มูลนิธิเพื่อนศิลปะ<br /> กำหนดการงานแถลงข่าว International Dance Festival 2010<br /> วัน...
Press Con 10 Feb Schedule Thai Revise1 Current
of 2

Press Con 10 Feb Schedule Thai Revise1 Current

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press Con 10 Feb Schedule Thai Revise1 Current

  • 1. มูลนิธิเพื่อนศิลปะ<br /> กำหนดการงานแถลงข่าว International Dance Festival 2010<br /> วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 <br /> ณ ห้องเอนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร<br /> <br />14.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน<br />14.30 น. พิธีกรกล่าวเปิดงาน<br />14.35 น. คุณวรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิเพื่อนศิลปะ <br />กล่าวแนะนำพันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรมของมูลนิธิและเอกอัคราชทูตจาก ประเทศที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ อาเจนตินา, ศรีลังกา,อิตาลี, อังกฤษ, เป็นต้น<br />14.50 น. เอกอัครราชฑูตจากประเทศที่เข้าร่วมงานกล่าวแนะนำคณะนักเต้นและ<br /> นักแสดงพร้อมด้วยการฉายวีดีทัศน์ของการแสดง<br />15.15 น. การแสดงชุด Breath …off the edge ออกแบบท่าเต้นโดย <br /> ดร. รังสิมา บุญสินสุข<br />15.20 น. การแสดงจาก B-Boy City ประเทศเกาหลี<br />15.25 น. การแสดงชุดพิเศษสุด<br />15.30 น. ผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน<br />15.35 น. เสร็จสิ้นพิธีแถลงข่าว<br />

Related Documents