der er baseret på at udvikle og producere lokalt i både Europa og Asien”. Styrket egenkapital Egenkapitalen er steget med 76,3 % til 15,0 mio. kr. pr. 31.12.2014. Soliditetsgraden er steget fra 13,4 ved udgangen af 2013 til 23,4 pr. 31. december 2014. Der er i 2014 realiseret en pengestrøm fra driftsaktiviteter på 1,1 mio. kr. Pengestrømmen fra primær drift før ændring af arbejdskapital udgør 3,2 mio. kr.. Der er investeret 1,3 mio. kr. i 2014, fortrinsvis i produktivitets- fremmende udstyr. Der er herefter en fri pengestrøm på -0,2 mio. kr.
  • 2. Dantrafo A/S og Dantrafo Holding A/S har på selskabernes ordinære generalforsamlinger den 17. april 2015 besluttet at fusionere de to selskaber ved en omvendt lodret fusion med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2015. Fusionen er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, der skal godkende fusionen. Fusionen indebærer at egenkapitalen i det fortsættende selskab Dantrafo A/S pr. 1. januar 2015 stiger med 3,2 mio. kr. til 14,9 mio. kr. Hoved- og nøgletalsoversigt: tDKK 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal: Bruttoresultat 21.881 19.902 24.593 24.407 17.717 10.038 Resultat af ordinær primær drift 11.098 2.014 3.186 3.294 -3.452 -10.321 Finansielle poster, netto -5.510 -2.400 -2.550 -2.426 -1.499 -1.145 Årets resultat 4.392 -201 -193 1.042 4.266 -9.607 Balancesum 64.463 63.487 67.601 70.060 75.502 65.573 Ansvarlig lånekapital 0 8.871 8.871 8.484 8.484 9.277 Egenkapital 15.029 8.524 8.237 8.593 8.100 9.825 Nøgletal: Afkastningsgrad 19,9% 3,8% 5,7% 5,6% Neg. Neg. Soliditetsgrad (ekskl. ansvarlig lånekapital) 23,4% 13,4% 12,2% 12,3% 10,7% 15,0% Soliditetsgrad (inkl. ansvarlig lånekapital) 23,4% 27,4% 25,3% 24,4% 22,0% 29,1% Gennemsnitlig antal ansatte 163 164 177 232 232 206 Yderligere oplysninger: Koncernchef og ejer Ivan Gam Telefon: 76 28 29 90 Mobil: 20 32 96 39 Bestyrelsesformand Ole Rudkilde Telefon: 40 44 52 10
  • 3. Faktaboks: Struktur pr. 1. januar 2015 efter fusion af Dantrafo A/S og Dantrafo Holding A/S: Dantrafo Gruppen har siden etableringen i 1979 udviklet sig til en af Skandinaviens førende producenter af transformere og induktive komponenter. Produkterne sælges primært til industrielle kunder i Europa og Asien. Der er forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark, Sverige og Kina med stor erfaring i at løse industrielle kunders behov. Dantrafo Gruppen kan efterfølgende tilbyde en optimal produktionsløsning afhængig af produkt, volumen og ønsket leveringstid. Al produktion og lager i Danmark blev i 2010 samlet på fabrikken i Lemvig, der er hovedsæde. Dantrafo etablerede i 2004 et 100 % ejet datterselskab i Suzhou i Kina, der fremstiller transformere og viklede komponenter til kunder i Asien og Europa. Dantrafo kan gennem et 100 % ejerskab af fabrikken sikre en kontrolleret overførsel af produktion til og fra Kina. Der er endvidere højt specialiseret produktion i Åmål i Sverige. Alle fabrikker er ISO 9001 certificerede. Se yderligere oplysninger på hjemmesiden: www.dantrafo.dk Dantrafo A/S Fabriksvej 2 7620 Lemvig Tlf. +45 76 28 29 30 CVR-nr. 87 20 81 17 Dantrafo Holding A/S Fabrikvej 2 7620 Lemvig CVR-nr. 18 96 71 38 Gam Primær Holding ApS Nøddehøj 12 2840 Holte CVR-nr. 32 55 86 31 Gam Primær Holding ApS Danmark Dantrafo A/S Danmark Transformator-Teknik i Åmål AB Sverige Dantrafo Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Kina

Related Documents