4 marca 2014 r.
Wprowadzenie
współpraca
z mieszkańcami
Ursynowa
2
w kluczowych kwestiach
dla realizacji
inwestycji
Galeria Kabaty
to proje...
Wprowadzenie
3
Wprowadzenie
4
Dzisiejsze spotkanie
jest okazją
do przedstawienia
planowanej inwestycji
Wprowadzenie
5
Zespół ekspertów
tworzy optymalne rozwiązania w obszarze
ekologii, eksploatacji i potrzeb społecznych
zgodn...
Podstawy prawne
Uchwała
Nr XXXVI/1090/2008
Rady m.st. Warszawy
ws. uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrze...
Podstawy prawne
Spełnienie wymagań
przewidzianych
przez prawo
dla realizacji tego
typu przedsięwzięć
7
Podstawy prawne
 Planowany obiekt jest zgodny
z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru
U...
Nowa generacja Galerii
Światowe trendy
w budowie galerii handlowych
Ekologiczne
rozwiązania
Funkcjonalność
NOWA
JAKOŚĆ
9
Nowa generacja Galerii
10
Inwestycja ma służyć mieszkańcom
także jako miejsce wypoczynku
i spędzania wolnego czasu z najbl...
Nowa generacja Galerii
11
Nowa generacja Galerii
12
Galeria Kabaty swoją stylistyką
dopasuje się do okolicy,
w której powstaje
Nowa generacja Galerii
13
Nowa generacja Galerii
 Galeria Kabaty oferować będzie
szereg funkcji społecznych
związanych z wypoczynkiem
Podsumowując:...
Architektura i ekologia
Powierzchnia handlowa TESCO zmniejszy się,
co spowoduje automatycznie zmniejszenie ruchu
dostaw (u...
Architektura i ekologia
16
Architektura i ekologia
 Wykorzystanie świeżego powietrza do nocnej
wentylacji Galerii
 Energooszczędne źródła światła
...
Architektura i ekologia
 Nowoczesne urządzenia chłodnicze (bez freonu)
 Kolektory słoneczne/systemy fotowoltaiczne
 Ogr...
Architektura i ekologia
 Galeria Kabaty spełnia podstawowe zasady
zrównoważonego rozwoju poprzez jej
ekologiczny charakte...
Akustyka
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
najbliższych sąsiadów inwestycji
ponownie przeprowadzono
analizę akustyczną
20
Akustyka
Normą
PN-ISO 9613-2:2002
Akustyka. Tłumienie
dźwięku podczas
propagacji
w przestrzeni
otwartej. Ogólna
metoda obl...
Akustyka
Użyto nowoczesnego, licencjonowanego
pakietu oprogramowania, które wykorzystuje
algorytmy obliczeniowe zgodne z w...
Akustyka
Poszerzony został zakres
zabezpieczeń przed hałasem
m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań
wykraczających
poza wyma...
Akustyka
24
Architektura i ekologia
 Inteligentny system
zarządzania Galerią
podnoszący
efektywność
energetyczną
 Izolacja akustyczn...
Architektura i ekologia
 Osłonięcie ul. Zaruby od
hałasu ulicy Wąwozowej
i KEN
 Użycie asfaltu
wygłuszającego
przy moder...
Architektura i ekologia
 Galeria Kabaty powstaje w oparciu
o najwyższe standardy i w zgodzie
z normami prawnymi dla inwes...
Dialog społeczny
Uruchamiamy
platformę
komunikacyjną w postaci
www.galeriakabaty.pl
i fanpage’a
na Facebooku
Proponujemy
m...
Dialog społeczny
Zespół
Przedstawicieli
Inwestora
2x
Przedstawicieli
Rady Miasta
2x
Przedstawicieli
Mieszkańców
2x General...
Dialog społeczny
30
Zapraszamy
do współpracy!
Kontakt:
email: info@galeriakabaty.pl
of 30

Prezentacja Galeria Kabaty

Prezentacja inwestora Galerii Kabaty na wysłuchanie społeczne, które odbyło się 04.03.2014 w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Ursynów.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Galeria Kabaty

