SIEĆ INFORMACYJNA FUNDUSZYEUROPEJSKICH „POMORSKIE W UNII” Magdalena Lesiewicz ...
Punkty powstały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacjio Funduszach Europejskich na lata ...
Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnieodpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania ...
PUNKTY INFORMACYJNE NALEŻĄCE DO SIECI OFERUJĄ:• diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetui ...
• Pytania do Punktów Informacyjnych można kierowaćtelefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formiekonsultacji in...
„POMORSKIE W UNII”
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskiew Unii" powstała przy Departamencie ProgramówRegionalnych UMWP w celu pr...
DZIAŁALNOŚĆ SIECI• Udzielanie informacji nt. pozyskiwania funduszy europejskich, wdrażania, rozliczania i kontroli pr...
Działania informacyjne w 2012 r. (dane za okres styczeń –sierpień)• Liczba osób, które odwiedziły Pun...
Działania informacyjne w 2012 r. (dane za okres styczeń –sierpień)• Blisko 100 przeprowadzonych spotka...
Informacje o tym gdzie pozyskać unijne środki można również szukać w PunktachInformacyjnych województwa pomorskiego: http:...
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:• Jak pozyskać środki na rozpoczęcie działalności?• Jak pozyskać środki na ...
Zaplanowane spotkania do końca 2012 r.Temat: Spotkanie 50+• 24 października – Sopot – Urząd Miasta Sopotu• 17 listopada – ...
Temat: Mama może wszystko…• 25 października – Kwidzyn• 29 listopada – Gdańsk• 13 grudnia – Nowy Dwór Gdański
Temat: Pełno spraw dla niepełnosprawnych• 20 listopada – Słupsk• 5 grudnia – Gdańsk
Temat: Inicjatywa JEREMIE• 06.11.2012 r. – Bytów (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
Przydatne strony internetowe:www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl www.mrr.gov.pl www.dpr.pomorski...
Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819...
of 18

Prezentacja Pomorskie w Unii

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Pomorskie w Unii

 • 1. SIEĆ INFORMACYJNA FUNDUSZYEUROPEJSKICH „POMORSKIE W UNII” Magdalena Lesiewicz Koordynator Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” 23 października 2012 r., Gdańsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013
 • 2. Punkty powstały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacjio Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013”
 • 3. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnieodpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich
 • 4. PUNKTY INFORMACYJNE NALEŻĄCE DO SIECI OFERUJĄ:• diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetui działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich,• informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowaniaprojektu,• dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniemwynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioskio dofinansowanie, udzielają dofinansowania),• pomoc w rozliczaniu wniosków o płatność.
 • 5. • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierowaćtelefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formiekonsultacji indywidualnej podczas osobistej wizytyw Punkcie Informacyjnym.• Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztąelektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnychprzypadkach okres przygotowania odpowiedzi może sięwydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczychod daty wpływu zapytania.• Punkty Informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacjedotyczące Funduszy Europejskich wydawane przezMinisterstwo Rozwoju Regionalnego, UrzędyMarszałkowskie lub inne instytucje publicznezaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.
 • 6. „POMORSKIE W UNII”
 • 7. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskiew Unii" powstała przy Departamencie ProgramówRegionalnych UMWP w celu promocji i propagowaniawiedzy na temat środków dostępnych w ramach funduszyeuropejskich. Sieć składa się z 20 punktówzlokalizowanych w każdym powiecie województwa.
 • 8. DZIAŁALNOŚĆ SIECI• Udzielanie informacji nt. pozyskiwania funduszy europejskich, wdrażania, rozliczania i kontroli projektów dofinansowanych z UE za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, rozmów telefonicznych oraz spotkań bezpośrednich;• Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów (w tym „Mama może wszystko”, „Wsparcie osób 50+”, „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”, „ABC przedsiębiorczości”, itp.);• Spotkania informacyjne oraz bieżąca współpraca z innymi Sieciami działającymi w kraju;• Promowanie Funduszy Europejskich i Sieci Punktów Informacyjnych;• Lekcje i konkursy w szkołach/ domach kultury etc. na temat Unii;• Mobilne Punkty Informacyjne;• Druk i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych.
 • 9. Działania informacyjne w 2012 r. (dane za okres styczeń –sierpień)• Liczba osób, które odwiedziły Punkty: 7 726• Liczba odpowiedzi drogą telefoniczną: 11 931• Liczba odpowiedzi drogą elektroniczną: 882• Liczba odpowiedzi uzupełniających: 1 089Łącznie Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. (dane dla GPI i dla 19 LPI)zrealizowała 21 628 usług informacyjnych.
 • 10. Działania informacyjne w 2012 r. (dane za okres styczeń –sierpień)• Blisko 100 przeprowadzonych spotkań informacyjnych i blisko 2 500 uczestników.• Ponad 250 Mobilnych Punktów Informacyjnych i blisko 1 169 przeprowadzonych konsultacji.• Blisko 400 lekcji europejskich i ponad 7 000 uczniów.• Blisko 650 działań promocyjnych.
 • 11. Informacje o tym gdzie pozyskać unijne środki można również szukać w PunktachInformacyjnych województwa pomorskiego: http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi
 • 12. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:• Jak pozyskać środki na rozpoczęcie działalności?• Jak pozyskać środki na rozszerzenie działalności (mikroprzedsiębiorstwa)?• Jak zdobyć środki na działania statutowe organizacji pozarządowych?• Jak zdobyć środki na założenie przedszkola/ punktu przedszkolnego?• Czy można wziąć udział w szkoleniu dofinansowanym z funduszy europejskich?
 • 13. Zaplanowane spotkania do końca 2012 r.Temat: Spotkanie 50+• 24 października – Sopot – Urząd Miasta Sopotu• 17 listopada – Kartuzy• 22 listopada – Wejherowo
 • 14. Temat: Mama może wszystko…• 25 października – Kwidzyn• 29 listopada – Gdańsk• 13 grudnia – Nowy Dwór Gdański
 • 15. Temat: Pełno spraw dla niepełnosprawnych• 20 listopada – Słupsk• 5 grudnia – Gdańsk
 • 16. Temat: Inicjatywa JEREMIE• 06.11.2012 r. – Bytów (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 • 17. Przydatne strony internetowe:www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl www.mrr.gov.pl www.dpr.pomorskie.eu www.defs.pomorskie.eu www.efs.gov.pl www.inwestycjawkadry.pl
 • 18. Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsktel. 058 326 81 52; 058 326 81 48, 058 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu Internet: http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Related Documents