Nationell plattform för arbete mednaturolyckorMette Lindahl OlssonHFA Focal pointEnhetschefMSB
MSBs uppdragMyndigheten för samhällsskydd och beredskap skavara nationell kontakt-punkt för Sverigesåtagande i Hyogodeklar...
Organisation och syfte Det övergripande syftet med arbetet inom den nationella ...
Medverkandemyndigheter/organisationer =19
Nätverka, samordna, lära ochstödja andra aktörer
Samarbetet stödjs också av internationella initiativ- EU-kommissionens strategi om förebyggande av naturkatastrofer och a...
Kunskapsspridning
Vi driver på och tar initiativ
FNs kampanj Making Cities Resilient• Karlstad• Kristianstad 1143 städer i Världen 16/10 2012• Jönköping• Göteb...
Webbplatser• www.msb.se/nationellplattform• www.klimatanpssning.se• www.preventionweb.net
of 10

Nationell plattform för arbete med naturolyckor. Mette Lindahl Olsson, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Mette Lindahl Olsson berättar om MSB och dess syfte.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationell plattform för arbete med naturolyckor. Mette Lindahl Olsson, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

  • 1. Nationell plattform för arbete mednaturolyckorMette Lindahl OlssonHFA Focal pointEnhetschefMSB
  • 2. MSBs uppdragMyndigheten för samhällsskydd och beredskap skavara nationell kontakt-punkt för Sverigesåtagande i Hyogodeklarationen och Hyogoframework for action 2005-2015.Myndigheten ska även samordna det nationellaarbetet genom nationell plattform för arbete mednaturolyckor.
  • 3. Organisation och syfte Det övergripande syftet med arbetet inom den nationella plattformen är att förebygga och mildra effekterna av naturolyckor genom att förbättra samordningen på lokal, regional och nationell nivå.
  • 4. Medverkandemyndigheter/organisationer =19
  • 5. Nätverka, samordna, lära ochstödja andra aktörer
  • 6. Samarbetet stödjs också av internationella initiativ- EU-kommissionens strategi om förebyggande av naturkatastrofer och andra katastrofer- Rådsslutsatser om förebyggande (som beslutades under Sveriges EU-ordförandeskap 2009)- Hyogo Framework for Action 2005-2015 (UNISDR)- 21 nationella plattformar för DRR i Europa (81 i världen)- EFDRR - ”European forum for Disaster Risk Reduction” Sverige ordf 2010, Makedonien 2011, Kroatien 2012, Norge 2013
  • 7. Kunskapsspridning
  • 8. Vi driver på och tar initiativ
  • 9. FNs kampanj Making Cities Resilient• Karlstad• Kristianstad 1143 städer i Världen 16/10 2012• Jönköping• Göteborg
  • 10. Webbplatser• www.msb.se/nationellplattform• www.klimatanpssning.se• www.preventionweb.net

Related Documents