1. Liczenie bójek Mała bójka – 1 punkt Średnia bójka – 2 punkty Duża bójka – 3 punktyOd nie...
2. LustroZamykasz się sam wpokoju, stajesz przed lustrem iinscenizujesz walkę.Stroisz złe miny, krzyczysz:,,Odejdź bo ober...
3. SublimacjaW sytuacji gdzie chłopakmówi do ciebie: ,,Ej, bodostaniesz ”, tobie niewolna powiedzied: ,,Tochodź i spróbuj”...
4. Zgodabuduje, niezgodarujnujeGdy jesteśmy straszniezdenerwowani należy, wmyślach wypowiedziedmagiczne słowa: ,,Zgodabudu...
5. Silna WolaJesteśzdenerwowany, ponosicię, ale ty mówiszstanowcze: Nie!!!.Dążymy do celu. Krok pokroku. Ostatnim naszymza...
of 5

Prezentacja1 korczak

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja1 korczak

  • 1. 1. Liczenie bójek Mała bójka – 1 punkt Średnia bójka – 2 punkty Duża bójka – 3 punktyOd niedzieli do niedzieli masz dowykorzystania 10 punktów, czyli 5średnich bójek. Już chcesz się bid, lecznagle myślisz: Jest początek tygodnianie warto się szamotad, więc zostawięsobie punkty na czarną godzinę.Zastaje cię połowa tygodnia, a ty maszjeszcze do wykorzystania 5bójek, wtedy przychodzi Ci na myśl:Zostawię sobie 5 średnich bitw, a wniedziele rozprawię się z bratem wjednej, dużej walce. Gdy nastaje 7dzieo tygodnia powstrzymujesz się zewszystkich sił aby nie wszcząd bójki, boco z tego masz: NIC, KOMPLETNEZERO. On dostanie kuksaoca wgłowę, ale ty też nie wyjdziesz bezurazów.
  • 2. 2. LustroZamykasz się sam wpokoju, stajesz przed lustrem iinscenizujesz walkę.Stroisz złe miny, krzyczysz:,,Odejdź bo oberwiesz”,wymachujesz rękami i nogamina wszystkie strony. Pot spływaci z nosa, masz czerwone oczy iusta. Po zakooczonej bitwiespójrz w lustro, i co widzisz ?Przegraną osobę z potarganymiwłosami, która nie czujesatysfakcji z walki. Mówi się, że,,złośd, pięknośd szkodzi” i niemyśl sobie że po odbytej walcejesteśprzystojniejszym, odważniejszym facetem w oczach dziewczyn.TO KŁAMSTWO !!!
  • 3. 3. SublimacjaW sytuacji gdzie chłopakmówi do ciebie: ,,Ej, bodostaniesz ”, tobie niewolna powiedzied: ,,Tochodź i spróbuj”. Gdyprzyjdzie wyciągadkonsekwencje on będzieniewinny, a na Ciebiespadnie całaodpowiedzialnośd, bo samuna to pozwoliłeś. W czasiegniewu najlepiej ugryźd sięw język (niedosłownie), oznacza to abypowstrzymad się ododpowiedzenianierozsądnym tekstem.
  • 4. 4. Zgodabuduje, niezgodarujnujeGdy jesteśmy straszniezdenerwowani należy, wmyślach wypowiedziedmagiczne słowa: ,,Zgodabuduje, niezgodarujnuje”. Można topowtarzad 3 razy dziennielub więcej, zależy odsytuacji. Najlepiejzamknąd oczy i po cichuwypowiedzied wolnosłowa, lecz są też inniktórzy twierdzą że jeśliwypowie się je bardzoszybko lepiej poskutkuje.
  • 5. 5. Silna WolaJesteśzdenerwowany, ponosicię, ale ty mówiszstanowcze: Nie!!!.Dążymy do celu. Krok pokroku. Ostatnim naszymzadaniem jest silna wola.Człowiek bez niej jestsłaby, bezradny jakzagubione małe dzieckow środku nieznanegomiasta. Postarajmysię, aby porywczośd niezawładnęła naszymżyciem.

Related Documents