Целодневна детска
градина”Брезичка”№99
ПОРТФОЛИО
НА
ЖЕНЯ
КОНСТАНТИНОВА
Резюме
 Професоналната си квалификация получих в Институт за детски и
начални учители “Надежда Крупская” през 1976г.
 Пр...
Философията на учителя
 В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене и
въображението на всяко дете. От...
Методи на преподаване
 Стимулиране на децата при дейности за насърчаване на тяхното най-вече
практическо обучение и мисле...
Друго
 Повишаване на конкурентноспособността и предлагане на
престижни, качествени и съвременни възпитателно-
образовател...
Бъдещи планове
 Трудностите са моят шанс за успех. С устрем, вяра и надежда
искам да взема от детството ненаучените уроци...
Самонаблюдение
 Аз съм учител! В детската градина, опознах себе си и онези
прости истини, които и до днес ми сочат пътя к...
Приложение 1
• ПРОДЪЛЖАВАМ ДА РАЗВИВАМ СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ
УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА.
• ЕКИПЪТ НА ЦДГ “БРЕЗИЧКА” Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ...
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
Prezent 2014 konstantinova
of 16

Prezent 2014 konstantinova

Подробна информация.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent 2014 konstantinova

  • 1. Целодневна детска градина”Брезичка”№99 ПОРТФОЛИО НА ЖЕНЯ КОНСТАНТИНОВА
  • 2. Резюме  Професоналната си квалификация получих в Институт за детски и начални учители “Надежда Крупская” през 1976г.  Професионални компетентности: - притежавам необходимата комуникативност и креативност при обучителните процеси - умея да подбирам и планирам съотвентите материали и средства за изготвянето на конкретна образователна дейност - умея ефективно да идентифицирам необходимите потребности от образование  трудов стаж – 89 ЦДГ пет години; ЦДГ 99 “Брезичка” от 2009 г.  сертификати:
  • 3. Философията на учителя  В процеса на обучение се стремя да развивам творческото мислене и въображението на всяко дете. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на децата.  Да си учител в детска градина е сложно и отговорно дело. Необходимо е винаги да си добър, внимателен, креативен, за да достигнеш до всяко малко сърце.  В детската индивидуалност и уникалност се отразява мъдростта на човечеството, силата на общуване и онзи стремеж към съхраняване и развиване на социалните ценности - доброта, съпричастност и любов между човеците, трансформирани в действие и поведение.
  • 4. Методи на преподаване  Стимулиране на децата при дейности за насърчаване на тяхното най-вече практическо обучение и мислене  Индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко едно от тях да получи необходимите знания  Организиране и провеждане на педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към работата, нормативните актове и образователни документи  Водене на документация, свързана със съответната дейност, която се извършва  Носене на отговорност относно грижата за здравето на децата  Контролиране спазването на съответната хигиена и безопасността на децата при прекия контакт с предмети, които могат да им навредят  Участие в различни организационни и други акции, които са пряко свързани със задълженията  Провеждане ежедневни занимания с цел придобиване на конкретни знания и умения от страна на децата
  • 5. Друго  Повишаване на конкурентноспособността и предлагане на престижни, качествени и съвременни възпитателно- образователни услуги  Създаване на възпитателно-образователен процес, наситен с етика в човешките взаимоотношения  Пълноценна подготовка на децата за училище и създаване на условия за социална интеграция  Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес  Изграждане на оптимизираща материална среда, създаваща позитивна нагласа
  • 6. Бъдещи планове  Трудностите са моят шанс за успех. С устрем, вяра и надежда искам да взема от детството ненаучените уроци и да дам на децата ценността на традицията и извора на новото време.  Искам щом ме погледнат да открият в очите ми сигурност, подкрепа и топлина. Искам да вярват, че слънцето, което ги уча да рисуват никога няма да угасне. Искам да направя така, че цветето, което се ражда в ръцете им никога да не увехне.  Когато децата си тръгнат от мен и от детската градина, стъпвайки на училищния праг, да са открили, преживяли, повярвали в простите български слова, които толкова много пъти ни вълнуваха, радваха и бяха наша гордост: “първите седем”.
  • 7. Самонаблюдение  Аз съм учител! В детската градина, опознах себе си и онези прости истини, които и до днес ми сочат пътя към моя нов ден. Вървя ръка за ръка с децата си, с онези малки синове и дъщери, които са моят стимул и оптимизъм. Те са моята сила и удовлетворение от малките всекидневни победи. Моят път няма край, когато водиш със себе си крехките млади стъбълца и им сочиш изгрева, началото и мечтите. Зареждам душата си и ако съм паднала ставам, защото детството не чака, а те кани за нова роля в своеобразното си ежедневие.  Неизбежна е равносметката. Тя е моят коректив и план- програма за утре. Питам се, дали имам още възможности, невидяни и не открити, имам ли вяра и надежда за себе си и за децата да растем и побеждаваме в житейските ситуации….. И тогава ме обгръща любов – онази, кояти познава само учителя, стоящ пред жадните и устремени към него детски личица, търсещи и готови да поемат с доверие пътя на големите хора.
  • 8. Приложение 1 • ПРОДЪЛЖАВАМ ДА РАЗВИВАМ СВОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА. • ЕКИПЪТ НА ЦДГ “БРЕЗИЧКА” Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ДОБРАТА РАБОТА И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. • С ПОМОЩТА НА ЦЕЛИЯ ЕКИП СЕ ПОСТИГАТ РЕЗУЛТАТИ, КОИТО СПОМАГАТ ЗА ЦЯЛОСТНОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА.