Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La teva empresa i...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social M...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Mòbil APPS ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Med...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització P...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització • Ens...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 14. Geolocalització (Foursquare...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització3...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització3...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalitzaci...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització E...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Geolocalització Fours...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització4...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització L...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalitzacióPromo...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització E...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització R...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalitzac...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul laAlgunas ideas La geolocalitzac...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Geolocalització altres eine...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització L...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futu...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futu...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Realitat augmentada11 ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la11 ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentad...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada11 ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la11 http://www.youtube.com/watch?v=c77X8xXTqH...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Podeu trobar el pdf a: www.xspi...
https://about.me/santiriusCurs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 4. Utilitats ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Redes Sociales Profesionales ...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesiona...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesional...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesional...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesional...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesiona...
Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Equivocarse es fácil ! Acertar es u...
of 127

La teva empresa i la Geolocalització: de global a local amb Foursquare

Ponència de Santi Rius, assessor en Màrqueting per a Internet i Xarxes Socials de la Cecot i director de Creat360, mostra com la geolocalització pot millorar el nostre negoci
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La teva empresa i la Geolocalització: de global a local amb Foursquare

 • 1. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La teva empresa i la Geolocalització de global a local amb Foursquare Santi Rius i Casas Santi Rius i Casas 1
 • 2. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Qui no té un mòbil? Santi Rius i Casas 2
 • 3. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Santi Rius i Casas 3
 • 4. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” És laccés als Social Media mitjançant dispositius mòbils. Santi Rius i Casas 4
 • 5. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” http://www.youtube.com/watch?v=deJMwgSMIEQ&feature=related Santi Rius i Casas 5
 • 6. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” 3 grans àrees en expansió en el MSM • Mòbil APPS • Geolocalització • Realitat augmentada Santi Rius i Casas 6
 • 7. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Mòbil APPS Santi Rius i Casas 7
 • 8. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Santi Rius i Casas 8
 • 9. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions per e-commerce Santi Rius i Casas 9
 • 10. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions en el món de la moda Santi Rius i Casas10
 • 11. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions bancaries: per l’iPad del BBVA11 90.000 clients Santi Rius i Casas
 • 12. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions per marques Santi Rius i Casas12
 • 13. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions món de l’esport Santi Rius i Casas13
 • 14. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions d’informació ciutadana Santi Rius i Casas14
 • 15. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Aplicacions per autistes: “Ablah” Santi Rius i Casas15
 • 16. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas16
 • 17. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas17
 • 18. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas18
 • 19. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas19
 • 20. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas20
 • 21. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas21
 • 22. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas22
 • 23. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas23
 • 24. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Les millors APPS Santi Rius i Casas24
 • 25. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” “el 26% de les aplicacions descarregades Santi Rius i Casas25 només es van utilitzar una vegada”
 • 26. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Què és el MSM “Mobile Social Media” Santi Rius i Casas26
 • 27. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Geolocalització Santi Rius i Casas27
 • 28. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Posicionament amb el que es defineix la localització d’un objecte en l’espai. Santi Rius i Casas28
 • 29. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Eines socials basades en dispositius mòbils que tenen GPS29 Facebook Places Santi Rius i Casas
 • 30. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Una guía online de llocs on anar. Santi Rius i Casas30
 • 31. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Concepto Del Offline al Online! “Les aplicacions de geolocalizació son úniques, ja que són la intersecció entre el món digital i la tenda real” Santi Rius i Casas31
 • 32. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització • Ens ofereixen informació en temps real sobre llocs aprofitant la nostra posició. Santi Rius i Casas32
 • 33. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Concepto La clau de l’èxit: Xarxa Social Diversió Mobilitat Ego ÈXIT Santi Rius i Casas33
 • 34. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 14. Geolocalització (Foursquare): Santi Rius i Casas34
 • 35. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització35 1920- sistema basat en antenes de radiotriangulació terrestre Rius i Casas Santi
