POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ ARSIS
La direcció de la FUNDACIÓ ARSIS ha pres el compromís d’implementar un sistema ...
of 1

Politica Qualitat Arsis

Nuestra política de calidad. 2009.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politica Qualitat Arsis

  • 1. POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ ARSIS La direcció de la FUNDACIÓ ARSIS ha pres el compromís d’implementar un sistema de gestió de la qualitat amb el propòsit de garantir la satisfacció dels seus clients i usuaris així com del personal que hi treballa garantint en tot moment l’eficiència dels seus serveis. La missió d’ ARSIS és millorar la qualitat de vida dels grups humans més vulnerables del nostre entorn, mitjançant l’educació i l’atenció personal directa. També ho és fomentar la solidaritat i el voluntariat. El repte és ser reconegut pel sector social i de benestar social, orientat als resultats, fomentant un bon clima laboral i l’orgull de pertinença d’aquells que hi treballen. Com a marc de referència dels objectius de qualitat es tindran en compte els valors en què es fonamenta la FUNDACIÓ ARSIS, que donaran sentit a la missió, transparència en les actuacions, la millora contínua de la qualitat en la satisfacció dels nostres usuaris i en el tractament individualitzat dels casos. Aquests valors són: - Servei, entès com posar el bé real de l’altra persona per davant dels interessos propis - Humilitat, com a actitud que porta al realisme i a la capacitat d’aprendre i millorar - Alegria, com a tarannà vital que porta a treballar amb entusiasme - Bellesa, com una manera de fer cercant la feina ben feta, amb amor i qualitat - Intrepidesa, el valor de respondre als reptes socials amb creativitat i perseverança - Innovació, com a capacitat de posar en pràctica propostes creatives La FUNDACIÓ ARSIS treballa en base al sistema de gestió de la qualitat d’acord a la definició de la Norma UNE-EN-ISO-9001:2008. Aquesta és una eina bàsica per millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i per a complir els requisits dels seus clients i usuaris en relació a la qualitat. La FUNDACIÓ ARSIS ha adoptat també els mitjans necessaris per tal que la política de qualitat s’entengui, s’apliqui i es mantingui per part de totes les persones que hi treballen. De forma anual. la Direcció revisa la política de qualitat per tal de garantir-ne l’adequació contínua del seu propòsit. La present política de qualitat s’ha elaborat amb el consens del personal i amb l’aprovació de la Direcció de la FUNDACIÓ ARSIS. Badalona, a 12 d’octubre de 2009. La Direcció

Related Documents