21/03/2010
Περιεχόμενα
1. Ποιοι είμαστε
2. Κατανόηση των αναγκών σας
3. Συνοπτική περιγραφή παρούσας κατάστασης
4. Κύρια ευρήματα & π...
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκφράζουμε ιδέες και αξίες της νέας γενιάς.
Η αγάπη μας για τη μικρή α...
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ
Το Εθνικό Θέατρο αποτελεί πυρήνα της πολιτιστικής δράσης στη σύγχρονη
Ελλάδα. Βασικό ...
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υψηλή εξάρτηση από κρατική επιχορήγηση (>65%)

Η οικονομική κατάσταση στη...
4. ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Κατανοώντας τις ανάγκες και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το Εθνικό
Θέατρο σε συν...
Α. Κοινωνική
επίδραση και αύξηση
αναγνωρισιμότητας
Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση
αναγνωρισιμότητας
Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η ενίσχυση του ρόλου του
Εθνικού Θεά...
Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση
Αναγνωρισιμότητας (προβολή & επικοινωνία)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο
Πως...
Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση
αναγνωρισιμότητας (άλλες δραστηριότητες)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο
Πως ...
Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση
αναγνωρισιμότητας (άλλες δραστηριότητες)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο
Πως ...
Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση
αναγνωρισιμότητας (προσέλκυση εναλλακτικού
κοινού)
Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέα...
Β. Χρηματοοικονομική
βιωσιμότητα
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
Με σκοπό τη σταθερή και συνεχή προσφορά στον πολιτισμό, το Εθνικό Θέατρο
χρειάζεται να εξ...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
(Χορηγίες)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθεί
Προσέλκυ...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
(χορηγίες)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Χορηγίες
• Για κάλυψη αναγκών σε
σ...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
(δωρεές)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθεί
Ανάπτυξη
θ...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
(έσοδα εισιτηρίων)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθεί
...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
(τιμές εισιτηρίων)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθεί
...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
(προσφόρά εισιτηρίων)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθε...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πώληση
αναμνηστικών
αντικειμένων
• Δημιουργί...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθεί
Αξιοποίηση ελεύθερω...
Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
Πρόταση / ιδέα
(what)
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
(why)
Πως μπορεί να υλοποιηθεί (how)
(...
Γ. Βελτιστοποίηση
Εσωτερικών Διαδικασιών
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών
Η συμβολή και προσφορά του προσωπικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
πολύχρονης...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (αξιοποίηση τεχνολογία)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο
Πως μπορεί να...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (αξιοποίηση τεχνολογίας)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί ν...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (Ανθρώπινο Δυναμικό)
Πρόταση / ιδέα
Παρακίνηση
Εργαζομένων
© 2010 Hay Group. Al...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (Ρόλοι και Υπευθυνότητες)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί ...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (συνεχής εκπαίδευση)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλ...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (διαδικασίες)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπορεί να υλοποιηθε...
Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών
Διαδικασιών (αξιοποίηση εθελοντώνφοιτητών)
Πρόταση / ιδέα
Επίδραση στο Εθνικό
Θέατρο
Πως μπ...
6. Επόμενα βήματα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ:
−
Επισκόπηση του σχεδίου και επιλογή δράσ...