 • 36. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització36 1957- Sputnik – primer sistema de geolocalització per satèl·lit rus. i Casas Santi Rius
 • 37. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització37 1973- Sistema actual de GPS amb 24 satèl·lits en òrbita.Santi Rius i Casas
 • 38. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització38 1983-2000- Sistema GPS obert al públic, sota control militar EE.UU. i Casas Santi Rius
 • 39. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització39 2000-....- Sistema Galileo (ESA) per reduir dependència dels EE.UU. i Casas Santi Rius
 • 40. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas40
 • 41. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització En 10 anys diferents eines. Santi Rius i Casas41
 • 42. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Geolocalització Foursquare Santi Rius i Casas42
 • 43. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització43 http://www.youtube.com/watch?v=eP-0aGD5Q_E&NR=1&feature=fvwp Rius i Casas Santi
 • 44. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Santi Rius i Casas44
 • 45. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas45 http://www.youtube.com/watch?v=DFXzyJ8mUh4
 • 46. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Utilitats foursquare: • Check-in: Donar a conèixer on som per GPS. • Major: Qui més vegades visita un lloc. • Badges: Medalles segons la nostra activitat. • Points: Premis (punts) per competir amb amics. • Tips: Recomanacions dels usuaris sobre un lloc. • ToDos: Notes per ús personal. • Shout: El que pots dir, a més de la posició. Santi Rius i Casas46
 • 47. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Les empreses poden crear el seu propi Badge personalitzat, per donar als millors clients un símbol de pertinència. Santi Rius i Casas47
 • 48. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Més de 6,5 milions d’usuaris. Més de 15.000 nous usuaris al dia. Creixement del 3.400% durant el 2010. 2.000.000 de Check-Ins al dia. Santi Rius i Casas48
 • 49. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Foursquare Donem-nos d’alta Santi Rius i Casas49
 • 50. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització 1. Ens registrem a www. foursquare.com 2. Instal·lem una APPS en el smartphone. 3. Indiquem on ens trobem i fem Check In 4. Podrem fer recomanacions o rebre promocions. Santi Rius i Casas50
 • 51. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas51
 • 52. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas52
 • 53. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas53
 • 54. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas54
 • 55. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas55
 • 56. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas56
 • 57. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Foursquare Estratègies d’empresa Santi Rius i Casas57
 • 58. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Estratègies d’empresa Foursqare: 1- Reclamem el nostre lloc https://es.foursquare.com/ Santi Rius i Casas58
 • 59. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas59
 • 60. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas60
 • 61. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas61
 • 62. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas62
 • 63. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas63 https://es.foursquare.com/business/merchants
 • 64. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Estratègies d’empresa Foursqare: 2- Creem una promoció Santi Rius i Casas64
 • 65. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas65 https://es.foursquare.com/business/merchants
 • 66. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalitzacióPromocions:• Oferir descomptes per fer Check in• Premiar al teu “Mayor”• Donar premis als primers Check in• Promocions especials de la zona Santi Rius i Casas66
 • 67. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Estratègies d’empresa Foursqare: 3- Creem una pàgina https://es.foursquare.com/create_page Santi Rius i Casas67
 • 68. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas68 https://es.foursquare.com/business/merchants
 • 69. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas69 https://es.foursquare.com/business/merchants
 • 70. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Estratègies d’empresa Foursqare: 4- Adaptem les campanyes Santi Rius i Casas70
 • 71. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas71
 • 72. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Radar, la geolocalització intel·ligent Santi Rius i Casas72
 • 73. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Foursquare: Exemples de promocions Santi Rius i Casas73
 • 74. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Premiar al “Major” amb descomptes, alguna cosa gratis,… així els clients tenen un incentiu per visitar el nostre establiment més habitualment. Santi Rius i Casas74
 • 75. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Exemple: Starbucks Descomptes per Fidelitat Registrant-te en 5 cafeteries Starbucks diferents de EE.UU. Et donen un Badge exclusiu. Al “Major” li rebaixen 1$ en el Frapuccino. Santi Rius i Casas75
 • 76. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Exemple: Miracle Mile Shops. Planet Hollywood Hotel Las Vegas. Descomptes per Fidelitat Santi Rius i Casas76
 • 77. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Promocions per la primera visita Al registrar-se en un establiment, l’usuari pot rebre una oferta d’un producte gratuït a canvi de la compra d’un altre o un cupó de descompte. Santi Rius i Casas77
 • 78. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Ofertes per influencia del client: el més POPULAR Aquells usuaris amb més seguidors poden rebre ofertes especials per registrar-se en un establiment. Podem premiar als que més comparteixin la informació. Santi Rius i Casas78
 • 79. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Recompensa per Objectius: Gymkana Tour Podem crear un Tour amb una llista d’establiments a visitar, i donar un premi als qui primer el finalitzin. També podem fer un concurs fotogràfic. Santi Rius i Casas79
 • 80. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Foursquare fidelitza als Universitaris Smell like school spirit, per espais esportius. Munchies, per fer check-in en els menjadors o cafeteries. Quad Squatter, per els espais comuns. Bookworm Bender, per fer check-in en biblioteques o àrees d’estudi. College Explorer, per localitzar a qualsevol en 10 llocs diferents del campus. Santi Rius i Casas80
 • 81. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització • Exemple: una firma de sabates ha fet un concurs a Anglaterra, en que s’han de trobar unes sabates de la nova col·lació. Santi Rius i Casas81
