PROFIL fle Programme franco-roumain de renouvellement de l’enseignement-apprentissage du français dans...
PROFIL fle realizarea în CDI a unor « valize pedagogice » cu resurse documentare identificate în funcție de ...
of 2

Prezentare Profil FLE

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Profil FLE

  • 1. PROFIL fle Programme franco-roumain de renouvellement de l’enseignement-apprentissage du français dans le système éducatif roumain Unităti de învătământ pilotPREZENTAREA PROGRAMULUIÎn cadrul Programului franco-român de modernizare a predării-învățării limbii franceze în sistemuleducativ românesc, o serie de judete pilot sunt desemnate pentru a promova predarea limbii franceze înunitățile școlare românești și a acopania profesorii de limba franceză în modernizarea practicilorpedagogice.În prima fază a programului (2012-2013), 15 județe pilot vor fi desemnate pe întreg teritoriul României.Județele vor fi grupate în jurul a patru poli geografici : București → județe pilot : Argeş, Bucureşti-Ilfov, Braşov, Constanţa Cluj → județe pilot : Cluj, Maramureş, Sibiu + Alba ou Bistriţa Nasaud Iași → județe pilot : Bacău, Iaşi, Neamţ, Botoşani Timișoara→ județe pilot : Arad, Dolj, TimişÎn ficare judet pilot, o serie unități de învățământ pilot vor fi desemnate.CE ESTE O UNITATE DE ÎNVĂTĂMÂNT PILOT?O serie de unități școlare sunt desemnate ca unități pilot pentru a însoți aplicarea programelor școlarepentru limba franceză, conform CECRL și introducerea eventuală a noilor programe începând cu anul2012-2103.OBIECTIV Acompanierea cadrelor didactice și dinamizarea predării limbii franceze în cadrulunitătii de învătământ : Modernizarea practicilor pedagogice a profesorilor de limba franceză prin experimentarea perspectivei acționale în activitățile educative Integrarea unei politici de promovare a limbilor străine și a multligvismului în proiectul de dezvoltare instituțională Favorizarea accesului elevilor și a profesorilor la resurse documentare în limba franceză prin Centrele de Documentare și Informare (CDI) Ameliorarea nivelului performanței lingvistice a elevilor și a rezultatelor acestora la testele naționale și certificările internaționale (DELF); Dezvoltarea activităților școlare (disciplinare și transdisciplinare) inovatoare, a activităților extrașcolare și a parteneriatelor educative care încurajează exersarea și dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor în limba franceză.Actiuni și initiative propuse : Îndrumare metodologică : a profesorilor de limba franceză asigurată de către formatorii din program (ateliere și schimburi între formator și profesorii din unitățile școlare pilot, lecții deschise în cadrul unităților de învățământ din care provin formatorii, asistență la clasă în cadrul școlilor pilot, elaborarea comună de fișe pedagogice, sprijin în realizarea evaluărilor) Schimburi de bune practici : intervenții și prezentări realizate de către formatori și de către profesorii unităților școlare pilot în cadrul « cercurilor pedagogice » organizate la nivel local de către Inspectoratul școlar. Dotarea cu resurse pedagogice : manuale, lucrări de referință, fond documentar pentru elevi,
  • 2. PROFIL fle realizarea în CDI a unor « valize pedagogice » cu resurse documentare identificate în funcție de nivelul de competență lingvistică a elevilor ; Parteneriate cu un liceu bilingv francofon din regiune : schimburi între profesorii de limba franceză din cele două unități școlare, activități comune în limba franceză adresate elevilor (exemple : concursuri, proiecte interdisciplinare, animații), vizite/schimburi școlare cu elevii. Stagii de formare continuă adresate cadrelor didactice din unitățile de învățământ pilot din cadrul programului. Dezvoltarea de activităti extracurriculare pentru elevi (școli de vară, ateliere de creație etc.) Identificarea de profesori stagiari francofoni nativi (asistenți COMENIUS, voluntari internaționali etc.) Căutarea de parteneriate educative cu Franța și țările francophone pentru a participa la schimburilor școlare și a găzdui elevi români în Franța, schimburi de profesori, sprijin în formarea continuă a profesorilor de limba franceză din unitățile de învățământ pilot, susținerea activităților extracurriculare din unitățile pilot.MODALITĂTI SI CRITERII DE SELECTIEUnitățile de învățământ pilot vor fi selectate de către responsabilii programului având la bază expertizacomună a inspectoratelor școlare județene și a structurilor locale ale Institului francez din România.Criterii de selecție : Implicarea directă a direcțiunii unității de învățământ Motivarea și deschiderea la nou a echipei de profesori de limba franceză Unitate în care functionează un CDI (sau care intenționează să deschidă unul)In panelul de unități școlare pilot vor fi reprezentate diferitele tipuri de unități: Școli generale (gradinițe, școală primară, gimnaziu) Licee teoretice (uman sau real) Licee vocaționale și profesionale Unități de învățământ din mediul rural și urbanCONTACT Emmanuel SAMSON, Expert tehnic internațional « Enseignement du français » pe langă MECTS, mail: fle.roumanie@gmail.com Corina STĂNILĂ, Consilier proiecte MECTS-Ambasada Franței, mail: corina.stanila@gmail.com

Related Documents