Съвременно състояние на Интернет<br />Презентация на Галина Димитрова<br />Бизнес администрация в туризма<br />1<br />
28.4.2011 г.<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />2<br />Съдържание:<br />История<br />Същност<br />Структу...
История<br />Създаден преди 30 години;<br />Експериментална мрежа на военните, свързваща:<br />Компютърни<br />Радио<br />...
Същност<br />Колекция между компютърни мрежи;<br />Мрежите са:<br />Физически разделени;<br />Свързани помежду си само на ...
Структура на мрежата<br />Клиенти:<br />Представляват компютри; <br />Комуникират в мрежата;<br />Сървъри:<br />Централиз...
IP address<br />Уникален възлов идентификатор;<br />По-големи системи имат повече от 1 IР адрес;<br />IP адресът получава ...
Свръзки<br />Канали – комуникация м/у възлите;<br />Използва се част от кабел – коаксиален, оптичен, меден;<br />Различна ...
Предназначение на протоколи:<br />Протоколи и услуги, ориентирани <br />към предаване на информация;<br />TCP – за управле...
Работата на Интернет:<br />Работи перфектно, благодарение на опорни мрежи/високоскоростни връзки, свързващи мрежовите сегм...
Услуги<br />MAIL – ел.поща – дава възможност за изпращане на съобщение м/у потребители в мрежата/ASCII; HTML/;<br />FTP – ...
Защити:<br />Firewall – защита на <br />данни и информация, <br />до която имат достъп определени потребители;<br />Крипти...
Образование в Интернет:<br />Глобализацията и високите темпове на развитие на науката дават възможност за обучение в Интер...
WIKIMEDIA<br />Нестопанска благотворителна <br />организация;<br />28.4.2011 г.<br />13<br />Галина Христова Димитрова; фа...
Напълно БЕЗПЛАТНА;
Притежава няколко проекта-най-известният от които е WIKIPEDIA;</li></li></ul><li>School of everything:<br />Вид социално-о...
TeacherTube<br />Проект, насочен към образованието;<br />Подобен на YouTube, но съдържащ изцяло образователни клипове;<br ...
Wonder How To<br />Обучителни видео-материали за различни практични дейности:<br />Оригами;<br />Грим;<br />Как да вържем ...
Live Mocha<br />Социална мрежа за чужди езици;<br />Най-голямата общност;<br />БЕЗПЛАТНО;<br />28.4.2011 г.<br />17<br />Г...
WIZ iQ<br />Всеки може да преподава online;<br />Всеки желаещ учител създава собствена виртуална класна стая;<br />28.4.20...
edu 2.0<br />Платформа, представяща огромни възможности за образование:<br />собствено училище;<br />общество; <br />дебат...
28.4.2011 г.<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />20<br />Източници:<br />Heather Kreger, “Web Services Con...
of 21