of 33

National Theatre

Evaluation of the Business Plan that the National Theatre follows in order to enhance its position in the market and its ability to provide high level productions, with the simultaneous promotion of its financial and social contribution.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National Theatre

 • 1. 21/03/2010
 • 2. Περιεχόμενα 1. Ποιοι είμαστε 2. Κατανόηση των αναγκών σας 3. Συνοπτική περιγραφή παρούσας κατάστασης 4. Κύρια ευρήματα & προτεινόμενες λύσεις − Κοινωνική Επίδραση − Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα − Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών 1. Επόμενα βήματα © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 2
 • 3. 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Είμαστε μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκφράζουμε ιδέες και αξίες της νέας γενιάς. Η αγάπη μας για τη μικρή αλλά συνάμα δυνατή Ελλάδα μας οδήγησε στη δημιουργία ενός οράματος: «Να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με μια «φρέσκια» ματιά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας.». Το πρώτο λιθαράκι των Μελλοντικών Ηγετών φιλοδοξούμε να τοποθετηθεί στην ήδη πλούσια Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Η θέλησή μας για γνώση και απόκτηση εμπειρίας στη λειτουργία μεγάλων Οργανισμών, οδηγήθηκε στα γραφεία της Hay Group και στη συνέχεια, σε μια δημιουργική συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση και πολιτισμό στα εκατό, και πλέον, χρόνια λειτουργίας του, αποτελεί για μας ευκαιρία, πρόκληση και βήμα έκφρασης. Μια πηγή έμπνευσης και μέσο επίτευξης των ονείρων που έχουμε για το μέλλον σε μια κοινωνία που θα διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας που θα στηρίζει της νέα γενιά και τις καινοτόμες ιδέες της, που θα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ λέξεων και πράξεων και που πρωτίστως θα έχει τη θέληση να ζήσει τη μαγεία της ζωής. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 3
 • 4. 2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Το Εθνικό Θέατρο αποτελεί πυρήνα της πολιτιστικής δράσης στη σύγχρονη Ελλάδα. Βασικό στοιχείο στη χάραξη της πολιτικής του σήμερα είναι η διατήρηση της ταυτότητας και του κύρους του, προσαρμοσμένο ταυτόχρονα στις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας. Συγκεκριμένα:  Να ανεβάζει νέες παραγωγές υψηλής ποιότητας και κύρους με εναλλακτικές και ποικίλες προσεγγίσεις  Να προσελκύει περισσότερους θεατές  Να αποτελεί έναν οικονομικά βιώσιμο οργανισμό  Να αποτελεί κέντρο ζύμωσης & αλληλεπίδρασης ανθρώπων αλλά και όλων των μορφών τέχνης  Να επεκτείνει τους ορίζοντές του στο εξωτερικό  Να προσφέρει εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο μέσω της προώθησης της θεατρικής παιδείας και της βελτίωσης της γύρω περιοχής. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 4
 • 5. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Υψηλή εξάρτηση από κρατική επιχορήγηση (>65%)  Η οικονομική κατάσταση στην χώρα είναι αρκετά κρίσιμη και το κράτος προβαίνει σε μείωση των επιχορηγήσεων. Ειδικά ο τομέας του πολιτισμού φαίνεται να μην αποτελεί προτεραιότητα  Η μείωση των εσόδων επηρεάζει άμεσα:  την προβολή του Εθνικού Θεάτρου και την προώθηση των δραστηριοτήτων του  την ποιότητα και τον αριθμό των παραγωγών  τις αμοιβές αλλά και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού  Μικρή ενίσχυση από ιδιωτικά κεφάλαια / χορηγίες (<5%)  Άμεση ανάγκη για εύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης  Καθυστέρηση στην παροχή διοικητικών πληροφοριών και κατ’ επέκταση στη λήψη αποφάσεων © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 5
 • 6. 4. ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Κατανοώντας τις ανάγκες και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το Εθνικό Θέατρο σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και τα ευρήματά μας, εντοπίσαμε και εστιάσαμε σε τρείς βασικούς άξονες, στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση για την εξεύρεση βιώσιμων και υλοποιήσιμων προτάσεων/δράσεων. Αυτοί οι άξονες είναι: Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση της αναγνωρισιμότητας Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Γ. Βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών Η έρευνα Μεθοδολογία: Η ερευνητική ομάδα, για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποίησε τη μέθοδο της συνέντευξης, της συμμετοχικής παρατήρησης στον εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του θεάτρου και τη συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 6
