Projekt Malí reportéři Jiří Gebauer Informační výchova a didaktika informační výchovy II. Pedagogická fakulta UK v Praze, ...
Úvodem <ul><li>Informační technologie jako nedílná součást výchovy a vzdělávání </li></ul><ul><li>Její aplikace v projektu...
Cíl projektu <ul><li>Zdokonalovat dovednosti dětí při obsluze digitální techniky </li></ul><ul><li>Estetická výchova </li>...
Návrh realizace <ul><li>Digitální fotoaparát </li></ul><ul><li>seznámení s přístrojem a jeho možnosti </li></ul><ul><li>př...
Činnosti a jejich záznam <ul><li>návod, jak vystihnout nejzajímavější momenty aktivit </li></ul><ul><li>umělecký náhled na...
PowerPoint <ul><li>možnosti programu a jeho vhodnost pro realizaci projektu </li></ul><ul><li>pestrost provedení prezentac...
Zpracování materiálu <ul><li>posloupnost aktivit během daného měsíce </li></ul><ul><li>výběr nejvhodnějších záběrů a pozná...
Příklady: <ul><li>Tak tohle byla diskotéka ve školní družině se strašidly…..! </li></ul>
A ještě jeden…! <ul><li>Hurá na kopec!! </li></ul><ul><li>To je družina, to nás baví. </li></ul><ul><li>Dětské radosti nen...
Služba rodičům - Fotogalerie <ul><li>nabídka všech pořízených snímků </li></ul><ul><li>možnost výběru a stahování pro rodi...
Závěrem <ul><li>moderní pojetí školy </li></ul><ul><li>informovanost – stěžejní pilíř komunikace </li></ul><ul><li>komunik...
Poznámka <ul><li>Tento projekt nelze realizovat bez písemného souhlasu rodičů o zveřejňování fotografií jejich dětí. </li>...
of 12

Prezentace malí reportéři

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace malí reportéři

 • 1. Projekt Malí reportéři Jiří Gebauer Informační výchova a didaktika informační výchovy II. Pedagogická fakulta UK v Praze, obor: Vychovatelství 2010
 • 2. Úvodem <ul><li>Informační technologie jako nedílná součást výchovy a vzdělávání </li></ul><ul><li>Její aplikace v projektu </li></ul><ul><li>Informovanost rodičů základní prvek vzájemné komunikace mezi rodiči a školou </li></ul>
 • 3. Cíl projektu <ul><li>Zdokonalovat dovednosti dětí při obsluze digitální techniky </li></ul><ul><li>Estetická výchova </li></ul><ul><li>Seznámení s novými možnostmi prezentace aktivit – PowerPoint </li></ul><ul><li>Způsob zpracování materiálu získaného při aktivitách </li></ul><ul><li>Tvorba vlastní prezentace </li></ul><ul><li>Služba rodičům - Fotogalerie </li></ul>
 • 4. Návrh realizace <ul><li>Digitální fotoaparát </li></ul><ul><li>seznámení s přístrojem a jeho možnosti </li></ul><ul><li>předvedení v praxi </li></ul><ul><li>záznam aktivit s popisem </li></ul>
 • 5. Činnosti a jejich záznam <ul><li>návod, jak vystihnout nejzajímavější momenty aktivit </li></ul><ul><li>umělecký náhled na záznam </li></ul><ul><li>řešení kvality záznamu </li></ul>
 • 6. PowerPoint <ul><li>možnosti programu a jeho vhodnost pro realizaci projektu </li></ul><ul><li>pestrost provedení prezentací </li></ul><ul><li>jednoduché použití programu </li></ul>
 • 7. Zpracování materiálu <ul><li>posloupnost aktivit během daného měsíce </li></ul><ul><li>výběr nejvhodnějších záběrů a poznámek </li></ul><ul><li>tvorba vlastní prezentace s maximálním využitím vlastností a možností PowerPointu </li></ul>
 • 8. Příklady: <ul><li>Tak tohle byla diskotéka ve školní družině se strašidly…..! </li></ul>
 • 9. A ještě jeden…! <ul><li>Hurá na kopec!! </li></ul><ul><li>To je družina, to nás baví. </li></ul><ul><li>Dětské radosti není nikdy dost! </li></ul>
 • 10. Služba rodičům - Fotogalerie <ul><li>nabídka všech pořízených snímků </li></ul><ul><li>možnost výběru a stahování pro rodiče </li></ul><ul><li>výhody Fotogalerie </li></ul>
 • 11. Závěrem <ul><li>moderní pojetí školy </li></ul><ul><li>informovanost – stěžejní pilíř komunikace </li></ul><ul><li>komunikace základem spolupráce mezi rodiči a školou </li></ul><ul><li>škola hrou </li></ul>
 • 12. Poznámka <ul><li>Tento projekt nelze realizovat bez písemného souhlasu rodičů o zveřejňování fotografií jejich dětí. </li></ul><ul><li>Děkuji za pozornost. </li></ul><ul><li>Jiří Gebauer </li></ul>

Related Documents