Prezentaciq kursova

internet
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentaciq kursova

 • 1. Съвременно състояние на Интернет<br />Презентация на Галина Димитрова<br />Бизнес администрация в туризма<br />1<br />
 • 2. 28.4.2011 г.<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />2<br />Съдържание:<br />История<br />Същност<br />Структура на мрежата<br />IP address<br />Свръзки<br />Работата на Интернет<br />Предназначение на протоколи<br />Услуги<br />Защити<br />Образование в Интернет<br />Wikimedia<br />School of everything<br />Teacher Tube<br />Wonder How To<br />Live Mocha<br />Wiz IQ<br />Edu 2.0<br />
 • 3. История<br />Създаден преди 30 години;<br />Експериментална мрежа на военните, свързваща:<br />Компютърни<br />Радио<br />Сателитни средства;<br />28.4.2011 г.<br />3<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 4. Същност<br />Колекция между компютърни мрежи;<br />Мрежите са:<br />Физически разделени;<br />Свързани помежду си само на отделни нива;<br />Състоят се от:<br />Възли <br />междинни/устройства, които предават трафика между мрежовите сегменти – маршрутизатори и бриджове/<br />крайни;<br />Канали;<br />28.4.2011 г.<br />4<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 5. Структура на мрежата<br />Клиенти:<br />Представляват компютри; <br />Комуникират в мрежата;<br />Сървъри:<br />Централизирани доставчици на услуги;<br />Предлагат - WEB или Mail сървър;<br />28.4.2011 г.<br />5<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 6. IP address<br />Уникален възлов идентификатор;<br />По-големи системи имат повече от 1 IР адрес;<br />IP адресът получава име на домейн:<br />Домейн – част от глобалната мрежа на Интернет със собствено уникално име, служещо за адресация на възлите на IT мрежата.<br />28.4.2011 г.<br />6<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 7. Свръзки<br />Канали – комуникация м/у възлите;<br />Използва се част от кабел – коаксиален, оптичен, меден;<br />Различна скорост на обмен според вида на кабела;<br />Възможно е безжично предаване на електромагнитните вълни, посредством:<br />Инфрачервени;<br />Микровълни;<br />Комуникации с клетъчни телефони и сателитни връзки;<br />28.4.2011 г.<br />7<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 8. Предназначение на протоколи:<br />Протоколи и услуги, ориентирани <br />към предаване на информация;<br />TCP – за управление и обмен <br />на информация;<br />SMTP – обмен на електронна поща;<br />FTP – обмен на файлове;<br />Протоколи и услуги, осигуряващи и разрешаващи връзките в мрежата;<br />ARP – преобразуване на адреси;<br />ICMC – за обмен на информация, съобщения и грешки;<br />IGMP – групово управление в интернет мрежата;<br />IP – за маршрутизиране на пакети от данни;<br />RARP – обратно преобразуване на адреси;<br />UDP - потребителски протоколи за дейтаграми;<br />DNS - връзка м/у машини и мрежови адреси;<br />28.4.2011 г.<br />8<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 9. Работата на Интернет:<br />Работи перфектно, благодарение на опорни мрежи/високоскоростни връзки, свързващи мрежовите сегменти посредством точки и портали/;<br />Information Highway – инф.магистрала;<br />Локални мрежи;<br />Протоколи – IPS или TCP/IP;<br />28.4.2011 г.<br />9<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 10. Услуги<br />MAIL – ел.поща – дава възможност за изпращане на съобщение м/у потребители в мрежата/ASCII; HTML/;<br />FTP – обмен на файлове м/у компютрите на потребителите;<br />TELNET – отдалечена сесия; потребител може да се свърже с друг компютър и да стартира процес в него;<br />USENET – обмен на новини в интернет;<br />WEB/World Wide Web/ - дава достъп до документи по цял свят;<br />28.4.2011 г.<br />10<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 11. Защити:<br />Firewall – защита на <br />данни и информация, <br />до която имат достъп определени потребители;<br />Криптиране – позволява кодиране на e-mail, само получателят може да го прочете чрез специален код;<br />Цифров подпис – добавен в края на e-mail, гарантира липса на промени по съдържанието му по време на предаване;<br />28.4.2011 г.<br />11<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 12. Образование в Интернет:<br />Глобализацията и високите темпове на развитие на науката дават възможност за обучение в Интернет.<br />Представя се най-актуалната информация по различни тематики:<br />Езикови курсове;<br />Уроци по компютърни програми, музика, различни умения, както и триизмерно представени процеси – химични, биологични и други;<br />28.4.2011 г.<br />12<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 13. WIKIMEDIA<br />Нестопанска благотворителна <br />организация;<br />28.4.2011 г.<br />13<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br /><ul><li>Насърчава напредъка, развитието и разпространението на знание;
 • 14. Напълно БЕЗПЛАТНА;
 • 15. Притежава няколко проекта-най-известният от които е WIKIPEDIA;</li></li></ul><li>School of everything:<br />Вид социално-образователна мрежа;<br />Свързва преподаващи и учащи;<br />БЕЗПЛАТНО;<br />На английски език;<br />28.4.2011 г.<br />14<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 16. TeacherTube<br />Проект, насочен към образованието;<br />Подобен на YouTube, но съдържащ изцяло образователни клипове;<br />Безопасна среда откъм съдържание;<br />28.4.2011 г.<br />15<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 17. Wonder How To<br />Обучителни видео-материали за различни практични дейности:<br />Оригами;<br />Грим;<br />Как да вържем вратовръзка и др.;<br />28.4.2011 г.<br />16<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 18. Live Mocha<br />Социална мрежа за чужди езици;<br />Най-голямата общност;<br />БЕЗПЛАТНО;<br />28.4.2011 г.<br />17<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 19. WIZ iQ<br />Всеки може да преподава online;<br />Всеки желаещ учител създава собствена виртуална класна стая;<br />28.4.2011 г.<br />18<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 20. edu 2.0<br />Платформа, представяща огромни възможности за образование:<br />собствено училище;<br />общество; <br />дебати;<br />дискусии;<br />28.4.2011 г.<br />19<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />
 • 21. 28.4.2011 г.<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />20<br />Източници:<br />Heather Kreger, “Web Services Conceptual Architecture (WSCA 1.0)”, IBM Software<br />Group, May 2001, redebooks.ibm.com.<br />Colgrave J., Januszewski K., “Using WSDL in a UDDI Registry, Version 2.0.2”, OASIS, 31 June 2004, http://www.oasis-open.org/~/uddi-spec-tc-tn-wsdl-v202-20040631.htm<br />D. Clark, Next-Generation Web Services, IEEE Internet Computing, Volume: 6 Issue: 2, Mar/Apr 2002, 12-14.<br />Cerami, E. “Web Services Essentials”, O’Reilly. 2002<br />Стоилов, Т. (2003). Интегриране на информационни ресурси и услуги в глобалната мрежа. сп. „Автоматика и информатика”, бр.2/2003.<br />Aaron Skonnard, “Understanding SOAP”, Microsoft Corporation, http://msdn.microsoft.com/~undertandsoap.asp<br />Channabasavaiah, K., K.Holley, M. Edward and Jr. Tuggle (2003). Migrating to a service-oriented architecture, Part 1, www-106.ibm.com.<br />Stoilov T. and N. Lyutov, Security Rules in e-Government Functionalities, Proceeding of the International Workshop on e-Government and Data Protection (EG&DP), September 23, Varna, Bulgaria, 2005, p.97-103<br />
 • 22. Край<br />28.4.2011 г.<br />Галина Христова Димитрова; фак.№ 20404003<br />21<br />