 • 7. Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση αναγνωρισιμότητας
 • 8. Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση αναγνωρισιμότητας Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Θεάτρου στην κοινωνία. Οι κυριότεροι άξονες μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί, είναι: i.Βελτίωση Media Plan ii.Ανάπτυξη επιπρόσθετων κοινωνικών δράσεων − − i. Εκπαιδευτικών Για την ανάπτυξη της περιοχής Δημιουργία νέων θεσμών-πρωτοβουλιών ii.Προσέλκυση Τουριστών © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 8
 • 9. Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση Αναγνωρισιμότητας (προβολή & επικοινωνία) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Βελτίωση Επικοινωνίας και προβολής • Προσέγγιση ευρύτερου κοινού • Στόχευση στο κοινό κάθε παράστασης • Ενημέρωση για δραστηριότητες και πρωτοβουλίες Εθνικού • Τα Μέσα Επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν είναι TV, ραδιόφωνο, τύπος & Internet. • Ενοποιημένη επικοινωνιακή καμπάνια σε όλα τα κανάλια με Το πλάνο επικοινωνίας και κεντρικό μήνυμα π.χ. «Η καρδιά του προβολής θα έχει δύο στόχους: πολιτισμού στην καρδιά της • Επικοινωνία του ίδιου του ΕΘ ως Αθήνας» • Χρήση νέων χορηγών επικοινωνίας οργανισμό και αύξηση της αναγνωρισιμότητας των που απευθύνονται σε εναλλακτικό δράσεων του κοινό, αξιοποίηση στο έπακρο των • Θεματική προβολή νέων τεχνολογιών blogs, social παραστάσεων στοχευμένα media κλπ για την αύξηση της διάδρασης με το κοινό, δημιουργία online book store © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 9
 • 10. Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση αναγνωρισιμότητας (άλλες δραστηριότητες) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Ανάπτυξη επιπρόσθετων κοινωνικών δράσεων Στόχος του ΕΘ παραμένει πάντα η καλλιέργεια θεατρικής παιδείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό ίδρυσής του και πρεσβεύεται από τους ανθρώπους του. Επιπλέον, καλλιεργώντας θεατρική παιδεία, το ΕΘ θα επωφεληθεί μακροπρόθεσμα, καθώς θα αποτελεί κομμάτι της ζωής της νέας γενιάς και θα προσελκύει περισσότερο κοινό. • Προώθηση ΕΘ σε σχολεία & Πανεπιστήμια • Ένταξη παραστάσεων στο πρόγραμμα εκδρομών • Εκθέσεις σχετικές με την γύρω περιοχή μέσα στο ΕΘ • Δημιουργία Σχολή σκηνοθεσίας • Ταυτόχρονη Προβολή Παραστάσεων σε επαρχία σε bimmers, σινεμά κλπ-online © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 10
 • 11. Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση αναγνωρισιμότητας (άλλες δραστηριότητες) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Δημιουργία νέων θεσμώνπρωτοβουλιών Το Εθνικό Θέατρο θα μπορούσε να ενισχύσει το ρόλο του ως το πολιτιστικό κέντρο της Αθηνάς αλλά και να αποτελέσει ένα θεατρικό πυρήνα συσπειρώνοντας όλο το θεατρικό κόσμο γύρω του, μέσα από την δημιουργία ενός νέου θεσμού, όπως Φεστιβάλ ή θεατρικά βραβεία. Επιπλέον, αυτό θα βοηθούσε στην προσέλκυση νέων χορηγών που θα ήθελαν να συνδέσουν το όνομά τους περισσότερο με ένα θεσμό ορόσημο υπό την αιγίδα του ΕΘ, παρά με το θέατρο γενικά & αόριστα. • Θεσμοθέτηση βραβείων για τον θεατρικό κόσμο της Ελλάδας, όπου θα βραβεύονται ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, παραστάσεις κλπ. • Δημιουργία Φεστιβάλ με παραστάσεις από το εξωτερικό σε ετήσια βάση. • Συνεργασία με θέατρα του εξωτερικού • Επαφή με συλλόγους και σωματεία ηθοποιών, δραματικές σχολές, συλλόγους στο εξωτερικό κλπ. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 11
