Бюджетний процес
і участь громади
Бюджет
• Бюджет - це план формування та виконання фінансових
ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються...
ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ
(ВКАЗІВКИ)
ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГПІДГОТОВКА
ПРОПОЗИЦІЇ,
ЗАЯВКИ
АНАЛІЗ
ПРОБЛЕМИ,
УЗГОДЖЕННЯ
РІШЕННЯ
ПРО БЮДЖЕТ
РО...
Принципи, властиві бюджетній системі України взагалі, так і притаманні
тільки бюджетному процесу.
• єдності бюджетної сист...
• Дотація — це виділення коштів з бюджету для покриття запланованих
збитків або збалансування нижчих бюджетів, підприємств...
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це система
планування та управління бюджетними коштами в середньо-
строков...
Січень Затвердження розпису Державного бюджету України;
Лютий Визначення переліку статистичних показників необхідних для о...
Червень Визначення
основних
напрямків
бюджетної
політики
Не пізніше 1 – парламентські слухання з питань бюджетної політики...
3/3
Жовтень Розгляд та
прийняття
Державного
бюджету
України
Верховною
Радою
України
не пізніше 1 – розгляд проекту закону ...
Під терміном «стейкхолдери» (stakeholders) –
найчастіше маються на увазі групи впливу, які
треба враховувати при здійсненн...
Зразок матрици аналізу
підтримки та впливу сторін
Зразок легенди
Структура
державного бюджету
в умовах ринкової економіки
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
Доходи, ст. 29 БКУ Видатки, ст. 30 БКУ
Митні збо...
• Рівень середньої або мінімальної заробітної плати;
• Чисельність працюючих;
• Стан проведення оцінки,індексації вартості...
Всі доходи можна поділити на
загальнодержавні та місцеві
 Загальнодержавні податки і збори – це
обов’язкові платежі, що в...
Неподаткові надходження – доходи від власності та підприємницької
діяльності,адміністративні збори та платежі, доходи від ...
Трансферти
– це кошти, одержані від інших
рівнів державного управління,
органів влади Автономної
Республіки Крим, органів
...
 Видатки державного бюджету - це кошти, що
спрямовуються на здійснення програм та заходів,
передбачених законом про держа...
Бюджетні процеси в Україні регламентуються наступними
нормативні актами: Конституція України і Закон України “Про
місцеве ...
Бюджетний процес і участь громадськості
Бюджетний процес і участь громадськості
Бюджетний процес і участь громадськості
of 21

Бюджетний процес і участь громадськості

Презентація тренера Юлії Кирсанової для тренінгів у рамках проекту "Ініціатива "Відкритий бюджет".
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Бюджетний процес і участь громадськості

 • 1. Бюджетний процес і участь громади
 • 2. Бюджет • Бюджет - це план формування та виконання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Бюджетна система • Бюджетна система - це сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами, і формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та адміністративно-територіального поділу країни.
 • 3. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ (ВКАЗІВКИ) ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГПІДГОТОВКА ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВКИ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ, УЗГОДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ
 • 4. Принципи, властиві бюджетній системі України взагалі, так і притаманні тільки бюджетному процесу. • єдності бюджетної системи України, • збалансованості, • самостійності, • повноти, • публічності та прозорості Принципи, властиві тільки бюджетному процесу: • принцип розподілу бюджетних повноважень між органами представницької та виконавчої влади. • принцип спеціалізації бюджетних показників, який реалізують через бюджетну класифікацію, • принцип щорічності бюджету, тобто обов'язкового прийняття бюджету кожного року до початку планового року, що дозволяє виявити тенденції розвитку країни, дослідити зміни темпу росту виробництва тощо. Окрім того, потрібно наголосити на таких принципах: • гласності, • наочності • достовірності
 • 5. • Дотація — це виділення коштів з бюджету для покриття запланованих збитків або збалансування нижчих бюджетів, підприємств i організацій. Сам термін походить вiд латинського слова dotatio — дар. • Субвенція — це форма фінансової допомоги держави місцевим органам, яку надають iз метою забезпечення ними реалізації конкретних заходів або програм за умови дольового фінансування • Субсидія — форма фінансової допомоги, яку надає держава, юридична чи приватна особа іншим особам (юридичним або фізичним), а також іншим державам i має конкретний цільовий характер. На вiдмiну від дотації, субвенції та субсидії мають цільовий характер. Це передбачає, що у випадках використання не за цільовим призначенням їх мають повернути до бюджету, з якого їх було надано. Різниця мiж субвенцією та субсидією полягає в тому, що субвенція має дольовий характер, тобто частину коштів на певну мету надає вищий суб’єкт, а частину тим, хто її отримує; також передбачає як обов’язкову умову повернення виділених у такий спосіб грошей у разі їхнього невикористання протягом бюджетного року.
