Pubmøte med tema «Vår felles digitale fremtid»
FriBit arrangerer positivt pubmøte på Gloria Flames lørdag 5. september...
Mer informasjon
Sted:
Gloria Flames
Grønland 18
Tid: 18.00 - 20.00
Om FriBit – http://fribit.no
Om «Krev svar» – htt...
of 2

Pressemelding Pubmøte

Pressemelding om FriBits pubmøte "Vår Felles Digitale Fremtid"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressemelding Pubmøte

  • 1. Pubmøte med tema «Vår felles digitale fremtid» FriBit arrangerer positivt pubmøte på Gloria Flames lørdag 5. september kl. 1900. Møtet blir en diskusjon om prinsipper og er inndelt i to deler: Den første delen skal omhandle spørsmålsstillingene tatt opp i «Krev Svar»-kampanjen rundt overvåkning, sensur og borgerrettigheter. Her vil det åpnes for spørsmål fra publikum som ikke ble besvart i kampanjen. I den andre delen fjernes alt av partilinjer. Vi vil skissere en fremtid vi er stolte av å gi til neste generasjon, og forsøker å avdekke de prinsippene som kan lede vei. Her fører vi praten inn på gode, fremtidige løsninger, i en ideell verden. Deretter spisses debatten inn på hvordan disse kan realiseres fra utgangspunktet vi har nå. Debattleder er forfatter Eirik Newth. Deltakerne er Jørund Leknes, politisk rådgiver, Sosialistisk Venstreparti Hanna Marcussen, 1. kandidat i Oslo, Miljøpartiet De Grønne Christoffer Torris Olsen, nestleder, Unge Venstre Mimir Kristjansson, kulturpolitisk talsmann, Rødt Eirik Newth Margaret Eide Hillestad, 1. kandidat Oslo, Senterpartiet Foto: Jorunn Danielsen Newth under Creative Commons-lisens. Jørund Leknes Christoffer Torris Mimir Kristjansson Hanna Marcussen Olsen Margaret Eide Foto: Bård Brinchmann Hillestad Løvvig
  • 2. Mer informasjon Sted: Gloria Flames Grønland 18 Tid: 18.00 - 20.00 Om FriBit – http://fribit.no Om «Krev svar» – http://krevsvar.no Kontaktpersoner Svenn-Arne Dragly Leder, FriBit +47 97 75 28 93 sa@fribit.no Øystein B. Jakobsen Nestleder, FriBit +47 9283 0070 oystein.jakobsen@fribit.no

Related Documents