 • 12. Α. Κοινωνική επίδραση και αύξηση αναγνωρισιμότητας (προσέλκυση εναλλακτικού κοινού) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Προσέλκυση Τουριστών • Τουρίστες στις παραστάσεις: • προαπαιτούμενο η ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης για την ενίσχυση υπότιτλων & υπέρτιτλων στις παραστάσεις. • Ξεναγήσεις στο χώρο του Θεάτρου με εισιτήριο • Καταχωρήσεις-Πρόγραμμα σε ξενοδοχεία, στο μουσείο Ακρόπολης • Καταχώρηση σε περιοδικό αεροδρομίου & αεροπορικών εταιριών • Επικοινωνία με ΕΟΤ και τουριστικούς πράκτορες Το Εθνικό Θέατρο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον μεγάλο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την Αθήνα και οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία επιπρόσθετη πηγή εσόδων. Επιπλέον, μέσα από την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Εθνικού στους τουρίστες, χτίζεται σταδιακά και η υποδομή για την ανάπτυξη συνεργασιών με θέατρα του εξωτερικού και την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 12
 • 13. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα
 • 14. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Με σκοπό τη σταθερή και συνεχή προσφορά στον πολιτισμό, το Εθνικό Θέατρο χρειάζεται να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του και σε οικονομικό επίπεδο. Οι κυριότεροι άξονες μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί, είναι: i. Ένταξη των χορηγιών στο Εθνικό Θέατρο, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων ii. Χορηγίες συγκεκριμένου σκοπού (εύρεση επιπλέον χώρων, ανακαίνιση υπαρχόντων χώρων κλπ) iii. Ανάπτυξη θεσμού δωρεών από ιδιώτες iv. Εισαγωγή νέας κατηγορίας εισιτήριων με αυξημένη τιμή το οποίο θα εμπεριέχει ποσό υποστήριξης για το θέατρο v. Αναθεώρηση Τιμών Εισιτηρίων & Ειδικές Εκπτώσεις vi. Ανάπτυξη του καταστήματος (πώληση αναμνηστικών αντικειμένων). vii. Αξιοποίηση ελεύθερων θέσεων παρκινγκ viii. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 14
 • 15. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα (Χορηγίες) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Προσέλκυση των χορηγιών στο Εθνικό Θέατρο, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων • Επιπλέον έσοδο • Αύξηση της επιτυχίας των προσεγγίσεων για χορηγία και μείωση του χρόνου απασχόλησης των υπεύθυνων του τομέα των χορηγιών. • Αναζήτηση στο διαδίκτυο επιχειρήσεων με προγράμματα κοινωνικής Ευθύνης τα οποία προάγουν τον πολιτισμό και την θεατρική κουλτούρα. (www.csrhellas.org) • Αξιοποίηση φίλων και υπαρχόντων συνεργατών του Εθνικού Θεάτρου οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Εστιασμένη προσέγγιση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΚΕ © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 15
 • 16. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα (χορηγίες) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Χορηγίες • Για κάλυψη αναγκών σε συγκεκριμένου υποδομές και υλικά • Εκσυγχρονισμός των σκοπού (εύρεση επιπλέον χώρων, εγκαταστάσεων και ανακαίνιση καλύτερη αξιοποίησή υπαρχόντων τους χώρων, ψηφιοποίηση αρχείου παραστάσεων, κλπ) © 2010 Hay Group. All Rights Reserved Πως μπορεί να υλοποιηθεί • Επικοινωνία με κατασκευαστικές εταιρίες με συγχρηματοδότηση ανακαίνιση υπαρχόντων χώρων • Επικοινωνία με δήμους, πνευματικά κέντρα για παραχώρηση χώρων για πρόβες με την μορφή χορηγίας • Μεγάλες Επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ψηφιοποίηση των αρχείων του Εθνικού. 16
 • 17. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα (δωρεές) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Ανάπτυξη θεσμού δωρεών από ιδιώτες • Αύξηση των εσόδων καθώς οι δωρεές των ιδιωτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρωστη λειτουργία του Θεάτρου. • Δημιουργία Ειδικού Τραπεζικού λογαριασμού για παρακολούθηση των δωρεών. • Δημιουργία συνδέσμου «Δωρεές» στην ιστοσελίδα. • πχ. ιδιώτες οι οποίοι δεν κατοικούν στην Αττική (υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και απόδημος Ελληνισμός) οι οποίοι αγαπούν και υποστηρίζουν το πολιτιστικό και πνευματικό έργο του Εθνικού θεάτρου δεν έχουν κάποιο τρόπο να το στηρίξουν οικονομικά © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 17
