Combaterea Schimbărilor Climatice - Domenii PrioritareUniunea Europeană Combaterea schimbărilor climatice prin reducere...
Combaterea Schimbărilor Climatice - Domenii Prioritare România ...
23.30% Austria ...
Producerea energiei electrice din surse regenerabile România ...
Partidele politice – factorii principali în promovarea politicilor verziUniunea Europeană ...
Partidele politice – factorii principali în promovarea politicilor verziRomânia ...
Prezentare - Au politicile de mediu unda verde in Romania?
of 7

Prezentare - Au politicile de mediu unda verde in Romania?

Prezentare - Au politicile de mediu unda verde in Romania?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare - Au politicile de mediu unda verde in Romania?

  • 1. Combaterea Schimbărilor Climatice - Domenii PrioritareUniunea Europeană Combaterea schimbărilor climatice prin reducerea cantităţii de emisii de CO2 şi alte tipuri de gaze cu efect de seră, promovarea energiilor verzi şi a dezvoltării durabile, este ȋn linii mari, obiectivul cheie ale politicii de mediu europene. Există directive specifice în funcţie de fiecare sector de mediu, elaborate de către organismele abilitate ale UE şi care trebuie armonizate cu legislaţia naţională a Statelor Membre.
  • 2. Combaterea Schimbărilor Climatice - Domenii Prioritare România schema EU-ETS ariilor protejate Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin aderarea la Combaterea poluării aerului şi conservarea biodiversităţii şi a Deşeurile •Predominanţa •România şi-a •reprezintă priorităţi metodei depozitării asumat, în intervalul europene corelate ce deşeurilor ȋn 2008 – 2012, trebuie să seÎn tratatul de aderere al României la UE este semnalată detrimentul reciclării reducerea cu 8% a regăsească şi ȋn sau chiar a incinerării emisiilor de gaze cu politicile de mediunecesitatea armonizării legislaţiei ȋn vederea atingerii acestora; efect de seră, faţă de din România. nivelul anului 1989, •Conform strategieitarget-urilor ȋn domenii precum : •Neimplementarea procent similar cu cel europene pentru colectării selective ca convenit de Uniunea mediu, ariile • Calitatea Aerului, Europeană. protejate şi formă obligatorie de • Calitatea Apei, colectare a deşeurilor biodiversitatea • Deşeuri ȋn gospodării; •Fiecare companie reprezintă un • Poluarea Industrială deţinătoare de element esenţial ȋn • Managementul Riscului. instalaţii poluante lupta pentru •Numărul ridicat de trebuie să realizeze combaterea deşeuri industriale şi conform unui ghid schimbărilor deşeuri provenind din construcţii; de calcul al emisiilor climatice. Principalele domenii evaluarea propriilor instalaţii şi să o „prioritare” pentru România din •Lipsa unei ciclicităţi ȋn înainteze Agenţiei managementul Naţionale pentru perspectiva managementului deşeurilor – Protecţia Mediului identificarea exactă a care alocă problemelor de mediu au fost circuitului parcurs de proporţional cu deşeurile de diferite emisiile de CO2 un restabilite pe baza Raportului tipuri din faza de anumit număr de colectare până ȋn faza Comun realizat ȋn anul 2010 de repunerii ȋn uz, certificate (GHG) fiecărui agent către European Environmental depozitării sau economic. incinerării. Agency.
  • 3. 23.30% Austria 34% 2.20% Belgiia 13% 9.40% Bulgaria 16% 2.90% Cipru 13% 6.10% Cehia 13% Uniunea Europeană 17% Danemarca Obiectiv: 30% 18.0% Estonia 25% 28.5% Finlanda 38% energetic al UE până în 2020 10.3% Franta 23% 5.8% Germania 18% 6.9% Grecia 18%Cota de energie regenerabilă în 2005 4.3% Ungaria 13% 3.1% Irlanda 16% 5.2% Italia Pondere de 20% a energiilor regenerabile în mixul 17% 32.6% Letonia 40% 15.0% Lituania 23% 0.9% Luxemburg 11% 0.0% Malta 10% Producerea energiei electrice din surse regenerabile 2.4% Olanda 14% 7.2% Polonia 15% 20.5% Portugalia 31% 17.8% Romania 24% 6.7% Slovacia 14% 16.0%Cota de energie reegenerabilă până în 2020 Slovenia 25% 8.7% Spania 20% 39.8% Suedia 49% 1.3% Marea Britanie 15%
  • 4. Producerea energiei electrice din surse regenerabile România Capacităţi de producere a energiei eoliene 462 MW instalată până în 2010 Energie eoliană - capacităţi contractate pe regiuni (MW) Oltenia 0 2010 Banat 251 448 2009 Moldova 498 Muntenia 594 14 Dobrogea 3935 Romania Alte surse de energie regenerabilă - capacităţi contractate (MW)Cogenerare 813Fotovoltaic 37 Hidro 34 Biomasa 1
  • 5. Partidele politice – factorii principali în promovarea politicilor verziUniunea Europeană Grupul Verzilor ocupă cea de-a patra poziţie după Populari, Social-Democraţi şi Liberali, ocupând 55 de locuri 84 55 265 Există 128 de membri pentru comisiile 184 54 parlamentare: mediu, sănătate publică şi 30 siguranţă alimentară. 35 27 736 MP NA AEM a publicat raport despre starea şi perspectivele mediului (SOER 2010) Concluzia este că abordarea de a transforma Europa într-o economie ecologică care utilizează eficient resursele nu determină numai un mediu sănătos, ci totodată este benefică pentru prosperitate şi coeziune socială.
  • 6. Partidele politice – factorii principali în promovarea politicilor verziRomânia Până ȋn prezent niciun partid cu o doctrină exclusiv „verde” nu a reuşit să intre ȋn parlament. Interpretare pe baza documentului „Oferta electorală de mediu. Interpretare pe baza platformelor partidelor politice existente astăzi pe site-urile Analiza programelor electorale pentru alegerile parlamentare 2008.” oficiale ale acestora.

Related Documents