 • 82. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització • Exemple. Campanya des del twitter • Ahora con @taxioviedo sumérgete en la experiencia de descubrir tu ciudad. Con @foursquare #taxi 3.0 Resultat: 300.000 mil impactes Cost de la campanya: 24€ (enganxina vinil) http://taxioviedo.blogspot.com/ Santi Rius i Casas82
 • 83. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització API per desenvolupadors: Eines per crear aplicacions basades en foursquare. Santi Rius i Casas83
 • 84. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul laAlgunas ideas La geolocalització Exemple: Pepsi Loot Aplicació de iPhone per foursquare que permet localitzar més de 200.000 restaurants en els que es serveix Pepsi, (a més dona punts que es poden canviar per incentius). Santi Rius i Casas 84
 • 85. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Avantatges per l’empresa Avantatges per l’usuari Geolocalitzar el negoci Cercar negocis Noves tècniques de promoció Aprofitar promocions Promocions en temps real Llegir opinions Accions de màrqueting viral Descobrir llocs nous Fidelització de clients Donar opinions i consells Seguiment del comportament client Penjar imatges Feedback constant Trobar amics Mesura del tràfic i del ROI etc. etc. Santi Rius i Casas85
 • 86. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Geolocalització altres eines similars a foursquare Santi Rius i Casas86
 • 87. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas87
 • 88. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Vídeo 4 Santi Rius i Casas88
 • 89. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas89
 • 90. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas90
 • 91. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas91
 • 92. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas92
 • 93. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Santi Rius i Casas93
 • 94. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Altres aplicacions geoportals, mobilitat, localitzadors, simuladors Santi Rius i Casas94
 • 95. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Els nous mapes interactius http://www.geoportales.com/ Santi Rius i Casas95
 • 96. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Guies turístiques per mòbils Santi Rius i Casas96
 • 97. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Conèixer a temps real el preu i ocupació dels hotels http://www.hotelmap.com Santi Rius i Casas97
 • 98. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Localitzar avions, vaixells, etc. a temps real http://www.localizatodo.com Santi Rius i Casas98
 • 99. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització La simulació d’una autoescola des del ordinador http://geoquake.jp/en/webgame/DrivingSimulatorGM/ http://www.gaiagi.com/driving-simulator/ Santi Rius i Casas99
 • 100. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Rutes de tot tipus http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do10 Santi Rius i Casas 0
 • 101. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Zappos: què se compra i on en temps real10 http://www.zappos.com/map/ Santi Rius i Casas 1
 • 102. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Un simulador de la contaminació en el planeta http://www.breathingearth.net/10 Santi Rius i Casas 2
 • 103. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització Mapes turístics basats en fotografieshttp://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http://www.bluemoon.ee/~ahti/touristin ess-map/touristiness-map.xml10 Santi Rius i Casas 3
 • 104. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) El futur El geo-e-commerce10 Santi Rius i Casas 4
 • 105. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) Geo-e-Commerce: compra online en establiments molt propers al usuari.10 Santi Rius i Casas 5 105
 • 106. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) Ofertes personalitzades que portin a la compra immediata.10 Santi Rius i Casas 6
 • 107. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) Lligat amb les possibilitats del pagament online10 Santi Rius i Casas 7
 • 108. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) Compra online en tendes properes i recollida offline10 Santi Rius i Casas 8
 • 109. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La geolocalització (futur) Easy Order a MCDonald’s. El pas entremig10 Santi Rius i Casas 9
 • 110. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Realitat augmentada11 Santi Rius i Casas 0
 • 111. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la11 Santi Rius i Casas 1
 • 112. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada Internet sobre la realitat en dos dimensions11 Santi Rius i Casas 2
 • 113. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada Recreacions sobre la realitat en tres dimensions11 Santi Rius i Casas 3
 • 114. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada Google Earth + Realitat Aumentada http://www.youtube.com/watch?v=yFwzFby2eNo&feature=player_embedded#!11 Santi Rius i Casas 4
 • 115. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada http://www.youtube.com/watch?v=0UODkvUTnAU11 Santi Rius i Casas 5
 • 116. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada11 http://www.youtube.com/watch?v=NnMFqhLYtwg&feature=related Santi Rius i Casas 6
 • 117. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la La realitat augmentada11 Santi Rius i Casas 7
 • 118. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la11 http://www.youtube.com/watch?v=c77X8xXTqHE&feature=fvwrel i Casas Santi Rius 8
 • 119. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Podeu trobar el pdf a: www.xspimes.wordpress.com Codi: fci201111 Santi Rius i Casas 9
 • 120. https://about.me/santiriusCurs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 4. Utilitats professionals de LinkedIn 4.3 Estratègies de màrqueting a LinkedIn12 Santi Rius i Casas 0
 • 121. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Redes Sociales Profesionales Murcianegocios12 Santi Rius i Casas 1
 • 122. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesionales Vigiliam12 Santi Rius i Casas 2
 • 123. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesionales Grera: 1. Una Startup 2. Xarxa Social 3. Negoci B2B12 Santi Rius i Casas 3
 • 124. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesionales Grera12 Santi Rius i Casas 4
 • 125. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesionales Grera12 Santi Rius i Casas 5
 • 126. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la 8. Redes Sociales Profesionales http://www.grera.net/12 Santi Rius i Casas 6
 • 127. Curs Xarxes Socials empresa i1 Geolocalització La teva – Mòdul la Equivocarse es fácil ! Acertar es un poco más difícil !12 Santi Rius i Casas 7

Related Documents