 • 18. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα (έσοδα εισιτηρίων) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Εισαγωγή νέας κατηγορίας εισιτήριων με αυξημένη τιμή το οποίο θα εμπεριέχει ποσό υποστήριξης για το θέατρο. • Αύξηση των εσόδων χωρίς να επηρεάζεται η τιμή των εισιτηρίων καθώς το επιπλέον χρηματικό ποσό είναι προαιρετικό και αφορά την υποστήριξη της δράσης του Εθνικού Θεάτρου υπό τη μορφή δωρεάς. • Ευαισθητοποίηση των φίλων και επισκεπτών του Εθνικού θεάτρου για την υποστήριξή του μέσω του θεσμού των δωρεών. • Δημιουργία πρόσθετης σειράς εισιτηρίων που θα περιλαμβάνουν και ποσό υποστήριξης. • Το εισιτήριο με το ποσό υποστήριξης θα έχει διαφορετικό και έντονο χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατό από όλους. • Παράδειγμα: • Εάν το ποσό της υποστήριξης οριστεί στα 7 ευρώ, τότε: • 23 € -> 30 € • 13 € -> 20 € • Εάν το αγοράσουν 10% των θεατών θα οδηγήσει σε αύξηση 210.000 ευρώ των εσόδων. • Εάν το αγοράσουν 25% των θεατών θα οδηγήσει σε αύξηση 230.000 ευρώ των εσόδων. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 18
 • 19. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα (τιμές εισιτηρίων) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Αναθεώρηση Τιμών Εισιτηρίων για τη μείωση της διαφοράς με τον ανταγωνισμό • Τα εισιτήρια είναι η κύρια πηγή εσόδων, συνεπώς αύξηση της τιμής θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων • Γενική αύξηση της τιμής των εισιτηρίων • Εάν δεν υπάρξει γενική αύξηση τιμών, αύξηση τιμών στις παραστάσεις Παρασκευής και Σαββατοκύριακου • Αύξηση στα εισιτήρια των ενηλίκων στις παιδικές παραστάσεις. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 19
 • 20. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα (προσφόρά εισιτηρίων) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Με κάθε εισιτήριο στο κτίριο Τσίλλερ και στο θέατρο Ρεξ προσφορές με την αγορά εισιτηρίων για διαφορετικές σκηνές (π.χ. με την αγορά ενός εισιτηρίου της κεντρικής σκηνής χορήγηση σημαντικής έκπτωσης στο εισιτήριο της πειραματικής σκηνής). • Γνωστοποίηση στο ευρύτερο κοινό περισσότερων δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου . • Αύξηση των εσόδων από δράσεις όχι τόσο επικερδών μέχρι σήμερα. Καθώς λόγω της έκπτωσης άνθρωποι οι οποίοι δεν θα επισκέπτονταν την πειραματική σκηνή θα έχουν το κίνητρο να το κάνουν λόγω της έκπτωσης. • Στα ταμεία της πειραματικής σκηνής, με την προσκόμιση των εισιτηρίων της θα εκδίδουν το εισιτήριο με έκπτωση και θα πληρώνουν τη μισή τιμή του εισιτηρίου. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved Παράδειγμα: Στο ταμείο του ταμείου της πειραματικής σκηνής, ο θεατής θα δείχνει το εισιτήριο του κατέχει από την προηγούμενη παράσταση και εάν θέλει για παράδειγμα ένα εισιτήριο 20 ευρώ, θα λαμβάνει ένα εισιτήριο δίνοντας μόνο 10 ευρώ. 20
 • 21. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πώληση αναμνηστικών αντικειμένων • Δημιουργία νέας πηγής • Με την πώληση αναμνηστικών εσόδων. Σε συνδυασμό αντικειμένων ( cart postal, φωτογραφίες με την έναρξη των του θεάτρου, Μικρογραφίες ) στα ταμεία, τουριστικών σε ειδικό χώρο, στο βιβλιοπωλείο • Δημιουργία ειδικών stand προώθησης ξεναγήσεων, οι επισκέπτες του Εθνικού κοντά στα ταμεία Θεάτρου μπορούν να • Δημιουργία φυλλαδίου με αντικείμενα προμηθεύονται ενθύμια και αναμνηστικά αντικείμενα. • Δωρεάν και έμμεση διαφήμιση © 2010 Hay Group. All Rights Reserved Πως μπορεί να υλοποιηθεί 21
 • 22. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Αξιοποίηση ελεύθερων θέσεων παρκινγκ μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων. • Διευκόλυνση των θεατών στην προσέλευση τους στο Θέατρο. • Μείωση των θεατών που αποφεύγουν να έρθουν στο Εθνικό λόγω επικινδυνότητας της περιοχής . • Δημιουργία εσόδων από την είσπραξη του αντιτίμου. • Προσδιορισμός του ακριβή αριθμού ελεύθερων θέσεων προς διάθεση. • Ενημέρωση των θεατών για την προσφορά της υπηρεσίας μέσω του site και άμεσα κατά την έκδοση στα ταμεία. • Κρατήσεις θέσεων τηλεφωνικά • Χρήση των κενών θέσεων χωρίς κράτηση και κατά την προσέλευση με επίδειξη του εισιτηρίου. Παράδειγμα: • Έστω σε κάθε παράσταση χρησιμοποιούνται από θεατές 50 θέσεις κατά μέσω όρο, και γίνονται ετήσια 100 παραστάσεις το χρόνο. • Εάν η τιμή του αντιτίμου για το παρκινγκ είναι 8 ευρώ, τότε • 50*100*8= 40.000 έσοδα ανά έτος © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 22
