ช่อเขียวมะกอก สูตร 1 คาฝอย พริกไทย
มะขามแขก
6*10 แคปซูล 170.00 1 โหล 3 กล่อง 119 95.20 101.86 16.98 91.39 97.79 16.30 93.3...
of 1

Price list 17 7-2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price list 17 7-2013

  • 1. ช่อเขียวมะกอก สูตร 1 คาฝอย พริกไทย มะขามแขก 6*10 แคปซูล 170.00 1 โหล 3 กล่อง 119 95.20 101.86 16.98 91.39 97.79 16.30 93.30 99.83 16.64 ช่อเขียวมะกอก สูตร 3 คาฝอย พริกไทย มะขามแขก สารสกัดส้มแขก 8*10 แคปซูล 270.00 1 โหล 3 กล่อง 189 151.20 161.78 145.15 155.31 148.18 158.55 ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ลีออน 3*10 แคปซูล 120.00 1 โหล 3 กล่อง 84 67.20 71.90 23.97 64.51 69.03 23.01 65.86 70.47 23.49 ยาสตรี ไพซัส 3*10 แคปซูล 130.00 1 โหล 3 กล่อง 91 72.80 77.90 25.97 69.89 74.78 24.93 71.34 76.34 25.45 ยาขับลม แอเรส 10*10 แคปซูล 400.00 1 โหล 3 กล่อง 280 224.00 239.68 23.97 215.04 230.09 23.01 219.52 234.89 23.49 ช่อเขียวมะกอก ยาแคปซูลมะขามแขก 6*10 แคปซูล 100.00 1 โหล 4 กล่อง 70 52.50 56.18 9.36 50.40 53.93 8.99 51.45 55.05 9.18 ยามะขามแขก ตราช่อเขียวมะกอก 12*10 แคปซูล 216.00 1 โหล 4 กล่อง(แผง) 151.2 113.40 121.34 10.11 108.86 116.48 9.71 111.13 118.91 9.91 ช่อเขียวมะกอก ยาแคปซูลขมิ้นชัน 6*10 แคปซูล 110.00 1 โหล 4 กล่อง 77 57.75 61.79 10.30 55.44 59.32 9.89 56.60 60.56 10.09 ยาแคปซูลขมิ้นชัน ตราช่อเขียวมะกอก 12*10 แคปซูล 240.00 1 โหล 4 กล่อง(แผง) 168 126.00 134.82 11.24 120.96 129.43 10.79 123.48 132.12 11.01 ช่อเขียวมะกอก ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 6*10 แคปซูล 110.00 1 โหล 4 กล่อง 77 57.75 61.79 10.30 55.44 59.32 9.89 56.60 60.56 10.09 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราช่อเขียวมะกอก 12*10 แคปซูล 240.00 1 โหล 4 กล่อง(แผง) 168 126.00 134.82 11.24 120.96 129.43 10.79 123.48 132.12 11.01 ช่อเขียวมะกอก ยาขม ชนิดแคปซูล 12*10 แคปซูล 240.00 1 โหล 3 กล่อง(แผง) 168 134.40 143.81 11.98 129.02 138.06 11.50 131.71 140.93 11.74 SM Capsule 6*10 แคปซูล 290.00 1 โหล 2 กล่อง 203 174.00 186.18 31.03 167.04 178.73 29.79 170.52 182.46 30.41 SM Capsule 12*10 แคปซูล 660.00 1 โหล 2 กล่อง(แผง) 462 396.00 423.72 35.31 380.16 406.77 33.90 388.08 415.25 34.60 ซานฉี่ เย้าจี้ 3*10 แคปซูล 150.00 1 โหล 3 กล่อง 105 84.00 89.88 29.96 80.64 86.28 28.76 82.32 88.08 29.36 แคปซิน สเปรย์ 50 มล 180.00 1 โหล 8 กล่อง 126 75.60 80.89 72.58 77.66 74.09 79.27 ไพลครีม 30 กรัม 95.00 1 โหล 8 กล่อง 66.5 39.90 42.69 38.30 40.99 39.10 41.84 แคปซิล เจล 0.025 35 กรัม 120.00 1 โหล 8 กล่อง 84 50.40 53.93 48.38 51.77 49.39 52.85 ไวแรค บารุงร่างกาย 6*10 แคปซูล 350.00 1 โหล 3 กล่อง 245 196.00 209.72 34.95 188.16 201.33 33.56 192.08 205.53 34.25 ราคาขาย ส่ง/กล่อง รวมแถม 30 ราคาขาย ส่ง/กล่อง รวมแถม 30 ราคาขาย ส่ง/แผง รวมแถม 30 ราคาขาย ส่ง/กล่อง รวมแถม ราคาขาย ส่ง/กล่อง รวมแถม ราคาขาย ส่ง/แผง รวมแถม ราคาขาย ส่ง/กล่อง รวมแถม ราคาขาย ส่ง/กล่อง รวมแถม ราคาขาย ส่ง/แผง รวมแถม Sales Promotion ช่องทางซาปั๊ว (ร้านขายปลีก) บริษัท แซนด์-เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เครดิต 90 วัน ส่งของเก็บเงิน ลด 4 % เงินสด30วัน ลด 2 % ชื่อสินค้า ขนาดบรรจุ ราคาขาย หน้ากล่อง Sticker จานวน (โหล) รายการแถม(กล่อง) ราคาขาย ส่ง/หน่วย - 30 %

Related Documents