Naar een excellente school in achterstandssituatieOudersUit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt m...
of 1

Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie

Ouders Uit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt met het opleidingsniveau van ouders. Het is daarom ook voor achterstandsscholen, met laag opgeleide ouders, veel lastiger om met kinderen zeer goede onderwijsresultaten te behalen en als excellente school te worden betiteld. Excellente school Een doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellente school’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van de onderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat en het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis. Artikel: Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 oktober 2013 – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen met als thema: “Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties” Informatie en inschrijven: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie

  • 1. Naar een excellente school in achterstandssituatieOudersUit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt met het opleidingsniveauvan ouders. Het is daarom ook voor achterstandsscholen, met laag opgeleide ouders, veellastiger om met kinderen zeer goede onderwijsresultaten te behalen en als excellente school teworden betiteld.Excellente schoolEen doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellenteschool’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van deonderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat en het stimuleren vanonderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis.Artikel: Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie.ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 oktober 2013 – op basis vanrecent onderzoek en goede praktijken – een Meesterklas voor besturen, directies, leraren,leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonenmet als thema: “Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”Informatie en inschrijven: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL.Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – RadboudUniversiteit Nijmegen.