 • 23. Β. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα Πρόταση / ιδέα (what) Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο (why) Πως μπορεί να υλοποιηθεί (how) (including estimated cost) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης • Συνεργασία με θεατρικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και ανάπτυξη των σχέσεων και της προβολής του Εθνικού Θεάτρου και του έργου του στο εξωτερικό • Χρηματοδότηση και ανάπτυξη δράσεων χωρίς χρηματική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Θεάτρου. • Έρευνα ευρωπαϊκών προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν το Εθνικό Θέατρο • Προσδιορισμός κριτηρίων προγράμματος • Προσδιορισμός δράσεων/ παραστάσεων που θα χρηματοδοτηθούν. • Συμπλήρωση της αίτησης © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 23
 • 24. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών
 • 25. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών Η συμβολή και προσφορά του προσωπικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολύχρονης παρουσίας του θεσμού. Η αξιοποίηση και ανάπτυξη του προσωπικού, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνολογικής υποδομής, αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Η διατήρηση και βελτίωση των πόρων αυτών μπορεί να επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ενεργειών/δράσεων: Αξιοποίηση τεχνολογίας i. − τεχνολογικών υποδομών − δημιουργία ηλεκτρονικού εσωτερικού δικτύου i. Παρακίνηση εργαζομένων ii. Αποσαφήνιση ρόλων iii. Εμπλουτισμός γνώσεων προσωπικού iv. Καταγραφή και βελτίωση Διαδικασιών-Δημιουργία νέων πολιτικών v. Αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας και φοιτητών © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 25
 • 26. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (αξιοποίηση τεχνολογία) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Αξιοποίηση τεχνολογικών υποδομών • Πλήρης εικόνα οργανισμού. • Αξιοποίηση υπαρχόντων πακέτων Διαφαίνονται οι αλληλεπιδράσεις και συσχετίσεις μεταξύ των τμημάτων • Καλύτερη παρακολούθηση πορείας των έργων-συντονισμός των διεργασιών μέσω του υπολογιστή • Απλοποίηση και ταχύτερη εκτέλεση διαδικασιών • Συγχρονισμός μεταξύ των τμημάτων λογισμικού για όλες τις διαδικασίες • Εσωτερικές εκπαιδεύσεις για τις δυνατότητες, τα πλεονεκτημάτων και τις λειτουργίες των υπαρχόντων λειτουργικών συστημάτων με στόχο την ενημέρωσηεκπαίδευση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την παρακίνηση τους • Μείωση γραφειοκρατίας • Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων • Εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρωποωρών © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 26
 • 27. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (αξιοποίηση τεχνολογίας) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Δημιουργία ηλεκτρονικού εσωτερικού δικτύου • Άμεση και ταχύτερη • Δημιουργία ηλεκτρονικών διευθύνσεων για επικοινωνία μεταξύ τμημάτων. • Εμπιστευτικές πληροφορίες ή δεδομένα παραμένουν κάθε εργαζόμενο του Διοικητικού προσωπικού. • Σύνδεση όλων των Η/Υ του οργανισμού σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή με δυνατότητες κοινής χρήσης και συγχρονισμού αρχείων ασφαλή στο εσωτερικό δίκτυο © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 27
 • 28. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (Ανθρώπινο Δυναμικό) Πρόταση / ιδέα Παρακίνηση Εργαζομένων © 2010 Hay Group. All Rights Reserved Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί • Αύξηση δημιουργικότητας και παραγωγικότητας • Ανύψωση ηθικού • Ενδυνάμωση • Συναντήσεις των διευθυντών των τμημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. 15ήμερη ή μηνιαία βάση) για ενημέρωση παρούσας κατάστασης / ανατροφοδότηση και ανταλλαγή απόψεων • Αντίστοιχες συναντήσεις των διευθυντών τμημάτων με τους υπαλλήλους τους • Κυτίο ανώνυμων ιδεών και απόψεων. Θα υπάρχει ένα κουτί στα γραφεία του οργανισμού στο οποίο θα μπορούν όλοι να εκφράζουν τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους για την λειτουργία του οργανισμού. • Ομαδικές δραστηριότητες όλων των εργαζομένων εκτός χώρου εργασίας για ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος. 28