 • 6. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це система планування та управління бюджетними коштами в середньо- строковій перспективі, спрямована на розробку та реалізацію бюджетних програм орієнтованих на кінцевий результат. Іншими словами – це практика групування різних видів бюджетних видатків в окремі програми таким чином, щоб кожна стаття видатків була закріплена за певним видом програми Основні риси ПЦМ: - Програмно-цільовий бюджет зосереджений на результатах, отриманих внаслідок фінансування бюджетних програм; - Наголос робиться на тому, що потрібно зробити і який обсяг роботи (скільки) потрібно виконати; - Що було зроблено; - Скільки зроблено (обсяг виконаних робіт) в результаті; - Скільки це коштувало платникам податків.
 • 7. Січень Затвердження розпису Державного бюджету України; Лютий Визначення переліку статистичних показників необхідних для обрахунку міжбюджетних трансфертів; Березень Збір статистичної інформації для визначення коригуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів; Квітень Розроблення пропозицій до проекту Державного Бюджету України До 1 – Національний банк України подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проект основних засад грошово-кредитної політики та проект кошторису; Травень Не пізніше 1 – подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України; Розгляд Верховною Радою звіту про виконання закону про Державний бюджету України; Розгляд основних макропоказників економічного і соціального розвитку України; Аналіз виконання бюджету у поточному бюджетному періоді; Оцінка обсягу фінансування бюджету; Складання пропозицій проекту державного бюджету України; Не пізніше, ніж за чотири дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період; 1/3
 • 8. Червень Визначення основних напрямків бюджетної політики Не пізніше 1 – парламентські слухання з питань бюджетної політики (з доповіддю про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України, або за його дорученням Міністр фінансів України); Схвалення Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період; Липень Складання проекту Державного бюджету України інструкції щодо підготовки бюджетних запитів; розроблення бюджетних запитів; аналіз бюджетних запитів; включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України; Серпень Складання проекту Державного бюджету України подання проекту закону про державний бюджет України Кабінету Міністрів України; обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; не пізніше 15 – оприлюднення законів, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів; Вересень Розгляд проекту Державного бюджету Україи схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів України; не пізніше 15 – подання проекту закону з відповідними матеріалами Верховній Раді України; не пізніше 22 – опублікування проекту закону в газеті “Урядовий кур’єр”; не пізніше 20 – представлення проекту закону на пленарному засіданні Верховної Ради України; 2/3
 • 9. 3/3 Жовтень Розгляд та прийняття Державного бюджету України Верховною Радою України не пізніше 1 – розгляд проекту закону в комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України та подання пропозицій до комітету з питань бюджету; не пізніше 15 – розгляд Комітетом з питань бюджету спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів пропозицій до проекту закону та підготовка висновків та пропозицій до нього; розгляд проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні; не пізніше 20 – прийняття проекту закону в першому читанні; підготовка проекту закону до другого читання; Листопад не пізніше 3 – Кабінет Міністрів подає доопрацьований проект закону відповідно до бюджетних висновків і порівняльну таблицю; 3-6 Комітет з питань бюджету готує висновки щодо розгляду проекту закону в другому читанні; немпізніше 20 – прийняття проекту закону в другому читанні; не пізніше 25 – внесення проекту закону на розгляд у третьому читанні; прийняття проекту закону в третьому читанні; Грудень до 1 прийняття закону про Державний бюджет України; формування місцевих бюджетів.
