Zasady uzyskania Certyfikatu Gwarancyjnego
zapłaty należności celno – podatkowych od towarów objętych procedurą tranzytu c...
Skontaktuj się z nami
Pierwszy krok, który musisz wykonać to skontaktować się z nami w dowolny sposób:
odwiedzić naszą str...
Zawrzeć umowę
Nasi specjaliści zaoferują najkorzystniejsze warunki współpracy i przygotowanie umowy.
Ty musisz tylko dosta...
Wysłać zgłoszenie i uzyskać odpowiedź
Wyślij wypełniony formularz
zgłoszeniowy na adres e-mail:
zayavka@agentarsenal.ru
Od...
Przedstawić dokumenty na granicy
Zgłosić inspektorowi na granicy otrzymany numer Certyfikatu do Umowy Gwarancyjnej (podsta...
Przybyć do miejsca docelowego
i zamknąć tranzyt
Przestrzegając zasady tranzytu celnego i ruchu drogowego dostarczyć towar ...
Zapłacić za usługi
Uiścić opłatę zgodnie z fakturą.
of 7

Arsenal Polska

arsenalpolska.pl step by step
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Arsenal Polska

  • 1. Zasady uzyskania Certyfikatu Gwarancyjnego zapłaty należności celno – podatkowych od towarów objętych procedurą tranzytu celnego podczas przejazdu lub tranzytu przez terytorium Unii Celnej
  • 2. Skontaktuj się z nami Pierwszy krok, który musisz wykonać to skontaktować się z nami w dowolny sposób: odwiedzić naszą stronę: www.arsenalpolska.pl lub www.arsenalpolska.eu zadzwonić na numer +48 727 998800 lub +48 727 845545 napisać na adres e-mail: info@arsenalpolska.pl
  • 3. Zawrzeć umowę Nasi specjaliści zaoferują najkorzystniejsze warunki współpracy i przygotowanie umowy. Ty musisz tylko dostarczyć podstawowe dokumenty firmy
  • 4. Wysłać zgłoszenie i uzyskać odpowiedź Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zayavka@agentarsenal.ru Odbierz wynik przetwarzania na e-mail jak również wiadomość SMS na wskazany numer telefonu. Wnioski przetwarzane są w ciągu 45 minut
  • 5. Przedstawić dokumenty na granicy Zgłosić inspektorowi na granicy otrzymany numer Certyfikatu do Umowy Gwarancyjnej (podstawa - Rozporządzenie nr 245 Federalnej Służby Celnej). Podać numer zgłoszenia PI / deklaracji tranzytowej. Przedłożyć dokumenty przewozowe wraz z opisem. Certyfikat do Umowy Gwarancyjnej jest przesyłany w formie elektronicznej i zawiera wzmocniony kwalifikowany podpis elektroniczny, co pozwala wyeliminować obrót dokumentów papierowych.
  • 6. Przybyć do miejsca docelowego i zamknąć tranzyt Przestrzegając zasady tranzytu celnego i ruchu drogowego dostarczyć towar do urzędu celnego w miejscu przeznaczenia w wyznaczonym terminie. Złożyć dokumenty do inspektora aby zakończyć procedurę tranzytu celnego.
  • 7. Zapłacić za usługi Uiścić opłatę zgodnie z fakturą.

Related Documents