 • 29. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (Ρόλοι και Υπευθυνότητες) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Περαιτέρω αποσαφήνιση ρόλων • Καθορισμός αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αποφυγή επικάλυψης ρόλων • Ανακατανομή και καλύτερη αξιοποίηση υπαλλήλων • Καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία των τμημάτων • Γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων • Με τη συνεργασία κατάλληλου εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος με τη μέθοδο της παρατήρησης, των συνεντεύξεων & αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων που ήδη υπάρχουν θα προβεί σε ανάλυση των ρόλων σε όλα τα τμήματα και τη δημιουργία αναλυτικών περιγραφών για κάθε θέση εργασίας. © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 29
 • 30. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (συνεχής εκπαίδευση) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Εμπλουτισμός γνώσεων προσωπικού • Αύξηση αποτελεσματικότητας λειτουργιών του οργανισμού Λήψη καλύτερων αποφάσεων Ταχύτητα λήψης αποφάσεων • Καλύτερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού Επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων Ανάπτυξη & μάθηση • Αποσαφήνιση ρόλων σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία • Παρακολούθηση επιδοτουμένων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο εργασίας τα οποία θα αναπτύξουν τις ικανότητες των υπαλλήλων • Επιλογή των εργαζομένων που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο ανάλογα με τις ανάγκες • Εσωτερική εκπαίδευση (οι προϊστάμενοι εκπαιδεύουν τους υφισταμένους). Συναντήσεις μεταξύ των τμημάτων που συνεργάζονται ώστε να γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά γνώσεων © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 30
 • 31. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (διαδικασίες) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Καταγραφή & βελτίωση ΔιαδικασιώνΔημιουργία νέων Πολιτικών • Αποσαφήνιση διαδικασιών • Ευκολότερη εξοικείωση σε νέες διαδικασίες για τους νέους • Περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών, με στόχο τη μείωση γραφειοκρατίας • Ευκολότερος έλεγχος και συντονισμός γιατί θα είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι προς την ίδια κατεύθυνση • Ταχύτερη λήψη αποφάσεων • Εντοπισμός σημείων βελτίωσης και προτάσεις βελτίωσης • Βήμα προς βήμα καταγραφή όλων των διαδικασιών της κάθε θέσης εργασίας • Με τη μέθοδο της Παρατήρησης και των συνέντευξεων θα προκύψουν προτάσεις βελτίωσης (εξωτερικός συνεργατης) © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 31
 • 32. Γ. Βελτιστοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών (αξιοποίηση εθελοντώνφοιτητών) Πρόταση / ιδέα Επίδραση στο Εθνικό Θέατρο Πως μπορεί να υλοποιηθεί Αξιοποίηση Εθελοντικής εργασίας- φοιτητών • Πρόσθετο δυναμικό χωρίς κόστος (ΕΠΕΑΕΚ) • Αποφόρτιση εργασίας • Γρηγορότερη υλοποίση διαδικασιών • Εμπλουτισμός ιδεών και απόψεων • Εθελοντισμός Άνάρτηση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ιστοσελίδα του οργανισμού και στα εκδοτήρια εισιτηρίων Παροχή κινήτρων προς εθελοντές (πχ εισητήρια) • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Επικοινωνία με γραφεία διασύνδεσης σχολών Έμφαση σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας Εσωτερική επικοινωνία της ωφέλειας του Εθελοντισμού σε Μη κερδοσκοπικούς οργανισμους © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 32
 • 33. 6. Επόμενα βήματα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: − Επισκόπηση του σχεδίου και επιλογή δράσεων − Επικοινωνία με τους διευθυντές και ενημέρωση για το σχέδιο δράσης − Ενημέρωση του προσωπικού για τις νέες δράσεις − Δημιουργία ομάδας υλοποίησης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση και την επίβλεψη του σχεδίου − Ορισμός ακριβούς χρονοδιαγράμματος στα πλαίσια του οποίου θα υλοποιηθεί το πλάνο − Διανομή υπευθυνοτήτων στον αρμόδιο ανά τμήμα.- accountability matrix − Ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος για την πορεία του πλάνου και αναθεώρηση αν αυτό κρίνεται σκόπιμο © 2010 Hay Group. All Rights Reserved 33

Related Documents