 • 10. Під терміном «стейкхолдери» (stakeholders) – найчастіше маються на увазі групи впливу, які треба враховувати при здійсненні діяльності. Їх можна розглядати як єдине суперечливе ціле, рівнодіюча інтересів частин якого буде визначати деякі складні аспекти середньострокового планування. Стейкхолдерів можна класифікувати на: - залежно від їхніх інтересів та їхньої влади: 1) Влада стейкхолдера визначає його здатність впливати на процеси. 2) Інтерес стейкхолдера визначається його бажанням впливати на організацію. Отже, схема стейкхолдера: Вплив стейкхолдера = Влада х Інтерес. - Внутрішніх та зовнішніх; Зовнішні партнери (стейкхолдери) - це фізичні і юридичні особи, політики або органи влади, які зацікавлені у розвитку даної програми і здатні впливати на цей розвиток. Внутрішні стейкхолдери включають менеджерів, службовців, і раду або правління, у якому представлені менеджери й лидери. Один із самих значних внутрішніх стейкхолдерів - одноособовий виконавчий орган. Типова мапа зацикавлених сторін
 • 11. Зразок матрици аналізу підтримки та впливу сторін Зразок легенди
 • 12. Структура державного бюджету в умовах ринкової економіки ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ Доходи, ст. 29 БКУ Видатки, ст. 30 БКУ Митні збори Податки: на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акциз Процентні платежі Плата за надання адміністративних послуг Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ, або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (Загальний фонд) Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу (Спеціальний фонд) Утримання апарату управління Соціальні програми Державні інвестиції Проценти по державному боргу
 • 13. • Рівень середньої або мінімальної заробітної плати; • Чисельність працюючих; • Стан проведення оцінки,індексації вартості та інвентаризації земель комунальної власності; • Кількість платників, рівень ставок податків, що встановлюються органами місцевого самоврядування; • Рівень прибутковості підприємств комунальної власності; • Інші фактори
 • 14. Всі доходи можна поділити на загальнодержавні та місцеві  Загальнодержавні податки і збори – це обов’язкові платежі, що встановлюються найвищими органами влади і є обов’язковими для справляння на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються (наприклад: податок на прибуток, ПДВ, акциз).  Місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі, що встановлюються місцевими органами влади, і їх справляння є обов’язковим лише на певній території (наприклад: Податок на нерухоме майно, збір за місця паркування, туристичний збір). Податки бувають двох видів: Прямі податки, які стягуються з конкретної фізичної особи, або юридичної особи. До них відносяться податки на прибутки і майно: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб; майнові податки Непрямі податки, Це податки на товари і послуги, що частково або повністю переносяться на ціну
 • 15. Неподаткові надходження – доходи від власності та підприємницької діяльності,адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу,надходження від штрафів та фінансових санкцій,інші неподаткові надходження
 • 16. Трансферти – це кошти, одержані від інших рівнів державного управління, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав, міжнародних установ та організацій для підтримки бюджету або на інші цілі, пов’язані з реалізацією функцій держави на безоплатній та безповоротній основі Офіційні трансферти можуть надходити: •від органів державного управління; •від урядів зарубіжних країнта міжнародних організацій; •з іншої частини бюджету.
 • 17.  Видатки державного бюджету - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний бюджетний рік (за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум).  Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежів в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.
 • 18. Бюджетні процеси в Україні регламентуються наступними нормативні актами: Конституція України і Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”  Мінімальний бюджет місцевого самоврядування - розрахунковий об'єм місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, які гарантуються державою  Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, природного і екологічного стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.  Територіальні суспільства безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.. затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;  Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в цілях і об'ємах, які затверджуються відповідними радами.

Related Documents