Politika e ProduktitProf. Dr. Nail Reshidi
Produkti Produkti Promocioni Çmimi ÇmimiPromocioni Distribucioni Distri...
Qellimet – Pas ligjerates te sotme, Ju do te jeni ne mundesi te dine... ... C‘ eshte produkti? ... Cilat ja...
C’eshte produkti?…
. Sipas DRUCKER , «ajo çfarë mendojnëtë prodhojnë drejtuesit e ndërmarrjes nukka më rëndësinë kryesore. Ajo që karëndësi ë...
REVLON : «Në fabrikën tonë, neprodhojmë artikuj kozmetikë, nëparfumeri ne shesim ëndrrën… » Fabulae këtyre thënieve është ...
Produkti “Produkt është çdo gjë që mund të ofrohet në treg për të provokuar vëmendjen, blerjen, përdorimin ose shpenzimi...
Nivelet e produktit BËRTHAMA PRODUKTI GJENERIK PRODUKTI I PRITUR PRODUKTI GLOBAL PRODU...
1. Dimenzionet e Produktit Lufta e konkurences jashte sferres se prodhimit.......... 1. Esenca e ...
Produkti i zgjëruar Levitt cekë se “njerëzit nuk blejnë produkte, ata blejnë dobitë e pritura”. Produkti duhet të ketë ...
Klasifikimi I produktevea. Afatit te perdorimit: afat te gjate,afat ete shkurter dhe sherbimetb. Produktet e konsumit te...
Gama - Asortimenti I Prodhimit ThellësiaLinja I 1 2 3Linja II 1 ...
Gjeresia, thellesia dhe gjatesiae games GAMA 1 GAMA 2Thellësia ...
Menaxhimi I games se produktit Produktet qe formojne nje game jane: 1. Produktet prijese, 2. Produktet terheqese, ...
Analiza e games se produkteve % e kumuluar e vëllimit të shitjeve 100 % % e k...
Kontributi fitim dhe shitje Shitjet dhe fitimet në përqindje SHITJET ...
E ardhura Plani i të ardhurës…..parimi 80/20 ...
Llojet e produkteve nga aspekti I aftesive fitimprurese: Fitimpruresit e neserm, Fitimpruresit ...
Diversikimi i asortimentit të prodhimit TreguProduktet T0 T1 T2 ….. Tn ...
Llojet e diversifikimit:Diversifikimi vertikal – Komp. e prodhimit,Diversifikimi horizontal – kane ngjajshmeri,Diversifiki...
Perfundim… FLM….!
of 21

Politika e produktit

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika e produktit

 • 1. Politika e ProduktitProf. Dr. Nail Reshidi
 • 2. Produkti Produkti Promocioni Çmimi ÇmimiPromocioni Distribucioni Distribucioni
 • 3. Qellimet – Pas ligjerates te sotme, Ju do te jeni ne mundesi te dine... ... C‘ eshte produkti? ... Cilat jane nivelet – dimensionet e produktit? ... Hierarkia e produktit, ... Klasifikimi i produkteve, ... Asortimenti i prodhimit , ... Menaxhimi i games se produktit ... Diversikimi i asortimentit te prodhimit, ...
 • 4. C’eshte produkti?…
 • 5. . Sipas DRUCKER , «ajo çfarë mendojnëtë prodhojnë drejtuesit e ndërmarrjes nukka më rëndësinë kryesore. Ajo që karëndësi është se ç’farë dëshiron të blejëkonsumatori, cili është konceptimi i tij përvlerën që i jep produkti».
 • 6. REVLON : «Në fabrikën tonë, neprodhojmë artikuj kozmetikë, nëparfumeri ne shesim ëndrrën… » Fabulae këtyre thënieve është se filozofia e re endërmarrjes qëndron në konceptimin eproduktit për klientin.
 • 7. Produkti “Produkt është çdo gjë që mund të ofrohet në treg për të provokuar vëmendjen, blerjen, përdorimin ose shpenzimin që mund ti plotësoj nevojat e konsumatorit”. Philip Kotler
 • 8. Nivelet e produktit BËRTHAMA PRODUKTI GJENERIK PRODUKTI I PRITUR PRODUKTI GLOBAL PRODUKTI POTENCIAL Pese nivelet e produktit
 • 9. 1. Dimenzionet e Produktit Lufta e konkurences jashte sferres se prodhimit.......... 1. Esenca e Produktit 2. Materializimi i Produktit 3. Begatimi i produktit
 • 10. Produkti i zgjëruar Levitt cekë se “njerëzit nuk blejnë produkte, ata blejnë dobitë e pritura”. Produkti duhet të ketë “extra” elemente të cilat e bëjnë atraktiv për blerësin.
 • 11. Klasifikimi I produktevea. Afatit te perdorimit: afat te gjate,afat ete shkurter dhe sherbimetb. Produktet e konsumit te final: produkte e perditshme, produktet pasreflektimit, produktet speciale, produktet e pakerkuara dhe te panjohura.c. Produkte industriale: lendet e para, produktet e paperpunuara,paisjet dhe instalimet dhe inventari dhe sherbimet.
 • 12. Gama - Asortimenti I Prodhimit ThellësiaLinja I 1 2 3Linja II 1 2 3 4 5 Gjerësi aLinja III 1Linja IV 1 2 3 Tabela 1.Dimensionet e asortimentit të prodhimit * Gjeresia , thelesia , gjatesia dhe shk. Konzistences. Gjatesia : 12 Gjerësia : 4 Thellësia mesatare : 3
 • 13. Gjeresia, thellesia dhe gjatesiae games GAMA 1 GAMA 2Thellësia 4 egam ës 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Produkti A B C Ç D E F Gjerësia e gamës: numri i linjave në gamë Linja
 • 14. Menaxhimi I games se produktit Produktet qe formojne nje game jane: 1. Produktet prijese, 2. Produktet terheqese, 3. produktet qe pergatitin te ardhmen, 4. produktet rregulluese dhe 5. produktet taktike.
 • 15. Analiza e games se produkteve % e kumuluar e vëllimit të shitjeve 100 % % e kumuluar e numrit të produkteve të klasifikuara 80 % sipas rëndësisë në rendin zbritës 20 % 100 %
 • 16. Kontributi fitim dhe shitje Shitjet dhe fitimet në përqindje SHITJET FITIMET Artikulli
 • 17. E ardhura Plani i të ardhurës…..parimi 80/20 E ardhura që c c duhet të c krijohet nga produktet e c reja . B B c B E ardhura nga produktet A A A B që kanë ekzistuar në A fillim të planit A 2000 2002 2003 2004 2005 Koha Optimalizmi i asortimenteve të prodhimit
 • 18. Llojet e produkteve nga aspekti I aftesive fitimprurese: Fitimpruresit e neserm, Fitimpruresit e sotem, Produktet … permiresohen, Fitimpruresit e djeshem, Produktet qe “gjithashtu shkojne” dhe Deshtaket.
 • 19. Diversikimi i asortimentit të prodhimit TreguProduktet T0 T1 T2 ….. Tn P0 Pushtimi I tregut Zhvillimi i tregut P1 Zhvillimi i P2 produkteve të ……. reja Pn Diversifikimi
 • 20. Llojet e diversifikimit:Diversifikimi vertikal – Komp. e prodhimit,Diversifikimi horizontal – kane ngjajshmeri,Diversifikimi lateral – lemenjte e rinje. * PhM
 • 21. Perfundim… FLM….!