Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
1. Pàgina d’inici del portal
2. 5 apartats del portal
3. Indicadors...
Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
1. Pàgina d’inici del portal
El disseny del portal segueix les líni...
Fàcil navegació per un menú horitzontal
que només es desplega
en la pestanya d'Indicadors.
Explicació clara del continguts...
Una presentació successiva
de 4 infografies: pressupostos, organització
de la Generalitat, empleats públics i
avaluació de...
Presentació concisa d’objectius i continguts
del portal, amb poc text.
Enllaços comuns a totes les pàgines i un
faldó amb tot l’arbre de continguts del web.
Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
2. 5 apartats del portal
El portal s’estructura en quatre apartats:...
Menú a la columna de
la dreta per potenciar
els continguts
destacats i els bàners
que enllacen amb
infografies.
Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
3. Indicadors INCAU
L’organització no governamental Transparency
In...
Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
4. Ajuda’ns a millorar
Un formulari de contacte directe per a
propo...
Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
5. Difusió del portal
Botons per comunicar l’existència del portal ...
Botons per compartir el portal de
transparència per correu electrònic i per les
xarxes socials de Facebook, Twitter,
Delic...
Portal
de transparència
de la Generalitat
de Catalunya
6. Exemples infografies
Aquí hi ha tres exemples. La Generalitat
(g...
Infografia A
Com s’organitza la
Generalitat
La infografia explica que la Generalitat de
Catalunya és molt més que l’Admini...
Infografia B
Empleats de la Generalitat
La infografia mostra la distribució dels
empleats públics de la Generalitat de
Cat...
Infografia C
Pressupostos
S’expliquen els pressupostos didàcticament
de l’exercici 2012: quant ingressa, quant gasta
i en ...
Gràcies
Portal de transparència
de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 29 de juliol de 2013
transparencia.gencat.cat
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya
of 28

Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

 • 1. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 1. Pàgina d’inici del portal 2. 5 apartats del portal 3. Indicadors INCAU 4. Ajuda’ns a millorar 5. Difusió del portal 6. Exemples infografies Barcelona, 29 de juliol de 2013 transparencia.gencat.cat
 • 2. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 1. Pàgina d’inici del portal El disseny del portal segueix les línies conceptuals del disseny més actual (minimalistes, que transmeten nitidesa, transparència). A més, el portal està fet en disseny web adaptatiu (responsive design) perquè s’adapti a tota mena de dispositius (web, mòbils, tauletes...).
 • 3. Fàcil navegació per un menú horitzontal que només es desplega en la pestanya d'Indicadors. Explicació clara del continguts de cada apartat
 • 4. Una presentació successiva de 4 infografies: pressupostos, organització de la Generalitat, empleats públics i avaluació de la transparència
 • 5. Presentació concisa d’objectius i continguts del portal, amb poc text.
 • 6. Enllaços comuns a totes les pàgines i un faldó amb tot l’arbre de continguts del web.
 • 7. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 2. 5 apartats del portal El portal s’estructura en quatre apartats: el Govern i el president, la seva acció, com es gestiona i les dades del país. I, en un cinquè apartat, anomenat ‘Avaluació de la transparència’ es relacionen tots els indicadors INCAU (els que estableix Transparency International per a les comunitats autònomes de l’Estat espanyol) i els indicadors propis gencat.
 • 8. Menú a la columna de la dreta per potenciar els continguts destacats i els bàners que enllacen amb infografies.
 • 9. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 3. Indicadors INCAU L’organització no governamental Transparency International va avaluar l’any 2012 el grau de transparència de les administracions autonòmiques a partir del compliment de 80 indicadors. La Generalitat n’ha afegit 63 més, tan significatius com totes les dades derivades de l’atenció pública, etc. A més les dades s’ofereixen en tres formats: web, obert i infogràfic.
 • 10. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 4. Ajuda’ns a millorar Un formulari de contacte directe per a propostes, peticions, suggeriments de la ciutadania (persones, empreses, entitats...).
 • 11. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 5. Difusió del portal Botons per comunicar l’existència del portal de transparència per correu electrònic i a les xarxes socials.
 • 12. Botons per compartir el portal de transparència per correu electrònic i per les xarxes socials de Facebook, Twitter, Delicious, LinkedIn i Google Plus.
 • 13. Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya 6. Exemples infografies Aquí hi ha tres exemples. La Generalitat (govern.cat, DGACD i departaments) n’elaboraran més a fi d’explicar millor l’acció de govern i les polítiques i els serveis que s’impulsen.
 • 14. Infografia A Com s’organitza la Generalitat La infografia explica que la Generalitat de Catalunya és molt més que l’Administració de la Generalitat mateixa. Mostra en un mateix pla com s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya.
 • 15. Infografia B Empleats de la Generalitat La infografia mostra la distribució dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, que majoritàriament es concentren en la prestació i en la gestió directa de serveis a la ciutadania. Fins i tot dins el personal categoritzat com a ‘Administració i serveis’, en un 90 % els professionals actuen de suport administratiu a les àrees de prestació i gestió de serveis directes a la ciutadania.
 • 16. Infografia C Pressupostos S’expliquen els pressupostos didàcticament de l’exercici 2012: quant ingressa, quant gasta i en què es gasta (detallats per programes i serveis). Explicat visualment en diagrames de formatgets i de magnituds (rectangles). Properament s’hi incorporaran els anys 2010 i 2011 i també una visualització de l’evolució entre els anys 2010-2014.
 • 17. Gràcies Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya Barcelona, 29 de juliol de 2013 transparencia.gencat.cat

Related Documents