 • 1. 4 marca 2014 r.
 • 2. Wprowadzenie współpraca z mieszkańcami Ursynowa 2 w kluczowych kwestiach dla realizacji inwestycji Galeria Kabaty to projekt, którego ambicją jest
 • 3. Wprowadzenie 3
 • 4. Wprowadzenie 4 Dzisiejsze spotkanie jest okazją do przedstawienia planowanej inwestycji
 • 5. Wprowadzenie 5 Zespół ekspertów tworzy optymalne rozwiązania w obszarze ekologii, eksploatacji i potrzeb społecznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju:  Wojciech Polak – Menadżer Projektu  Dariusz Nowaczyk – Dyrektor Działu Rozwoju Nowych Inwestycji  Paweł Zieliński – Generalny Projektant, Mofo Architekci  Mirosław Dzierko – Inżynier akustyk, Mofo Architekci  Konrad Marciniuk – Radca Prawny, Miller & Canfield Kancelaria Prawna  Paul Ayre – Projektant Wnętrz, VSF-Creative INWESTOR EKSPERCI EKSPERCI
 • 6. Podstawy prawne Uchwała Nr XXXVI/1090/2008 Rady m.st. Warszawy ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego z 1992 r. 6
 • 7. Podstawy prawne Spełnienie wymagań przewidzianych przez prawo dla realizacji tego typu przedsięwzięć 7
 • 8. Podstawy prawne  Planowany obiekt jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty  Jesteśmy w trakcie uwzględniania dotychczasowych postulatów mieszkańców Podsumowując: 8
 • 9. Nowa generacja Galerii Światowe trendy w budowie galerii handlowych Ekologiczne rozwiązania Funkcjonalność NOWA JAKOŚĆ 9
 • 10. Nowa generacja Galerii 10 Inwestycja ma służyć mieszkańcom także jako miejsce wypoczynku i spędzania wolnego czasu z najbliższymi
 • 11. Nowa generacja Galerii 11
 • 12. Nowa generacja Galerii 12 Galeria Kabaty swoją stylistyką dopasuje się do okolicy, w której powstaje
 • 13. Nowa generacja Galerii 13
 • 14. Nowa generacja Galerii  Galeria Kabaty oferować będzie szereg funkcji społecznych związanych z wypoczynkiem Podsumowując: 14
 • 15. Architektura i ekologia Powierzchnia handlowa TESCO zmniejszy się, co spowoduje automatycznie zmniejszenie ruchu dostaw (utrzymanie w mocy zakazu dostaw w porze nocnej) Galeria handlowa, która powstaje, tworzona jest w oparciu o najnowsze standardy wielkomiejskiej architektury 15
 • 16. Architektura i ekologia 16
 • 17. Architektura i ekologia  Wykorzystanie świeżego powietrza do nocnej wentylacji Galerii  Energooszczędne źródła światła  Odzyskiwanie ciepła z wentylacji  Odzyskiwanie wody deszczowej na bieżącą eksploatację (np. nawadnianie roślin) Niektóre proekologiczne rozwiązania dla Galerii Kabaty 17
 • 18. Architektura i ekologia  Nowoczesne urządzenia chłodnicze (bez freonu)  Kolektory słoneczne/systemy fotowoltaiczne  Ograniczenie emisji światła  Zmniejszenie zużycia energii 40-50% w porównaniu do innych galerii handlowych  Zmniejszenie emisji CO2 18
 • 19. Architektura i ekologia  Galeria Kabaty spełnia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju poprzez jej ekologiczny charakter oraz użyteczność dla społeczności Ursynowa przyczyniając się do realizacji wyzwań w podnoszeniu efektywności energetycznej m. st. Warszawy Podsumowując: 19
 • 20. Akustyka Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbliższych sąsiadów inwestycji ponownie przeprowadzono analizę akustyczną 20
 • 21. Akustyka Normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1109) r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Prawem Ochrony Środowiska (w szczególności z art. 112, 112a, 113) Analizę akustyczną wykonano w zgodności z: 21
 • 22. Akustyka Użyto nowoczesnego, licencjonowanego pakietu oprogramowania, które wykorzystuje algorytmy obliczeniowe zgodne z wymogami prawa dla każdych z wybranych źródeł hałasu 22
 • 23. Akustyka Poszerzony został zakres zabezpieczeń przed hałasem m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań wykraczających poza wymagania prawne 23
 • 24. Akustyka 24
 • 25. Architektura i ekologia  Inteligentny system zarządzania Galerią podnoszący efektywność energetyczną  Izolacja akustyczna wszystkich urządzeń emitujących hałas Innowacyjne rozwiązania dla Galerii Kabaty  Zastosowanie dodatkowego zadaszenia stref wyładunku  Brak dostaw w nocy  Tylko 20% urządzeń znajdujących się na dachu będzie uruchomionych w porze nocnej 25
 • 26. Architektura i ekologia  Osłonięcie ul. Zaruby od hałasu ulicy Wąwozowej i KEN  Użycie asfaltu wygłuszającego przy modernizacji ruchu drogowego  Podwójne ekranowanie urządzeń technicznych na dachu poprzez indywidualne ekrany akustyczne oraz obudowanie urządzeń attykami 26
 • 27. Architektura i ekologia  Galeria Kabaty powstaje w oparciu o najwyższe standardy i w zgodzie z normami prawnymi dla inwestycji usługowo-handlowych oraz z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju  Galeria Kabaty będzie ekologiczna, energooszczędna, funkcjonalna Podsumowując: 27
 • 28. Dialog społeczny Uruchamiamy platformę komunikacyjną w postaci www.galeriakabaty.pl i fanpage’a na Facebooku Proponujemy mieszkańcom powołanie Zespołu Dialog społeczny Strona www i Facebook Ciało konsultacyjne 28
 • 29. Dialog społeczny Zespół Przedstawicieli Inwestora 2x Przedstawicieli Rady Miasta 2x Przedstawicieli Mieszkańców 2x Generalny Wykonawca 29
 • 30. Dialog społeczny 30 Zapraszamy do współpracy! Kontakt: email: info@galeriakabaty.pl

Related Documents