Nabídka spolupráce s Asociací Vodních Sportů a oddílem kanoistiky TJ Znojmo -nositeli a realizátory projektu PROTIDROGOVÉ ...
Program protidrogové prevence a užívání dopingových látek určený pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia v okre...
Možnosti spolupráce, prezentace a umístění reklamy:<br /><ul><li>Jméno hlavního sponzora přímo v názvu oddílu
Každotýdenní prezentace v článcích znojemských tiskovin
Prezentace na velkoplošném banneru v centru města (Horní náměstí)
Prezentace na webových stránkách oddílu
Plocha určená pro reklamu přímo na Dračí lodi – velmi atraktivní pro pozornost, kterou jízda Dračí lodě po řece přitahuje.
Reklama umístěná na oddílových rychlostních lodích
Umístění loga na pádlech a na závodních dresech
of 9

Prezentace drogy

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace drogy

 • 1. Nabídka spolupráce s Asociací Vodních Sportů a oddílem kanoistiky TJ Znojmo -nositeli a realizátory projektu PROTIDROGOVÉ prevence ŽIVOT A PROŽITEK BEZ DROGve spolupráci s městem Znojmem <br />
 • 2. Program protidrogové prevence a užívání dopingových látek určený pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia v okrese Znojmo:<br />Semináře protidrogové prevence<br />Projekt předkládá Asociace Vodních Sportů ZNOJMO - organizace, která navazuje na 60-ti letou historii organizované práce s mládeží. Projekt propojuje již realizované aktivity Asociace v roce 2010.<br />Místo konání: prostory areálu vodních sportů ve Znojmě<br />Koncepce seminářů: výukový program ve spojení s pohybovou volnočasovou aktivitou<br />Cílová skupina: zejména základním školám Znojemského okresu a víceletým gymnáziím, <br />kde protidrogová prevence v posledních dvou letech není dostatečně řešena. <br /> V roce 2011 projekt počítá se zapojením 3500 žáků, termín realizace seminářů v měsících 04 –10/2011.<br />Zaměření semináře: návykové látky, drogy, doping, životní postoje.<br />
 • 3. Možnosti spolupráce, prezentace a umístění reklamy:<br /><ul><li>Jméno hlavního sponzora přímo v názvu oddílu
 • 4. Každotýdenní prezentace v článcích znojemských tiskovin
 • 5. Prezentace na velkoplošném banneru v centru města (Horní náměstí)
 • 6. Prezentace na webových stránkách oddílu
 • 7. Plocha určená pro reklamu přímo na Dračí lodi – velmi atraktivní pro pozornost, kterou jízda Dračí lodě po řece přitahuje.
 • 8. Reklama umístěná na oddílových rychlostních lodích
 • 9. Umístění loga na pádlech a na závodních dresech
 • 10. Umístění reklamy na vleku lodi. Na boční stěny tohoto vleku lze umístit reklamu velmi dobře a často viditelnou na silnicích v ČR i zahraničí.
 • 11. Plocha 4 x 4m na budově loděnice u Obří hlavy ve Znojmě pod přehradou
 • 12. Plocha na oplocení objektu loděnice u Obří hlavy ve Znojmě</li></li></ul><li>
 • 13. Nabídka partnerství v programu protidrogové prevence v roce 2011:<br />HLAVNÍ PARTNER – 20.000 Kč<br /><ul><li>Na všech materiálech uváděn pod názvem: Hlavní partneři akce
 • 14. Loga hlavních partnerů akce budou hned pod základními informacemi o programu
 • 15. Prezentace na banneru programu ve znojemských novinách (Znojemsko, Znojemský týden)
 • 16. Prezentace na velkoplošném banneru v centru města (Horní náměstí)
 • 17. Prezentace na webových stránkách oddílu
 • 18. Plocha určená pro reklamu přímo na Dračí lodi – velmi atraktivní pro pozornost, kterou jízda Dračí lodě po řece přitahuje.
 • 19. Plocha na oplocení objektu loděnice u Obří hlavy ve Znojmě</li></li></ul><li>Nabídka partnerství <br />v programu protidrogové prevence v roce 2011:<br />PARTNER – 5.000 Kč<br /><ul><li>Loga partnerů budou na všech materiálech
 • 20. Finanční a materiální pomoc do výše 5.000 Kč
 • 21. Prezentace na velkoplošném banneru v centru města (Horní náměstí)
 • 22. Prezentace na webových stránkách oddílu
 • 23. Prezentace na banneru programu ve znojemských novinách (Znojemsko, Znojemský týden)</li></li></ul><li>Na realizaci programu proti drogám se podílejí:<br />Asociace Vodních Sportů ZNOJMO<br />IČO: 22846948, Adresa: Znojmo, 669 02, Jarošova 1444/22<br /> <br />Založena v roce 2010. Navazuje na aktivity kanoistického oddílu TJ Znojmo a rozšiřuje je. Hlavními činnostmi sdružení jsou práce s dětmi a mládeží, vytváření nabídky a možností volnočasových a vybraných cílených aktivit a akcí, určených jak pro členskou základnu, tak pro neorganizované děti a mládež, vytváří vhodné materiální podmínky, které směřují k podpoře všeobecného rozvoje, vzdělávání a přípravy dětí a mládeže, dále pak k tělovýchovným, sportovním a turistickým aktivitám v oblasti vodních sportů, organizování aktivit a pořádání akcí zaměřených na problematiku a prevenci rizik drog, drogových závislostí a dopingu zejména u dětí a mládeže. <br /> <br />TJ Znojmo – oddíl kanoistiky<br />IČO: 45669236, Adresa: Znojmo, 669 02, U Obří hlavy 3144<br /> <br />Založen již v roce 1945 pod původním názvem Old Skauti. Oddíl TJ ZNOJMO - KANOISTIKAje ve svém programu zaměřen na práci s mládeží, závodní činnost v rychlostní kanoistice a Dračích lodích a to jak na domácím tak na mezinárodním poli. Historie i současnost klubu dokazuje, že jeho závodníci vždy patřili k domácí špičce. Naše závodníky najdete vždy na čele startovního pole v domácích soutěžích a nejlepší z nich i v dresu reprezentačním.<br />
 • 24.
 • 25. Pro více informací <br />(vizualizace a fotografie oddílu a dračích lodí) <br />kontaktujte prosím:<br />Mgr. Petr Štěrba<br />tel.: 777 085 161<br />Email: knznojmo@email.cz <br />www.kanoe-znojmo.cz<br />

Related Documents